Monday, December 14, 2015

LÊ DŨ CHÂN * ĐẢNG CỘNG SẢN

Đảng CSVN - chân tướng và mặt nạ

Lê Dủ Chân (Danlambao) - Đảng Cộng Sản Việt Nam (CSVN) do Hồ Chí Minh thành lập vào ngày 3 tháng 2 năm 1930, đến nay đã được 85 năm, là một chi nhánh của Quốc Tế cộng sản, đàn em của đảng cộng sản Liên Sô và Tàu. Nó được giao nhiệm vụ nhuộm đỏ Việt Nam và Đông Nam Á. Nhiệm vụ này nằm trong chủ trương vô sản hóa toàn cầu của quốc tế cộng sản III với mục đích thành lập một "thế giới đại đồng", không biên giới quốc gia, không khác biệt chủng tộc, không quan hệ gia đình, không tài sản riêng tư, không tín ngưỡng tôn giáo dưới sự lãnh đạo của Liên Sô.

Hai câu thơ trong bài thơ Vịnh Đền Kiếp Bạc do Hồ Chí Minh làm vào năm 1948 (trong đó HCM "bác bác tôi tôi" với đức Trần Hưng Đạo) đã khẳng định điều đó:

"...Bác đưa một nước qua nô lệ 
Tôi dắt năm châu đến đại đồng"...

Trong quá trình 85 năm (1930-2015) đó, nếu bỏ đi những lời tuyên bố mị dân của những lãnh tụ cộng sản từ thời Hồ Chí Minh đến nay, bỏ đi những lý luận suy diễn hàm hồ, tô vẻ, nịnh bợ, những bịa đặt láo khoét của bọn văn nô bồi bút XHCN để nhìn vào những việc làm và những hậu quả thực tế đã và đang xảy ra đối với tổ quốc và nhân dân Việt Nam thì chúng ta không khó gì để nhận ra những tấm mặt nạ mị dân được đảng khoát lên chân tướng của mình qua từng thời kỳ để có được kết quả ngày hôm nay.

I- Thời kỳ chống Pháp.

a- Chân tướng: Tay sai của quốc tế cộng sản đánh Pháp rước cộng vào Việt Nam.

b- Mặt nạ: Chống Pháp giành độc lập cho tổ quốc, tự do cho nhân dân.

Thật vậy, nếu Hồ chí Minh và đảng cộng sản Việt Nam đánh Pháp để giành lại độc lập, tự do cho dân tộc Việt Nam thì bọn chúng sẽ không:

- Tìm mọi cách thủ tiêu, tiêu diệt các đảng phái, các tổ chức quốc gia chống Pháp cùng thời với chúng.

- Không cướp chính quyền của chính phủ hợp pháp Trần Trọng Kim.

- Không bắt tay với Pháp chia cắt nước Việt Nam.

- Không lập nên nhà nước độc tài cộng sản Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và tất nhiên là sẽ không có 20 năm nội chiến giữa hai miền Nam Bắc Việt Nam.

- Trong thời gian cầm quyền tại miền Bắc sẽ không thực hiện những vụ án diệt chủng như Nhân Văn Giai Phẩm, Cải Cách Ruộng Đất. Không chủ trương "trí phú địa hào đào tận gốc tốc tận rể". Trí phú địa hào là ai? Là dân Việt Nam! 

- Và không: "Giết, giết nữa, bàn tay không phút nghỉ, 
Cho ruộng đồng lúa tốt, thuế mau xong, 
Cho đảng bền lâu, cùng rập bước chung lòng, 
Thờ Mao Chủ tịch, thờ Sít-ta-lin bất diệt..."

Tại miền Bắc Việt Nam trong thời điểm Tố Hữu làm bài thơ này (1954-1956) Pháp đã rút về nước, Mỹ không có, "Ngụy" cũng không thì giết, giết ai đây hởi đảng cộng sản? Một đảng, một nhà nước mà giết dân mình để thờ hai thằng đầu sỏ cộng sản ở đâu đâu bên Tàu và bên Liên Sô thì cái đảng đó chống Pháp vì độc lập cho tổ quốc, vì hạnh phúc cho nhân dân hay vì chủ nghĩa cộng sản, vì Tàu cộng, vì Liên Sô "vĩ đại"!?

II- Thời kỳ chống Mỹ.

a- Chân tướng: Đánh thuê, giết mướn.

b- Mặt nạ: Chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.

Sự thật này được minh định rõ ràng qua lời tuyên bố của Lê Duẫn Tổng Bí Thư Đảng cộng sản Việt Nam trong chiến tranh Việt Nam: "Ta đánh đây là đánh cho Liên Sô và Trung Quốc". Chỉ có sự thật này mới giải thích được những thực tế sau đây:

- Ta (đảng CSVN) đã chuẩn bị chiến tranh chống Mỹ xâm lược để cứu nước từ năm 1954 mặc đầu trong thời gian đó cho đến 9, 10 năm kế tiếp không thấy bóng dáng thằng Mỹ nào trên lãnh thổ Việt Nam.

- Ta (đảng CSVN) vẫn tiếp tục chiến tranh chống Mỹ cứu nước ngay cả sau khi Mỹ rút quân ra khỏi miền Nam Việt Nam sau hiệp định Paris năm 1973.

- Ta (đảng CSVN) dù phải đốt cháy cả Trường Sơn cũng chống Mỹ xâm lược mặc dầu Mỹ chưa bao giờ xâm chiếm một căn nhà, một tấc đất, một mảnh rừng, một hòn đảo nhỏ nào của Việt Nam mà chỉ hợp sức cùng VNCH bảo vệ tự do, ngăn chận làn sóng đỏ lan tràn trên toàn cõi Việt Nam và Đông Nam Châu Á.

- Ta (đảng CSVN) cứ đi giải phóng miền Nam, chống Mỹ cứu nước mặc dầu 17 triệu dân miền Nam không ai kêu cứu, không ai nhờ ta giải phóng cả (ngoại trừ những tên ăn cơm Quốc Gia thờ ma cộng sản). Ngược lại hể thấy ta (Việt cộng) đến đâu thì họ (nhân dân miền Nam) bỏ của chạy lấy người đến đó.

- Ta (đảng CSVN) cứ đi giải phóng miền Nam để "Nam Kỳ Khởi Nghĩa tiêu Công Lý, Đồng Khởi Vùng Lên mất Tự Do" hoặc như bà Dương Hương đã nói: "Vào miền Nam tôi khóc vì sao? Là bởi vì tôi hiểu đạo quân chiến thắng ở miền Bắc phụ thuộc vào một chế độ man rợ. Rất nhiều dân tộc văn minh bị tiêu diệt bởi một chế độ man rợ, bởi vì họ hung hăng hơn...", hay nhà báo Trần Quang Thành cựu phóng viên đài phát thanh Tiếng Nói và Truyền Hình cộng sản Việt Nam đã bổ túc thêm: "...Nhìn lại 40 năm cuộc chiến gọi là chống Mỹ cứu nước nhưng thực tế nó lại là một cuộc chiến về ý thức hệ của những người Cộng sản lừa dối nhân dân ta, thực tế nó là một cuộc chiến huynh đệ tương tàn. Những người chóp bu của Cộng sản đã lừa dối nhân dân Việt Nam và lừa dối cả nhân dân toàn thế giới. Họ kích động tinh thần dân tộc của người dân miền Bắc là: miền Bắc là tiền đồn phía Đông Nam Á của phe Xã hội Chủ nghĩa. Nhưng thực chất bây giờ chúng ta mới hiểu đây là một cuộc chiến của những người Cộng sản Việt Nam tay sai cho 2 nước Cộng sản là Nga sô và Trung Cộng để mà thực hiện ý thức hệ Cộng sản bành trướng trên toàn thế giới chứ không phải là một cuộc chiến tranh Vệ Quốc như họ từng tuyên truyền là chống Mỹ xâm lược. Tôi thấy đó là một sự lừa dối và phản bội..."

III- Thời kỳ xây dựng Xã Hội Chủ Nghĩa (1975 - nay)

Thời kỳ này có 2 giai đoạn:

1- Giai đoạn 1: (1975 - 1990)

a- Chân tướng: Đảng cướp.

b- Mặt nạ: Cải tạo xã hội chủ nghĩa.

Sau khi cướp được miền Nam Việt Nam, với cái mặt nạ "cải tạo xã hội chủ nghĩa" đảng cộng sản đã hành xử như thế nào đối với 17 triệu dân miền Nam?

- Tịch thu nhà cửa, đất đai, của cải, tài sản của những người có liên quan đến chính quyền VNCH.

- Tịch thu tất cả cơ sở thương mại, hãng xưởng, ngân hàng tư nhân của người dân miền Nam.

- Đổi tiền để bần cùng hóa 17 triệu dân miền Nam, một chủ trương thâm độc bắt buộc người dân miền nam phải tự động bán đi tất cả của chìm (tiền, vàng, nữ trang...) của nổi (nhà cửa, đất đai, xe cộ, tư liệu sản xuất...) đã dành dụm bấy lâu nay cho người cộng sản với giá rẻ mạt (tiền mới) để có phương tiện sinh sống. Riêng về vàng với thủ đoạn này đảng cộng sản đã thu về được hơn 40 tấn - chưa kể 16 tấn vàng ròng đã chôm chĩa trong ngân khố quốc gia Việt Nam.

- Cưỡng bức người dân miền Nam đi vùng kinh tế mới để cướp trắng cơ sở vật chất tối thiểu để sinh tồn (căn nhà, mảnh vườn, thửa ruộng) của họ đã tạo dựng qua bao đời nay.

- Phân biệt đối xử đối với người dân miền Nam và gia đình, con cháu của những người có liên quan đến chính quyền miền Nam Việt Nam là những người thường dân vô can với cuộc chiến, họ chỉ có cái tội là sinh ra và lớn lên ở miền Nam không nằm trong chiến tuyến của người cộng sản. 

- Bỏ tù khổ sai vô thời hạn quân dân cán chính VNCH, thành viên các đảng phái chính trị sinh hoạt dưới chính thể VNCH.

Những hành động này rỏ ràng là những hành động dùng bạo lực để trấn lột, cướp bóc, trả thù hèn hạ của kẻ cướp khi đột nhập vào nhà khổ chủ. Cái mặt nạ cải tạo xã hội miền Nam, cải tạo công thương nghiệp miền Nam, cải tạo con người miền Nam để xây dựng xã hội Xã Hội Chủ Nghĩa không che lấp được cái bản chất tham lam, độc ác của đảng cộng sản Việt Nam. Bởi vì từ cổ chí kim, từ đông sang tây không có một loại xã hội văn minh nào, một chủ nghĩa nhân bản nào, một đảng phái chính trị chân chính nào được xây dựng bằng đường lối trấn lột, cướp sạch, vét sạch, lấy của dân làm của mình, phân biệt đối xử, đày ải đồng bào vô tội của mình đi đến chổ phải bỏ tổ quốc, quê hương, mồ mả ông bà tổ tiên để ra đi tìm đất sống như đảng cộng sản đã làm trong giai đoạn này tại Việt Nam. 

2- Giai đoạn bán nước cầu vinh (1991 - nay)

a- Chân tướng: Việt gian bán nước giữ đảng.

b- Mặt nạ: Xây dựng Xã Hội Chủ Nghĩa - Độc Lập, Tự Do, Hạnh Phúc.

Sau khi bức tường Bá Linh, Liên Bang Sô Viết và hệ thống Xã Hội Chủ Nghĩa ở Đông Âu sụp đổ (1989-1991), đảng cộng sản Việt Nam đã làm những gì để được tồn tại đến ngày hôm nay?

- Vào hai ngày 03-04/09/1990 Nguyễn Văn Linh Tổng Bí Thư, Đỗ Mười Thủ Tướng, Phạm Văn Đồng Cố Vấn Ban Chấp Hành Trung Ương đảng CSVN lén lút đi gặp quan thầy Giang Trạch Dân và Lý Bằng, Tổng Bí Thư đảng cộng sản và Thủ Tướng Quốc Vụ Viện Trung cộng tại Thành Đô/Tứ/Xuyên/Trung Quốc để bán nước mua lấy sự sống còn cho đảng CSVN.

- Đầu năm 1999, Giang Trạch Dân, Tổng Bí Thư đảng cộng sản Tàu, đã đề ra phương châm 16 chữ vàng "Ổn định lâu dài, hướng tới tương lai, láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện" để xác định tư tưởng chỉ đạo và khung tổng thể phát triển quan hệ hai nước Tàu Việt và Lê Khả Phiêu Tổng Bí Thư đảng CSVN đã cúi đầu chấp nhận qua tuyên bố chung tháng 2/1999.

- Như thế vẫn chưa đủ, trong chuyến thị sát Việt Nam từ ngày 27/02 đến ngày 01/03/2002 Giang Trạch Dân đã chỉ thị cho Nông Đức Mạnh, Trần Đức Lương đương kim Tổng Bí Thư và Chủ Tịch nước Việt Nam phải chấp hành thêm 4 tiêu chuẩn trong quan hệ Tàu Việt như sau: Láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt (tinh thần 4 tốt). 

- Ngày 10/04/2007 trong cuộc họp báo tại Bắc Kinh, Nguyễn Phú Trọng Chủ Tịch Quốc Hội/CSVN cam kết: Việt Nam luôn luôn cam kết tuân theo "Phương châm 16 chữ vàng, tinh thần 4 tốt" của Trung Quốc và tuyên bố "Quan hệ Trung-Việt chưa lúc nào tốt đẹp như lúc này".

Và kết quả của hội Nghị Thành Đô, phương châm 16 chữ vàng, tinh thần 4 tốt như sau:

- Đảng CSVN chấp nhận (im lặng là chấp nhận) tinh thần công hàm 1958 của Phạm Văn Đồng ủy viên bộ chính trị đảng, Thủ Tướng nước thay mặt Hồ Chí Minh Chủ Tịch đảng, Chủ Tịch nước  đồng ý giao Biển Đông, các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam cho Trung Cộng.

- Ngày 30/12/1999 Việt Nam/Tàu ký kết Hiệp ước biên giới trên đất liền. Việt Nam mất ải Nam Quan, 1/2 thác Bản Giốc, núi Lão Sơn và cả ngàn cây số đất đai dọc theo biên giới Trung Việt.

- Ngày 25/12/2000 2 đảng cs Việt-Tàu ký kết hiệp định phân định vịnh Bắt Bộ. Việt Nam mất 10.000,00 cây số vuông biển tại vịnh Bắc Bộ.

- Ngày 21/06/2013 Tập Cận Bình tổng bí thư đảng cộng sản Tàu và Trương Tấn Sang chủ tịch nước CHXHCNVN ký kết bản tuyên bố chung "Quan Hệ Đối Tác Hợp Tác Chiến Lược Toàn Diện Trung Quốc-Việt Nam" bất kể hành động xâm lăng ngang ngược của Trung cộng trên Biển Đông như bắt, cướp, giết ngư dân Việt Nam hành nghề trong thềm lục địa của Việt Nam.

- Ngày 01/05/2014 Trung cộng đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào khu vực biển Đông gần quần đảo Hoàng Sa thăm dò dầu khí với lý do quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam (tức Tây Sa) là lãnh thổ không thể tranh cãi của Tàu.

- Ngày 25/06/2014, Bắc Kinh công bố đường lưỡi bò (tên gọi dùng để chỉ đường quốc giới hải vực biển Đông mà Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa chủ trương và đơn phương tuyên bố chủ quyền) với khoảng 80% diện tích mặt nước của biển Đông, chỉ còn lại khoảng 20% cho tất cả các nước Philippines, Malaysia, Brunei, Indonesia, và Việt Nam (1)

Muốn biết những hành động bán nước trên đây của đảng CSVN là vì độc lập cho tổ quốc, tự do, hạnh phúc cho nhân dân Việt Nam hay vì sự tồn vong của đảng cộng sản chúng ta hãy nghe Lý Bằng Thủ Tướng của Tàu cộng (1987 - 1998), ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Quốc Hội Trung cộng (1998 - 2003 nhân vật quyền lực thứ hai trong Đảng Cộng sản Tàu sau Tổng Bí Thư Giang Trạch Dân, tiết lộ trong hồi ký của ông ta về hội nghị thành đô:

"...Hội nghị vừa kết thúc, nhật báo Tứ Xuyên loan tải một thông điệp của phái đoàn Việt Nam: Việt Nam bày tỏ mong muốn sẵn sàng chấp nhận làm một khu vực tự trị thuộc chính quyền trung ương tại Bắc Kinh như Trung Quốc đã dành cho Nội Mông, Tây Tạng, Quảng Tây… Phía Trung Quốc đồng ý và đồng ý chấp nhận đề nghị nói trên và cho Việt Nam thời gian 30 năm để Đảng Cộng sản Việt Nam giải quyết các bước tiến hành cần thiết cho việc gia nhập đại gia đình các dân tộc Trung Quốc!” 

(越南表示愿意接受作为中央政府在北京的一个自治区为中国的内蒙古,西藏,广西…中国方面同意接受并同意上述建议和越南为期30年的越南共产党解决必要加入中国民族的大家庭中的步骤!)  (2)

Và mới đây vào ngày 28/12/2015, trước nhân dân, cử tri Hà Nội, Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí Thư đảng CSVN cũng đã tái khẳng định lại nội dung mà Lý Bằng đã tiết lộ với nguyên văn như sau: 

"Chuyện Biển Đông, càng ngày càng thấy tính đúng đắn của hướng giải quyết, vẫn đảm bảo được môi trường ổn định, hòa bình để phát triển. Nếu để xảy ra đụng độ gì thì tình hình bây giờ bất ổn thế nào, chúng ta có ngồi đây mà bàn việc tổ chức Đại hội Đảng được không!?" (3)

Vào năm 1788 vua Lê Chiêu Thống vì muốn giữ ngôi vua của mình và triều đại nhà hậu Lê đã cầu viện nhà Thanh bên Tàu đem quân vào Việt Nam đánh nhà Nguyễn Tây Sơn. Tôn Sĩ Nghị Tổng Đốc Lưỡng Quảng (Quảng Đông Và Quảng Tây/Tàu) tâu với vua Tàu Càng Long rằng: 

"Họ Lê là cống thần nước Tàu, nay bị giặc lấy mất nước, mẹ và vợ tự quân sang cầu cứu, tình cũng nên thương. Vả lại nước Nam vốn là đất của nước Tàu, nếu sau khi cứu được nhà Lê và lấy lại được đất An Nam, thực là lợi cả đôi đường". (4)

Đây là bài học ghi tâm khắc cốt của dòng giống Lạc Hồng trước âm mưu thôn tính của kẻ thù phương Bắc. Thế nhưng hai thế kỷ sau, trang sử ô nhục này đã tái diễn trong suốt 70 năm cầm quyền của đảng cộng sản Việt Nam. Qua sử sách, dân tộc Việt Nam đã xếp Lê Chiêu Thống vào loại Việt gian phản quốc, bán nước cầu vinh vậy thì tập đoàn đầu sỏ đảng cộng sản Việt Nam núp đàng sau cái mặt nạ xây dựng Xã Hội Chủ Nghĩa - độc lập, tự do, hạnh phúc là loại người gì nếu không phải là Việt gian phản quốc, bán nước cầu vinh.

15.12.2015____________________________________

Tài liệu tham khảo:


(2) Lý Bằng tiết lộ Hội Nghị Thành Đô 1990. T/g Huỳnh Tâm 


(4) Việt Nam sử lược / Trần Trọng Kim.

No comments: