Saturday, July 11, 2020

Mợ Ngân chui lộn giường!

< A >
Tư nghèo (Danlambao) - Cái khó của mợ là một tấm thân già nhưng phục vụ 2 chủ. Vậy chi nhiều đêm mợ lạng quạng leo lộn giường, chui lộn chiếu. Làm lãnh đạo thiệt là hổng dễ như làm o du kích leo dừa hồi xưa, leo cỡ nào thì cũng cột dừa như nhau. Leo xong hỏi sướng không thì dạ thưa đồng chí sướng như đêm qua em mơ gặp bác Hồ. He he he... Tư nghèo lại mơ tưởng những ngày xưa ân ái của mợ Ngân nên lạc mất lối về. Thôi quay lại đề tài lộn giường ngày hôm nay của mợ.

"Chủ tịch Quốc hội đề nghị Hà Nội tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng..."

Sướng hông! Giao cho mợ cái giường cuốc hội để mợ cùng các bác nghị gật hành quân hổng đủ, mợ chui vô giường của đẻng. Tụi nó động phòng hoa chúc với nhau trong màn cụp lạc đại hội đảng bộ thì kệ cha tụi nó, mợ chui vô làm gì.

Dân bị đảng bắt đi đập bụng bầu, đẻ ra hài nhi già cú đế như mợ để leo lên bàn chủ toạ cuốc hội, đại diện tàn dân, thay dân mà sai mà biểu cả nước. Đó mới là vai trò, đó mới lý do tại sao người ta phải gọi mợ là chủ tịt cuốc hội.

Tới đây, mợ Ngân nhảy cỡn lên tru tréo: em là uỷ viên Bộ chính chị. Em một thân hai giường. Khi vào giường ấy ấy của các anh, em cỡi bộ đồ chủ tịt cuốc hội ra rồi.

À, thì ra em là con đờ ĩ ba bến, bốn phương. Bến nào em cũng được cắm cọc, phương nào em cũng rộng mở.

Phải như vậy thì từ leo cột dừa mới leo... trụ chớ anh Tư. Em đây hổng có cái cột nào mà cũng thành một trong tam trụ đó anh Tư.

Ờ hé!

08.07.2020

No comments: