Sunday, October 8, 2017

HÌNH ẢNH VIỆT NAM ĐẦU THẾ KỶ XX

Một ngôi chùa trên đường lên Tam Đảo, tháng 6 năm 1916/Có một Việt Nam rất xưa ! Chợ Bắc Lệ (xã Tân Thành, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn) 1915
Hà Nội và Việt Nam trong số 1382 bức ảnh mầu autochromes của Albert Kahn

Làng Na Sầm, vùng cao biên giới giáp Trung Quốc
Mỏ đồng, 1915
Chợ Bắc Lệ (xã Tân Thành, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn) 1915
Bến sông Lô Việt Trì
Hòn Gai, 1915
Mỏ than Hòn Gai, 1918 – 1921
Vịnh Hạ Long, 1915
Thuyền trên vịnh Hạ Long, 1916
Vịnh Hạ Long
Vịnh Hạ Long
Sông Tam Bạc, Hải Phòng
Một ngôi chùa trên đường lên Tam Đảo, tháng 6 năm 1916
Bán gạo, 1914-1915
Quán nước và hàng quà rong
Quán ăn trên đường quê
Quay tơ
Bật bông
Phường nhạc
Mấy mẹ con người hành khuất mù

Lão mù vái khách xin độ nhật
Những người phu bốc mộ

Cấy lúa
Cấy lúa
Cô bé chăn trâu
Phơi thóc sau vụ gặt
Hái rau
Đánh dậm
Quan huyện và các chức sắc tập trung tại huyện đường, 1915
Quan huyện đọc chiếu vua, 1915
Một ông quan huyện Bắc Kì, 1915
Một vị quan địa phương trong triều phục thường, 1916
Một viên đội
Ông lý trưởng hút điếu bát
Hai người hút thuốc phiện, 1915
Têm trầu, 1916
Cơi trầu
Trang phục đi hội
Các cô gái đóng vai con Tốt trong một ván cờ người, 1920
Mấy bé gái *, 1916
Phụ nữ miền Bắc nhuộm răng đen, 1915
Một bà vãi và hai chú tiểu, khoảng 1916
Một bà đồng, 1916
Một bà đồng ở quê


Một bà đồng, 1915
Cậu bé với chú gà chọi

Một gia đình khá giả
Một phụ nữ đang nấu ăn


Ăn trầu
Hoa quả và lễ vật


No comments: