Saturday, June 30, 2018

Dân: Cá chết vì ô nhiễm môi trường! Quan: Cá chết vì bệnh hoại tử thần kinh!

CTV Danlambao - Bình Thuận, nơi nhà máy nhiệt điện xả thải Vĩnh Tân ngự trị đang là nơi mà môi trường biển bị tàn phá. Nạn nhân mới nhất là những người dân nuôi cá trong lồng bè. 

Trước phản ảnh của người dân về tình trạng cá chết, các quan chức của Sở Tài nguyên và Môi trường của Bình Thuận đã "khảo sát" và công bố: cá chết không phải vì ô nhiễm môi trường như người dân nói mà là do bị bệnh hoại tử thần kinh.

Hiện tại có 14 hộ dân nuôi cá chim, cá bớp, cá mú, tôm hùm tại vùng biển cách bờ 1,2km, cách Nhiệt điện Vĩnh Tân 1km. Trong những ngày qua cá nuôi đã bị chết hàng loạt, có lồng bè bị chết cá 100%. 

Theo các quan chức "Tài Môi" thì các thông số, chất lượng đều nằm trong giới hạn cho phép, chỉ có thông số Florua vượt 1,14 lần. Các quan tài môi miệng lưỡi tuyên bố rằng chất lượng nước biển đạt tiêu chuẩn nuôi trồng thủy sản và bảo tồn thủy sinh, chỉ có hai chỉ tiêu không đạt tiêu chuẩn nhưng không đáng kể. Các quan không cho người dân biết hai chỉ tiêu đó là gì. 

Phương thức giải quyết của các quan: Nói vòng, nói vo với dân mãi không đi tới đâu, các quan ra đề nghị: Di dời lồng bè ra xa Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4

Điều đó có nghĩa là phải tránh xa cái nhiệt điện giết cá, giết người này! 

Tình trạng ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ người dân và hoạt động nuôi, bắt cá tại Bình Thuận đã làm bùng nổ những phản kháng của dân chúng, cụ thể là cuộc biểu tình vào ngày 10/06 tại Phan Rí. 

Nhà cầm quyền đã giải quyết tâm lý bất ổn và bất mãn của người dân bằng những hành vi đàn áp, bắt giam và vu cáo những người dân đã nhận 300000 hồ tệ của "thế lực thù địch" nhằm gây rối. 

Báo cáo về nguyên nhân cá chết và đề nghị dân chúng phải di dời sinh hoạt sinh nhai của mình ra xa nhiệt điện Vĩnh Tân cho thấy: Chính các quan chức cộng sản là những kẻ bị bệnh hoại tử thần kinh!

Cần ghi rõ thêm là Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân do Tập đoàn Điện khí Thượng Hải của Tàu cộng khởi sự xây dựng vào tháng 8/2010. Tàu cộng đã bỏ vào pháo đào sinh hoá để tàn phá môi trường VN này khoảng 23.477 tỷ VNĐ, trong đó 85% là vốn của Ngân hàng Xuất nhập khẩu và nhà cầm quyền Tàu cộng. 

Do đó, có thể nói con vi trùng virus gây nên bệnh hoại tử thần kinh cho các quan chức CSVN đến từ bên Tàu. 

28.06.2018

No comments: