Saturday, November 25, 2017

HAT RU HUE

Hát ru con Huế...

Lời ru:

À…ơ….ơi….ru em em théc cho muồi, chớ để mạ đi chợ…ạ…ơi….để mạ đi chợ chứ mua vôi ăn trầu….à…ơi….mua vôi chợ Quán mà chợ Cầu, chứ mua cau mà Nam Phổ…à ơi…mua cau Nam Phổ mua trầu mà chợ Dinh ơ…ạ…ơi…..chứ chợ Dinh bán áo con trai, Triều Sơn bán nón à…ơi….Triều Sơn bán nón ơ…ạ…ơi… Triều Sơn bán nón, Mậu Tài bán kim.ạ ơi…mẹ bồng con lên non ngồi cầu Ái Tử, vợ trông chồng ra đứng núi Vọng Phu. Biết răng chừ nguyệt xế, trăng lu, chơ nghe con.ve kêu mùa hạ, à ơi.. Nghe con.ve kêu mùa hạ mà biết mấy thu mới gặp chàng.
 
*************************************************************

Ru con Huế-Quảng Trị- Quảng Bình có âm ngữ gần gióng nhau, chỉ có phát âm theo vùng tiếng địa phương là khác nhau...Câu ru trên gia điệu đều gióng nhưng mổi nơi được đặt lại địa danh khác ví như ở Lệ Thủy thì Chợ Động, Chợ Chè, Chợ Tuy, Chợ Hôm, Chợ Tréo v..v..
 
 
 

Vài câu ru con Lệ Thủy...( NHặt lại câu ru )

 
 RU CON
 
À ơi…!
Ru em em théc cho muồi
Để mạ đi chợ mua vôi ăn trầu
Chơ ăn trầu nỏ có vỏ mang
Chạy ra chợ đôộng gặp nàng bán cho
 
À ơi!
Gạo chợ Chè mười hai long tôộng
Gạo chợ Đôộng 14 long bun
 
À ơi!
Đêm nằm gió rú thổi ra
Mà dang tay đắp vạt
À ơi! Dang tay đắp vạt áo đà mà cho em.
À ơi!
Ra về bỏ áo lại đây để đem khuya em đắp
À ơi! Đêm khuya em đắp, kẻo ngọn gói Tây lạnh lùng.
 
 ***************************************
 
À ơi!
 Ru hời ru hỡi là ru
Bên cạn thời chống bên su thời chèo
Chèo đò bẻ bắp (báp?) bên sông
Bắp chưa có trái bẻ bông đem về
Đem về mai mốt lột cau
Chầu tê đi chợ với nhau một đò
Con ai dỏ dỏ to gan
Mà bốn bề rú rậm, đốt than một mình
Ru ru riến riến rà rà
Voi ông đi trước ngựa bà theo sau
Đi sau ngó trước ngó sau
Ngó nhà mấy cột ngó cau mấy buồng.
Chàng đà vô bợc chàng ơi
Không thương thân thiếp (lẻ loi ???) một mình
Chàng ơi đưa gói thiếp mang
Đưa gươm thiếp vác cho chàng đi không
 
À ơi !
Chiều chiều con quạ lợp nhà
Con cu chẻ lạt con gà đưa tranh
Chiều chiều quạ méc với diều
Chỗ mô nương hoang cỏ rậm thì nhiều gà con.

Ngó lên trên trời bông ba giêng giếng
Ngó xuống dưới đất xe điện vô ra
Chim buồn chim bay về cội
Cá buồn cá lội xuống sông
Em buồn ăn méng trầu ko giải buồn.
 

Bạn về để chiếu ai nằm
Để chăn ai đắp để trằm ai đeo
Ra vời mới biết cạn sâu
Ở trong lạch hoí biết đâu mà dò
                        ( Minh Tuân Facebook )
 
*******************************
 
À ơi !
Chèo đò bẽ bắp bên sông
Bắp chưa có trấy mà bẻ bông chèo về
À ơi ! chơ ru hời ru hởi là ru
Bên cạn thời chống, mà bên su
           ơi thời chèo.
 
À ơi !
Chơ khi xưa thì anh không trao lời khắn bó
Chừ em có chồng rồi, anh đón ngõ trao thơ
Trao thơ em nỏ giám cầm
Quay lưng ơi lệ zdỏ
À ơi ! quay lưng lệ zdỏ, hai hàng ơi mà anh ơi !
 
 
À ơi !
Thương nhau mà cau sáu bổ ba
Mà ghét nhau mà cau sáu,
À ơi! Ghét nhau mà cau sáu,
                   Mà bổ ra ơ làm mười
 
À ơi!
Đêm khuya thiếp mới hỏi chàng
Mà tre non rồi đủ lá
À ơi! Tre non đủ lá mà đan sàng được chưa.
 
À ơi !
Chơ tóc ngang vai chơ vừa tròn em hởi
Để chi rồi ơi bối rối lòng anh
Đến nơi đây nam nữ đã thành
Chắc mình đây với bạn,
À ơi ! Hỏi bạn có thương mình mà hay không !
 
À ơi !
Con chim zdàn hắn kêu khoan khoái
Con vượn lìa cành, hắn cắm trái khóc than
Đêm nằm lệ đổ chứa chan, nhớ thương em đáo để
À ơi! Nên anh phải băng ngàn đây mà đến đây .
 
À ơi !
Ra đi nữa bước, nữa dừng, chơ nữa thương thầy mẹ
Nữa thương thầy mẹ, nữa mừng duyên là nên duyên
Thiếp trông chàng như nhang trông lửa
Chàng trông thiếp như trời hạn trông mưa
Hai ta tưởng lại cũng vừa
Trách lòng thầy ơ hơ với mẹ,
À ơi.. chơ trách lòng thầy mẹ,
mà chọn lừa mô, mà nơi mô.
 
 
À ơi!
Chơ ru ru riến riến rà rà
Chơ voi ông mà đi trước,
À ơi!  Voi ông đi trước, voi bà mà đi sau.
 
 À ơi!
Chàng ràng bát cá mà hai tay
Để con trong rồi cũng mất
À ơi! Con trong cũng mất,
       mà con ngoài ơ mà cũng không.
 À ơi! Chàng ràng e thiếp đó nỏ ràng
Mà ngó đi ơi mà ngó lại,
À ơi ! Ngó đi ngó lại nứt một đàng mà sau khu..
 
( Câu ny Liên nghe Ông Nội ru cháu
năm 1976-1977 chừ vẫn còn nhớ )
À ơi!
Gió đưa trấy ớt trớt mào
Mà ai ve mà con mụ
À ơi! Rứa ai ve con mụ mà mụ cào đái tui.
 
À ơi!
Chim xa rừng còn thương cây zdớ cội
Người xa người tội lắm người ơi !
À ơi! Nỏ thà không biết thì thôi
Biết rồi mổi đứa mổi nơi thêm buồn…
 
À ơi !
Rồi mùa toóc rạp, rơm khô
Bạn về quê bạn, biết nơi mô mà tìm..!
 
*******************************

À ơi!
Khế rụng bờ ao ngọt ngào chi mà em chuộng
Cam sành chín cuống mà em vẫn chê chua
Chợ đôông tôm cá, em còn kén chọn cua
Rứa một mai chợ tan, quán hết hỏi em bán mua với ai chừ
                         ( Trích hò khoan Lệ Thủy )
 

No comments: