Saturday, July 30, 2016

TẠP CHÍ VĂN HÓA VIỆT NAM 427

  
SƠN TRUNG  
Chủ biên

Các nhà sư Phật giáo núp dưới một tấm bạt để trú mưa khi tham dự lễ kỷ niệm 
sinh nhật của nhà Lãnh đạo tinh thần Tây Tạng, Đức Đạt Lai Lạt Ma tạiẤn Độ.


s 427
Ngày 30  tháng 7 năm 2016


No comments: