Tuesday, June 30, 2020

thơ song ngữ) TÌM của LÊ MAI & THANH-THANH
Yahoo/Inbox
 • Nhuan Le Unsubscribe
  Mon., Jun. 29 at 11:05 p.m.
  Inline image
                    Tìm

  Soi tìm lại mắt ngây thơ
  Của ta gương đục bóng mờ vậy sao?
  Hay là đang trong chiêm bao?
  Bấm tay đau biết đâu nào thời gian

  Thì tìm ta xưa bình an
  Sờ hư danh bỗng mây ngàn cỏ non
  Ở đâu mảnh đất cỏn con
  Mà về tựa trước khi mòn mỏi thôi!

  Ðã sinh làm một phận người
  Tiễn đi nhận lại khóc cười nay, xưa
  Thì tìm ta đâu bây giờ?
  Ngàn năm sương nối một bờ vô vi

                                 LÊ MAI                      My Search


  I searched for my former naïve eyes clearer,
  But why this fuzzy figure in the matte mirror                                               ?
  Or is it I have been in a dream?
  Pinched, I feel pain: what time shall I deem?

  Well, then I search for my old peaceful days;
  About vanity: far-off or not yet is in a maze.
  How to look for a little place pretty cheery
  To return to, depend on, when I am too weary!

  Being a human, whether you feel or feign,
  Joy and sorrow goes and comes, it’s mundane.
  Therefore, where can I find my self, source,
  As the universe always dims its natural course?


  Translation by THANH-THANH

No comments: