Friday, February 12, 2021

 

Di sản của Tổng thống Trump - Lịch sử sẽ viết đúng những gì nó chứng kiến

 Mộc Trà - Đức Duy  Tổng thống Trump đã thực hiện tất cả những lời hứa của mình về chương trình nghị sự kinh tế, văn hóa và an ninh quốc gia trong 4 năm qua. Và cho đến giờ phút này, dường như lời hứa chưa thực hiện của ông duy nhất chỉ có “tát cạn đầm lầy” cho nước Mỹ nữa mà thôi.

Trước khi ông ri nhim s, nhìn li nhng gì mà ông - mt tng thng vi cá tính không hoàn ho, người s hu quá nhiu phát ngôn gây tranh cãi - đã làm cho nước M vĩ đi tr li trong s kinh ngc ca bn bè quc tế và s s hãi ca k thù.

Đúng là "Cuc sng vn không công bng" vi v Tng thng đc bit Donald Trump, như cách mà Tng thng John F. Kennedy tng nói. Mt trăm năm sau, s sách s nh đến Tng thng Trump và hai ln ông b lun ti. Lch s M s k chi tiết v cuc bo đng chết người  Đin Capitol ca Hoa Kỳ mà ông b cáo buc gây ra - nhng k cáo buc ông còn chng thèm bn tâm rng ông đã nói vi nhng người ng h mình ti mt cuc biu tình gn Nhà Trng: "Tôi biết rng mi người  đây s sm diu hành ti tòa nhà Quc hi đ khiến cho tiếng nói ca bn được lng nghe mt cách hòa bình và yêu nước.” hoc thm chí buc ti mà chng thèm điu tra nhân chng - chính là nhng k bo lon ti Đin Capitol ngày đó. 

Bt chp như vy, báo chí, H vin, Thượng vin vn không ngng m x v tình trng hn lon đó và n lc lun ti tng thng. 

Mt trăm năm na, nhng đánh giá công bng v nhim kỳ tng thng ca Trump s ghi nhn nhng thành tu phong phú c trong nước và quc tế ca ông. Nhng người theo ch nghĩa t do ca thế h tương lai có th s sng st. Nhng người bo th có th s hoan nghênh. Nhưng c hai s đu đng ý rng Trump là mt tng thng đã làm vic không ngng ngh đ đt được nhng thành tu quan trng, thường gây kinh ngc cho k thù và bn bè nước M.

Đây là nhng thành tu kinh tế ni bt có th vượt xa bt kỳ đi Tng thng M nào trước đây:

Thành tựu kinh tế đáng kinh ngạc vì người Mỹ và doanh nghiệp Mỹ

1.       Ban hành đạo luật cắt giảm thuế và vic làm tr giá 1,5 nghìn t USD, thuế sut doanh nghip 21% cnh tranh toàn cu, khu tr ngay lp tc chi phí kinh doanh, 8 điu khon được b sung cho mi quy đnh mi được đưa ra và tinh thn ng h doanh nghip tng th ca Washington đã giúp to ra nn kinh tế vng mnh nht trong lch s Hoa Kỳ .

2.      Tổng số việc làm kỷ lục (đt đnh 158.803.000 người M đang làm vic vào tháng 12 năm 2019) - mt con s cao k lc trong lch s M. T l tht nghip ca người da đen và gc Tây Ban Nha đã gim xung mc thp nht t trước đến nay, trong đó t l tht nghip ca ph n là thp nht k t thi Tng thng Dwight Eisenhower. Thu nhp h gia đình trung bình năm 2019 đk lc 68.703 USD - tăng 6,8% so vi năm 2018. Tin lương tăng 3,6% trong năm đó, ngay c vũ khí ch trích yêu thích ca cánh t là s bt bình đng thu nhp cũng gim năm th hai liên tiếp dưới thi ông Trump, sau khi đã tăng lên đáng k dưới thi Tng thng Barack Obama.

3.      Tỷ lệ nghèo của Mỹ giảm kỷ lục 10,5% vào năm 2019, vi t l nghèo ca người da đen là 18,8%, trong khi dưới các đi tng thng trước, con s này chưa bao gi xung dưới 20%.

4.      Thị trường chứng khoán tăng vọt nh hc thuyết kinh tế Trump - Trumponomics . K t ngày 20 tháng 1 năm 2017 , ch s trung bình công nghip Dow Jones tăng t 19,732 lên 30,814 vào th Sáu - tăng 56,2%. Dưới s dn dt ca Tng thng Trump, S&P 500 đã tăng vt t 2.263 lên 3.768 - tăng 66,5%. Và NASDAQ đã tăng t 5.540 lên 12.998 - cao hơn 134,6%. Đây là mt tin tuyt vi đi vi các t phú trên th trường chng khoán và quan trng hơn là khong 78 triu người M có tài khon hưu trí cá nhân (IRA), lương hưu truyn thng và các kế hoch ngh hưu ti nơi làm vic khác.

5.       Độc lập năng lượng cho người Mỹ. Tng thng Trump đã phê duyt Đường ng Keystone XL, thăm dò du khí ti Khu bo tn Đng vt Hoang dã Quc gia Bc Cc  Alaska, các d án khai thác m và các sáng kiến khác đã giúp M đc lp v năng lượng. M hin là nước xut khu năng lượng ròng, trước s tiếc nui ca OPEC và s tht vng ca Tng thng Nga Vladimir Putin.

6.      Cắt giảm khí khải. Không ch đc lp v năng lượng, ông Trump còn giúp M ct gim lượng khí thi carbon dioxide xung thp nhmc thp nht k t năm 1985 nh m rng sn xut khí đt t nhiên.  

7.       Củng cố tư pháp. Tng thng Trump và Thượng vin Cng hòa đã đ231 lut gia theo ch nghĩa hp hiến vào ghế liên bang: Ba thm phán Tòa án ti cao, 54 thm phán phúc thm và 174 người được ch đnh ca tòa án xét x. Các tòa phúc thm vòng 2 (Thành ph New York), 3 (Philadelphia) và 11 (Atlanta) đu có đa s do Đng Dân ch đ c vào năm 2017. Nhng người được ch đnh ca ông Trump đã biến nhng tòa án này thành các cơ quan phúc thm chiếm đa s ca Đng Cng hòa .

8.      Chữ ký của Tổng thống Trump về cải cách tư pháp-hình sự vi Đo lut Bước đu tiên đã chm dt vic giam gi hàng lot và cho phép khong 3.100 người phm ti, phn ln là người da đen, bt bo đng có cơ hi xây dng li mt cuc sng tt đp hơn.

9.      Tổng thống đã thúc đẩy lựa chọn trường học, m rng tài khon tiết kim giáo dc đ trang tri cho hc sinh ph thông, y quyn lChương trình Phiếu thưởng DC vi s tin 85 triu USD , n đnh h tr cho các trường Đi hc và Cao đng cho người Da đen, h tr liên bang cho các trường cao đng đ bo v quyn t do ngôn lun trong khuôn viên trường , và (bng cách gim nhng hn chế b quy đnh bi Obama) đã khôi phc li quy trình t tng cho các sinh viên đi hc (ch yếu là nam gii) thường b buc ti sai v các hành vi sai trái v tình dc.

10.   Ông Trump đã cải tiến đáng kể các bệnh viện dành cho các cu chiến binh, đưa ra la chn y tế tt hơn cho cu chiến binh, tăng cường tài khon tiết kim y tế, yêu cu minh bch giá y tế và đm bo cho bnh nhân mc bnh nan y quyn dùng th thuc th nghim. 

11.    Ông Trump là tổng thống đầu tiên trực tiếp phát biểu trong Ngày Quốc gia vì Cuộc sống, thay vì gi đin theo nghĩa đen. Ông đã chn qu Title X ca Chương trình kế hoch hóa gia đình (phá thai) và tm dng tr cp cho vic phá thai  nước ngoài.

12.   Tổng thống đã đấu tranh để xây dựng một bức tường biên giới phía nam, ngăn chn s xâm nhp ca nhng người nhp cư bt hp pháp, các thành viên băng đng, nhng k buôn lu ma túy, khng b và nhng người khác đt nhp vào M mà không được phép. Vượt qua nhng phn đi không ngng ca đng Dân ch, Tng thng Trump cui cùng đã thng thếTrên thc tế, v452 dm thép và tường bê tông dc theo biên gii phía Nam, khong cách này gn như chia ct Manhattan khi Greensboro, NC và ni San Diego và San Francisco. Do đó, nhng e ngi và các v đng đ  biên gii M-Mexico đã gim t 977.509 v trong năm 2019 xung còn 458.088 v trong năm 2020 - gim 53,1% . Chng phi vic này gim rt nhiu chi phí an ninh, máu và nước mt ca lính M cũng như người nhp cư sao? 

13.   Covid-19 không phá hoại được kinh tế nước Mỹ và tốc độ ra đời Vaccine ở mức “kỳ tích”: Đu năm 2020, Coronavirus đã tiến vào nước M mt năm trước và phá hy mi th. Đi dch tràn lan, các thành ph b phong ta và sau đó, s tàn phá kinh tế đã giáng mt đòn búa t vào c máy thnh vượng ca Tng thng Trump. Tuy nhiên, nn kinh tế phc hi ngay sau đó vi tc đ nhanh bt ng, mc dù bnh tình trng nhim bnh vào mùa đông đã kìm hãm nn kinh tế và s lượng người chết do Covid-19 t vong đang khiến cho mi th phát trin chm li. Khi đi dch Covid-19 xy ra, Tng thng Trump ra lnh cho các chuyến tàu bnh vin đến Thành ph New York và Los Angeles và xây dng các bnh vin dã chiến trên khp nước M, ông đã thúc ép chính ph và ngành công nghip sn xut máy th, khu trang, áo choàng và các thiết b y tế khác. Tht đáng kinh ngc, Chiến dch Warp Speed đã mang lhai loi vc xin COVID-19 trong vòng chín tháng k t ngày tuyên b khn cp quc gia ngày 13 tháng 3. Tc đ này nhanh gp 5 ln so vi loi vc xin nhanh nht được phát trin trước đây. Vic tiêm chng chng quai b năm 1967 phi mt 4 năm đ sn xut.

14.   Rút khỏi Hiệp định khí hậu Paris chi phí quá ln mà li ích chng bao nhiêu. Thc tế, NướM ‘xanh’ hơn dưới thi TT Trump, không cn gia nhp Hip đnh khí hu Paris (theo tuyên b ca Liên Hp Quc) khi da vào các ch s khí thi và môi trường đ đánh giá. 

Làm cho Trung Đông và Triều Tiên - các kẻ thù truyền thống của Mỹ - phải kiêng dè mà 'buông súng'

Quân đi M đang được trin khai đến Trung Đông sau căng thng vi Iran (Photo by CAPT. ROBYN HAAKE/US ARMY/AFP via Getty Images)

1.       Chuyển sứ quán Mỹ tới Jerusalem. Không ging như ba tng thng trước, ông Trump cui cùng đã tuân theo Đo lut Đi s quán Jerusalem năm 1995 và chuyn cơ quan ngoi giao ca M ti th đô ca Israel.

2.      Ông Trump đã bác bỏ thỏa thuận hạt nhân Iran-thân thin vi Ayatollah ca chính quyn Obama-Biden trước đó. 

3.      Xoá sổ ISIS. ng thng Trump đã lt ty các quy tc giao tranh gây ngt th ca Obama-Biden và dùng các lc lượng Hoa Kỳ và đng minh đánh ISIS vào đu năm 2017. Vào cui năm nay, chính quyn khát máu, nguyên thy, cc đoan ca Hi giáo - mà Obama-Biden cho đã khiến cho phình to lên bng hai 2 ln bang New Jerseys - đã được xóa sch khi bn đ.

4.      Hạ gục thủ lĩnh khủng bố trong sự ngỡ ngàng của cả thế giới. Người sáng lp ISIS Abu Bakr al-Baghdadi và trùm khng b Iran Qasem Soleimani đu b lc lượng quân đi M loi b theo cách nhanh  gn nht, bt ng nht trong s hong s ca k thù và s ng ngàng ca người ng h và dõi theo ông. 

5.       Hoà bình cho Trung Đông. Dưới tài thao lược ca ông Trump, Israel đã ký Hip đnh Abraham - bn hip đnh hòa bình (và hip đnh đu tiên k t năm 1996) gia Jerusalem và Các Tiu vương quc  Rp Thng nht, Bahrain, Sudan và Morocco.

6.      Kiềm chế Triều Tiên. Trong khi chính sách ngoi giao ca Trump vi nhà lãnh đo Triu Tiên Kim Jong Un không phi ht nhân hóa quc gia đó, Triu Tiên đã tm dng các v th bom ht nhân dưới lòng đt và các chuyến bay tên la tm xa đã tng nhiu ln đe da nước M và thế gii trong nhng năm Obama-Biden nm quyn.

7.       Bình đẳng và trách nhiệm trong khối NATO. Tng thng khuyến khích các đng minh NATO ca M gi li và dành ít nht 2% GDP cho phòng th chung. Trong khi bn quc gia đã tuân th vào năm 2016. Sau 4 năm, 10 quc gia trong khi NATO đã tuân th lut chơi. Cho đến năm 2024, thêm 400 t USD s tài tr cho NATO, không phi là chi phí ca nhng người M đóng thuế phi chi tr. Điu này cũng làm cho Putin bc mình.

Chặt đứt 'vòi bạch tuộc' hút vốn, ăn cắp công nghệ và thao túng chính trị của Trung Quốc tại Mỹ và khắp toàn cầu

Khác vi mi Tng thng M trước đó cũng như mi chính tr gia đng nhim trên khp tinh cu, Tng thng Donald J. Trump không h e ngi khi tuyên b đi đu vi Trung Quc sau khi vch trn bn cht tham lam, kiếm tin “bn”, ăn cp công ngh và tham vng xut khu mô hình qun lý kinh tế - chính tr đc tài ca Trung Quc sang M và thế gii. Hình ảnh của trụ sở của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) được chụp vào ngày 11 tháng 12 năm 2019 tại Geneva, Thụy Sĩ. (Ảnh của Robert Hradil/Getty Images)

1.       Vô hiệu hoá WTO

WTO - nơi Trung Quvi phm mi cam kết đ hưởng li “bt công bng” mà không phi chu bt kỳ trách nhim gì. Tng thng Trump đơn gin bng cách t chi b nhim mi và tái b nhim thành viên cơ quan phúc thm ca WTO, “não b” WTO chính thc b vô hiu hóa ngày 11/12/2019; khi WTO b vô hiu hoá  M đường cho trng pht và leo thang thương chiến vi Trung Quc. Tháng 5/2020, Tng Thư ký T chc Thương mi Thế gii (WTO), ông Roberto Azevedo đã bt ng đ đơn t chc trong khi vn còn hơn mt năm mi kết thúc nhim kỳ. Ông Azevedo cho biết lý do t chc ca ông có liên quan đến vic không th gii quyết các vn đ mà WTO phi đi mt, như các tranh chp thương mi M-Trung và các vn đ thương mi do đi dch gây ra.                            

Mi bng chng và d liu lch s kinh tế cho thy, Trung Quc là nước đang phát trin duy nht thành công công nghip hoá nh ăn cp công ngh, hút vn, tri thc qua WTO trong khi vi phm mi cam kết vi WTO. Trung Quc đã bo h doanh nghip nhà nước ca mình ti th trường trong nước khiến hàng hóa ca nước ngoài khó có th cnh tranh trên th trường ni đa. Các doanh nghip nhà nước Trung Quc hưởng vô s ưu đãi, t tiếp cn tài chính, tài nguyên, công ngh cưỡng chế và ăn cp t các doanh nghip FDI... cho ti ngun vn di dào t th trường tài chính quc tế chy vào Trung Quc trong gn 2 thp k qua.

2.      Leo thang trừng phạt thương mại với Trung Quốc một cách kiên định bt chp đi dch và ngay c trong nhng ngày cui cùng ca nhim kỳ.

Theo The Guardian, k t tháng 9/2019, chính quyn Trump đã bt đu áp mthuế quan 15% đi vi hơn 125 t USD hàng nhp khu ca Trung Quc, bao gm loa thông minh, tai nghe Bluetooth và nhiu loi giày dép... có hiu lc vào tháng 12/2019. V tng thng này cũng đã tuyên b rng mc thuế 25% (hin đang áp dng đi vi mt nhóm riêng) 250 t USD hàng nhp khu ca Trung Quc s tăng lên 30% vào ngày 1/10/2019. Như vy, ch ti tháng 12/2019, gn như toàn b hàng xut khu tr giá 540 t USD ca Trung Quc sang Hoa Kỳ s phi chu thuế, và mc thuế này áp dng cho g6.000 mt hàng, khiến chúng tr thành vòng thuế quan thương mi ln nht đi vi Trung Quc t Hoa Kỳ.                       

Khác vi các nhà kinh tế hc và báo chí dòng chính cnh báo v s “ngu ngc” ca thương chiến, M là k hưởng li t thương chiến ca Trump và Trung Quc tht s b vây khn nếu không “nh” có đi dch Virus Corona Vũ Hán. Tng hp các kết qu kinh tế vĩ mô, trang Investopia nhn đnh, thương chiến thc cht là th vũ khí li hi” ca chính quyn Trump. Vũ khí này giúp M ly li s cân bng trong cán cân thương mi đi vi các giao dch song phương; đng thi, thu hút các công ty Hoa Kỳ quay tr v và phc hi vic sn xut trong nước

3.      Thoát Trung.

Chuyn sn xut tr li Hoa Kỳ (nhiu trong đó t Trung Quc) đã tr thành mt mnh lnh chiến lược quc gia. Sn xut trong nước bùng n dưới thi Tng thng Trump, liên tiếp đt các k lc mi và sm vượt qua thi hoàng kim v sn xut ca Obama ch sau mt năm ông Trump ti nhim. Ch s sn xut trong nhim kỳ ca Tng thng Trump tăng mnh tr li và là nguyên nhân giúp M sm khôi phc sn xut dù b tn tht nng n bi đi dch. Các công ty M đang bt đu đưa hot đng sn xut tr li Hoa Kỳ. Trong khi hoàn toàn không có chuyn gim đp tr v nhà, t l quay v hay vic “hi hương” ca các công ty M đang tăng lên.

Ch s sn xut trong nhim kỳ ca Tng thng Trump (bên phi) tăng mnh bt chp đà st gim năm 2014-2015 và nhanh chóng phc hi dù vướng đi dch viêm phi Vũ Hán. (ngun: https://fred.stlouisfed.org)

4.      Xóa sổ hệ thống gián điệp của Trung Quốc tại Mỹ.

Ông đã áp dng các bin pháp trng pht thương mi đi vi hành vi gian ln và trm cp tài sn trí tukhóa cht lãnh s quán Houston do gián đip gây ra, áp dng lnh cm đi li đi vi các quan chc hàng đu ca Trung Quc, nhng k ‘đu s” làm bt n an ninh M 

5. Chặt đứt các vòi hút vốn, công nghệ của Trung Quốc qua Hong Kong thông qua tước đc quyn v thương mi và ngoi giao mà M dành cho Hong Kong.

Hong Kong vn có v thế là mt hi cng t do hp dn các công ty trên khp thế gii thành lp trung tâm giao dch khu vc  đó. Thành ph này duy trì h thng tài chính m ca riêng mình vi đng bn t neo vào đng USD và không có các kim soát vn - điu vô cùng hp dn đi vi các công ty nước ngoài. Nơi này còn duy trì vic kim soát biên gii ca riêng mình, và các công dân ca h mang nhng h chiếu khác vi ca người đi lc - điu này cho phép h có được nhiu tha thun v visa thoi mái hơn vi M và các quc gia khác. Bên cnh đó, xut khu hàng Trung Quc t Hong Kong có mc thuế ưu đãi rt nhiu, Hong Kong cũng đã được s dng là nơi đ nhp khu nhng công ngh mà Trung Quc không th nhp trc tiếp. Không nh

--
Thân Kính chào quý Vi Hữu:
 
Tuyệt đối không được dùng từ ngữ thô tục bẩn thỉu để bôi nhọ mạ lỵ: tôn giáo , hội đoàn, đoàn thể, cá nhân, cựu QDCCVNCH, v.v...; Cũng không được vinh danh và ca tụng Cộng Sản. Vi phạm email sẽ bị lấy ra khỏi nhóm.
 
Thân Kính Chúc tất cả tràn đầy sức khỏe, an vui hạnh phúc, và thành công mỹ mãn.
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "01 Diễn Đàn Tin Tức" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to usaelection+unsubscribe@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/usaelection/261587271.674104.1613083409387%40mail.yahoo.com.