Wednesday, December 21, 2016

NGUYÊN THẠCH * PHẢN ĐỘNG


"Thế lực thù địch" và "Phản động" là gì?

Nguyên Thạch (Danlambao) - Những lời giải thích cho nhóm ngôn từ "Thế lực thù địch" và "Phản động" với mục đích nhắn gởi đến các tổ chức dưới cái gọi là "bảo vệ chính trị" rằng chính đảng CSVN mới là thế lực thù địch của dân chúng Việt Nam và là một băng đảng phản bội và phản động nhất lịch sử nước nhà.

*

Chúng ta hãy tìm hiểu hai nhóm từ "Thế lực thù địch" và "Phản động" mà xuyên suốt hơn 70 năm người cộng sản đã tuyên truyền ở miền Bắc và hơn 40 năm cho miền Nam và cả nước, ngữ mà họ đã luôn thuộc lòng như những con vẹt.

Nhóm từ ấy như một công thứ để vu oan giá họa cho những ai mà họ không thích hoặc xem là kẻ thù, nó như một chất keo dính chặt vào đầu môi chót lưỡi của những kẻ trong hệ thống cầm quyền, của những kẻ độc tài và tàn bạo với não trạng vô cùng ngu xuẩn, xấu xa, độc ác và bảo thủ.

Thế lực thù địch là gì?

- Là tập hợp của một nhóm người, một băng đảng hay cả một hệ thống chính trị đi ngược lại với mục đích cùng lý tưởng của cả dân tộc. 

- Là kìm hãm sự phát triển của xã hội, là trái ngược với nền đạo lý vốn dĩ lâu đời của dân tộc VN và kể cả của nhân loại.

- Là chống lại bản năng tự nhiên của con người khi sinh ra là phải có Tự Do, xã hội nơi họ sống là phải có Dân Chủ và trong suốt đời sống phải có Nhân Quyền.

- Là củng cố cũng như bảo vệ cho cá nhân mình hoặc băng nhóm mình một thế lực gần như tuyệt đối nhằm giữ vững sự cai trị, bất chấp mọi giá trị của Nhân Bản lẫn cả sự an nguy của dân tộc và của Tổ Quốc.

Xuyên suốt lịch sử cận đại tính từ khi ĐCSVN lên cầm nắm quyền hành cho tới hôm nay, những biến cố như Cải Cách Ruộng Đất, Nhân Văn Giai Phẩm (Xét lại chống đảng), biến cố Mậu Thân, Mùa Hè đỏ lửa, biến cố 75, Hợp tác xã quốc hữu hóa, kinh tế mới, bỏ tù quân cán chính VNCH, Kinh tế tập trung chủ đạo... cho đến việc để mất đất, mất biển đảo vốn thuộc chủ quyền của quốc gia, cũng như khuynh hướng qui hàng và phục tùng Tàu cộng, ký kết những Hiệp thương, những "mật nghị" với chuỗi hệ lụy là đẩy cả dân tộc vào tròng ách nô lệ và mất nước.

Tất cả những vụ việc nêu trên của ĐCSVN, dần dà đã bị dân chúng phanh phui phát hiện, những người yêu nước đã lần lượt lên tiếng cũng như phê phán, tố giác nhưng tất cả đều bị ĐCSVN ngăn cấm hay bắt nhốt bỏ tù. Vì vậy: Đối nghịch với thế lực thù địch buôn dân bán nước của ĐCSVN là một "Thế lực thù địch" đáng yêu, đáng noi gương và ca tụng.

Phản động là gì và những ai là phản động?

Phản động, tiếng Anh "reactionary" bắt nguồn từ từ tiếng Pháp "réactionnaire". Theo vật lý, phản động là động tác đi ngược lại với động tác, chuyển động đang xảy ra. Theo hóa học, phản động là phản ứng của những hóa chất không thuộc tính, cùng nhóm khi hòa trộn với nhau. Theo xã hội, phản động là: Phản động (chữ Hán: 反動) là từ được dùng để chỉ ý kiến hoặc hành động phản đối, chống đối các phong trào chính trị hoặc phong trào xã hội được cho là đúng đắn, tiến bộ. Trái nghĩa với "phản động" là "cách mạng", "tiến bộ".

Đảng CSVN là một nhóm băng đảng mà theo tên đầu sỏ Hồ Quang - Hồ Chí Minh lấy ý niệm của chữ CƯỚP, hành vi CƯỚP làm kim chỉ nam để thực hiện những ý muốn của ĐCSVN và CSQT. Hồ Chí Minh và ĐCSVN phải cướp cho được miền Nam bằng mọi giá giẫu đốt cháy cả dãi Trường Sơn, giẫu phải chiến đấu cho đến người thanh niên cuối cùng thì cũng phải lấy được miền Nam để qui về một mối để hiến dâng cho Nga Tàu cộng theo tinh thần "Quốc Tế Vô Sản".

Người cộng sản, trong đó có CSVN, họ không vì sự vẹn toàn của đất nước, không vì hạnh phúc của người dân, không vì niềm tin hữu thần của tôn giáo... mà chỉ vì ảo tưởng về một thế giới đại đồng. Từ tư duy duy ý chí hoang đường ấy mà họ họ đã không coi trọng đất nước và nhân dân, mà kết quả là những hệ lụy của những tư tưởng sai lầm, dẫn đến những thực thể cực kỳ sai lầm thảm bại của ngày hôm nay cho 4 nước còn lại, Cu Ba, Bắc Hàn, Việt Nam và ngay cả Trung cộng.

Dưới nhãn quan của người Việt Nam, ĐCSVN là một đảng phản động, đưa đất nước và dân tộc đến bất công, nghèo đói, tụt hậu và vong nô. Trong tầm nhìn của nhân loại thì cộng sản "sinh ra từ đói nghèo và ngu dốt, lớn lên bằng dối trá và bạo lực, chết đi trong sự khinh bỉ và nguyền rủa của toàn thể nhân loại." (vô danh).

Những yếu tố đầy biện chứng nêu trên, đã chứng tỏ ĐCSVN mới chính là phản động, nên cái đảng phản động này luôn xem những người đối nghịch lại con đường mà đảng đã, đang và sẽ đi là lớp người phản động. Vậy sự phản động của đại đa số dân chúng Việt Nam từ trước đến nay là những kẻ phản động đáng yêu, đáng ca ngợi.

Ngạn ngữ VN có nói: "Làm dữ lo xa" hoặc "Ngậm máu phun người". Người cộng sản vô thần đã thực hiện những kế hoạch cũng như vô vàn hành động tàn bạo với những người mà họ cho là kẻ thù, cho nên tận thâm sâu, lúc nào họ cũng nơm nớp lo sợ cho những chuyện trả thù. Chính thái độ lo xa này, khiến họ nhiều lúc hoặc vô tình, hoặc hữu ý vung tay quá trán, dẫn đến tình trạng tàn nhẫn thái quá. Cho nên họ mới ngậm cứt phun người mà không nghĩ rằng chính cái thứ dơ bẩn này lại làm nhơ thối miệng của họ trước.

Những lời giải thích cho nhóm ngôn từ "Thế lực thù địch" và "Phản động" với mục đích nhắn gởi đến các tổ chức dưới cái gọi là "Bảo vệ chính trị" rằng chính đảng CSVN mới là thế lực thù địch của dân chúng Việt Nam và là một băng đảng phản bội và phản động nhất lịch sử nước nhà.

21.12.2016


No comments: