Saturday, October 29, 2016

TRẦN QUỐC VIỆT * HỒ CHÍ MINH

Hồ Chí Minh thoát khỏi dẫn độ

Trần Quốc Việt (Danlambao) dịch - Hồng Kông- Peter Griffiths, người đứng đầu luật sư đoàn ở đây, kể câu chuyện mà tổng kết hoàn toàn đúng sự khác biệt rất lớn giữa công lý của người Anh-dựa trên luật pháp-và loại công lý độc đoán được phân phát đằng sau các bức màn Sắt và Tre.

Trước chiến tranh, Đông Dương Pháp yêu cầu dẫn độ một người cộng sản đã trốn sang Hồng Kông để tránh bị truy tố về một loạt các trọng tội. Có được luật sư giỏi, ông chống lại yêu cầu ấy nhưng vẫn bị ra lệnh trục xuất để có thể phải chịu kết án và tử hình dựa trên vụ án nhà đương cuộc ở Sài Gòn đã xác lập.

Tuy nhiên khi kháng cáo sang Luân Đôn, lệnh dẫn độ bị hủy. Tòa phúc thẩm phán quyết rằng ông đã bị hỏi một câu hỏi nằm ngoài phạm vi hợp lệ của phiên tòa sơ thẩm. Câu hỏi ấy là: “Có phải ông đã đến Mạc Tư Khoa?”

Nhà lãnh đạo cộng sản ấy là Hồ Chí Minh, hiện nay lãnh đạo cộng sản ở Bắc Việt Nam, người mà sau đấy đã trở lại Đông Dương qua ngả Trung Hoa để lãnh đạo cuộc tấn công chống Pháp ở đấy thắng lợi.

Nguồn: Báo The Washington Post and Times Herald số ra ngày 9 tháng Mười Hai, 1958, trang A4. Tựa đề của người dịch. Tựa đề trong nguyên tác “Ho Chi Minh’s Escape”


No comments: