Wednesday, July 15, 2020

SƠN TRUNG * CA DAO MỚI

CA DAO MỚI
SƠN TRUNG sưu tầm

-Con đi được thì con nuôi má
Con đi không được thì con nuôi cá
Xin má đừng buồn.

-Một năm ba thước vải thô,
Lấy gì che kín cụ Hồ hỡi em! 
-Mất mùa là tại thiên tai,
Được mùa là bởi thiên tài đảng ta!
-Thanh cha, thanh mẹ, thanh dì,
Không có phong bì thì nó thanh cha!
-Lenin ông ở nước Nga,
Cớ sao ông đến vườn hoa xứ này? 
Lenin trợn mắt chỉ tay,
(Đường lên cộng sản xứ này còn lâu! )
Mày theo cộng sản thì nước mày tiên tan!
-Chủ nghĩa Marxist hay chủ nghĩa Marmite?
(Marmite: nồi cơm)
-Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa,
Đàn ông nằm dưới, đàn bà nằm trên!
Còn như muốn bình quyền,
Nam nữ thì phải nằm nghiêng mới là!
 Việt Nam từ thời Quốc gia ,
 Ai ai cũng được đi ra đi vào!
Khắp các xứ Việt Miên Lào,
Ai ai cũng được đi vào đi ra!
Từ thời Hồ theo Nga Hoa
Dân ta chẳng được đi ra đi vào!
Việt Cộng vỗ ngực xưng anh hào,

Dân chúng sợ quá ào ào bỏ đi!
-Dân ta sáng tối khoai mì,
Mày lên vũ trụ làm gì hỡi Tuân?
Dân ta không áo không quần,
Quảng cáo bèo hoa dâu để mần cái chi?
Mày đừng tưởng mày chì,
Thân mày chẳng khác gì con chó Leika!
Cũng là đầy tớ Nga Hoa,
Suốt ngày luồn cúi chạy ra chạy vào!

-Ở với Thiệu Kỳ mua gì cũng có
Ở với Hồ Chí Minh, 
Mua cái đinh cũng phải đăng ký
Mua trái bí cũng phải xép hàng,
Mua qua dưa gang
Cũng phải có hộ khẩu.
Mua ký đậu
Phải có thẻ đảng viên!
Ôi! Một lũ điên!

No comments: