Thursday, April 28, 2016

CỜ VÀNG TẠI ONTARIO

Quốc Hội bang Ontario Canada rợp bóng cờ  Vàng


Ngày 22/04/2016, Quốc Hội bang Ontario Canada đã công bố văn bản HÀNH TRÌNH TÌM TỰ DO. Trước Dân biểu Julia Munro cho biết các dân biểu được khuyến khích đeo khăn quàng cờ vàng di sản của cộng đồng người Việt tại Canada.
Xem toàn Quốc Hội bang Ontario Canada https://www.facebook.com/CONGHOATHOIBAO/videos/1721695811402240/
Xem bà Dân biểu Julia Munro phát biểu https://www.facebook.com/CONGHOATHOIBAO/videos/1721721148066373/

alt
alt
altalt
__._,_.___

No comments: