Sunday, December 20, 2015

PHÂN ƯU
ĐƯƠC TIN BẠN

LÊ NGUYÊN NGƯ
but hiệu Hồ Nam, Vương Tân
pháp danh Minh Phước 


đã từ trần vào lúc 4 giờ ngày 15 tháng 12 năm 2015
(nhằm ngày mùng 5 tháng 11 năm Ất Mùi) tại tư gia
Hưởng thọ 81 tuổi


CẦU NGUYỆN VONG LINH BẠN AN VUI NƠI TỊNH ĐỘ

THÀNH KÍNH CHIA BUỒN CÙNG TANG QUYẾN

NGUYỄN THIÊN THỤ

TẠP CHÍ BÊN KIA BỜ ĐẠI DƯƠNG

No comments: