Saturday, October 29, 2016

TRẦN QUỐC VIỆT * ĐÁNH VỢ

Hồ than phiền các đồng chí đánh vợ


AP 18/3/1967, Sài Gòn - Hồ Chí Minh đã kêu gọi các đồng chí cộng sản của ông không đánh vợ nữa.

“Đánh vợ là dã man và vi phạm pháp luật,” Chủ Tịch Bắc Việt Nam nói với các thành viên của một hợp tác xã nông nghiệp ở tỉnh Hà Tây. Bài diễn văn của Hồ Chủ Tịch, do Hà Nội phát thanh, đã nghe được tại Sài Gòn.

Nhà lãnh đạo 76 tuổi này đề cập đến nhiều vấn đề khác nhau trong bài phát biểu của ông trước nhiều người cả nam lẫn nữ ở hợp tác xã “T”, một hợp tác xã thí điểm ở tỉnh tiếp giáp với Hà Nội về hướng tây nam.

Hồ Chủ Tịch cũng nói ngoài ra còn có quá nhiều các cuộc liên hoan ở tỉnh Hà Tây.

“Ở nhiều vùng người ta tổ chức liên hoan khi bắt đầu cấy, khi cấy xong, khi cán bộ huyện xuống kiểm tra, khi đặt ống cống, hay khi thực hiện bất kỳ sự cải thiện nào.” Ông nhận xét.

“Được biết người ta đã giết vài con lợn để tổ chức cuộc liên hoan về cần kiệm.”

Nguồn:

Báo Christian Science Monitor số ra ngày 18 tháng Ba , 1967. Tựa đề nguyên tác "Ho deplores comrades’ wife beating".

Bản tiếng Việt:

danlambaovn.blogspot.com


VAN MỘC CƯ SĨ BÌNH:
Đừng đánh vợ nhưng giết vợ, rồi quăng xác  cho xe cán thì được! Đó là lời dạy của Bác!
 

No comments: