Friday, January 27, 2017

LONG ĐIỀN * TÌNH HÌNH TRƯỚC TẾT

Nhận định hiện tình đất nước trước Tết Đinh Dậu

Long Điền (Danlambao) - Giáp Thân sắp lụi tàn, năm mới con gà Đinh Dậu cận kề. Biến chuyển thế giới dồn dập từng ngày, từng giờ. Cả thế giới như lắng đọng chờ ngày nhậm chức của vị tổng thống Hoa Kỳ, quốc gia dẫn đầu thế giới đang tự chuyển mình: Phục hồi lại vị thế cường quốc duy nhất bằng quốc sách “Tất cả cho Quyền Lợi Mỹ”.

Nước cờ đầu tiên của vị Tổng Thống “không giống ai” trong 45 tổng thống Mỹ của lịch sử Hoa Kỳ là tổng tấn công Hồi Giáo cực đoan, đồng thời tấn công kinh tế Trung Cộng trên nước Mỹ và khắp năm châu, giật sập các rào cản của Tàu phù ở Biển Đông (1). Tổng Thống Trump cho phép vị tân ngoại trưởng Rex Tillerson tuyên bố nẩy lửa nhằm nắn gân con cọp giấy: “Trung Cộng bị từ chối cho tiếp cận các đảo mà họ đã xây trên Biển Đông” (2). Chúc mừng TT Đài Loan Thái Anh Văn và gọi điện thoại cho TT Nga Putin là đòn phủ đầu nhắm vào Trung Cộng.

Còn Việt Nam ta đang nằm trong ách cai trị của CSVN 42 năm. Nhà cầm quyền CSVN đang nghĩ gì và làm gì và dân Việt Nam suy đoán vận mệnh Việt Nam ra sao:

- Trung Cộng đang bị thế giới lên án “Cưỡng chiếm Biển Đông” và “Đầu độc thế giới’ bằng hóa chất độc hại. Tại sao CSVN không lợi dụng tình thế nầy để mạnh dạn “Thoát Trung” mà đầu năm 2017 Nguyễn Phú Trọng lại sang Tàu đầu phục. Xin thưa CSVN hiện nay không còn con đường nào để lựa chọn. Theo Mỹ thì Mỹ không tin, theo Tàu thì Tàu không xài nên chỉ còn con đường bán nước cầu vinh và sự an toàn cho đảng. Toàn dân Việt Nam có im lặng để cho Cộng sản bán rẽ quê hương và dân tộc Việt Nam?

Xin hãy bình tâm xem các hiện tượng sau đây:

1-Chủ trương của CSVN hiện nay là "Đu Dây" giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng hay là Đu dây giữa chống TC và không chống TC. Do chính sách đu dây nầy mà CSVN đang tự cô lập, các đồng minh thuộc Khối ASEANS xa lánh, Mỹ sau thời gian muốn mượn tay CSVN làm phương tiện chống bành trướng TC (thời TT Obama) nay đã chán chường (thời TT Trump) nên hiện nay nếu TC khai chiến thì CSVN chỉ đơn thương độc mã chống TC mà thôi!!!

2-CSVN áp dụng chính sách đu dây là để giữ đảng mà bỏ mặc Dân Tộc và Đất Nước VN. Trong khi hiện nay Hoa Kỳ (thời TT Trump) đang dùng sức mạnh của Hoa Kỳ và đồng minh bắt TC phải trả lại Biển Đông và trả lại sự công bằng về kinh tế.

3- Với chủ trương "Phục hồi sức mạnh của Hoa Kỳ" Trump sẽ tấn công TC bằng hai mặt trận: Kinh Tế tẩy chay hàng hóa TC, Biển Đông dậy sóng không chấp nhận đường "Lưỡi Bò" và các đảo do TC ăn cướp cạn. Những đặc ân mà thời Obama ban cho CSVN để chiêu dụ CSVN làm tay sai chống TC (Hiệp Định TPP) đã bị hủy bỏ, hàng hóa VN sẽ bị hạn chế khắt khe khi vào Hoa Kỳ vì Mỹ không xem CSVN là bạn đồng minh nữa cho dù tên ngoại trưởng sắp về vườn John Kerry cố tình ve vãn.

Với Trump thì tinh thần “Hiệp Sĩ Tự Do toàn cầu” hay “Sen Đầm Quốc Tế” không còn nữa, chống Hồi Giáo cực đoan hay Trung Cộng bá quyền tất cả vì để bảo vệ quyền lợi Mỹ mà thôi. 

4- Nguyễn Phú Trọng vội vã chạy sang Tàu để mong TC cứu vớt. Nhưng TC đang nín thở tháo chạy thì làm sao cứu vớt tên tay sai sắp đến hồi mạt vận. TC sẵn sàng tiếp thu Việt Nam thành một thuộc địa để bành trướng lãnh thổ và tạo thanh thế chống Mỹ cứu nước Tàu!!!

Trong tình thế dầu sôi, lửa bỏng, ngàn cân treo sợi tóc, Việt Nam chúng ta chỉ còn một giải pháp: Dẹp CSVN để cùng với các nước ASEANS và Mỹ Nhật, Úc liên kết chống Tàu. TC đang ở thế bị động sẽ không ra tay cứu Việt Cộng. Toàn dân VN sẽ thực hiện được một lúc tháo cả hai ách: Ách CSVN độc tài và ách TC xâm lăng.

Thực hiện được nguyện vọng ngàn đời của Dân Tộc chống quân xâm lược và dẹp bọn tà quyền thì phải do chính Dân Tộc Việt Nam đảm trách không thể giao phó cho ai và cũng không ai có đủ thẫm quyền giải quyết.

Trên bình diện thế giới, Việt Nam vẫn là một nước nhược tiểu, Hoa Kỳ lo giải quyết với tên đầu sỏ ngang ngược là TC và không làm giùm cho ta. Chính Dân Tộc VN phải giải quyết, dẹp được tập đoàn Việt gian CSVN thì mới giữ được sự toàn vẹn lãnh thổ và phát triển trong thịnh vượng phú cường.

25.01.2017

No comments: