Sunday, December 30, 2018

LÚ VĂN LÁO

Tinh hoa Hà Nội (Danlambao) - Cuối năm Lú giã từ 2017 bằng cú láo rổn rảng cuối năm: "Tôi về quê, quê tôi ngày xưa nghèo lắm, bây giờ nhà nào cũng nhà tầng, ôtô cũng có, nhà nhà có ti vi, tủ lạnh, ở miền núi mà cũng gọi hỏi nhau chăn trâu ở đâu bằng điện thoại, đó là rất mừng". Mấy đứa trẻ trâu tinh hoa Hà Nội nghe xong vắt giò lên cổ kiếm đường chôm chĩa một cái iPhone để thực hiện sự nghiệp chăn châu thời đại a lú còng. 

Từ sự nghiệp chăn trâu vĩ đại ấy, từ nhà tầng, ô tô, ti vi, tủ lạnh chạy đầy đường nên bí tịch lên đồng láo rằng: “đất nước chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế như hiện tại, đi quốc tế mình cũng không kém cạnh gì lắm”. 

Hổng biết cơ đồ của đất nước nào đây khi mà Tàu khựa cũng chạy đầy đường, từ Nam chí Bắc và đồng Mao tệ đang xâm lăng Hồ tệ!? 

So với thế giới, Lú văn Láo lại nổ văng miễng - “So với tình hình phức tạp, bất ổn ở nhiều nơi thì đất nước rất thanh bình, ổn định, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đi đâu cũng được quý trọng, từ nước lớn tới nước nhỏ, nước xa tới nước gần”. 

Chuẩn hổng thèm chỉnh? Ở đế quốc Mỹ lão Trump lộn xộn 1 câu là cả làng báo nó xúm vào thọt cù lét, còn ở đất nước tinh hoa ở gần Trung Hoa thì cả làng báo xúm vào... thọt đít tổng bí chủ tịt ngọt ngào, êm ái, sương sướng hơn cả Trần Dân Tiên thọt bác Hù. Ở mấy xứ thực dân thì dân đen mặc áo vàng xuống đường phản đối nhà nước ngon lành như Hù chủ tịch đứng giữa Paris đọc yêu sách chống Thực. Còn ở thiên đàng nước ta thì dân đỏ xuống đường là ôm đầu máu đỏ lòm. Đất nước thanh bình, ổn định là phải phải! 

Còn cái vụ lãnh đạo đảng ta đi đâu cũng được "quý trọng" là vì "chúng" canh kỹ quá, lãnh đạo ta không còn chơi bời, chôm chĩa lung lung như đã từng, chỉ có dân đỏ cháu ngoan bác Hù là lừng danh năm châu bốn bể với nghề đạo chích xứ người. 

Sau cùng cu lú nâng bi cái hòn láo rằng: “Một không khí phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, vào thắng lợi của sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đang tiếp tục lan tỏa rộng khắp trên cả nước”. 

Chuẩn luôn! nó lan tỏa nồng nàn cái mùi của hố xí Ba Đình đến nỗi đẻng ta từ bao năm nay phải dùng cái nắp đậy hầm cầu mang tên "Điều Bốn Hiếp Pháp" để dân đen phải và phải hồ hởi phấn khởi tin tưởng vào sự lãnh đạo của đẻng. Còn đứa nào “làm trái xu hướng này thì nên sửa đi. Ai có tư tưởng khác, thì nên thay đổi đi”. Nghe chưa mấy đứa phản động dân chủ ở ngoài đẻng và mấy đứa phản lú trong đẻng đang chống lại tên chủ lò Lú văn Láo. 

Đầu năm lú cuối năm láo. Đó là tổng bí chủ tịch của Tinh Hoa nước Bắc nhờ nằm dưới háng Trung Hoa.

30.12.2018

No comments: