Saturday, June 17, 2017

CHA NÀO CON NẤY - NHÀ GS.PHẠM CAO DƯƠNG

GIỚI THIỆU SÁCH
IMPRESSIVE FIRST IMPRESSIONS:A Guide to
the Most Important
30 Seconds (And 30 Years) of Your CareerTác giả Vu H. Pham là con trai của Giáo Sư và cô Phạm Cao Dương
 
 
  GIA ĐINH PHẠM CAO DƯƠNG
https://drive.google.com/open?id=0B2iCbW4ID3o6N2RfdkRTck93S2c 
 

No comments: