Saturday, December 17, 2016

TRẦN QUANG THÀNH * GS. NGUYỄN ĐÌNH CỐNG

Muốn chấn hưng giáo dục phải thay đổi thể chế chính trị

Trần Quang Thành (Danlambao) - Nền giáo dục Việt Nam ngày càng sa sút nghiêm trọng, tụt hậu nhiều bậc so với các nước trong vùng. 

Có nhiều nguyên nhân để giải thích cho sự tụt hậu đó. Nổi bật là triết lý giáo dục. Có người nói Việt Nam chưa có triết lý giáo dục nhưng số đông khẳng định từ xa xưa Việt Nam đã có triết lý, có nguyên lý giáo dục. Sở dĩ có tình trạng tụt hậu là do mấy chục năm dưới chế độ toàn trị của đảng cộng sản, giáo dục đi theo chủ nghĩa Mác-Lênin, thực hiện một triết lý giáo dục sơ cứng, bảo thủ, biến con người trở thành nô lệ.

Từ Hà Nội, giáo sư Nguyễn Đình Cống qua cuộc trả lời phỏng vấn của nhà báo Trần Quang Thành đã khẳng định cần thay đổi thể chế chính trị để chấn hưng giáo dục.

Nội dung như sau, mời quí vị cùng nghe:

No comments: