Saturday, December 17, 2016

TRẦN QUỐC VIỆT * THẾ HỆ TRẺ

Hãy nghĩ lại mà thương xót cho thế hệ trẻ

William Tuohy * Trần Quốc Việt (Danlambao) dịch - Qua đài phát thanh năm mươi lăm người lính quân đội Bắc Việt đầu hàng ở vùng ngoại ô Sài Gòn vào tháng qua đã gởi thư ngỏ đến bác Hồ Chí Minh "kính yêu" để khẳng định tình hình ở Nam Việt không phải như những gì trước kia họ đã nghe và tin tưởng.

Đây chính là lần đầu tiên những địch quân bị bắt đưa ra lời kêu gọi trực tiếp đến Hà Nội.

Thư cũng kêu gọi nhà lãnh đạo Bắc Việt "hãy thương xót thế hệ trẻ" để đừng bắt họ phải đi Nam.

Những người lính ký vào lá thư ngỏ thuộc trung đoàn Quyết Thắng, hầu hết họ đã đầu hàng quân đội Nam Việt sau hàng tuần lễ giao tranh.

Thư gởi Hồ được đọc trên đài phát thanh của chính quyền viết "với tất cả lòng yêu nước rất nồng nàn, chúng con đáp lại lời kêu gọi của bác bằng cách hăng hái xung phong đi vào Nam giết giặc Mỹ để cứu nước và đồng bào mình thoát khỏi sự đô hộ của đế quốc.

"Chúng con luôn khắc ghi lời dạy của bác. Lời dạy ấy là khi vào Nam chúng con sẽ được nhân dân miền Nam mừng rỡ chào đón và ủng hộ, và quân đội chính quyền miền Nam suy sụp tinh thần thê thảm, và nếu họ bắt được chúng con họ sẽ giết ngay.

"Nhưng hỡi ôi, thưa bác, lời dạy của bác trái ngược với thực tế chúng con gặp thấy ở đây. Khi bộ đội chúng con đi đến bất kỳ nơi đâu ở đây thì dân chúng liền bỏ hết nhà cửa và tài sản, rồi mang con cái chạy tản cư. Họ chạy trốn chúng con.

"Họ cũng từ chối giúp đỡ và tiếp tế lương thực và nhu yếu phẩm cho chúng con. Còn binh lính của quân đội miền Nam có tinh thần chiến đấu rất cao nhưng cũng rất nhân hậu. Họ đánh bại chúng con, tuy vậy họ vẫn đối xử nhân ái và nhân đạo với chúng con. Họ săn sóc các vết thương của chúng con và cho chúng con ăn uống và giải trí và để chúng con coi truyền hình, phim ảnh, tập luyện thể thao...

"Chính quyền, quân đội và nhân dân miền Nam đã lập ra chính sách tiếp nhận nhân đạo, hoàn toàn đón nhận các đồng chí chúng con.

"Chúng con vẫn còn sống bây giờ và có thể cùng viết thư này cho bác chính nhờ chính sách khoan hồng này. Mức sống ở miền Nam rất cao. Dân chúng ở đây sống cuộc đời hạnh phúc, thoải mái và nhàn hạ, và tràn đầy sức sống. Điều này khác rất xa với cuộc sống khốn khổ của nhân dân miền Bắc.

"Chúng con tha thiết mong bác hãy nghĩ lại mà thương xót cho thế hệ trẻ và chúng con mong bác đừng bắt họ phải hy sinh gì cho bác và đảng nữa."

Lá thư kết thúc với lời chúc:

"Chúng con muốn gởi đến bác những lời chúc nồng nhiệt."

Sài Gòn, 5/7/1968

Nguồn:

Báo Los Angeles Times, số ra ngày 5 tháng Bảy 1968, trang 8. Tựa đề tiếng Anh "Viet Prisoners Transmit Radio Message to Ho". Tựa đề tiếng Việt của người dịch.No comments: