Thursday, July 26, 2018

Phùng Xuân Nhạ: Bộ trưởng nhưng lại không rành chủ trương giáo dục

CTV Danlambao - Sau nhiều ngày xảy ra sự việc mà "người dân không được phép hoang mang" khi các quan giáo dục hành nghề giáo gian nâng điểm con cái quan chức lãnh đạo, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ chính thức lên tiếng. Sự lên tiếng của ông ta lại cho thấy ông bộ trưởng này cũng thuộc loại ngồi ghế kiếm tiền, không biết gì về chủ trương giáo dục của chính bộ phận mà ông ta lãnh đạo.

Phùng Xuân Nhạ phát biểu: "Sau năm 2002 đến trước 2015, kế thừa những cái tốt đó và tiến tới một kỳ thi 3 chung là chung đề, chung địa điểmchung kết quả nhưng bộc lộ nhiều hạn chế." 

Cả nước mà thi "chung địa điểm" nếu không tâm thần thì cũng đứt thần kinh! 

Chủ trương "3 chung" mà bộ của ông đeo đuổi nhiều năm nay là: Chung đề thi, Chung đợt thi và ngày thi, và Sử dụng chung kết quả thi

Bên cạnh kiến thức nông cạn về chủ trương thi cử của bộ, Phùng Xuân Nhạ - như mọi quan chức cộng sản khác - hoàn toàn không nhận một trách nhiệm gì đối với cuộc khủng hoảng gian lận thi cử (vốn hiện hữu từ lâu nhưng lần này bị lộ hàng ở mức đại trà). Ngược lại, ông ta vẫn khăng khăng rằng: "quy trình là đầy đủ và chặt chẽ", sai trái là do một "nhóm người cố tình làm sai có chủ đích." 

Đã "chặt chẽ" thì sao lại có khe hở để có cán bộ cố tình làm sai?!

Sau cùng, vẫn là thái độ ngoan cố và tự mãn cố hữu của quan chức cộng sản: "Từ sau năm 2015, qua thực tiễn công tác đổi mới ngày càng hoàn thiện, gọn nhẹ hơn, giảm được nhiều áp lực hơn, tiết kiệm hơn. Đối với thí sinh và gia đình cũng thấy hợp lý hơn và nhiều tầng lớp nhân dân ủng hộ." 

Bộ Giáo dục có bao giờ có một cuộc thăm dò độc lập, khách quan để biết "nhiều tầng lớp nhân dân ủng hộ"

Đúng là bộ trưởng bộ láo dục!

25.07.2018

No comments: