Sunday, June 21, 2020

SƠN TRUNG * CÁI LƯỠI

CÁI LƯỠI
SƠN TRUNG

Ông chủ hỏi người đầy tớ: 
Trong con heo cái gì ngon nhất? 
Trên đầy tớ đáp:Cái lưỡi ngon nhất 
-Cái gì dở nhất?
-Cái lưỡi 
Cái lưỡi không sắc, cứng như sắt thép nhưng có thể dùng  giết người.
Một người cưỡi ngựa bị một con chó rượt  theo cắn , ông tức lắm. Ông chờ nó đuổi đến phố đông người, ông hô to lên:"Chó dại! ", Chó dại"!Thế là cả xóm đổ xô ra dánh chết chó!
Một tiệm phở đông khách bị đồng nghiệp ganh ghét, phao vu rằng tiệm này là một hắc điếm, chuyên bán thịt trẻ con. Thế là tiệm này bị người ta xa lánh!
Một tướng công có hai phu nhân xinh đẹp. Đại phu nhân bảo thiếu phu nhân:" Tướng công thich nguơi lắm nhưng chê ngươi có cái mũi hơi thô." Từ đó thiếu phu nhân gặp tướng công là che mũi.
Tướng công thấy kỳ quá, tự hỏi tại sao nàng che mũi?
Ông bèn hỏi Đại phu nhân, bà này đáp:"Nó chê ông hôi hám quá!"
Tướng công nổi giận rút gươm chém đầu người đẹp!
Ôi! cổ nhân có câu:
Lời nói là gói vàng
Lời nói là đọi máu! 
Trước 1975, dân ta theo văn hóa truyền thống, truyền thống của NHÂN NGHĨA LỄ  TRÍ TÍN. Từ khi cờ máu tung bay trên bầu trời Việt, người ta thực hiện chủ nghĩa Mác Lê gây ra cảnh chém giết, đấu tố. Người ta theo lệnh Cộng sản để làm những điều tàn ác. Người đấu tố người mà như trên sân khấu hài. Một bà tố cáo một ông hãm hiếp bà. Một vài bà khác cũng theo đó mà tố cáo cưỡng bức. Ông tức mình cởi tuột quần ra thì ôi thôi ông không có con chim nguyên vẹn vì trước đó ông đi lính bị đạn xẻo mất chim!
Cộng sản luôn dối dân, cho nên quần chúng đã phát biểu: 
-Chú phỉnh tôi rồi chính phủ ơi!
-XÃ HỘI CHỦ NGHĨA: XẾP HÀNG CẢ NGÀY  /
 XẠO HẾT CHỖ NÓI!
Tại Việt Nam, người ta vâng lệnh Cộng đảng mà làm điều vu khống, dối trá. Trong Cải Cách Ruộng Đất, dối trá lên ngôi. Sau Sửa Sai, người bị tố đã vùng lên trả hận! CCRĐ là thù hận và SỬA SAI cũng là hận thù. Cộng sản chuyên NUÔI SẸO cho đời sống của họ!
Cộng sản thực thi chủ nghĩa vô sản vô học cho nên trong Sô Viết Nghệ Tĩnh 1933 người ta đã dựng khẩu hiệu " Trí phú địa hào, đào tận gốc, trốc tận rễ". Cái ông thủ heo  "ma ze in Việt Nôm" là tiêu biểu cho các ác và cái ngu cai trị đất nước. Họ biết họ ngu nên phải mở  các trường Bình dân học vụ, các lớp chuyên tu nhưng kết quả là"DỐT NHƯ CHUYÊN TU, NGU NHƯ TẠI CHỨC!" Các lớp đó chỉ là trí thức hóa vô sản, một cách trí thức hóa bề ngoài!
Vì nghèo mà thất học, vì bản chất con bò tót mà thất học thì có thể được dân cảm thông, nhưng ngu mà muốn đè đầu cưỡi cổ dân chúng là một điều không thể tha thứ!


Sơn Trung
21-VI-2020

No comments: