Wednesday, February 28, 2018

TAP CHÍ VĂN HÓA VIỆT NAM 531


SƠN TRUNG
Chủ biênHàng rong Hà nôi  Trich quyển Hàng rong và tiếng rao trên đường phố Hà Nội” Les marchands ambulants et les cris de la rue à Hanoi”.. đang được lưu giữ tại một thư viện của Viện Viễn đông Bác cổ Pháp tại Paris.
S  531
  Ngày  28 tháng 2 năm 2018
 

No comments: