Tuesday, January 29, 2019

BÊN KIA BỜ ĐẠI DƯƠNG 776


  Image result for happy new year


CHÚC MỬNG NĂM 2019
VÀ TÂN NIÊN KỶ HỢI
MỌI NGƯỜI ĐƯỢC THÂN TÂM AN LẠC
 GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC
THẾ GIỚI HÒA BÌNH


S776

 Ngày  1  tháng  2 năm 2019

No comments: