Monday, June 22, 2020

SƠN TRUNG * KHÓC GIÁO SƯ NGUYỄN ĐĂNG THỤC

 Nguyễn Đăng Thục – Wikipedia tiếng Việt

KHÓC GIÁO SƯ NGUYỄN ĐĂNG THỤC
SƠN TRUNG

Cánh hạc bay lên trời Thái Ất
Một vì sao rụng đêm Vô Thường .
Người đã đi về miền Vĩnh Phước 
Người để cho đời bao nhớ thương.
Sơn Trung 
tháng 6-1999

No comments: