Friday, August 24, 2018

Rồi trong mơ cô đã tới "thiên đường"?

Đặng Huy Văn (Danlambao) - Tôi có một bà cô họ lấy chồng về Đồng Đăng, Lạng Sơn. Cũng như bao nhiêu bà mẹ Miền Bắc khác, cô đã bị nhồi sọ về một “thiên đường cộng sản trên mặt đất" từ tấm bé. Vì thế mà cô đã sẵn sàng hy sinh cả chồng, cả con cho cuộc chiến tranh kéo dài gần 40 năm. 

Sau 1975, cô lại phải tiếp tục nhịn đói, nhịn khát trong thời kỳ bao cấp để xây dựng CNXH, tiền thân của thiên đường cộng sản bịp bợm. 

Tội nghiệp bà cô tôi, chồng chết tại chiến trường Điện Biên Phủ 1954, còn cậu con trai duy nhất thì bị chết trong cuộc chiến tranh Biên Giới Tây Nam với cộng sản Campuchia cuối năm 1978. 

Ngày 17/2/1979, giặc cộng sản Tàu đã tràn sang xâm lăng 6 tỉnh Biên Giới Việt Trung. Sau ngày đó, lính Tàu đã cướp sạch mọi thứ ăn được và cô cùng nhiều bà mẹ khác đã bị chết đói trong giấc mơ thiên đường cộng sản bịp bợm đó vào ngày 28/2/1979! 

Nhân dịp lễ Vu Lan 2018, tôi xin gửi tới hương hồn cô lòng thương cảm vô hạn! 

*

Rồi trong mơ cô đã tới "thiên đường"? 

Em ơi, 
Hãy theo anh trở về thời bao cấp 
Thăm bà cô đang khắc khoải trong mơ 
Với “thiên đường” lúc chú đi dặn lại 
Dù đói no cô vẫn cứ mong chờ... 

Chú bỏ xác trên Điện Biên năm ấy 
Để dựng xây cho cô một “thiên đường” 
Không giai cấp, không còn phường áp bức 
Được sang giàu, tràn hạnh phúc yêu thương! 

Nhưng rồi cô ốm đau hoài vì đói 
Không thuốc thang chỉ ăn cháo bo bo 
Cô chỉ sống nhờ "tình yêu giai cấp" 
Mà ngày đi chú bịn rịn dặn dò 

Anh còn nhớ ngày em mang ít gạo 
Nấu cháo hoa đút cô uống từng thìa 
Cô vẫn nói “thiên đường” là tuyệt hảo 
Dẫu bây giờ đang mãi tận trời kia… 

"Em con đâu?" Bỗng ngập ngừng em hỏi 
"Nó cũng theo chú đi dựng “thiên đường” 
"Nên cô được phong “gia đình hai liệt sĩ” 
"Hỏi trên đời còn vinh hạnh nào hơn?" 

Cô đi xa tháng Hai năm Bảy Chín (*) 
Khi giặc Tàu sang tàn phá quê hương 
Cướp đốt sạch, nhiều ngày cô nhịn đói 
Rồi trong mơ cô đã tới “thiên đường”? 

(*) Ngày 17/2/1979, hơn 60 vạn quân Tàu đã tràn sang xâm lược VN. 

Hà Nội, Vu Lan 2018 

No comments: