Wednesday, February 28, 2018

CHÓ TRONG THÀNH NGỮ VIỆT NAM

CHÓ TRONG THÀNH NGỮ VIỆT NAM

Giáo dục | 10:56 Chủ Nhật ngày 18/02/201
Trong kho tàng thành ngữ Việt Nam, thành ngữ chỉ loài chó chiếm một phần rất lớn, bởi đây là loài động vật gần gũi với cuộc sống của con người.
Qua việc tìm hiểu ngữ nghĩa chỉ loài chó trong thành ngữ tiếng Việt, chúng ta sẽ thấy được nhiều điều kì diệu, lí thú và sự tinh tế của dân tộc cũng như đặc trưng văn hóa, quan điểm thẩm mĩ của cha ông ta đã đúc kết lại từ bao đời nay.

Qua việc khảo sát từ điển “Tục ngữ, thành ngữ, ca dao Việt Nam” của Vũ Ngọc Phan, chúng tôi nhận thấy từ ngữ chỉ loài chó xuất hiện với tần suất 72 lần, thiên về cách tri nhận tiêu cực, tiếp đến là nghĩa trung hòa và một số ít thành ngữ mang nghĩa tích cực.

Theo quan niệm của người Việt, loài chó xuất hiện với tất cả những gì xấu xa khi dùng để biểu thị tính cách của con người. Chính vì vậy, thành tố chỉ loài chó trong thành ngữ tiếng Việt xuất hiện với nét nghĩa tiêu cực chiếm số lượng lớn.
 

No comments: