Wednesday, February 28, 2018

TAP CHÍ VĂN HÓA VIỆT NAM 530


SƠN TRUNG
Chủ biên


Tác phẩm sơn mài “Vườn xuân Trung Nam Bắc” của họa sĩ Nguyễn Gia Trí.
Tác phẩm sơn mài “Vườn xuân Trung Nam Bắc” của họa sĩ Nguyễn Gia Trí.
   S  530
  Ngày  28 tháng 4 năm 2018
 

No comments: