Saturday, October 29, 2016

DAVID THIÊN NGỌC * VIỆT CỘNG THẾ CÙNG


Thế cùng của CSVN

David Thiên Ngọc (Danlambao) - Qua sự vụ san bằng nghĩa trang, tốc mồ cày mả, vương vãi cốt xương của người đã khuất ở nghĩa trang Giải Phướn, Dương Nội-Hà Nội trong mấy ngày qua và nhiều nghĩa trang trên toàn quốc với mục đích trả thù nhân dân, giáo dân, tín đồ các tôn giáo và bán đất thu lợi về cho bọn chúng là tội ác của bọn csVN đã gây ra cho nhân dân VN mỗi ngày mỗi chất cao thành núi. Máu của nhân VN đã chảy thành sông... Con đường đấu tranh của nhân dân chống lại bọn cường quyền độc tài khát máu, man rợ này không thể bằng con đường ôn hòa được nữa mà hãy vùng lên tiêu diệt bọn chúng, thiêu hủy, cáo chung đảng csVN.

Phương pháp đấu tranh bất bạo động của Thánh Gandhi thế kỷ trước nay đã xa rồi và không còn phù hợp với tình thế của XH VN thời cộng sản tiếm quyền này nữa. Chúng ta không thể lấy “Tâm Phật”, “Lòng Chúa” để cảm hóa được lũ vô thần, vô luân và vô đạo. Chúng san bằng Chùa Liên Trì Q2 Sài Gòn, đập phá tượng Đức Mẹ ở giáo xứ Đông Yên-Kỳ Anh, Hà Tĩnh, san bằng nghĩa trang giáo xứ Cồn Dầu Đà Nẵng, cùng các nghĩa trang của nhân dân Dương Nội và trên toàn nước từ Nam chí Bắc. Đồng thời truy bức Linh Mục, giáo dân các giáo xứ ở Nghệ An, Hà Tĩnh và đe dọa mạng sống của các vị, đàn áp, đánh đập, cầm tù các dân oan, các nhà đấu tranh cho nhân quyền cho môi trường, cho sự sống còn của Quốc Gia Dân Tộc như bắt giam Mẹ Nấm - Nguyễn Ngọc Như Quỳnh mới đây là một minh chứng cho thói côn đồ vô loại, hại dân, bán nước, chúng không đội trời chung với Nhân Dân, Giáo Dân, Phật Tử và tín đồ các tôn giáo khác.

Thế đã đến nước cùng, chúng ta không thể đem thịt da, xương máu ra mà chống chọi một cách mềm yếu, tiêu cực với súng còng mà phải mạnh mẽ, ngoan cường, sử dụng mọi phương tiện có thể để tiêu trừ chúng một cách tích cực hơn. Chúng ta chắc hẳn không quên lời của bọn Lê Duẫn, Trường Chinh… chóp bu csVN từng nói rằng chúng “giữ chính quyền bằng nòng súng” rồi sao? Và Hồ Quang cùng bè lũ cũng đã từng cướp chính quyền bằng “nòng súng”! Dân gian thường nói “đi với Phật mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy” vậy thì tại sao chúng ta lại đem đạo đức, hòa bình, nhân bản để đối thoại với quỉ dữ sa tăng? Đem chân thành ra mà đối lại và tin nghe lời “xảo ngôn, điếm ngữ” của bọn bất nhân vô liêm sỉ? mà sự việc này đã kéo dài hơn ¾ thế kỷ qua.

Nòng súng của cường quyền chỉ bắn ngã một số người chứ không thể bắn gục hàng triệu nhân dân? Để đối lại với nòng súng của cường quyền độc tài khát máu... nhân dân Bắc Phi đã vùng lên và nòng súng đành gục xuống, còng cũng rớt rơi theo chế độ và người dân cũng đã làm chủ được lấy mình! Tại sao chúng ta không thể? Nhân dân VN hãy ngoan cường đoàn kết đứng lên sát cánh bên nhau đem hết sức mình vì Quốc Gia, Dân Tộc cho dù một số phải hy sinh để “làm tất cả những gì cộng sản sợ” và dứt khoát không hãi sợ những gì mà cộng sản âm mưu làm hại nhân dân. Khi đó ắt hẳn sẽ thành công.

Con đường chống cộng cứu nước của chúng ta tuy mỗi người, mỗi hội đoàn, tổ chức có khác nhau nhưng cũng không ngoài mục đích, lý tưởng là một nước Việt Nam không cộng sản và xây dựng lại quê hương sau hàng thập kỷ tan hoang vì thù trong giặc ngoài tàn phá, bán mua, xà xẻo… chứ không đối nghịch để chuốc lấy thương đau. Ta còn nhớ ở thế kỷ 13 khi quân Nguyên bao phen xâm lược cõi bờ nước ta. Các vì Vương như Hưng Đạo Vương, Trần Quang Khải… đã gác mối hiềm riêng trong Hoàng Tộc mà sát cách bên nhau lo việc nước. Cuối cùng thì “Đằng Giang tự cổ huyết do hồng”, non sông không còn bóng giặc. Tấm gương sáng này thiết tưởng ta còn soi mãi… đoàn kết để vì một Tổ Quốc Việt Nam thương yêu.

27.10.2016

No comments: