Wednesday, December 21, 2016

NÔNG DÂN * PHÚC NIỄNG


Bác Phúc niễng ngu hay láo?

Nông dân Nam Bộ (Danlambao) - Hôm 18/12 tại Hội nghị Xây dựng nền công nghiệp nông nghiệp Việt Nam, tức là chỗ bàn những chuyện mà bác Phúc i tờ cờ lờ mờ vờ chẳng biết cái giống gì, bác đã tuyên bố một câu mà thật tình dân đen tui không biết bác ấy lờ áo láo hay ngờ u ngu.

Bác nói: “Khi cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 sẽ ra rất quyết liệt trên toàn cầu thì Việt Nam chúng ta có 3 thế mạnh rất quan trọng, một là nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao, hai là công nghệ thông tin và thứ ba là du lịch”. (1)

Trước hết nói về "tính ngu" của bác:

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 là cuộc cách mạng kỹ thuật số với đặc tính hợp nhất những công nghệ khác nhau và làm mờ đi ranh giới giữa các lãnh vực kỹ thuật số, vật lý, và sinh học. Cuộc cách mạng này được xây dựng trên nền tảng của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 3 - cách mạng công nghệ thông tin để tự động hóa sản xuất. Trong khi đó cuộc cách mạng công nghệ thứ nhất là sử dụng năng lượng nước và hơi nước để cơ giới hóa sản xuất; thứ hai là sử dụng điện năng cho các công trình sản xuất hàng loạt.

Vậy mà bác Phúc lại tiến lui tiến mạnh tiến tới té khói về cái thời nông nghiệp phân bắc phân xanh đầy đồng, thời nông nghiệp sạch sẽ - tức là con trâu đi trước, thân người cày đi sau, không có gì khác nên sạch trơn... để nói về thế mạnh trong thời đại cách mạng công nghệ thứ 4. Bác cũng hơi ngu ngu lôi các công nghệ thông tin vào làm thế mạnh trong khi cái xứ cộng hòa sở hụi của bác chưa viết được một cái phần mềm, phần dẻo, phần cưng cứng nào cho ra hồn để đem cho... free với hy vọng có người lấy về xài. Và thế mạnh về du lịch trong thời đại của cuộc cách mạng kỹ thuật số với những đặc tính hợp nhất những công nghệ khác nhau là làm mờ đi ranh giới giữa các lãnh vực kỹ thuật số, vật lý, và sinh học!? Ngu hết biết!!!

Kế đến là "tính láo" của bác:

Trong khi cả nước đang chết lên trên xuống vì ô nhiễm môi trường, chết... giả vì... tảo nở hoa, thủy triều đỏ theo căn bệnh nói láo kinh niên của quan chức cộng sản, sang đến chết thật vì Formosa phọt thải... thì bác lại né né, lạng lạng qua phía nông nghiệp... sạch cho nó... lành và cho nó... láo.

Bước vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, hình như vốn liếng và thế mạnh của bác Phúc nói riêng và của đảng nói chung là cái cày và con trâu rất sạch. Bác vung vít rằng: “Phấn đấu sớm đưa Việt Nam thành một quốc gia hàng đầu về sản phẩm nông nghiệp”.

Bà con có biết đảng ta phấn đấu bằng cách nào không. Muốn biết thì hỏi mấy nông dân Campuchia họ sẽ kể cho nghe "tụi nó" qua học nghề, kinh nghiệm làm lúa giống như thế nào. Xin đọc lại bài viết Một "quyết tâm chính trị" long trời lở... hột gạo! (2) để biết rõ hơn nỗ lực phấn đấu rất sớm của các đồng chí đỉnh cao của đảng ta.

Bước vào cuộc cách mạng công nghệ thứ 4, thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã không đi và cũng chẳng bước. Ông ta đang chổng mông và bò lùi. 

21.12.2016____________________________________No comments: