Saturday, January 30, 2016

SƠN TRUNG * VĂN CHƯƠNG CHỮ NGHĨAVĂN CHƯƠNG CHỮ NGHĨA

Sơn Trung


Con người không biết lúc nào tạo được ngôn ngữ.. Lên một bặc cao nữa thì tạo được chữ viết. Mỗi dân tộc có một ngôn ngữ và chữ viết, nhưng một số không có chữ viết, hoặc có chữ viết nhưng bị quên lãng vì nhiều lý do khác nhau, trong đó lý do chính là vì ngoại bang đô hộ.


Thuở đầu tiên, chỉ có một số người theo học, sau đó mới mở rộng. Người biết đọc, biết viết, thông thạo kinh điển trở thành người trí thức. Nhưng văn chương mênh mông, không phải ai cũng hiểu mọi từ ngữ của một ngôn ngữ. Chúng ta người Việt Nam không phải ai cũng biết ý nghĩa mọi từ nhất là tiếng cổ, tiếng địa phương. Người Bắc và Nam it người hiểu ngôn ngữ miền Trung. Dù tốt nghiệp đại học ngoại quốc, không phải ai cũng hiểu hết mọi từ ngữ của Anh, Pháp. Để hiểu, học và viết đọc, chúng ta phải nhờ tự điển. Hơn nữa, mỗi ngành nghề có một ngôn ngữ riêng. Các người theo khoa học, khó thông thạo các danh từ về văn chương, luật và y tế. Nói như thế để công nhận sức con người có hạn, còn những nhà bác học người đời ca tụng biết nhiều ngôn ngữ nhưng thực lực ra sao?


I. MỘT SỐ NGƯỜI IT HIỂU BIẾT 

Thí dụ:

1. ĐƠN CỬ ( ĐAN CỬ) : 單舉

Tự điển Nguyễn Quốc Hùng
Đưa ra một vấn đề riêng để tiêu biểu cho các trường hợp chung


Tự điển Thiều Chửu:
Ðơn. Đối lại với chữ phức 複 (kép). Một cái gọi là đan.

Cô đơn. Như hình đan ảnh chích 形單影隻 hình đơn bóng lẻ, binh lực đan bạc 兵力單薄 sức binh đơn bạc, v.v..

Không thể viết hay nói: Xin đơn cử vài thí dụ .


2-Y THỊ


Tự điển Thiều Chửu .

伊 y

Kia, ấy. Như y nhân 伊人 người kia.


氏 thị, chi (4n) Ðàn bà tự xưng mình cũng gọi là thị.


Tự điển Khai Trí Tiến Đức:Y: nó, hắn.

Như vậy, Y là dùng cho đàn ông, con trai, thị dùng cho phụ nữ.


3. YẾU ĐIỂM, NHƯỢC ĐIỂM


Nhiều người không phân biệt yếu điểm và nhược điểm. Quan trong nhất là phải phân biệt chữ nôm và Hán Việt.

Chữ nôm YẾU LÀ HÈN YẾU, YẾU KÉM, SUY YẾU. YẾU LÀ KHÔNG KHOẺ MẠNH.


要 yếu, yêu (9n)

1 : Thiết yếu, đúng sự lý gọi là yếu. Như yếu nghĩa 要義 nghĩa thiết yếu, đề yếu 提要 nhắc cái chỗ thiết yếu lên.
Hán Việt YẾU là quan trọng như trong các từ Văn học sử yếu, yếu lược, triọng yếu, thiết yếu..

NHƯỌC là từ Hán Việt,


弱 nhược (10n)

1 : Yếu, suy.
2 : Tuổi còn nhỏ gọi là nhược. Hai mươi tuổi gọi là nhược quán 弱冠, nay thường gọi các người tuổi trẻ là nhược quán.
Nhược là yếu kém trong từ Nhược tiểu, nhu nhược, nhược điểm.


4. MA HA, MA QUỶ


Có một ông Tư, ông Tám nào đó viết kinh , giảng rằng chúng ta phải diệt trừ các con ma như Ma ha Ca Diếp, Ma ha Mục Kiền Liên, Ma ha Chiên Diên...

Ông này hiểu sai. Maha là tiếng Phạn dịch ra Trung văn có nghĩa là Đại (Đại Ca Diếp, Đại Mục Kiền Liên).


5. VÔ Y

Ông này giữa chánh điện mà trần truồng. Có lẽ ông hiểu sai chữ VÔ Y .


Chữ Y có hai chữ khác nhau.

(1). 衣 y : Áo.

(2). 依 y, ỷ : Nương. Như y khốc 依靠 nương nhờ.


Trước khi về Niết Bàn, Phật dạy Ananda: này Ananda, hãy tự mình là ngọn đèn cho chính mình (atta-dipà viharatha), hãy tự mình y tựa chính mình (attàsaranà) chớ y tựa một cái gì khác. Dùng chánh pháp làm ngọn đèn, dùng chánh pháp làm chỗ nương tựa, chớ nương tựa một cái gì khác ...


Vô y là không cậy nhờ ai, phải tự mình tinh tấn mà tiến bước, chứ không phải là không mặc quần áo.


6 . ÂM-ĐÀN BÀ

ÂM: 陰 âm.


Chữ Âm có nhiều nghĩa.

(1).Số âm, phần âm, trái lại với chữ dương 陽. Phàm sự vật gì có thể đối đãi lại, người xưa thường dùng hai chữ âm dương 陰陽 mà chia ra. Như trời đất, mặt trời mặt trăng, rét nóng, ngày đêm, trai gái, trong ngoài, cứng mềm, động tĩnh, v.v. đều chia phần này là dương, phần kia là âm. (Thiều Chửu)

(2). Chỗ rợp, chỗ nào không có bóng mặt trời soi tới gọi là âm. Như tường âm 牆陰 chỗ tường rợp.

( Thiều Chửu)


Ông này hiểu sai. ( Thiều Chửu). Phong lan thích bóng râm, không thích nắng. Ngày xưa lấy nước đàn bà tắm, rửa ráy có thể là tốt, nhưng nay các cô các bà dùng xà phòng, coi chừng hoa lan ngộ độc mà chết! Có bà Vô thượng xưng thần xưng thánh,nhiều bác sĩ kỹ sư đua nhau uống nước bà tắm, không biết có mùi vị gì và có bị mắc cổ hay không!

7. GOD, GODS

I am Yahweh your God, who brought you up out of the land of Egypt, out of the house of bondage. You shall have no other gods before me. You shall not make for yourselves an idol, nor any image of anything that is in the heavens above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth: you shall not bow yourself down to them, nor serve them, for I, Yahweh your God, am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers on the children, on the third and on the fourth generation of those who hate me, and showing loving kindness to thousands of those who love me and keep my commandments.
— Exodus 20:2-6 (WEB)

“Ta là Chúa, Đức Chúa Trời của con, người đã đưa con ra khỏi Ai Cập, thoát khỏi mảnh đất nô lệ. Trước ta, con đừng công nhận bất kỳ thánh thần nào khác.
Con đừng dựng tượng theo hình bất kỳ vật gì trên trời hay dưới đất hay trong nước.  Con đừng quỳ lạy những hình tượng như vậy, cũng đừng thờ phụng các tượng ấy; vì ta, Chúa, Đức Chúa Trời của con, là Đức Chúa Trời cả ghen, trừng phạt đến ba bốn đời con cháu vì tội lỗi của cha ông đối với những kẻ ghét ta, nhưng cũng thể hiện tình yêu đến ngàn đời đối với những người yêu ta và giữ theo các điều răn của ta.
It remains a constant temptation to faith. Idolatry consists in divinizing what is not God. Man commits idolatry whenever he honors and reveres a creature in place of God, whether this be gods or demons (for example, satanism), power, pleasure, race, ancestors, the state, money, etc. Jesus says, "You cannot serve God and mammon."(Matthew 6:4)


Nhiều người cho rằng Thiên Chúa giáo không tin có ma quỷ, thần thánh. Họ nghĩ như vậy là sai vi trong thế giới của Thiên Chúa giáo có địa ngục, Satan. Trong mười điều răn của Chúa Trời, điều răn thứ nhất có nói có Thượng Đế ( Chúa Trời) của các tôn giáo khác và có quỷ thần (other gods) và có quỷ thần  (gods or demons).

8. CANH GÀ

Có nhà thơ dịch câu ca dao:
"Gió đưa cành trúc la đà,
Tiếng chuông Thiên mụ, canh gà Thọ Xương"
Ông dịch "canh gà" (tiếng gà gáy  lúc canh năm) là "shicken soup".
 
9- MẸ MÀY

Ở Việt Nam, người ta thường gọi tên con thay cho tên cha mẹ. Vợ chồng gọi nhau cũng gọi theo vai con cháu:" bố nó ơi", mẹ nó ơi" , "giao cho mẹ mày", "đưa cho bố mày"...
Tú Xương có câu thơ: "Thưng đấu nhờ trông một mẹ mày." nghĩa là việc sinh sống trong nhà trông cậy vào bà (bà vợ).
Một nhà thơ hiểu sai, dịch mẹ mày là " ta mère". Dịch từng chữ là đúng nhưng theo toàn câu văn là sai! "Ta mère phải dịch là vous, ma femme" hay you, my wife"

 

II. CỘNG SẢN DÙNG NGÔN NGỮ THÔ BỈ, ĐỘC ÁC


Ngày xưa, ông cha ta chủ trương viết và nói thanh tao. Giữa chốn công cộng, trong báo chí và văn chương, con người lại càng phải thận trọng ngôn ngữ. Nhưng từ khi cờ đỏ che kín bầu trời, Cộng sản ngang nhiên dùng những danh từ sặc mùi chợ búa, côn đồ vá máu tanh.


Khởi đầu là quốc ca Việt Cộng:Thề phanh thây uống máu quân thù.

Hồ Chí Minh công khai dùng ngôn ngữ thô lỗ. Nhà văn Vũ Thư Hiên cho biết:


“Trong tiếng Việt của ta cách xưng hô thật phong phú. Vào Hỏa Lò tôi mới biết ở đây, hay nói cho đúng trong ngành công an, có lệ bất cứ ai bị bỏ tù đều là thằng hết, còn ai chưa bị bỏ tù, nhưng có thể bị bỏ tù, thì gọi tên không. Cách gọi thằng, con trong ngôn từ chính trị có cội nguồn của nó. Nó xuất hiện vào cuối cuộc kháng chiến chống Pháp. Chính ông Hồ Chí Minh dùng cách gọi này trong những cuộc nói chuyện với cán bộ và trong những bài viết trên báo Cứu Quốc: thằng Mỹ, thằng Pháp, thằng Xihanúc, thằng Lý Quang Diệu, thằng Măng-đét Phrăng…” (Trích Đêm giữa ban ngày của Vũ Thư Hiên, tr. 265):


Đó là quy thức cộng sản để chứng tỏ mình có lập trường cộng sản, căm thù giặc. Và đó cũng là phong cách vô sản mà một số trí thức thời đó bắt chuớc như không đánh răng sức miệng, không tắm rửa, ăn mặc rách rưới, nói năng thô lỗ. Còn nói năng lịch sự, ăn mặc chải chuốt thì bị phê bình là "là tạch tạch sé" (tiểu tư sản) muôn đời không ngóc đầu lên. Trong Xô Viết Nghệ Tĩnh, trí thức là tiểu tư sản đứng đầu danh sách tử hình: TRÍ PHÚ ĐỊA HÀO, ĐÀO TẬN GỐC, TRỐC TẬN RỄ!!


Tiếp theo là thi ca sát nhân của Việt Cộng. Tố Hữu đi đầu trong lãnh vực này:

“Giết, giết nữa, bàn tay không phút nghỉ,
Cho ruộng đồng lúa tốt, thuế mau xong,
Cho đảng bền lâu, cùng rập bước chung lòng,
Thờ Mao Chủ tịch, thờ Sít-ta-lin bất diệt”


Xuân Diệu hô hào:

"Anh em ơi! quyết chung lưng
Đấu tranh tiêu diệt tàn hung kẻ thù,
Địa hào, đối lập ra tro,
Lưng chừng phản động đến giờ tan xương.
Thắp đuốc cho sáng khắp đường,
Thắp đuốc cho sáng đình làng đêm nay.
Lôi cổ bọn nó ra đây,
Bắt quỳ gục xuống, đọa đày chết thôi…"


Ghê gớm nhất là thi văn đấu tố trong Cải Cách Ruộng Đất và Nhân Văn Giai Phẩm. Những văn gia, tiến sĩ trong vụ Nhân Văn Giai Phẩm đã nâng cao nghệ thuật vô sản và chuyên chính vô sản khi họ theo Tố Hữu chống Phan Khôi, Lê Đạt, Trần Dần, Trần Đức Thảo...Nhà giáo, nhà văn Nguyễn Công Hoan hoàn toàn lột xác khi gửi thơ cho Phan Khôi:


Nhắn bảo Phan Khôi khốn kiếp ơi!
Thọ mi, mi chúc chớ hòng ai .
Văn chương ! Đù mẹ thằng cha bạc!
Tiết tháo ! Tiên sư cái mẽ ngoài!
Lô dích , trước cam làm kiếp chó,
Nhân văn , nay lại hít gì voi,
Sống dai thêm tuổi , cho thêm nhục,
Thêm nhục cơm trời , chẳng thấy gai.Thôi, Nguyễn Công Hoan chửi Phan Khôi cũng là khủng khiếp nhưng Xuân Diệu chửi mắng cha mẹ với nghệ thuật của đệ nhất thi sĩ thì trời đất tan tành! Ôi thôi những thằng con bất hiếu của thời đại Hồ Chí Minh!


Ai về Bố Hạ
Nhắn với vợ chồng thằng Thu
Rằng chúng bây là lũ quốc thù!…”

Buổi đầu tiên, khoảng 1945, người cộng sản nói năng rất khéo, cho nên dân chúng có thành ngữ

" nói như VẸM" . Nhưng sau đấu tố, chúng lộ bộ mặt gian ác, vô học. Chúng gọi " nhà ỉa trai", "nhà iả gái", " xưởng đẻ"...

Một số từ ngô nghê như " công ty nghe nhìn"
Hậu quả là phần đông người, nhất là thanh thiếu niên nói thô tục, chửi thề, phá hoại, trộm cắp, lừa đảo..


III. CỘNG SẢN NGỤY BIỆN VÀ DỐI TRÁ


Những người này dùng từ hoa mỹ để che đậy sự gian trá và tàn ác của họ, và để vu khống đối phương . Từ ngữ ở đây mất ý nghĩa đich thực của nó.


1. VÔ SẢN

Người cộng sản dối trá. Marx đưa ra thuyết đấu tranh giai cấp để giết người cướp của. Marx cũng chủ trương huỷ bỏ tư hữu là muốn cuớp tài sản nhân dân và bắt nhân dân làm nô lệ. Cụm từ " Vô sản chuyên chính" là mặt thật tàn bạo phi dân chủ của cộng sản.

Giai cấp vô sản, giai cấp công nhân là ai? Nước Nga thơi Lênin , Việt Nam thời thực dân, Trung Quốc thời nhà Thanh chưa phát triển tư bản. Chỉ có nước Anh mới là tư bản. Theo Đào Duy Anh và Nguyễn Thế Anh, công nhân Việt Nam thời Pháp thuộc chỉ khoảng 200 ngàn., chiếm 1/100 trong dân số 20 triệu. . Như vậy khi Marx hô hào diệt tư sản bóc lột trên thế giới chưa có tư bản và vô sản ngoại trừ nước Anh.


Đây cũng là một thủ đoạn bịp bợm của cộng sản. Trong bản Tuyên ngôn công sản, Marx và Engels dùng vô sản và công nhân là một và không định nghĩa rõ ràng. Vì vậy, cộng sản khi còn hoạt động bí mật tung ra khẩu hiệu lấy của nhà giàu chia cho nhà nghèo, xóa tan bất công xã hội, lấy ruộng địa chủ chia cho dân nghèo. Họ lợi dụng sự thù hằn sẵn có lâu đời giữa giàu và nghèo, cho nên ai cũng thấy mình là nghèo, sẵn lòng đi theo cộng sản. Họ ca tụng công nhân, thợ thuyền cho nên đại đa số cho mình là dân lao động thợ thuyền thuộc sự bảo vệ của đảng cộng sản cho nên nức lòng hoan hô Mác, Mao, Hồ Chí Minh, Pol Pot...

Cộng sản nhập nhằng tự xưng là giai cấp công nhân, giai cấp vô sản. Thực tế cộng sản lãnh đạo công nhân, là giai cấp thống trị, cón công nhân vẫn là giai cấp bị trị. Cộng sản giả làm công nhân, đóng vai lao động nghèo khổ xúi dục công nhân và bóc lột lao động. Theo biện chứng pháp, khi vô sản nắm quyền thì họ đã trở thành giai cấp thống trị, không còn là giai cấp vô sản. Sau khi cướp chính quyền mà nói công nhân là giai cấp vô sản là nhục mạ cộng sản vì cộng sản không giải phóng, bênh vực giai cấp công, tầng lớp lao động. Trong chế đọ cộng sản hóa ra công nhân cũng bị chủ nhân cộng sản bóc lột ư?


Về sau Engels mới định nghĩa rõ giai cấp tư sản, giai cấp công nhân. Bản tiếng Anh như sau:

[1] By bourgeoisie is meant the class of modern capitalists, owners of the means of social production and employers of wage labor.
By proletariat, the class of modern wage laborers who, having no means of production of their own, are reduced to selling their labor power in order to live. [Note by Engels - 1888 English edition]

Bản tiếng Việt:Chú thích như sau


[1] Giai cấp tư sản là giai cấp những nhà tư bản hiện đại, những người sở hữu tư liệu sản xuất xã hội và sử dụng lao động làm thuê. Giai cấp vô sản là giai cấp những công nhân làm thuê hiện đại, vì mất các tư liệu sản xuất của bản thân, nên buộc phải bán sức lao động của mình để sống. (Chú thích của Ăng-ghen cho lần xuất bản bằng tiếng Anh năm 1888)


Tuy Marx định nghĩa như thế, người cộng sản làm trái lại với tất cả gian manh, tàn ác. Người ta ngây thơ mà hoan hô đánh tư sản và cải cách ruộng đất chia ruộng cho dân nghèo vì họ nghĩ rằng tư sản là tư bản như kiểu Bạch Thái Bưởi ngoài Bắc hay trong Nam Kỳ lục tỉnh nhất Sỹ, nhì Xường, tam Phương, tứ Định và địa chủ phải là người có mấy trăm mẫu ruộng, cò bay thẳng cánh, ai ngờ tư sản chỉ là người buôn bán có cửa hàng ở hàng Đào, hàng Trống, và địa chủ chỉ là ông nhà nông có vài sào ruộng , vài đồng Đông Dương, vài chục ký thóc còn lại trong nhà ( xem Hoàng Văn Chí, Từ Thực Dân đến Cộng Sản) !


Sau 1955, Việt Cộng chiếm nửa nước, một số nhảy ra báo công, xin vào đảng, xin việc làm thì mới té ngữa ra là mình chẳng phải là vô sản, là giai cấp thợ thuyền. Như Engels đinh nghĩa ở trên, vô sản hay công nhân phải là người thợ có tay nghề cao, làm việc trong hãng xưởng tư bản.


Theo điều kiện trên, Bác không có tay nghề cao, chỉ là phụ bếp, bố là phong kiến tay sai thực dân, Bác Chí Công chỉ là thợ sơn theo kinh tế cá thể, ông Đỗ Mười là thợ hoạn dùng dao kéo bằng tay chứ không dùng máy móc tân tiến của tư bản, đại tướng Nguyễn Chí Thanh luôn lên gân Mác Lê là nông dân, là thành phần phản động, Trần Quốc Hoàn là vô sản lưu manh vì y là trộm cắp đâm chém ngoài chợ. Phần lớn cấp lãnh đạo cộng sản không ai thực sự là vô sản, là công nhân.Vì muốn khoác áo công nhân cho nên các ông cộng sản kiếm cho mình một cái gì liên quan đến công nhân. Cậu Ba khai là học xưởng Ba Son vài tuần, ông Ba khai làm bẻ ghi tàu hỏa. Thiệt không?


Rõ ràng cộng sản là một lũ ác ôn, côn đồ đứng ra lãnh đạo đảng, vỗ ngực xưng là tiên tiến, cách mạng chứ chẳng phải là giai cấp công nhân. Cộng sản và công nhân là hai thành phần khác nhau. Cộng sản là giai cấp thống trị, công nhân là giai cấp bị trị mặc dầu một vài công nhân đã trở thành lãnh tụ hay quan lớn ăn trên ngồi trốc.

Ở Trung Quốc Việt Nam, cộng sản đưa ra chính sách Cải cách ruộng đất là muốn cướp đất đai của nhân dân, trong đó có người nghèo và bắt dân làm nô lệ. Họ buộc tội các tư sản, địa chủ tội bóc lột, ngồi mát ăn bát vàng, nhựng thực sự một số điạ chủ là bần nông, trung nông bị đôn lên là để tăng sự chém giết, sự khủng bố để dân chúng sợ mà cúi đầu làm nô lệ.


Như vậy, những từ Cách mạng, vô sản, địa chủ, tiểu tư sản, bóc lột... trong chế độ cộng sản là vô nghĩa.2. XÃ HỘI CHỦ NGHĨA


Cộng sản treo bảng xã hội chủ nghĩa thực chất là chủ nghĩa ăn cướp. Sau khi Đặng Tiểu Bình bỏ kinh tế chỉ huy, và bỏ luôn chủ nghĩa xã hội. Trong khi tư bản và quân chủ cho học sinh học miễn phí, dân nghèo không đóng viện phí thì cộng sản này nay chiếm trường học và bệnh viện , bóc lột nhân dân, bác sĩ và y tá. Chúng bắt dân đóng tiền cao nhưng bác sĩ, y tá vẫn đói khổ vì tiền bạc đã vào tay cộng sản.


3. NHÂN DÂN, DÂN CHỦ VÀ TỰ DO

Khi mới nổi lên, cộng sản la hét nào là vì dân, do dân, bởi dân. Chúng dùng danh từ nhân dân để lòa bịp: quân đội nhân dân, công an nhân dân, tòa án nhân dân dân ...nhưng ngân hàng nhà nước !. Cộng sản chỉ cho phép đảng Cộng sản tồn tại trong chủ trương đấu tranh giai cấp thì nhân dân không có chỗ đứng. Hơn nữa, trong Tuyên Ngôn của Đảng Cộng sản, Marx cho rằng nông dân, trí thức, người buôn bán... đều là bọn lưug chừng , và phàn động. Vây ra hầu hết người trong nước đều là phản động bởi vậy cộng sản đã bắt giam và sát hại hàng trăm triệu người Hơn nữa những hành động như đảng cử dân bầu, không cho dân chúng lập hội đoàn, cấm báo chí rõ ràmg là phản dân chủ.. Hồ Chí Minh tuyên bô " không gì quý hơn độc lập, tự do" thì những từ này là một mai mỉa vì Cộng sản là tay sai của Nga, Trung Cộng, và riêng họ có quyền tự do cướp của giết người, khủng bố, hành hạ nhân dân. Một khi đã chuyên chính, độc tài độc đảng thì không có dân chủ ,tự do.


3. NGÔN TỪ HOA MỸ CHE ĐẬY THỰC TẠI XẤU XA, TÀN ÁC


Hồ Chí Minh là người Trung quốc tay sai Nga, Tàu, đem dân Việt Nam làm nô lệ Trung quốc, Lên xô nhưng ông vẩn nói

"Mối tình thắm thiết Việt-Hoa, vừa là đồng chí vừa là anh em"

Đồng chí anh em hay chủ tớ?

Và tại sao Đặng Tiểu Bình gọi các đồng chí anh em Việt Nam là côn đồ, phải dạy cho Việt Nam bài học?

Ông Hồ hoan nghênh viện trợ cho không nhưng nay rõ ràng Hồ Chí Minh, Phạm Văn Đông bán đất và biển để cầu đại thắng.

Nhiều danh từ phản nghĩa như bỏ tù mà gọi là học tập cải tạo., bắt thanh thiếu niên đi lính mà gọi là

" trúng tuyển nghĩa vụ quân sư".


4. NGÔN TỪ BÌNH THƯỜNG NHƯNG NỘI DUNG KHÁC


Cộng sản dùng những danh từ bình thường nhưng nội dung là bóc lột, cướp boc. Cộng sản chửi tư bản bóc lột nhưng cộng sản không những bóc lột mà thẳng tay cướp phá.

- Cộng sản cướp tài sản quốc gia, thao túng ngân hàng, chiếm đoạt các cơ sở kinh doanh của tư nhân đời trước.


(1).LƯƠNG BỔNG

Trong CCRĐ, Cộng sản tịch thu ruộng của nông dân và gán cho họ tội phú nông địa chủ. Bần nông, trung nông cũng được đôn lên cho đủ số 5% theo lệnh Trung Cộng, rồi chia ruộng , nhà cửa cho nông dân để nông dân phấn khởi mà đánh địa chủ, tư sản đồng thời dốc tâm theo cộng sản. Vài tháng, cộng sản thu lại ruộng ruộng đất, lập nông trường, công trường, HTX bắt toàn dân làm nô lệ. Nông dân HTX được phân loại. Loại giỏi nhất được một ký lúa mỗi ngày mà phải chờ cuối năm mới được. Một ký thóc tốt đâm xay giần sàng, chỉ được hơn hai bơ gạo, người nông dân chỉ ăn được hai bữa, không có bữa thứ ba, không có cá, thịt, rau dưa, không cóvải, thuốc men, nhà cửa...Vì vậy nông dân có những câu ca:


-Một người làm việc bằng hai,
Để cho cán bộ mua đài sắm xe.
-Một người lao động bằng ba,
Để cho cán bộ xây nhà sắm xa
-Một người làm việc bằng năm,

Để cho giám đốc vừa nằm vừa ăn


Trước 1975, hạng lao công, thư ký hạng thấp nhất cũng đủ cơm áo. Sau 1975, nhân dân miền Mam được giải phóng nhà cửa xe cộ, công ăn việc làm. Những nhân viên mới của chế độ mới lương chỉ đủ sống mười ngày, nửa tháng. Tại sao lương cán bộ, công nhân viên thời cộng sản là lương chết đói?

Vì vậy trong chế độ cộng sản sinh ra nạn thầy lấy cắp xe đạp học trò, cô giáo bàn quà trong lớp, thầy giáo đạp xe xích lô, trong khi con gái Trường Chinh có biệt thự nguy nga tại Đà Lạt, hàng triệu cán bộ cao cấp có tiền gửi ngân hàng ngoại quốc, mua nhà tại ngọai quốc, mua xe hơn triệu Mỹ kim. Trong quốc hội Trung cộng, đa số là tư sản đỏ. Tại Việt nam, những vô sản Đỗ Mười, Lê Đức Anh, Võ Văn Kiệt,... có hàng tỷ đô la..


Cộng sản căm thù giai cấp bóc lột, chống chế độ nô lệ, đòi xóa bỏ biên cương giai cấp nhưng khi cộng sản nắm chính quyền, theo biện chứng pháp , họ trở thành giai cấp thống trị,mà mức độ khủng bố, tham những và cướp bóc càng dữ dội hơn tư bản và quân chủ.


(2).. THUÉ- .- MỘT HÌNH THƯC BÓC LỘT


Khi Đặng Tiểu Bình thực thi kinh tế mới,bãi bỏ kinh tế chỉ huy, mở cửa mời tư bản đầu tư...là ông đã chôn sống chủ nghĩa Marx. Ông giữ lại chính trị độc tài và vô sản chuyên chính là để cai trị dân chúng bằng tay sắt..

Gian ác nhất là thuế nông nghiệp. Các thời trước nông dân phải nộp tô khoảng 10 25% (1)

trong khi cộng sản bắt nông dân nộp 70 % lợi tức.. Nguyễn Chí Thiệp viết:


Thuế đánh trên 70% trị giá sản xuất, nhà nước chỉ cho phép mỗi nhân khẩu giữ lại 15 kg thóc mỗi tháng. Còn bao nhiêu phải bán với giá quy định, mười lăm ki lô thóc mỗi đầu người mỗi tháng, qui ra chưa được 10 kg gạo nên nông dân đói và ăn độn quanh năm. Sau khi tất cả phải vào hợp tác thì nhà nước qui định chế độ bình công chấm điểm, đời sống nông dân càng tồi tệ hơn, nông dân quần quật làm suốt ngày công điểm cũng không được qui định cao bằng cán bộ quản lý, mỗi hợp tác xã nông nghiệp phải gánh một số cán bộ đảng viên không sản xuất. Sản phẩm sau khi thu hoạch trừ các khoản phí tổn, thuế khóa, đóng góp nghĩa vụ, những khoản giao tế, lễ lạt đón tiếp phái đoàn. Cuối cùng người nông dân không còn được chia bao nhiêu trên sản phẩm chính họ làm ra.(Trại Kiên Giam)


Về thuế má, cộng sản tổ chức là để cướp của, bỏ tù khổ chủ như chính sách giảm tô giảm tức, đã đưa khổ chủ vào tù, mất ruộng đất.


Một thiếu niên hỏi Luật sư: Hợp tác xã bắt mẹ em phải đóng 1 triệu 500 ngày đồng là đúng hay sai? Luật sư trả lời: Do đó việc hợp tác xã bắt mẹ bạn phải đóng thuế 1 triệu 500 nghìn đồng là trái quy định pháp luật.(1b).


Luật pháp cộng sản nói mù mờ về thuế nông nghiệp. Thuế này sau cộng với tiến thuê đất ( đất mình mà mình phải trả tiền thuê cho cộng sản). Một luật sư cho một thí dụ:

Một hộ nông dân ở Cần Thơ có sử dụng 4 ha ruộng thuộc loại đất hạng 2 thì mức thuế sử dụng đất nông nghiệp vượt qúa hạn mức theo thuế suất sử dụng đất nông nghiệp tính như sau:

-TSDNN: = 4 ha X 460 kg thoc, = 1840 kg thóc

Phần thuế bổ sung = (4 ha - 3 ha ) x 450 kg x 20% = 92 kg thoc

Tổng cộng : 1.932 kg thoc.(2).

Luật cộng sản đánh thuế theo sản lượng như sau:

BIỂU THUẾ, CÁCH TÍNH THUẾ (3)

Điều 17. Biểu thuế nông nghiệp, gồm cả chính tang và phụ thu, ấn định như sau:

BẬC

HOA LỢI BÌNH QUÂN MỘT NHÂN KHẨU NÔNG NGHIỆP
THUẾ SUẤT CẢ CHÍNH TANG VÀ PHỤ THU


BẬC
HOA LỢI BÌNH QUÂN MỘT NHÂN KHẨU NÔNG NGHIỆP
THUẾ SUẤT CẢ CHÍNH TANG VÀ PHỤ THU
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Từ 60 ki-lô trở xuống
Từ trên 60 ki-lô đến 80 ki-lô
- 80 - - 100 -
- 100 - - 140 -
- 140 - - 180 -
- 180 - - 220 -
- 220 - - 260 -
- 260 - - 300 -
- 300 - - 340 -
- 340 - - 380 -
- 380 - - 420 -
- 420 - - 460 -
- 460 - - 500 -
- 500 - - 540 -
- 540 - - 580 -
- 580 - - 620 -
- 620 - - 660 -
- 660 - - 700 -
- 700 - - 740 -
- 740 - - 780 -
- 780 - - 820 -
- 820 - - 860 -
- 860 - ­- 900 -
- 900 - - 940 -
- 940 - - 980 -
- 980 - -1020 -
- 1020 - -1060 -
Từ trên 1060 trở lên
Miễn thuế
7 %
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
14 -
15 -
16 -
17 -
18 -
19 -
20 -
21 -
22 -
23 -
24 -
25 -
26 -
27 -
28 -
29 -
31 -
33 -
35 -
37 -

Sau 1949, Tưởng Giới Thạch chạy qua Đài Loan,  bước đầu tiên là giảm tiền thuê đất cho nông dân, nông dân từ phải đóng 50-70% đã chỉ phải đóng 37.5% hoa lợi cho địa chủ, khuyến khích họ đầu tư cho hạt giống, thiết bị nông nghiệp (4).


Trên thực tế, mới đây, PGS. TS Trần Đình Thiên cho biết người Việt “gánh” tỷ lệ thuế phí/GDP cao gấp từ 1,4 đến 3 lần các nước khác trong khu vực.

Ông cho biết trung bình trong giai đoạn 2007-2012, tỷ lệ thuế và phí của Việt Nam là 21,6% GDP, Trong khi Trung Quốc là 17,3%, Thái Lan, Malaysia là 15,5%, Indonesia là 12,1% và Ấn Độ chỉ là 7,8%.(5)

Từ 1945, Cộng sản mạt sát thực dân sưu thuế nặng nề nhưng từ chính phủ Hồ Chí Minh cho đến nay người dân phải đống hằng trăm thứ tiền cho cộng sản. Luật sư Nguyễn Văn Đài cho biết:

Nước Mỹ với hơn 300 triệu dân đóng thuế, họ chỉ phải nuôi 2,7 triệu nhân viên Nhà nước. Việt Nam với 90 triệu dân, phải nuôi hơn 2,1 triệu nhân viên Nhà nước và quan chức đảng cộng sản.

Ngân sách hàng năm của đảng cộng sản chưa bao giờ được công khai cho những người dân đóng thuế được biết. Trong khi đó ở nhiều nơi trụ sở, trang thiết bị làm việc của các cơ quan đảng còn to lớn, hoành tráng hơn cả trụ sở của các cơ quan chính quyền.

Đa số người dân Việt Nam còn nghèo, chỉ đủ ăn, mặc, chưa được chăm sóc đầy đủ về y tế, văn hóa, giáo dục, xã hội,….. và càng chưa có được các điều kiện để hưởng thụ các thành quả phát triển. Trong khi đó, hàng phải nộp cả trăm loại thuế, phí, quĩ,… khác nhau
. (6)

Ngày xưa, Hồ Chí Minh tuyên bố bỏ các loại thuế. Nhưng khi ông nắm quyền, thuế này, quỹ kia gia tăng vùn vụt, tồi tệ và tàn ác hơn thực dân. Theo thống kê của Wikipedia, Hệ thống thuế ở Việt Nam là một hệ thống thuế gồm khoảng 8 loại thuế và khoảng hơn 100 loại phí và lệ phí được quản lý tập trung.

Thuế giá trị gia tăng hàng hóa nhập khẩu

Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12

Thuế xuất-nhập khẩu

Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11

Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hóa nhập khẩu

Luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12

Thuế thu nhập doanh nghiệp của các đơn vị hạch toán toàn ngành

Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12
Thuế từ dầu khí

Nghị định số 05/2009/NĐ-CP

Thuế giá trị gia tăng, không kể thuế giá trị gia tăng hàng hoá nhập khẩu

Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12

Thuế thu nhập doanh nghiệp, không kể thuế thu nhập doanh nghiệp của các đơn vị hạch toán toàn ngành
Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12, Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12
Thuế thu nhập cá nhân
Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12

Thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài, không kể thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài từ lĩnh vực dầu, khí
Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12
Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa, dịch vụ trong nước
Luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12
Thuế nhà, đất

Pháp lệnh số 34/L/CTN, Thông tư 71/1002/TT-BTC
Thuế tài nguyên, không kể thuế tài nguyên thu từ dầu, khí
Nghị định số 05/2009/NĐ-CP

Thuế môn bài
Nghị định số 75/2002/NĐ-CP, [www.dcrd.gov.vn/upload/medias/catvanban_1265168680.pdf Thông tư số 42/2003/TT-BTC]
Thuế chuyển quyền sử dụng đất
Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12
Thuế sử dụng đất nông nghiệp

Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp, Nghị quyết số 15/2003/QH11

Việc phân chia nguồn thu các sắc thuế mà chính quyền địa phương được hưởng giữa các chính quyền tỉnh, huyện, xã trong một tỉnh do chính quyền tỉnh quy định.
Theo danh mục lệ phí và phí ban hành kèm theo Pháp lệnh phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10, có khoảng 73 loại phí và 42 loại lệ phí.
Thu từ phí xăng, dầu là nguồn thu phân chia giữa chính quyền trung ương và chính quyền địa phương. Lệ phí trước bạ, các khoản phí, lệ phí từ các hoạt động sự nghiệp là nguồn thu của chính quyền địa phương. (7).


(3). . - XUẤT CẢNG LAO ĐỘNG -  BUÔN NGƯỜI

Ngày xưa Pháp mộ phu, dân nghèo được trả tiền trước, nay cộng sản lại cướp cơm chim. Một người đi xuất khẩu lao động, đi làm dịch vụ trong đó có dịch vụ xuất khẩu gái đứng đường, mỗi cá nhân phải nộp tiền khoảng 10 ngàn đô, phải cầm nhà cửa ruộng đất cho cộng sản và nộp 22% lợi tức về cho cộng đảng.

-Xuất khẩu lao động là một cách cướp đoạt sưc lao động của dân lao động. Ngoài ra đó cũng là mưu mánh lừa gạt dân chúng trong các cdịch vụ du lịch, học nghề, hôn nhân, giúp việc..
Khi Liên Xô và Đôog Âu tồn tại, Việt Nam dụ lao động ra nước ngoài để trừ nợ, và chúng gọi đó là " lao động xã hội chủ nghĩa"
 Ngày nay cộng sản gọi là xuất khẩu lao động. Đó là một hình thức bóc lột lao động và buôn bán nô lệ,.
Nghị định 115/2015/NĐ-CP “hướng dẫn luật bảo hiểm xã hội (BHXH) về bảo hiểm xã hội bắt buộc vừa được nhà nước CSVN ban hành. Nghị định sẽ có hiệu lực kể từ ngày 01-01-2016 cho tất cả người Việt Nam đi xuất khẩu lao động. Người đi lao động nước ngoài sẽ phải nộp mỗi tháng 22% tiền lương cùng các khoản trợ cấp cho nhà cầm quyền CSVN gọi là “phí bảo hiểm xã hội”. Nhưng những quyền lợi về bảo hiểm họ chỉ được hưởng khi về hưu hoặc chết. Vì đây là phí bảo hiểm xã hội bắt buộc nên người đi lao động nào cũng bị buộc phải thực hiện nghĩa vụ này.
So sánh với lao động trong nước người đi lao động nước ngoài phải đóng BHXH với một tỷ lệ rất lớn, lên tới 22% lương cùng các khoản phụ cấp. Trong khi người trong nước chỉ đóng 10,5% với sự hỗ trợ của công ty.
 ( Vét cạn túi người tha hương cầu thực. https://chantroimoimedia.com/2015/12/27/vet-can-tui-nguoi-tha-huong-cau-thuc/
 http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/lao-dong-lam-viec-o-nuoc-ngoai-phai-dong-bao-hiem-xa-hoi-3321928.htmlBáo Tuổi Trẻ đưa tin:

Lần theo thông báo cần tuyển gấp 100 người đi XKLĐ Nhật Bản và Hàn Quốc, chúng tôi tìm đến trụ sở Công ty TNHH TM DV New World tại một con hẻm nhỏ trên đường Thành Thái (Q.10, TP.HCM). Tại đây nhân viên của công ty giới thiệu đi Nhật chi phí 150 triệu đồng, mức lương 30-50 triệu đồng/tháng; đi Hàn Quốc chi phí 50 triệu đồng, mức lương 40-50 triệu đồng.

Tương tự, văn phòng Công ty cổ phần Nhật Tinh Vương (Q.Gò Vấp, TP.HCM) cũng giới thiệu tuyển dụng lao động đi Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, Đức, Úc, Đài Loan, Malaysia và các nước Trung Đông... Một nữ nhân viên ở đây tư vấn chương trình đi Saudi Arabia là chương trình miễn phí, “chỉ mất 3 triệu đồng để bên công ty làm hồ sơ dịch thuật” - nhân viên này cho biết.

“Đi Nhật phải mất 4-6 tháng, nộp cọc 1.000 USD rồi học tiếng Nhật, nếu đậu sau phỏng vấn thì tiếp tục học hướng nghiệp thêm ba tháng nữa. Thời gian này tùy theo đơn hàng sẽ đóng tiếp cho công ty tiền chống trốn, khoảng 150 triệu đồng” - nữ nhân viên này tư vấn thêm.

Công ty TNHH TM DV Nhị Gia (Q.10) cũng thông báo tuyển dụng lao động đi Saudi Arabia, Singapore, Nhật Bản. Ông Đặng Quang Minh, nhân viên tư vấn công ty, cho biết chi phí đi Nhật khoảng 7.000 USD. “Khi mới vào nộp hồ sơ học tiếng Nhật thì đóng khoảng 1.000 USD. Công ty sẽ đưa ra Hà Nội để học. Trong Sài Gòn nếu đông mới tổ chức học được và yêu cầu phải có bằng ĐH hoặc CĐ”, ông Minh nói.

Trường CĐ Lê Quý Đôn (Đồng Nai) cũng thông báo tuyển thực tập sinh đi Nhật Bản làm việc ở nhiều nghề: cơ khí, điện, điện tử, xây dựng, may mặc... từ nhiều tháng nay.

Một nhân viên ở đây tư vấn khi bắt đầu nhập học thì đóng trước 30 triệu đồng phí đào tạo, phỏng vấn đậu đóng tiếp 70 triệu đồng.

Trước khi qua Nhật đóng tiếp 100 triệu đồng. Thời gian đi từ 3-5 năm. Được biết, trường này đăng thông báo tuyển dụng đóng dấu đỏ của Công ty cổ phần Anh Vinh (chủ đầu tư trường
). (8)


Cộng sản còn có một chiêu " ngọt ngào " hơn, vì nhân đạo, họ giúp dân qua nước ngoài sinh sống. Họ đưa mấy chục ngàn người Việt, phần lớn là dân Bắc Kỳ.

Không ai biết được con số chính xác, nhưng có ít nhất 30.000 dân tị nạn người Việt trên Ba Lan, phần lớn bất hợp pháp. Chúng tôi biết được cặn kẽ hơn từ một thành viên tranh đấu cho nhân quyền người Ba Lan thuộc hiệp hội “Tiếng nói tự do”, hiện đang công tác giúp đỡ số cư dân này.
“Đấy là một cái bẫy: Cuộc hành trình đến Ba Lan được băng nhóm Mafia Việt Nam tổ chức. Dân tị nạn được đưa đến Moscow, chặng này không khó… Ở đây họ bị gom thu giấy tờ với chiêu bài, phải đi đóng thị thực nhập nội Ba Lan vào thông hành. Và tiếp theo họ được cho biết là có rắc rối, phải trả thêm 10.000 đến 15.000 $US Dollars. Một số tiền họ không thể có được, Thông hành bị giữ – họ đành phải chịu nợ để được đi tiếp đến Ba Lan. Một số nợ quá lớn và để trả nổi họ phải làm suốt đời. Dẫu họ có trúng số độc đắc đi chăng nữa, đám Mafia đòi nợ vẫn sẽ hàng tháng đến nhà gõ cửa
.(9)

Đài RFI đưa tin :


Tại Việt Nam, riêng về tình trạng buôn người theo dạng cưỡng bắt lao động, để sản xuất hạt điều thôi, ước lượng đã có 300.000 nạn nhân, nằm ở trong những trung tâm cải huấn của nhà nước, chưa kể rất nhiều tù hình sự và tù chính trị cũng bị cưỡng bức lao động, sản xuất hạt điều, chế biến hải sản, làm những đồ thủ công, mỹ nghệ để xuất cảng… cũng rất nhiều. Cho nên chúng tôi ước lượng là, chỉ riêng hình thức buôn lao động trong nội địa Việt Nam thôi, cũng phải từ 300 đến 400 nghìn người rồi, chứ không phải chỉ là 250 nghìn, như bản phúc trình ước lượng. Đó là chưa kể những người lao động bị xuất cảng đi bao nhiêu quốc gia khác nhau, thì chúng tôi ước lượng hiện nay, có khoảng 600 nghìn người lao động Việt Nam làm việc tại nhiều quốc gia, đi theo con đường chính thức trong chương trình xuất khẩu lao động của nhà nước, cộng vào đó một con số tương đương như vậy là những người đi không chính thức, tức đi « lậu ». Chúng ta không biết được chính xác con số này, không biết được họ ở đâu. Tổng cộng lại, khoảng 1 triệu người Việt Nam đi lao động nước ngoài, trong số 1 triệu người này, chúng tôi e rằng một tỷ lệ rất cao đang bị bóc lột sức lao động một cách thậm tệ, đến nỗi có thể gọi họ là những người nô lệ thời đại mới.(10)

Cộng sản bao giờ cũng có hai mặt: mặt trái và mặt phải, mặt công khai và mặt bí mật. Về mặt công khai, cộng sản cho phép gia quyến và thủ hạ lập ra các công ty, gọi là xuất khẩu lao động (XKLĐ), giới thiệu hôn nhân. Ngoài ra họ còn làm những việc mờ ám như đưa người di dân lậu, buôn lậu, trồng cỏ, buôn bán xì ke ma túy, tổ chức bán dâm. . .Tất cả đều là dịch vụ buôn người, là sự nghiệp buôn dân bán nước. là vét cạn kiệt sức lao động con người, là cướp bóc trắng trợn, là đày đọa con người một cách dã man.


Mặc Lâm trong bài phóng sự "Đâu là thực tế của vấn đề Lao động Xuất khẩu?" trên RFA cho biết theo những số liệu chính thức của Sở Lao Động và Thương Binh Xã Hội Thành Phố Hồ Chí Minh thì hiện nay trên địa bàn thành phố có 52 công ty hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu lao động, trong đó có 8 công ty thuộc quyền quản lý của UBND Thành Phố Hồ Chí Minh số còn lại thuộc quyền quản lý của các bộ ngành đoàn thể thuộc trung ương và các UBND các tỉnh thành phố. Tuy nhiên rất nhiều công ty tư nhân không thuộc sự quản lý của nhà nước kinh doanh lĩnh vực xuất khẩu lao động vì đây là một dịch vụ không tốn kém tiền đầu tư nhưng nguồn lợi thu vào rất đáng kể.
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/Labour_export_and_its_seriuos_confront_MLam-20070403.htmlhttp://

Tờ Thông Tin Pháp Luật ngày 11-12- 2009 cho biết cả nước hiện nay cả nước có hơn 150 doanh nghiệp có chức năng XKLĐ, các doanh nghiệp này mở các trung tâm và cơ sở một cách tràn lan và không có sự giám sát, kiểm tra chặt chẽ từ các doanh nghiệp, khiến cho tình trạng vi phạm pháp luật xảy ra ngày càng phổ biến
http://thongtinphapluatdansu.wordpress.com/2009/12/11/4210/

Vì nghèo khổ không việc làm, và vì nghe theo những tuyên truyền xảo trá của cộng sản, dân chúng đã đua nhau đi lao động, lấy chồng Đài, chồng Hàn làm gái ở khắp nơi và nhập cư bất hợp pháp.

Cũng theo RFA trong bài trên, trung bình mỗi lao động nộp đơn xin đi lao động nước ngoài phải nộp cho công ty 1200 đôla và nhiều phí phụ thu khác như phí huấn luyện ngoại ngữ, phí huấn luyện chức năng làm việc, khám sức khỏe...

Nhân viên Công ty Hướng Dương cho đài RFA biết :Trong số tiền họ nộp trước khi đi là khỏang hơn 5000 đôla, đã bao gồm hai năm phí quản lý của Việt Nam theo quy định của Bộ cho những người đi lao động nước ngoài dù nước nào chăng nữa thì phải nộp phí này một năm là một tháng lương cơ bản. Sang bên kia thì các bạn sẽ phải chịu khấu trừ những khoảng theo quy định của Đài Loan chẳng hạn như tiền khám sức khỏe định kỳ cứ mỗi ba năm thì khám 4 lần, tiền bảo hiểm y tế, tiền phí dịch vụ Đài Loan.
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/Labour_export_and_its_seriuos_confront_MLam-20070403.htmlhttp://


Báo TTLC cho biết tổng các khoản phí thu của người lao động trước khi đi là 6.500-7.000 USD/người, gồm phí làm thủ tục tại Mỹ, phí môi giới, dịch vụ, vé máy bay khứ hồi theo qui định hiện hành. Ngoài ra, nhằm hạn chế lao động bỏ trốn, các doanh nghiệp sẽ đặt thêm mức thu tiền đặt cọc "chống trốn" khoảng 15.000 USD/người.
http://www.ttlc.vn/modules.php?name=News&opcase=detailsnews&mid=782&mcid=323&sub=&menuid=

Tờ Vật giá.com ngày 22/08/2008 cho biết như sau:
Khi được trúng tuyển, người lao động sẽ phải đóng các khoản chi phí theo quy định khoảng 12.000 đô la Úc (phía đối tác hỗ trợ 1.000 đô la Úc trau dồi kỹ năng và ngoại ngữ);
http://http//www.vatgia.com/hoidap/4502/39117/dieu-kien-de-duoc-di-lao-dong-xuat-khau-o-my-va-uc.html

Như vậy, người vô sản muốn đi lao động kiếm tiền hay tư sản đỏ muốn di dân chuyển tiền sang Mỹ it nhất phải nộp mỗi người cho giai cấp thống trị hay bọn buôn người trên 20 ngàn đô.Đó là một số tiền mà người bình thường ở Canada và Mỹ khó lòng dành dụm được trong một kiếp người! Tội nghiệp quá, bọn lưu manh ở Việt Nam đã trấn lột người vô sản Việt Nam!

Xuất khẩu Lao động là món hàng béo bỡ nhất. Báo Người Lao Động viết:

So với lao động các nước cùng khu vực Đông Nam Á, lao động VN đi làm việc ở nước ngoài đang phải gánh chịu chi phí cao nhất. Tình trạng doanh nghiệp (DN) xuất khẩu lao động (XKLĐ) thu phí tràn lan, lạm thu, trục lợi đã đẩy chi phí lên cao. Không phải ngẫu nhiên mà giám đốc một trung tâm đào tạo lao động XKLĐ đã ví von rằng: “Làm XKLĐ lời như..buôn súng...

http://www.nld.com.vn/20091026104216853P0C1051/nguoi-lao-dong-bi-bop-co.htmIV.  DUY VẬT BIỆN CHỨNG VÀ DUY VẬT LỊCH SỬ

Người Cộng sản ca tụng phóng đại Duy vật biện chứng và Duy vật lịch sử của Marx.
Marx viết: Khoa học tư nhiên sẽ thâm nhập khoa nhân văn, và khoa học nhân văn sẽ hòa hợp với khoa học tự nhiên, thế là thành một khoa học .(Natural science will in time incorporate into itself the science of man, just as the science of man will incorporate into itself natural science: there will be one science. ( Private Property and Communism (1844)
Engels coi biện chứng pháp như là một khoa học chung cho khoa học tự nhiên và khoa học nhân văn. Ông viết trong Chống Duhring :Nhưng phép biện chứng chẳng qua chỉ là môn khoa học về những quy luật phổ biến của sự vận động và sự phát triển của tự nhiên, của xã hội loại người và của tư duy.
(XIII. Biện chứng phủ định cái phủ định.

http://www.marxists.org/vietnamese/marx-engels/1870s/chongduhring/phan_14.htm
 Engels ca tụng Marx là người đầu tiên định luật chung cho khoa học xã hội và tự nhiên:
It was Marx who had first discovered the great law of motion of history, the law according to which all historical struggles, whether they proceed in the political, religious, philosophical or some other ideological domain, are in fact only the more or less clear expression of struggles of social classes, and that the existence and thereby the collisions, too, between these classes are in turn conditioned by the degree of development of their economic position, by the mode of their production and of their exchange determined by it. This law, which has the same significance for history as the law of the transformation of energy has for natural science.
Preface to The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte (1885)

Lênin cho rằng: Chủ nghĩa duy vật lịch sử của Mác là thành tựu vĩ đại nhất của tư tưởng khoa học (11).
Những phát hiện mới đây của khoa học tự nhiên - như ra-di-om, điện tử, sự biến hoá của nguyên tố - đều xác nhận một cách tuyệt diệu chủ nghĩa duy vật biện chứng của Mác, bất chấp những học thuyết của các nhà triết học tư sản cùng với việc họ "lại" quay về với chủ nghĩa duy tâm đã cũ kỹ và thối nát. Nghiên cứu sâu hơn và phát triển chủ nghĩa duy vật triết học, Mác đã đưa học thuyết đó tới chỗ hoàn bị và mở rộng học thuyết ấy từ chỗ nhận thức giới tự nhiên đến chỗ nhận thức xã hội loài người. Chủ nghĩa duy vật lịch sử của Mác là thành tựu vĩ đại nhất của tư tưởng khoa học (Ba nguồn gốc và ba bộ phận cấu thành chủ nghĩa Mác)
http://www.marxists.org/vietnamese/lenin/1913/03/three_sources.htm


Có nhiều đáng nói về Duy vật biện chứng và Duy vật Lịch sử, ở đây tôi xin nêu lên một giải thích của John Picard về Lượng thành chất.

_Chúng ta hãy bắt đầu với quy luật chuyển hóa của lượng thành chất. Quy luật này phát biểu rằng quá trình biến đổi - vận động trong vũ trụ - không phải là dần dần, chúng không phải là đều. Những khoảng thay đổi tương đối dần dần và từng chút một xen kẽ với những khoảng thay đổi hết sức đột ngột - sự thay đổi không thể đo bằng lượng được mà phải đo bằng chất. Sử dụng thêm một ví dụ lấy từ khoa học tự nhiên, chúng ta hãy nghĩ đến nhiệt của nước. Bạn có thể đo được trên thực tế (lượng hóa) dưới dạng độ của nhiệt sự thay đổi diễn ra trong nước khi bạn làm nóng nó lên. Cho là từ 10 độ bách phân (nhiệt độ này tương ứng với nhiệt của nước máy) lên đến khoảng 98 độ bách phân, sự thay đổi vẫn còn là thay đổi về lượng.., nước vẫn là nước, mặc dù nó đã trở nên nóng hơn.

Nhưng khi đến một điểm mà tại đó sự thay đổi trong nước trở thành sự thay đổi về chất, và nước trở thành hơi. Bạn sẽ không còn có thể mô tả sự thay đổi trong nước khi nó được làm nóng từ 98 độ lên đến 102 độ dưới dạng thuần túy về lượng được nữa. Chúng ta phải nói rằng một sự thay đổi về chất (nước thành hơi) là kết quả của một sự tích tụ của sự thay đổi về lượng (tức là thêm vào ngày càng nhiều nhiệt). Và đó là những gì mà Marx và Engels muốn nói khi họ nhắc đến sự chuyển hóa từ lượng thành chất.Trong sự phát triển của các loài cũng có thể thấy hiện tượng tương tự. Trong mỗi loài đều có sự biến dị rất lớn. Nếu chúng ta nhìn quanh quất trong phòng chúng ta sẽ bắt gặp rất nhiều những sự khác biệt giữa những người trong phòng. Những khác biệt đó có thể được đo về mặt lượng, chẳng hạn, về cân nặng, chiều cao, màu da, độ dài mũi. Nhưng nếu như những biến đổi tiến hóa tiến tới một điểm nhất định dưới ảnh hưởng của những biến đổi môi trường, khi đó những biến đổi về lượng này có thể tích lũy tạo thành một sự biến đổi về chất. Nói cách khác, bạn sẽ không thể nào còn có thể nói rằng sự biến đổi ở động vật và cây cối chỉ đơn thuần là biến đổi về lượng.
(12)


Khi thuyết Duy vật ra đời, các khoa học gia và triết gia thế giới không ai bàn luận về Lượng biến thành chất.
Nước có ba trạng thái: nước lạnh, nước nóng và băng.
Đây là ba trạng thái của nước chứ không phải nước biến thành chất. Giả sử nước biến thành đường, mât ong và giấm mới gọi là biến thành chất.
Ba  trạng thái của nước là sự kiện bình thường, biến chuyển bình thường chứ không phải bước nhảy vọt. Nước ở biển, sông, hồ ao bốc lên hơi thành mây, mây gặp lạnh thành mưa. Nuớc lạnh dưới 0 độ thì thành băng. Nước sôi là do nhiệt tăng từ từ không phải đột biến. Khi nào bắc ấm nước lên mới bật điện mà nước sôi liền thì mới là đột biến, còn phải chở lâu cho nhiệt độ lên cao thì không phải là nhảy vọt.
Nếu nấu nước mà nước biến thành đường, sữa, mật ong hay giấm thì chỉ là chất biến thành chất chứ không phải lượng biến thành chất. Nếu bỏ vào nồi một lít nước, nấu hai ba giờ  thì nước sôi, không có gì khác lạ  thì là bình thường. , Nhưng đổ vào trăm lít nước, nước thành vàng,ngọc, kim cương..ê thì mới gọi là lượng thành chất!  Nước sôi cũng có ba bảy kiểu. Nước sội kiểu ngư nhãn, kiểu ngưu nhãnkhác nhau, do sự tăng nhiệt.  Nếu quả khô rớt xuống đất mà sinh ra cây con thì mới là nhảy vọt. Nếu sau cuộc giao hoan, haài nhi nhảy ra khỏi bụng mẹ mới là bươc nhảy vọt. Còn chín tháng mười ngày thì không phải là bước nhảy vọt đâu các ông Marxist ơi! Không biết Mao Trạch Đông học hành đến đâu, tài liệu Trung Cộng nói ông tốt nghiệp Trường Sư phạm số 1 tỉnh Hồ Nam vào năm 1918, Mao cùng với người thầy học và là cha vợ tương lai, giáo sư Dương Xương Tế (杨昌济), lên Bắc Kinh, nơi giáo sư Dương nhận một chân giảng dạy tại Đại học Bắc Kinh. Tốt nghiệp Sư Phạm đâu phải chơi sao không hành nghề gõ đầu trẻ mà theo bố vợ đi mưu sinh? E rằng tiểu sử của bốn cái "vĩ đại": Người thầy vĩ đại, Lãnh tụ vĩ đại, Thống soái vĩ đại, Người cầm lái vĩ đại (伟大导师,伟大领袖,伟大统帅,伟大舵手 vĩ đại đạo sư, vĩ đại lãnh tụ, vĩ đại thống soái, vĩ đại đà thủ) cũng giống anh Nguyễn Văn Ba lớp ba trường làng tìm dường xin học trường Thuộc Địa của Pháp!
 Mao là một nông dân, một tướng cướp, " Ông ta không bao giờ đánh răng, chỉ súc miệng với nước trà. Mao không bao giờ tắm, mà vệ sinh thân thể bằng cách bắt những người tình một đêm dùng khăn nóng chà lên người mình....Mao không bao giờ tắm rửa. Kể cả rửa « cái ấy ». Ông ta cười hô hố :
– Tôi rửa nó trong cơ thể phụ nữ rồi ! !
  (13).

Con người như thế mà các chính trị gia, triết gia, văn gia thế giới sùng bái  cũng như họ đã  sùng bái Marx, Lenin, Stalin, Hồ Chí Minh

Trí tuệ ông ra sao mà ra lệnh cho dân Trung quốc thực hiện " Đại bước nhảy vọt " trong kinh tế đã để lại những hậu quả tai hại. Mao Trạch Đông cũng là người phát động Đại Cách mạng văn hóa vô sản, thường gọi là Cách mạng văn hóa. Theo một số liệu thống kê, các chính sách sai lầm của Mao Trạch Đông đã trực tiếp hay gián tiếp gây ra cái chết cho khoảng  70 triệu người. ( Thảo luận:Mao Trạch Đông. .Wikipedia)
Phải chăng ông cũng như Tổ sư Marx nói sai, hiểu sai về quy luật lượng biền thành chất.


Những ý tưởng của Marx, Engels, Lenin, Stalin, Mao và hành động của họ trong các chính sách kinh tế, chính trị, và khủng bố là không khách quan, không khoa học.Những kế hoạch không tưởng của Lenin, Stalin, Mao, Hồ là không tưởng, không căn cứ vào quy luật kinh tế mà chỉ là tham vọng chính trị.

Marx cho rằng lượng tới một biên giới nào đó thì sinh bước nhảy vọt tạo thành chất. Có thể có những trường hợp lượng thành chất và chất thành lượng như phái Duy vật nói, nhưng không phải tất cả đều như thế. Trong trường hợp nước sôi thì thí dụ đó không đúng. Khi nghiên cứu thì ta phải chú trọng vào đối tượng chính. Đối tượng ở đây là nước. Ví như đổ một lít nước vào nồi, không thấy gì nhưng đổ đến một trăm lít nước vào nồi thì nước biến thành mật sôi lên. Đó là lượng thành chất. Còn khi dùng củi ,than, điện mà nấu lên, đó là tác dụng của nhiệt lên nước khiến nước biến chất.
Chính nhiệt độ cao mà nước bốc hơi thành sương mù hay thành mưa, và cũng vì nhiệt độ thấp mà thàng băng, tuyết. Đó là do tác dụng bên ngoài đối với nước chứ không phải bản thân lượng của nước. Cũng vậy, một tấn đất , một tấn cát vẫn là đất, là cát. Nếu đổ thêm một ngàn tấn đất, một ngàn tất cát mà biến thành kim cương hay vàng thì mới có thể nói lượng thành chất. Đổ nhiều đất thì thành núi, trồng nhiều cây thành rừng đó chỉ là biến hình thái chứ không phải biến thành phẩm chất.

Tác động trực tiếp của một hay nhiều vật khác với một hay nhiều vật có thể gây ra biến chất, tạo thành một hợp chất hoặc thành một chất mới. Như vậy là chưa có chứng minh cụ thể cho quy luật lượng thành chất, chất thành lượng.

Hegel và Marx cũng nói đến sự nhảy vọt. Khi nước 90 độ hay gần 0 độ thì nước "nhảy vọt", hóa thành nước sôi hay băng. Nhiều người cho rằng có sự nhảy vọt trong thiên nhiên và lịch sử. Có thể có sự kiện đó trong nhiên giới và nhân giới. Biết đâu có một ngày quả đất đang từ 15 -30 độ bỗng nhiên tăng lên 300 độ hay giảm xuống -120 độ! Nhưng phần nhiều là tuần tự mà tiến. Thường thường là nước tăng hay hạ nhiệt dần dần. Trong Văn ngôn, kinh Dịch, Khổng tử nói : " Tôi giết vua, con giết cha, không phải một sớm, một chiều, mà nguyên do tích lũy từ lâu " [14].
Marx cũng cho rằng cách mạng là phát triển từ từ, chứ không phải bộc phát tức thời [15].
Thuyết tiến hóa của Darwin cho thấy con người và loài vật tiến bộ dần dần, trải qua hàng triệu năm mới đến ngày nay. (16)  Nếu như vậy, lịch sử con người không phải là năm giai đoạn mà là ngàn giai đoạn, trăm giai đoạn hay mấy chục giai đoạn? .Sự vật nhảy vọt sau một thời gian im lìm hoặc tiến hóa chậm chạp. Có lẽ cũng như nước sôi. 100 độ là nhảy vọt, nhưng phải một thời gian chuẩn bị để nhiệt tăng cho đến mức nhảy vọt.

Giả sử lưọng thành chất là đúng thì đó cũng chỉ ở trong khoa học còn ở trong xã hội và lịch sử không phải thế, vì con người và vật chất như sắt thép, nước, mây. . . khác nhau. Không thể đem kết quả của khoa học để áp dụng cho xã hội loài người. Khoa học thì kiên định. Nước trăm độ thì sôi nhưng tư bản và vô sản không nhất thiết phải quyết đấu sanh tử. Cái ý niệm đem khoa học áp dụng vào xã hội là niềm tự hào của Marx về triết thuyết vật chất của ông là tân tiến, khoa học đã gây ảo tưởng cho nhiều người. Khoa học thì đong đếm, kiểm nghiệm được còn kinh tế , chính trị thì làm sao là đến mức nhảy vọt? Nước 100 độ thì sôi nhưng khi nào thì xã hội đạt bước nhảy vọt? Tuy nhiên, dù là vật chất, là khoa học, chúng ta nên coi chừng ,những biến cố đột ngột có thể gây ra tai họạ cho người và vật, thí dụ thay đổi nhiệt độ đột ngột.Phải chăng Mao Trạch Đông đã tâm đắc với ý niệm "nhảy vọt" này , cho rằng vài trăm nông dân thì làm việc không hiệu quả, nếu vài chục triệu nông dân làm trên khắp Trung Quốc thì số lương đông đảo này sẽ cho ra chất gồm hàng triệu triệu tấn thóc, tấn khoai, tấn đậu và vải vóc ngon lành tốt đẹp , là vượt qua Mỹ cái vèo! Ông Mao trí tuệ làm sao mà giết 40 triệu dân riêng trong Đại nhảy vọt, ngoài ra CCRD, Các mạng văn hóa cũng vài chục triệu  người Trung Quốc chết đói, ngục tù và thảm sát! Ở đây, ta lại thấy các thuyết duy vật mang tính chất duy ý chí, duy tâm, và phản khoa học! Giả sử tang số nông dân, tăng diện tích canh tác cho nhiều thóc, đâu thì cũng chỉ là lượng thành lượng chứ không phải lượng thành chất, là đại nhảy vọt! Nhưng than ôi, lượng không thành chất tốt đẹp mà thành mấy chục triệu xác dân Trung Quốc chết đói và bệnh tật!
Trăm tội là do ông Marx, ông bày ra giai cấp đấu tranh, đảng Cộng sản và thuyết Duy vật biện chứng, Duy vật lịch sử để hại người một cách dã man. Ông lập ra luật mâu thuẫn, luật lượng thành chất là những ngụy thuyết nhằm quảng cáo cho chủ nghĩa cộng sản của ông:
-Giết giai cấp tư sản, tịch thu tài sản tư bản, ruộng đất điền chủ là bỗng chốc biến thành thiên đường bình đẳng tự do, no ấm Nhưng ông lầm. Cộng sản tiêu diệt tư bản thì cộng sản thành giai cấp thống tri, thành tư bản đỏ, hoàng đế đỏ và nhân dân, giai cấp vô sản muôn đời vẫn là nô lệ.
-Giết tư sản, tịch thu của cải của nhân dân, cấm tư hữu thì tài sản nhân dân trở thành tài sản của cộng phỉ. Như vậy một giai cấp mới, giai cấp đại gian đại ác ra đời, làm sao quốc gia phát triển, thế giới hòa bình, và chủ nghĩa cộng sản, con người cộng sản là đỉnh cao văn minh, đỉnh cao trí tuệ? Thực tế cho thấy xã hội cộng sản nghèo đói, mất tự do, và người cộng sản kiểu Mao, Hồ, Lê Duẩn là khỉ chưa thành người

Ở cuối thế kỷ XX, chủ nghĩa cộng sản đã bị nhân dân Đông Âu và Nga tiêu diệt, Cộng sản Trung Quốc và Việt Nam đã từ bỏ kinh tế chỉ huy và chuyển sang kinh tế thị trường mặc dầu họ vẫn giữ chế độ cộng sản để kìm kẹp, bóc lột và khủng bố nhân dân.. Rồi từng bước, cộng sản trên thế giới sẽ bị tiêu diệt, giải phóng Á châu khỏi nạn Cộng sản____


CHÚ THICH.

(1).Nội dung cải cách điền địa của Ngô Đình Diệm  trong 1955-1956::
  • Dụ số 2 (8/1/1955) quy định mức thu tô (giá thuê đất) tối đa và lãi suất mà điền chủ được áp dụng.
  1. Mức tô tối đa từ 10 đến 15% trên số lúa thu hoạch cho ruộng làm 1 mùa / năm.
  2. Mức tô tối đa từ 15 đến 25% cho mùa gặt chính của ruộng 2 mùa / năm.
(1b) Tư vấn mức tiền thuế sử dụng đất nông nghiệp. https://luatminhkhue.vn/tu-van-luat-dat-dai/tu-van-muc-tien-thue-su-dung-dat-nong-nghiep-.aspx
(2).THUẾ SỬ DỤNG ÐẤT NÔNG NGHIỆP
http://websrv1.ctu.edu.vn/coursewares/luat/thue/bai4.htm
(3). http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Dieu-le-715-TTg-Thue-Nong-nghiep-da-cai-cach-ruong-dat-22976.aspx
(4).http://mobile.facebook.com/Lichsuhiendai/photos/a.366886443499225.1073741873.236522739868930/442037499317452/?type=3
(5).Thuế ở Việt Nam đứng vị trí thứ mấy ASEAN? http://cafebiz.vn/thi-truong/infographic-thue-o-viet-nam-dung-vi-tri-thu-may-asean-20150818090445055.chn
(6). Người dân Việt Nam: Một cổ ba tròng. nguyenvandai's blog
http://www.rfavietnam.com/node/2814
(7).Thuế Việt Nam. https://vi.wikipedia.org/wiki/Thu%E1%BA%BF_Vi%E1%BB%87t_Nam
(8). Xuất khẩu lao động: Không phép vẫn tuyển người http://tuoitre.vn/tin/nhip-song-tre/20151222/xuat-khau-lao-dong-khong-phep-van-tuyen-nguoi/1024945.html
(9) LCH chuyễn ngữ.Tác giả: Ulrich Adrian. Những chuyện động trời về người Việt Nam ở Ba Lan.
https://www.facebook.com/diendandansu/posts/831585733614898
(10).Nạn "Nô lệ" tại Việt Nam. http://vi.rfi.fr/viet-nam/20131001-%E2%80%98%E2%80%98no-le-hien-dai%E2%80%99%E2%80%99-tai-viet-nam
11.VI.Lê nin: Toàn tập: tập 23, Nhà xuất bản Tiến bộ, Matxcova, năm 1980, trang 258 ]
(12). (Dialectical Materialism - Chủ nghĩa duy vật biện chứng.- Thursday, 12 February 2009.Biên dịch: Ngô Minh Tuấn. In Defence of Marxism. International Marxist Tendency. )John Pickard là một người hoạt động trong phong trào Marxist ở Anh quốc khi ông còn trẻ. Khoảng 1965, ông ở Newcastle, là một phóng viên cho tờ "Militant" ( Chiến đấu) của nhóm Trotskist, và viết bài này. Năm 1989-90, vì bất đồng chính kiến, ông rời khỏi nhóm Militant. Sau ông làm một giáo viên và nay cũng tiếp tục hoạt động tại Anh. Bài của ông được đăng tải nhiều nơi.
(13). Thuy My. Hoàng đế Mao Trạch Đông . http://achauthoibaonews.com/blog/?p=5712
(14).Thần thí kỳ quân, tử thí kỳ phụ, phi nhất triêu, nhất tịch chi cố, kỳ sở do lai giả tiệm hỉ 臣弒其君,子弒其父,非一朝一夕之故,其所由來者漸矣 (乾文言傳).
(15).The revolution made progress, not by its immediate tragicomic achievements but by the creation of a powerful, united counter-revolution, an opponent in combat with whom the party of overthrow ripened into a really revolutionary party. Marx, Class Struggle in France (1850)
(16).  Even Charles Darwin believed that his theory of evolution was essentially gradual and that the gaps in the fossil record did not represent any breaks or leaps in evolution, and would be "filled in" by further discoveries. In this Darwin was wrong. Today, new theories, essentially dialectical, have been put forward to explain the leaps in evolution. Stephen J. Gould and Niles Eldredge termed their dialectical theory of evolution "punctuated equilibria". They explained that there were long periods of evolution where there were no apparent changes taking place, then suddenly, a new life form or forms emerged. In other words, quantitative differences gave rise to a qualitative change, leading to new species. The whole of development is characterised by breaks in continuity, leaps, catastrophes and revolutions. (Rob Sewell .What is Dialetical materialism? http://www.marxist.com/what-is-dialectical-materialism.htm).

No comments: