Sunday, December 31, 2017

NHỮNG Ý KIẾN VỀ TÁC PHẨM CỦA SỬ GIA PHẠM CAO DƯƠNG
NHỮNG Ý KIẾN VỀ TÁC PHẨM CỦA SỬ GIA PHAM CAO DƯƠNG


Bác Sĩ Nguyễn Lương Tuyền
Trích:
....Cuộc chiến gọi là ''chống Pháp, dành lại độc lập cho quê hương'' chỉ thuần là một cuộc chiến tranh diệt chủng (từ 2 tới 5 triệu người Việt bị chết), giết chết nền văn hóa cổ truyền của dân Việt để thay vào đó là một nền văn hóa Cộng Sản, một nền văn hóa đi ngược lại văn hóa cổ truyền của dân tộc Việt. Văn Hóa Mác Xít được áp đặt lên người dân Việt bằng bạo lực, bằng dối trá, bằng máu lửa, bằng giết chóc hàng trăm ngàn, hàng triệu người Việt vô tội từ Nam chí Bắc từ những năm 1930 tới tận bây giờ...
               
****  "Cuối cùng chỉ có người sĩ phu truyền thống mới làm nên lịch sử. Những người trí thức thời nay đánh mất truyền thống sĩ phu của Đất Việt rồi. Buồn thay.
Xin có lời cảm phục người sĩ phu Phạm Cao Dương."
TS Nguyễn Anh Tuấn, Hawaii
Sách do Amazon in ấn và phát hành *** Sách mới tái bản 9/22/2017, dầy 828 pages,
    có sửa chữa và tăng bổ, vẫn giá cũ 25 dollars.
Xin xem link dưới đây về chi tiết giới thiệu và để mua sách: 
*** SỰ THỰC LỊCH SỬ và Các Sử Gia Mácxít Việt Nam: Xin mời đọc Chương 16 trong tác phẩm mới tái bản* của Giáo Sư Phạm Cao Dương: 

Bảo Đại -Trần Trọng Kim và Đế Quốc Việt Nam 9/3/1945 - 30/8/1945, Trước Khi Bão Lụt Tràn Tới 

****Video : Tại Sao VC thu hồi Hồi Ký " Một Cơn Gió Bụi của Tác giả Trần Trọng Kim "

         https://www.youtube.com/watch ?v=h7xA7W1CsPM**** GS Phạm Cao Dương nói về ĐẾ QUỐC VIỆT NAM 

      Video .   https://www.youtube.com/watc h?v=xmIE-qg-OKY&t=2356s

 *** 72 Năm SAU,  để biết    SỰ THỰC  Về  BIẾN CỐ ngày 19/8/1945 - VIỆT MINH CƯỚP CHÍNH QUYỀN,  Biến Cố mở đầu cho khúc quanh lớn của lịch sử, khúc quanh đã đưa Việt Nam vào những cơn lốc kinh hoàng, đầy đau thương của thế kỷ 20


(  Mạng ̣Ái Hữu Đại Học Sư Phạm Saigon, Paris)


*****VIỆT BÁO : Trưởng Tam Anh Lê Anh Dũng viết về tác phẩm: 

Cám ơn tác giả, Giáo Sư Sử Học Phạm Cao Dương, đã cố gắng hết sức lực ghi lại toàn cảnh một giai đoạn lịch sử bi đát đầy đau buồn nghiệt ngã; thời gian giao thoa giữa Chủ Nghĩa Thực Dân, Chủ Nghĩa Cộng Sản, giữa nội thù và ngoại xâm rất trung thực khách quan! Đây là tài liệu đáng được trân trọng gìn giữ cho con cháu sau này học tập và nghiên cứu.

 ****Bác sĩ Trần Xuân Ninh viết về tác phẩm mới của Giáo Sư Phạm Cao Dương : Bảo Đại -Trần Trọng Kim và Đế Quốc Việt Nam 9/3/1945 - 30/8/1945, Trước Khi Bão Lụt Tràn Tới, Amazon ấn và phát hành, 2017

BS Trần Xuân Ninh: Tôi không nói đến những tác phẩm của các văn công VC như Huy Đức và cuốn Bên thắng cuộc, với những dụng ý tuyên truyền bằng lối viết học được từ kỹ thuật truyền thông Hoa kỳ.  *****DIỄN ĐÀN THẾ KỶ  
    Dược Sĩ Bùi Khiết: 

72 năm sau, sự thực lịch sử vẫn còn bị tránh né: Nhân vụ hồi ký Một Cơn Gió Bụi bị thu hồi, vụ Lưu Hiểu Ba và ngày 19 tháng 8, ngày Việt Minh cướp chính quyền 72 năm trước: 


***** Diễn Đàn Ba Cây Trúc và Diễn đàn Tiếng Dân 

Phạm Cao Dương - MỘT SỬ GIA XỨNG DANH **** Những Phản Hồi về tác phẩm ĐẾ QUỐC VIỆT NAM  của Giáo Sư Phạm Cao Dương


Đại diện Việt Minh  Lê Trọng Nghĩa nói với Thủ Tướng Trần Trọng Kim về ngày 19/8/ 1945 - VIỆT MINH CƯỚP CHÍNH QUYỀN: "Chúng tôi sẽ CƯỚP quyền để cho biết chúng tôi mạnh... Dù trong nước mười phần chết chín, chúng tôi sẽ lập một xã hội mới với một thành phần còn lại còn hơn với chín phần kia."  

ThủTướng Trần Trọng Kim trả lời Lê trọng Nghĩa: "Tương lai còn dài, các ông nhận lấy trách nhiệm
đối với quốc dân và lịch sử."

*****Xin đọc Chương 8, trang 293 " 19 tháng 8, 1945: Cách mạng hay Việt Minh Cướp Chính Quyền?"
trong tác phẩm mới của Giáo Sư Phạm Cao Dương 
Bảo Đại -Trần Trọng Kim và Đế Quốc Việt Nam 9/3/1945 - 30/8/1945, Trước Khi Bão Lụt Tràn Tới,
 AMAZON in ấn và phát hành, 2017No comments: