Wednesday, May 30, 2018

SƠN TRUNG * TINH THẦN ĐỘC LẬP TỰ DO CỦA NHÂN DÂN TA QUA CÂU HÒ ĐIỆU HÁTTINH THẦN ĐỘC LẬP TỰ DO CỦA NHÂN DÂN TA QUA CÂU HÒ ĐIỆU HÁT

SƠN TRUNG


Trước cảnh trời cao đất rộng, Đặng thi Huệ đã cất tiếng hát

" Tay cầm bán nguyệt xênh xanh,
Một trăm ngọn cỏ lai hàng tay ta!" 


Tiếng hát đó đã đưa cô nông dân nghèo thành một quý phi trong phủ chúa Trịnh.


Trươc cảnh sông nước mênh mông, cha con nhà chuyển chài đã cất tiếng hát:

Chồng chài là chài vợ lưới (dô dô khoan dô hậy)
Vợ lưới thì con câu (dô dô khoan dô hậy)
Sông Ngô là Ngô bể Sở (dô dô khoan dô hậy)
Biết đâu đâu bến bờ (dô dô khoan dô hậy)
Dô khoan dô hậy
Khi nên là nên tay kiếm (dô dô khoan dô hậy)
Tay kiếm thì tay cờ (dô dô khoan dô hậy)
Không nên là nên ta cũng (dô dô khoan dô hậy)
Chẳng nhờ là nhờ cậy ai (dô dô khoan dô hậy)
Dô khoan dô hậy

Anh em một lái í a một chèo là ta dô ta! Cùng xuôi sông Mã í a dô ta! dô ta! cùng trèo núi Nheo, cùng trèo nheo núi Nheo Dô ô ta! là dô ô ta! Áo xiêm đùm bọc í a lấy nhau là ta dô ta! Đồng tâm Giúp Ích í a dô ta! dô ta!.
http://vnthuquan.net/userfiles/files/nhac/musicwma.vnthuquan.net/H/Hatcheothuyen_aivan.mp3


Con ngưởi không phải lúc nào cũng có độc lập, tự do. Có những lúc mất độc lập tư do, như người tù...Người lính thú cũng là một kẻ mất tự do:

Ba năm trấn thủ lưu đồn
Ngày thì canh điếm, tối dồn việc quan
Chém tre, đẵn gỗ trên ngàn
Hữu thân, hữu khổ phàn nàn cùng ai!
Miệng ăn măng trúc, măng mai
Những giang cùng nứa biết ai bạn cùng?
Nước giếng trong, con cá nó vẫy vùng...


Người con gái theo chồng là đành mất một thiên đường cũ:

Chiều chiều ra đứng cửa sau
Nhớ về quê mẹ, ruột đau chín chiều!

Người con gái theo chồng về bên này Hải Vân hay anh lính trấn thủ lưu đồn ở Hải Vân đều mất tự do khi nhờ Thiên đường cũ:

Chiều chiều dưới ngọn Hải Vân ,
Chim kêu vưọn hót nghĩ thân thêm buồn!Tuy nhiên cũnmg có những người can đãm bỏ Thiên Đường cũ để đi tìm Thiên Đường mới:

Đi đâu cho thiếp theo cùng,
Đói no thiếp chịu, lạnh lùng có dôi!


Trước mặt chúng ta là tương lai, là hạnh phúc hay khổ đau, nào ai biết! Bài Que sera que sera đã nói lên điều đó


Ngày em còn thơ lòng vương mộng mơ,
Thường hay hỏi má em: "Má ơi ngày sau,
Con sẽ thắm tơ duyên và vui sướng không?"
Mẹ em sẽ khuyên bảo rằng:

"Biết ra sao ngày sau?
Đời luyến lưu vui cười, khổ đau...
Vì sắc duyên là sóng bể dâu,
Nào ai biết ngày sau?"

Đ.K.:

"... Thành giòng sông nổi trôi..."


..................................................................

When I was just a little girl
I asked my mother, what will I be ?
Will I be pretty, will I be rich ?
Here's what she said to me,

Que Sera, Sera,
Whatever will be, will be…
The future's not ours, to see !
Que Sera, Sera
What will be, will be…

When I was young, I fell in love
I asked my sweetheart what lies ahead ?
Will we have rainbows, day after day ?
Here's what my sweetheart said,

Que Sera, Sera,
Whatever will be, will be…
The future's not ours, to see !
Que Sera, Sera
What will be, will be…
 


Now I have children of my own
They ask their mother, what will I be ?
Will I be handsome, will I be rich ?
I tell them tenderly.

Que Sera, Sera,
Whatever will be, will be…
The future's not ours, to see !
Que Sera, Sera
What will be, will be… 

 javascript: void(0)
Lyrics
At the end of the day
Some you win, some you don't
So I'm glad that I'm here
With some friends that I know
Always there with a smile
Saying you're not alone
Saying la la la la
Que será?
Yesterday is history oh!
You gotta get through it (Hei!)
Tomorrow is a mystery so
Let's just do it (Hei!)
And even when the rain falls
You and I, will stand tall (Hei!)
No matter what you go through
I'll never leave you
So you gotta be strong (Strong)
Live by the words of the song (Song)
Together is where we belong (Long)
Never stop dreaming
Keep holdin' on
At the end of the day
Some you win, some you don't
So I'm glad that I'm here
With some friends that I know
Always there with a smile
Saying you're not alone
Saying la la la la
Que será?
When it's been a long day
Had enough, givin' up it ain't okay
We don't care what the world say
We spread love it's the only way
So you gotta be strong (Strong)
Live by the words of the song (Song)
Together is where we belong (Long)
Never stop dreaming
Keep holdin' on
At the end of the day
Some you win, some you don't
So I'm glad that I'm here
With some friends that I know
Always there with a smile
Saying you're not alone
Saying la la la la
Que será?
We keep falling but the
World keeps spinning and I
Might stop winning
Just as long as I got you by my side
We keep falling but the
World keeps spinning and I
Might stop winning
But I know that we're gonna be alright
At the end of the day
Some you win, some you don't
So I'm glad that I'm here
With some friends that I know
Always there with a smile
Saying you're not alone
Saying la la la la
Que será?
At the end of the day
Some you win, some you don't
So I'm glad that I'm here
With some friends that I know
Always there with a smile
Saying you're not alone
Saying la la la la
Que será?
At the end of the day
Some you win, some you don't
So I'm glad that I'm here
With some friends that I know
Always there with a smile
Saying you're not alone
Saying la la la la
Que será?
At the end of the day
Some you win, some you don't
So I'm glad that I'm here
With some friends that I know
Always there with a smile
Saying you're not alone
Saying la la la la
Que será?
SƠN TRUNG
Tháng 5-2018

No comments: