Tuesday, February 27, 2018

DIỄN VĂN KHAI MẠC LỄ TRÌNH LÀNG CAO ĐÀI HỌC VIỆN-USA


Kính thưa Qúi vị Giáo Sư và Thân Hữu

Như nhiều lần trước đây, tôi đã trình bày dự phóng sinh hoạt về việc bão tồn và phát huy nền Phong Hóa Việt Nam cũng như giới thiệu nền Tân Tôn giáo Cao Đài có nhiều liên quan đến nền Phong Hóa nầy qua tổ chức :CAO ĐÀI HỌC VIỆN-USA đã có giấy phép hoạt động của Tiểu Bang và Liên Bang,

Nay đang dự trù tiến tới việc tổ chức Lễ Ra Mắt ( Ngày giờ sẽ thông báo sau ). Để chuẩn bị Lễ Ra Mắt,Ban Tổ Chức dự đinh sẽ phát hành một đặc san bao gồm những bài phát biểu của quí vị tới tham dự hoặc không đến tham dự được vì xa xôi....Nếu vị nào không đến được, Ban Tổ Chức sẽ nhờ người đọc thay. Sau đây, xin đính kèm bài viết của tôi như là thư mời hợp tác. Đồng thời kính mong quí vị góp ý, góp lời để bài viết được hoàn chỉnh ...nhứt là dự phóng sinh hoạt nầy đạt nhiều kết quả tốt đẹp hơn.

Nguyện cầu Ơn Trên ban nhiều hồng ân cho quí vị cùng bữu quyến.
 
Nay Kính,

Hiền Tài Phạm văn Khảm DIỄN VĂN KHAI MẠC

LỄ TRÌNH LÀNG CAO ĐÀI HỌC VIỆN-USA
Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát,
Kính thưa quí Quan Khách,
Kính thưa quí Đồng Đạo và quí Đồng Hương,

Đến với đạo Cao Đài trong tinh thần khai phá, chúng tôi cảm nhận như có những đóa hoa hồng nở trên mỗi bước tới. Càng đi chúng tôi càng thấy cả chân trời mới đang hiện ra trước mắt.

Bằng huyền diệu Cơ bút, Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu cùng các Đấng Thiêng Liêng giáng cơ khai sáng đạo Cao Đài tại Việt Nam vào năm 1926 với tuyên ngôn sẽ phổ truyền khắp Thế giới:

Từ đây nòi giống chẳng chia ba,
Thầy hiệp các con lại một nhà,
Nam Bắc rồi cùng ra ngoại quốc,
Chủ quyền Chơn Đạo một mình TA.
( Đàn cơ rằm tháng 9 năm Bính Dần 1926 )


Sự hình thành nền tân Tôn giáo Cao Đài tại Việt Nam với một hệ thống giáo lý hoàn toàn mang tính Khoa học và chân thật đã giải thích cho loài người biết tường tận rằng:

1- Về phương diện triết học :

Con người từ đâu đến? Đến quả Địa Cầu nầy để làm gì ? Sau khi chết con người về đâu ?

2-Về phương diện Vũ Trụ:Trong cái Vũ Trụ bao la, nó được

hình thành như thế nào ? Nó vận hành ra làm sao? Có bao nhiêu thế giới hữu hình ? Có bao nhiêu cõi Vô hình ?

3-Trên cõi Thiêng Liêng:
Thượng Đế, Ngài là ai ? Phật Mẫu, Ngài là ai ? Thần Thánh Tiên Phật có nguồn gốc như thế nào ?

4- Nơi chốn trần gian:

Vạn loại tiến hóa ra sao? Con đường nào dẫn dắt nhơn loại đi đến Thế giới hòa bình vĩnh cữu, chung hưởng đời sống ; Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền trọn vẹn …như câu liễn đối được in đậm nét trên các cổng vào các Thánh Thất hay cổng Chánh Môn vào Tòa Thánh;

Cao Thượng Chí Tôn Đại Đạo Hòa Bình Dân Chủ Mục.
Đài Tiền Sùng Bái Tam Kỳ Cộng Hưởng Tự Do Quyền.


Riêng về cơ giải thoát của Chơn hồn: Chỉ một đời tu cũng nên Đạo. Đó là Bí Pháp Chơn Truyền chỉ có được vào thời kỳ Đức Chí Tôn khai sáng nền Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ và đặc ân Đại Ân Xá kỳ III được ban cho toàn cả nhơn loại vào thời Hạ Nguơn Mạt Pháp.

Nói tóm lại, giáo lý Cao Đài rất thâm sâu, huyền diệu, bao la…là cả một chân trời mới, hé mở giúp nhơn loại tìm thấy con đường sáng mà tiến bước, dĩ nhiên trong cuộc hành trình nầy, mỗi hành giả đều có những điều kiện khác nhau… nên rất cần có sự tương trợ để cùng dìu nhau vững bước trên con đường tìm đến chốn: Đạo Đời Tương Đắc, Thiên Nhơn Hiệp Nhứt…và lập đời Thánh Đức tại trần gian, chờ ngày tham dự Đại Hội Long Hoa thọ ơn Thiên vị cho vừa quả duyên.

Bởi những lý do kể trên, chúng tôi là những hành giả trong tôn giáo Cao Đài có quá trình nghiên cứu cơ bản về giáo lý của nền tân tôn giáo nầy, đồng thời cũng sưu tầm những tinh ba của các tôn giáo đã có từ trước để góp phần làm sáng lên và phổ truyền rộng rãi học thuyết: Tam Gíáo Qui Nguyên ; Ngũ Chi Phục Nhứt….của Đạo Cao Đài. Với việc làm quá lớn lao và không có giới hạn nầy, khiến chúng tôi cần phải chiêu hiền đãi sĩ kết hợp nhiều bạn Đồng Hành, bao gồm các nhân sĩ của Phật giáo, Tiên giáo, Thánh giáo… Phần đông là quí vị cựu Giáo Sư Đại Học Văn Khoa Sài gòn, Viện Đại Học Cao Đài Tây Ninh, quí vị cựu Đốc Sự, quí vị Hiền Tài, quí vị Đạo Hữu cùng quí vị Học giả ở quốc nội cũng như tại hải ngoại… lập thành một tổ chức mệnh danh là: CAO ĐÀI HỌC VIỆN- USA với chăm ngôn:


“ Một cây làm chẳng nên non,
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao.”

Hoặc:

“ Tam ngu thành hiền.”

Để cùng nhau học hỏi, nghiên cứu và phổ truyền giáo lý mối Đạo Trời, và thiết thực nhất là cùng nhau thắp sáng con đường Đạo Đức mà các tôn giáo đã vạch ra để dẫn con người về với: Chân, Thiện, Mỹ…Đặc biệt về nền tân tôn giáo Cao Đài được Đức Chí Tôn định hướng với phương sách dùng Nho Tông Chuyển Thế. Như vậy, con đường Đạo Đức mà chúng ta hướng tới là con đường lớn, một đường đi chứa đựng tất cả các tinh ba của Tam giáo, của Ngũ Chi. Đó không phải là một con đường trong số những con đường, mà là danh hiệu chung cho các con đường ấy.

Trong công việc dấn thân lớn lao nầy, Giáo Sư Lạp Chúc Nguyễn Huy đã có lần phát biểu ý kiến: Chúng ta đang xây dựng một Thánh Thất bằng chữ. Với tỷ dụ khá lý thú nầy khiến chúng tôi cảm nhận có một nguồn ấm cúng đang tràn dâng trong lòng! Chúng tôi liên tưởng đến lời dạy của Đức Chí Tôn: “ Thầy lập thành Thánh Thất, nơi ấy là nhà chung của các con. Thầy qui tụ các con lại một nhà. Thầy làm Cha Chưởng Quản ngôi nhà ấy…”

Xin hãy tin rằng trong ngôi nhà nầy, có gia phong mẫu mực, tất cả những người chung sống có bổn phận thương nhau như ruột thịt, họ không biết trục lợi, cầu danh…Chỉ biết hiến dâng công quả và phục vụ chúng sanh…Trong tinh thần cao đẹp nầy, chúng tôi hân hoan đón tiếp chư liệt vị đến với Cao Đài Học Viện USA để góp phần hoàn thiện cái thế giới bị chia rẽ vì vật chất, bị nung đốt bởi hận thù, bị đổ máu vì chiến tranh, bị quả báo vì mãi gieo quá nhiều nhân không lành và nhất là tại Việt Nam nền phong hóa như tiêu tan, cương thường đạo lý đang ngã nghiêng…

Xin hãy cùng nhau sát cánh xây dựng lại những gì đã đổ nát. Đó là vai trò, là sứ mạng của các tôn giáo cần dấn thân trước nguy cơ nhân loại sắp đắm chìm trong biển khổ.

Cầu xin Ơn Trên phù hộ những tấm lòng Chí Thành đang hành trì Đạo Pháp với mong thế giới được thái bình thịnh trị, thiên hạ an vui hạnh phúc.


Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát.

Thay mặt Cao Đài Học Viện -USA,
Hiền Tài Phạm văn Khảm

No comments: