Thursday, July 26, 2018

Các tướng lãnh chư hầu sang chầu Bắc Kinh

CTV Danlambao - Một lũ bầy đàn gọi là cán bộ chính trị cấp cao Quân đội do tên Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị quân đội dẫn đầu đã lục tục sang Tàu triều kiến quan thầy xâm lược Bắc Kinh.

Mục đích của chuyến đi được thông báo là để "triển khai thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước, góp phần củng cố quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống, tăng cường sự tin cậy chính trị, phát triển vững chắc mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước, nhân dân và quân đội hai nước, đóng góp cho hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực và thế giới." 

Phiên dịch từ tuyên truyền mị dân vào vào thực tế bán nước thì đó là cuộc triều kiến để triển khai những gì đã cam kết thần phục thiên triều, tin cậy tuyệt đối vào Bắc Kinh và hợp tác hết lòng với quan thầy phương Bắc để đóng góp cho âm mưu bá quyền trong khu vực biển Đông và thế giới. 

Trước thềm thông qua Luật Đặc Khu, có thể nội dung của chuyến đi này còn để nhận chỉ thị của quan thầy về những "quy tắc ứng xử" của quân đội Việt cộng đối với Đặc-Khu-III-Tàu trong tương lai khi Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc trở thành căn cứ chiến lược của quân đội Tàu cộng. 

Trong cuộc triều cống này, chắc hẵn cũng có phần báo cáo về thành phần lãnh đạo trong quân đội chư hầu và liệt kê danh sách những tên tướng chư hầu trung thành hạng nhất, hạng nhì, hạng ba. Bên cạnh đó là cập nhật sổ đen những ông tướng vẫn muốn ôm mãi cái "vòng tròn bất tử" Gạc Ma để chống lại các quan thái thú hèn nhát ở Ba Đình và quân xâm lược Bắc Kinh. 

25.07.2018

No comments: