Wednesday, February 28, 2018

NHÓM DÂN CHỦ ĐA NGUYÊN LẬT ĐỔ NGUYỄN GIA KIỀNG

Tập hợp Dân chủ Đa Nguyên lật đổ lãnh đạo cũ

DCVOnline

ngkChiếm quyền kiểm soát phương tiện truyền thông, xoá bỏ cơ cấu lãnh đạo nhất nguyên của tổ chức, và bất tín nhiệm Nguyễn Gia Kiểng (hình bên).
Trang báo điện tử Thông Luận
Trang báo điện tử Thông Luận
PARIS | Sau 16 ngày hai trang báo điện tử Thông Luận và Blog Thông Luận không còn thuộc sự kiểm soát của ban lãnh đạo Tập hợp Dân chủ Đa nguyên (THDCĐN), ngày 11 tháng 12, 2106 ông Nguyễn Gia Kiểng, ký tên là “Thường trực ban lãnh đạo”, qua Facebook thông báo
“kể từ ngày 28 tháng 11-2016 báo điện tử Thông Luận www.ethongluan.org và Blog Thông Luận https://ethongluan01.blogspot.com đã bị kẻ gian cướp đoạt với sự đồng lõa của người phụ trách kỹ thuật.”
Ông Kiểng cũng cho biết đây là một cuộc đánh phá có chuẩn bị từ lâu và xa gần cho rằng có bàn tay của cộng sản, “Chế độ cộng sản đã sử dụng một vài người trong THDCĐN mà họ đã mua chuộc hoặc khống chế được,…”
Ông Nguyễn Gia Kiểng gọi việc chiếm quyền kiểm soát hai trang báo điện tử Thông Luận và Blog Thông Luận là “hành vi đạo tặc” và đang tìm cách lấy lại hai trang báo / blog nêu trên đồng thời cho biết đã lập Blog Thông Luận mới ở https://thongluan2016.blogspot.fr/ và sẽ thiết lập lại trang báo điện tử Thông Luận.
Một ngày sau thông báo của ông Nguyễn Gia Kiểng trên Facebook, ngày 12 tháng 12, 2016, Tam Huynh, một thành viên THDCĐN ở Paris đã cho đăng tải bản “Tuyên bố bất tín nhiệm Thường Trực Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên” soạn từ ngày 1 tháng 12, 2016. Bản “tuyên bố” này cũng được đăng trên báo điện tử Thông Luận vào cùng ngày.
Bản tuyên bố đã dẫn nhiều lý do đi đến việc bất tín nhiệm ông Nguyễn Gia Kiểng trong vai trò “Thường trực ban lãnh đạo”.
Suốt 34 năm hoạt động, Tập hợp Dân chủ Đa nguyên đã tổ chức (lãnh đạo) theo cơ cấu nhất nguyên. Vai trò này đã được những thành viên bất tín nhiệm ông Kiểng “xoá bỏ” và thay bằng một vai trò “điều hợp tổ chức trong mô hình tản quyền”. Bản tuyên bố bất tín nhiệm ông Nguyễn Gia Kiểng có 5 chữ ký “đại diện cho nhiều thành viên – thuộc mọi thế hệ” theo thứ tự, “Nguyễn Vũ (Hoa Kỳ), Lê Kim Vân (Canada), Bùi Đắc Lộc (Hoa Kỳ), Phan Bá Việt (Hòa Lan), Nguyễn Gia Thưởng (Bỉ)”.
Ngày 12, tháng 12, 2016, thông báo trên ethongluan.org
  • ghi nhận đóng góp của ông Nguyễn Gia Kiểng trong 5 nhiệm kỳ vừa qua trên cương vị người lãnh đạo THDCĐN
  • không chịu trách nhiệm về bất kỳ lời nói hay hành động nào của ông Nguyễn Gia Kiểng nhân danh THDCĐN kể từ ngày 12 tháng 12, 2016 [và có lẽ cũng là cách rút lại lời mời ông Kiểng làm “cố vấn danh dự như trong “tuyên bố” ngày 1/12/2016].
  • mở rộng cửa đón nhận tất cả những ai muốn bước vào hay trở lại căn nhà Dân chủ Đa nguyên…
Và thông báo thành phần ban điều hợp lâm thời THDCĐN gồm: Trưởng ban, Nguyễn Vũ; Phụ trách Đối Nội, Lê Thị Kim Vân; Phụ trách Đối Nội, Nguyễn Hoàng Mơ; Phụ trách Phân bộ và Kế hoạch, Bùi Đắc Lộc; Phụ trách Phân bộ và Kế hoạch, Phan Bá Việt; Phụ trách Kỹ thuật Truyền thông, Nguyễn Gia Thưởng.
Trong thư công khai “tuyên bố” bất tín nhiệm ông Nguyễn Gia Kiểng, Tam Huynh viết,
“Ông đã bất chấp mọi thiệt hại về nhân sự trong tổ chức để chỉ nhằm mục đích chiếm vị thế của một nhà tư tưởng tài ba nhất Việt Nam và là người sáng lập duy nhất ra Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên.”
Theo một thành viên THDCĐN đã trao đổi với DCVOnline thì ngoài những lý do đã trưng dẫn trong bản “tuyên bố” thì nội bộ THDCĐN bắt đầu bất ổn vì bất đồng với việc ông Nguyễn Gia Kiểng bổ nhiệm V.H. làm phụ tá đặc trách quốc nội. Thành viên của THDCĐN ở Sài Gòn cũng như ở hải ngoại đã không chấp thuận quyết định này của ông Kiểng. Ngoài ra thành viên Tập hợp còn có một lá thư của Nguyễn Gia Kiểng viết – Đây là một nhân tố quan trọng đưa đến sự kiện lật đổ cơ cấu lãnh đạo nhất nguyên.
Được biết hai thành viên vẫn là chí hữu của ông Nguyễn Gia Kiểng là N.V.H và V.H.
Ngoài hai cơ sở thông tin điện tử e Thông Luận và Blog Thông Luận, ban điều hành lâm thời THDCĐN cũng đã kiểm soát “Total”, mạng thông tin nội bộ dành riêng cho thành viên của tổ chức này.
  • 28 tháng 11, 2016: e Thông Luận, Blog Thông Luận, mạng Total không còn trong sự kiểm soát của thường trực ban lãnh đạo THDCĐN.
  • 11 tháng 12, 2016: thường trực ban lãnh đạo THDCĐN ra thông báo trên Facebook cho biết phương tiện truyền thông “đã bị kẻ gian cướp đoạt với sự đồng lõa của người phụ trách kỹ thuật.”
  • 12 tháng 12, 2016: Tam Huyh, thành viên THDCĐN, công bố “tuyên bố” bất tín nhiệm thường trực ban lãnh đạo THDCĐN – đã soạn từ ngày 1 tháng 12, 2014. Cùng ngày trên e Thông Luận đã công bố thành phần Ban Điều hợp Lâm thời THDCĐN.
Từ 1982 đến 2016, 34 năm hoạt động, sau nhiều cố gắng hụt nhằm thay đổi cơ cấu lãnh đạo và những mất mát lớn về nhân sự, đầu tháng 12, 2016 thành viên Tập hợp đã chiếm quyền kiểm soát phương tiện truyền thông, xoá bỏ cơ cấu lãnh đạo nhất nguyên của tổ chức, và bất tín nhiệm Nguyễn Gia Kiểng.
THDCĐN lật đổ cơ cấu tổ chức nhất nguyên của tổ chức chính trị mang tên Đa Nguyên và hy vọng “… cùng nhau thực hiện giấc mơ dân chủ hóa Việt Nam.”
© DCVOnline
Nếu đăng lại, xin ghi nguồn và đọc “Thể lệ trích đăng lại bài từ DCVOnline.net”.
 http://dcvonline.net/2016/12/13/tap-hop-dan-chu-da-nguyen-lat-do-lanh-dao-cu/

No comments: