Sunday, December 27, 2015

GIAĨ THƯỞNG TRẦN VĂN BÁ:

GIAĨ  THƯỞNG  TRẦN  VĂN  BÁ:
http://www.tinhthantranvanba.org/index.php?option=com_content&view=article&id=232&Itemid=554
COMPASSION -VIETNAM  ỦNG  HỘ TT TTMINH
docu

Thư đề cử TT Thích Thiện Minh

tiếng Việt, Anh, Pháp và Đức

Tiếng Việt


Kính gửi Ủy Ban Giaỉ Thưởng " Tinh Thần Trần Văn Bá"Tôi xin đề cử Thượng Tọa Thích Thiện Minh vào giaỉ Thưởng cao quý này. TT Thích Thiện Minh qua 26 năm tù tội khắc nghiệt, vẩn một lòng vơí Lý Tưởng Quốc Gia và đem Phật Pháp dấn thân vào Đời, cứu khổ hàng trăm gia đình các Cựu Tù Nhân Chánh Trị và Tôn Gíao và các Thương Phế Binh-Việt Nam Cộng Hòa kém may mắn còn kẹt lại dươí ách CS.

Tuy mang nhiều chứng bệnh, nặng nhất là bán thân bất toại vaì năm trước, TT không ngại chia sẽ 1 ký gạo, 1 lon sữa đem đến tận nhà cho ba hay má của những ngươì tù chánh trị khọng may đã chết oan ức trong lao tù CS, hoặc mang những phần quà an uỉ ít oi để gíup các Cựu Tù Nhân Chánh Trị & Tôn Gíao và TPB-VNCH để mua thuốc...cho qua cơn nguy kịch trong khi đó bản thân Thượng Tọa cũng không đủ thuốc men và không có bảo hiểm y-tế vì CS không cho giấy thường trú ở Saìgòn !

Chùa bị tịch thu, không có Phật Tử gìau sang cúng dưòng, sợ áp lực của Côn An, nên chỉ vaì chục công nhân nghèo... tôí trên đường đi làm về ghé qua tụng kinh tại Tịnh thất nhỏ...chia nhau nôì cháo nóng trước khi được Thượng Tọa chăm cứu trị bệnh miển phí!

BS Phan Minh Hiển (Président de Compassion-Vietnam):
http://compassion-vietnam.monsite-orange.fr/index.html

Tiếng Anh


Dear Prize Committee "Mental Tran Van Ba"
I would like to nominate Venerable ThichThien Minh in this distinguished award. ThichThien Minh, through 26 years of imprisonment harsh, still holds a strong passion about a freedom of his country, and brings Buddhism to life, helps hundreds of families of the former political and religious prisoners, and wounded warriors of the former Republic Vietnam, who have less fortunate and been trapped under the communist regime. With many diseases, the most serious was paralyzed a few years ago, the Venerable does not mind sharing a kg of rice, or a can of milk directly to the door of the family having the unfortunate political prisoner who died unjustly in the communist prison, or brings a small amount of money to help the political and religious prisoners, and wounded warriors of the former Republic Vietnam to buy medicines while he has nothing for himself, no health insurance nor enough medicine because he is not granted for permanent residence in Saigon.
His Temple was confiscated, no donations were contributed to manage the small, temporary temple because of the threating from the cop, only a few dozen poor workers come to exercise their religions and share their food each other before the Venerable use an acupuncture treatment for free.
Dr. Phan Minh Hien ( Président de Compassion-Vietnam )

Tiếng Pháp


Au comité du Prix " La Flamme Trần Văn Bá "

J'ai l'honneur de vous proposer la candidature du Vénérable Thich Thiên Minh pour ce prestigieux prix. Malgré ses 26 années de détention dans le goulag vietnamien, le Vénérable Thich Thiên Minh reste fidèle aux idéaux de Liberté-Égalité-Fraternité. Il ne cesse de s'investir pour amener la Parole de Bouddha pour réconforter et aider financièrement des centaines de familles de prisonniers politiques et religieux, ainsi que des mutilés de guerre de l'ex-armée sudiste qui subissent encore le joug communiste à ce jour! Malgré une santé précaire avec beaucoup de maladies invalidantes, dont la dernière en date en 2013 est une hémiplégie, il partage volontiers 1 kilo de riz ou une boîte de lait lors des visites à un père ou à une mère dont le fils/ ou la fille est morte en détention dans des conditions atroces. Le Vénérable Thich Thiên Minh partage sans état d'âme ses maigres finances pour aider des ex-prisonniers politiques ou religieux, ou des mutilés de guerre sudistes dont l'état de santé se dégrade, alors que lui-même ne dispose pas suffisamment de médicaments pour se soigner! Sa pagode confisquée, sans riches fidèles pour les dons, sans cesse de la police.. il n'y a le soir que quelques dizaines de fidèles, pauvres ouvriers rentrant de travail qui partagent avec lui un maigre repas végétarien, avant de se faire soigner gratuitement par acupuncture..

DR Phan Minh HIÊN
Président de Compassion-Vietnam:
http://compassion-vietnam.monsite-orange.fr/index.html

Tiếng Đức


An die Preisverleihungskommission " Im Geist von Tran Van Ba "
Ich erlaube mir, den Obermönch Thich Thien Minh für diesen honorablen
Preis zu nominieren.
Trotz 26 Jahre im Gefängnis ist er nach wie vor unnachgiebig von dem nationalen Geist überzeugt und hat Buddha-Lehren in das weltliche Leben eingeführt und praktiziert mit dem Ziel, hunderten politischen sowie aufgrund
Religionsdiskriminireung in Haft genommenen Gefangenen samt deren Fami-
lien, hunderten Kriegsinvaliden der ehemaligen Republik Vietnam samt deren
Liebenden soviel wie möglich finanzielle und materiale Hilfe zu leisten, die unerklärlicherweise den Tod im Gefängnis hinnehmen mußten.
Mehrere Krankheiten, insbesondere vor einigen Jahren die Halblähmung, zum Trotz ist er jedoch niemals zurückgescheut vor der Tat, eine Handvoll Reis,
eine Dose Milch persönlich zu den Eltern der Mitgefangenen mitzubringen, die
bedauerlicherweise ihren Tod im Gefängnis nicht entkommen konnten.
All jene oben erwähnten Leute erhielten öfter eine kleine Spende von ihm zur persönlichen Benötigen z.B. Arznei- sowie Nahrungsmittel, während Obermönch Thich Thien Minh gesundheitlich nicht versichert ist, weil er keine Einwohnermeldebestätigung in Saigon besitzt und benötigt dringend denn je
auch Medikamente für sich selbst.
Pagode wurde konfisziert, keine Geldspende von wohlhabenden buddhistischen
Anhängern wegen Beobachtung von staatlichen Sicherheitskräften. Er konnte lediglich mit einer Almosen der armen Arbeiter rechnen, die auf dem Weg nach Hause vorbei an einer kleinen Andachtsstelle zum Sprechen von buddhistischen
Gebeten mit ihm eine kleine Portion warmer Suppe teilten, bevor sie von ihm kostenlose Akupunkturbehandlung erhielten.
Dr. med. Minh Hien Pham ( Président de Compassion-Vietnam )
Thượng Tọa Thích Thiện Minh, thế danh là Huỳnh Văn Ba, sinh năm 1955 tại Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu.
- Quy Y Tam Bảo năm 12 tuổi tại chùa Long Phước, phường 5, thị xã Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu, Bổn sư là HT. Thích Huệ Hà
- Xuất gia năm 14 tuổi, tại chùa Long Phước, vừa tu học vừa học thuốc Đông Y và Châm cứu, do Đông Y Sĩ Trần Bá Lân truyền dạy
- Năm 1972 TT.Thích Thiện Minh được bổ nhiệm về trụ trì chùa Vĩnh Bình, ấp Cái Dầy, xã Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu. Tuổi rất còn trẻ đã thọ giới Sa Di nhưng chưa thọ Đại Giới Tỳ Kheo, vừa làm trụ trì vừa hốt thuốc Nam và Châm Cứu.
- Năm 1972 cho đến ngày bị cầm tù Cố Vấn thêm 3 phòng thuốc Từ Thiện, xem mạch, hốt thuốc Nam và Châm Cứu đó là:
- Chùa Vĩnh Bửu,(còn gọi là chùa Quan Đế) ấp Trà Văn, Châu Hưng, Bạc Liêu,
- Chùa Từ Quang, ấp 1, Cây Gừa, xã Thạnh Bình, huyện Giá Rai, Bạc Liêu và
- Chùa Khánh Lâm, xã Tuân Tuất, huyện Thạnh Trị, Sóc Trăng
-Trong thời gian nầy TT cùng HT. Thích Tịnh Hạnh, Chánh Đại Diện Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất (GHPGVNTN ) tỉnh Hậu Giang vận động bảo vệ GHPGVNTN bởi chế độ Cộng Sản bắt đầu kỳ thị tôn giáo và âm mưu quản lý tôn giáo, cái gọi là "Ban Liên Lạc PG yêu nước do Mặt Trận Giải Phóng". T.T. điểu hành và giúp đỡ các cựu chiến binh Việt Nam Cộng Hòa trốn học tập cải tạo trong rừng.
-Năm 1977, TT.Thích Thiện Minh thọ giới Tỳ Kheo tại chùa Ấn Quang, do HT.Thích Trí Thủ làm HT Đàn Đầu, Phó Tăng Thống Đại Lão HT. Thích Hành Trụ làm Chứng Minh Đạo Sư, làm trụ trì được 7 năm.
- Ngày 28/03/1979, TT.Thích Thiện Minh bị CS bắt, can tội Âm Mưu Lật Đỗ Chính Quyền,vì cố vấn cho Tổ chức Mặt Trận Nghĩa Quân Cứu Quốc (Tổ chức gồm đủ mọi tầng lớp , nông dân, công nhân, trí thức và các cựu Dân Quân Cán Chính/VNCH gồm: Cán bộ xây dựng nông thôn, Biệt kích Mỹ(còn gọi City), An Ninh Quân đội, lính Sư đoàn 21(các vị này đa số trốn học tập cải tạo ở rừng U Minh) giam tại công an tỉnh Minh Hải.
-Năm 1981, TT.Thích Thiện Minh nhận bản Cáo sắc luật 03 khoảng A , án: tử hình T, gần tới giờ xử án, rất bất ngờ phiên tòa bị đình.
Ba tháng sau cùng năm 1981 nhận bản Cáo Trạng mới, Sắc luật 03, khoảng A+B, án Chung than.
-Năm 1983 TT.Thích Thiện Minh bị lưu đày từ Nam ra Miền Trung, tại trại giam A20, Xuân Phước, còn gọi là “Thung lũng tử thần” tỉnh Phú Khánh (Phú Yên +Khánh Hòa)
- Ngày 21/03/1987 TT.Thích Thiện Minh ra tòa thêm 1 án Chung thân, do tòa án lưu động tỉnh Phú Khánh, xét xử tại trại giam, can tội: Tổ chức cướp trại giải thoát tù nhân (gọi là Chống phá trại giam).
-Năm 1989 TT.Thích Thiện Minh chuyển từ trại A20 Phú Khánh về trại Z30A, Xuân Lộc, Đồng Nai cho đến ngày được trả tự do (ở trại Z30A 16 năm).
-Năm 1995 tại trại tù Z30A Xuân Lộc (tỉnh Đồng Nai) TT.Thích Thiện Minh cùng anh em tù nhân đấu tranh đòi cải thiện chế độ lao tù khăc nghiệt của nhà tù cộng sản, yêu cầu xóa bỏ điều 4 Hiến pháp, bị biệt giam cùm hai chân trong xà lim gần 6 năm.
- Năm 2004, ông Abdel Fattah Amor, Đặc phái viên đặc biệt về Bất bao dung tôn giáo của LHQ đã đến thăm TT. Thích Thiện Minh tại nhà tù Z30A.
- Năm 2005, vào dịp Tết Ất Dậu, TT. Thích Thiện Minh được trả tự do nhờ vào sự can thiệp của LHQ, chính phủ các nuớc Hoa Kỳ, EU...và các tổ chức nhân quyền quốc tế.
- Ngày 27/01/2005 TT.Thích Thiện Minh được trả tự do theo quyết định số 109/QĐ/CTN của Chủ Tịch nước CHXHCNVN về đặc xá tha tù trước thời hạn, do sự can thiệp của LHQ và các tổ chức nhân quyền quốc tê, cùng chính phủ Hoa Kỳ, Châu âu....
- Tổng cộng ở liên tục 26 năm tù.
- Khi ra tù, ngôi chùa Vĩnh Bình (tỉnh Bạc Liêu) đã bị tịch thu, TT. Thích Thiện Minh về cư ngụ tại gia đình người em trai ở Bạc Liêu.
-Năm 2006, sau khi ra tù TT.Thích Thiện Minh tham gia tiếp tục Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất nhằm phục hoạt lại Giáo hội (GHPGVNTN) phụ trách Tổng vụ Trưởng Tổng vụ Thanh Niên GHPGVNTN và Chánh Đai diện Miền Khánh Anh(Các tỉnh Miền Tây Nam Phần)kiêm Chánh đại diện GHPGVNTN tỉnh Bạc Liêu.
-Ngày 19/ 11/2006, TT.Thích Thiện Minh thành lập Hội Ái hữu Tù nhân Chính trị và Tôn giáo Viêt Nam (Hội Ái hữu) và TT được bầu làm Hội trưởng, đây là tổ chức XHDS (độc lập) đầu tiên tại Việt Nam. Tính cho đến nay, Hội Ái hữu đã giúp tài chính và pháp lý cho hàng trăm Tù Nhân Chính trị và Tôn Giáo cũng như gia đình họ.
-Năm 2006, TT Thích Thiện Minh xuất bản quyển hồi ký "26 năm lưu đày" bằng tiếng Việt tại hải ngoại.
-Năm 2007 và 2008, TT. Thích Thiện Minh bị công an Việt Nam khám xét nhà nhiều lần, bị bắt giam ngắn hạn, bị tịch thu tài sản như tiền bạc, kinh sách, computer, máy in, điện thoại...đến nay công an vẫn chưa hoàn trả.
- Với công việc của Tổng vụ Trưởng Tổng Vụ Thanh Niên GHPGVNTN và Hội truởng Hội Ái hữu Tù nhân Chính trị và Tôn giáo Viêt Nam từ năm 2007 cho đến nay, TT.Thích Thiện Minh thường xuyên giúp đỡ Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa và Tù nhân Chính trị/Tôn giáo, cứu trợ đồng bào nghèo miền Trung, cho dù sự đi lại luôn gặp nhiều khó khăn, bị ngăn cản của chính quyền và nơi ở bị theo dõi.
- Năm 2014, TT.Thích Thiện Minh xuất bản hồi ký "26 năm lưu đày” (Memories of 26 years in exile in Communist Vietnam) bằng tiếng Anh.
- TT. Thích Thiện Minh đuợc Mạng luới nhân quyền Việt Nam (Hoa Kỳ) vinh danh vào năm 2008 với giải thuởng nhân quyền vì những cống hiến cho phong trào dân chủ - nhân quyền tại Việt Nam.
- Năm 2009, Human Rights Watch (Hoa Kỳ) đã trao giải thưởng nhân quyền Hellman/Hammett cho TT. Thích Thiện Minh.
- Hiện nay, TT. Thích Thiện Minh mang trong người các bệnh tiểu đường, cao máu, thần kinh tọa và sức khỏe suy yếu do hậu quả của sự giam cầm khắc nghiệt và vô nhân đạo nhiều năm trong nhà tù cộng sản.Mặc dầu sức khỏe có suy yếu nhưng TT.Thích Thiện Minh luôn sẵn sàng ủng hộ các phong trào đấu tranh ôn hòa góp phần vào công cuộc xây dựng một xã hội thật sự Tự do, Dân chủ tại Việt Nam.
Công tác từ thiện
Thăm viếng Hòa Thượng Thích Thanh Tịnh, cựu tù nhân Tôn Giáo, bị cầm tù 20 nămPhát quà Thương Phế Binh VNCH tỉnh An giangTrợ giúp cựu tù nhân chính trị Nguyen Hoa Dang

BIOGRAPHY of VENERABLE THICH THIEN MINH

Venerable Thich Thien Minh, secular name is Huynh Van Ba, was born in 1955 in VinhLoi district, Bac Lieu province.
- Taking refuge in Buddhism at age of 12 with Very Venerable Thich Hue Ha at Long Phuoc temple in Bac Lieu.
- Committed to Bhikkhu life at the age of 14. Also studied eastern medicine and accupunture from Eastern Medicine Doctor Lan Ba Tran while learning Buddhism.
- In 1972, was appointed to be the Abbot of VinhBinh pagoda in Cai Day hamlet, Chau Hung commune, VinhLoi district, in Bac Lieu province. Between 1972 and 1979, the young Bhikkhu continued running his temple while praticing eastern medicines at four different locations including Vinh Buu (Quan De) and Tu Quang pagoda both in Bac Lieu, and Khanh Lam pagoda in Soc Trang provicne.
- In 1977, was ordained at An Quang Pagoda with following abbots Very Venerable Thich Tri Thu and Very Venerable Thich Hanh Tru.
- During the period between 1972 and 1979, along side with Venerable Thich Tinh Hanh, a representative of GHPGVNTN,the Unified Buddhist Church of Vietnam (UBCV), began to get involved with activities against the current comunist government which at the same time began to suppress freedom of religion. He ran an operation which helped escaped prisoners from re-education camps.
- In 1979, was arrested by the communist gorvernment for “conspiracy to overthrow the government.”
- In 1981, received the “death sentence” but later was sentenced to life in prison.
- In 1983, was moved to Xuan Phuoc prison camp in Phu Yen.
- In 1987, received an additional sentence to life in prison for “plotting escape- schemes against prison’s management at A20 prison camp in Xuan Phuoc, Phu Yen.
- In 1989, was moved from Phu Yen to Z30A prison camp in Xuan Loc, Dong Nai.
- In 1995, while in Z30A prison camp and along with others, protested to demand changes to cruel living conditions of the prison camp, and also requested the abolition of Article 4 in Vietnam’s Constitution. (Article 4 states that the Communist Party of Vietnam is the sole force assuming leadership of the State and society). Afterwards was retaliated by being shackled in solitary confinement for almost six years.
- In 2004, Visited by Mr. Abdel Fattah Amor, the United Nations’ Special Rapporteur on Freedom of Religion or Belief, at Z30A prison camp. Subsequently, on Jan/27/ 2005, was released from prison due to the intervention of the United Nations, the governments of the United States of America, the governments of the European Union and many others.
- A life of twenty six consecutive years in prison!
-With Vinh Binh pagoda sequestered, Venerable Thich Thien Minh return to live with his brother in Bac Lieu
- In 2006 resumed his collaboration with the Unified Buddhist Church of Vietnam (UBCV) as chairman of Youth Affairs Committee. In December 2006, along with other former political and religious prisoners, founded the Vietnamese Political and Religious Prisoners Friendship Association in Vietnam (VPRPFA), of which he served as the chairman. VPRPFA is the first independent social civic organization in Vietnam, which has provided financial and legal assistance to hundreds of political and religious prisoners and their families.
- In 2006published a book titled“Memoirs of 26 Years in Exile in Communist Vietnam” in Vietnamese. The English version was released in 2014.
- During 2007 and 2008, his residence was subjected to warrant search multiple times by the Vietnamese security forces; Personal properties including money, Buddhist scriptures, books, computer, printer and telephone were confiscated; him self also detained many times.
- With his responsibilities as chairman of the Youth Affairs Committee under UBCV and chairman of VPRPFA since 2006, Venerable Thich Thien Minh often provides assistance to the Wounded Warriors of the former Republic of South Vietnam, political and religious prisoners, and the poor in Central Vietnam despite many difficulties imposed by the communist government.
- Presented the Vietnam Human Rights Award by Vietnam Human Rights Network for his relentless efforts for the human rights and democracy movements in Vietnam.
- Presented the Hellman/Hammett award by Human Rights Watch in 2009.
- Venerable Thich Thien Minh has been suffering with diabetes, hypertension, sciatica, and deteriorating health due to harsh inhumane conditions in communist prison. Despite his poor health, Venerable Thich Thien Minh is always ready to participate in peaceful fights for a Free and Democratic Society in Vietnam.
CHARITY WORKS
Visiting Venerable Thich Thanh Tinh, a 20 yr. rel.Distributing gifts to wounded warriors of Ex- Republic Vietnam in An GiangProviding needed assistance to Nguyen Hoa Dang, a political prisoner

Biographie du Vénérable Thích Thiện Minh

Le Vénérable Thich Thiên Minh, nom civil : Huynh Van Ba est né en 1955 à Vinh Loi, province de Bac Liêu.
- A 12 ans, il se fait baptiser à la pagode Long Phuoc ( Bac Liêu) par le Vénérable Thich Huê Hà.
- A 14 ans, il se fait moine et étudie les préceptes de Bouddha, tout en suivant un enseignement des plantes et d'acupuncture avec un médecin traditionnel Trân Ba Lân.
- En 1972, le Vénérable Thich Thiên Minh officie à la pagode Vinh Binh ( Bac Liêu), mais donne aussi des soins par plantes et acupuncture à 3 autres pagodes (Vinh Buu, Tu Quang,Khanh Lâm) jusqu'à son emprisonnement.
- A cette époque, avec son supérieur le Vénérable Thich Tinh Hanh à Hâu Giang, ils s'inquiètaient pour leur Ordre "Eglise Bouddhique Unifiée" car le gouvernement communiste veut créer un Ordre bouddhiste à leurs bottes, via
" Le Comité de Liaison bouddhiste et patriotique" dirigé par le Front Patriotique de Libération.

- Le Vénérable Thich Thiên Minh aide aussi beaucoup d'ex soldats sudistes à se cacher dans la forêt pour échapper aux camps de "rééducation" communistes. Ce qui lui vaut l'ordre d'arrestation au poste de police de Minh- Hai le 28.3.1979 avec motif : "complot visant à renverser le régime" car il conseillait "le Front Armé pour sauver le pays" où toutes les classes de la population du Sud Vietnam essayent de rejoindre le maquis avec les ex soldats sudistes.
- En 1981, le verdict " Condamnation à mort " a été prononcé à son encontre. La sentence a été reportée de justesse avant l'exécution, et 3 mois plus tard commuée en "Prison à perpétuité".
- En 1983, le Vénérable Thich Thiên Minh a été transferré du Sud vers le Centre du pays au goulag A 20, Xuân Phuoc tristement surnommé " le gouffre de la Mort " à Phu Khanh
- Le 21.3.1987: il fût condamné une 2ème fois pour " Tentative de rébellion pour faire évader des prisonniers" par un tribunal déplacé sur place dans le camp de "rééducation".
- En 1989, il a été transféré de nouveau au camp Z 30A à Xuân Lôc, Dông Nai jusqu'à sa libération (soit 16 ans dans ce dernier camp de "rééducation")
- En 1995 il participa à un soulèvement général pour réclamer des conditions de détention moins dures, l'abolition de l'article 4 de la Constitution qui ne reconnait que le Parti Communiste au pouvoir: il a été enfermé dans un container 6 ans avec les pieds enchaînés!
- En 2004, Mr Abdel Fattah Amor, envoyé spécial de l'ONU pour les problèmes de répression religieuse, lui rendit visite au camp Z30 A.
- Pour le Nouvel An de 2005, Le Vénérable Thich THiên Minh fut libéré grâce à l'intervention de l'ONU et à la pression des USA et de l'Europe, ainsi que des Organisations Non Gouvernementales Internationales:
soit 26 ans d'emprisonnement!

A sa sortie de prison, sa pagode Vinh Binh à Bac Liêu a été confisquée, il a été hébergé chez son frère à Bac Liêu.
- En 2006, il a accepté le poste de Secrétaire Général en charge de la Jeunesse au sein de l'Eglise Bouddhique Unifiée, et Responsable de la région de Khanh Anh et Bac Liêu
- Le 19/11/2006, Le Vénérable Thich Thiên Minh est élu Président de la première association "Amicale des Prisonniers Politiques et Religieux qui jusqu'à ce jour a aidé des centaines de familles en désarroi.
- En 2006, Thich Thiên Minh publia son journal : "26 ans de goulag" en vietnamien à l'étranger.
lire le lien du livre en VN : doc sách gưỉ riến, đưa lên mạng rôi cho link qua đây
- En 2007 et 2008: la police lui a confisqué jusqu'à ce jour ses biens : son argent, ses livres , matériel informatique, téléphonie!
- Ce qui ne l' a pas empêché de venir en aide à des centaines de mutilés de guerre sudistes, ainsi que les familles de prisonniers politiques et religieux, les nécessiteux du Centre Vietnam...malgré l'hostilité de la police qui va jusqu'à lui refuser une carte de séjour permanente à Saigon (d'où l'impossibilité d'acheter une assurance santé)
- En 2014, son livre a été traduit en Anglais : Memories of 26 years in exile in Communist Vietnam
lire le lien du livre en Anglais:
En 2008, le Vénérable Thich Thien Minh reçoit le Prix aux USA " Réseau des Droits de l'Homme pour le Vietnam" et en 2009 le Prix des Helleman / Hammet pour les Droits de l'Homme
Actuellement, il souffre de Diabète, d'Hypertension, Sciatique, séquelles importantes dû à une longue détention inhumaine et d'hémiplégie il y a 2 ans. Malgré cela, le Vénérable est toujours prêt pour un mouvement pacifique pour réclamer une vraie Démocratie pour le Vietnam

Biographie des buddhistischen Obermönchs

Thich Thien Minh

Obermönch Thich Thien Minh, Familienname: Huynh Van Ba, geboren im Jahr 1955 in Vinh Loi, Provinz Bac Lieu.
- Im Alter von 12 Jahren alt bekennt er zum Buddhismus bei der buddhistischen
Pagode Long Phuoc, Stadtviertel 5, Provinzhauptstadt Bac Lieu, dessen religiöses Portepee der Oberste Mönch Thich Hue Ha war.
- Im Alter von 14 jahren alt wurde er als angehender Mönch bei der Pagode Long Phuoc aufgenommen. Ihm wurde hier buddhistische Lehre unterrichtet und zugleich Lehre von traditioneller Medizin sowie die Kunst der Akupunktur von dem Arzt für traditionelle Medizin namens Tran Ba Lan eingeimpft.
- Im Jahr 1972 wurde Obermönch Thich Thien Minh zum Vorsteher der Pagode Vinh Binh, Siedlung Cai Day, Dorfgemeinde Chau Hung, Landkreis Vinh Loi, Provinz Bac Lieu, ernannt. In einem noch so blutjungen Alter wurde er bereits durch die SADI-Absolvierungszeremonie mit Erfolg in die buddhistische Religionsgemeinde aufgenommen. Auf die Große Zuerkennungszeremonie als "Ty Kheo" mußte er doch noch warten.
Hier bekleidete er die Funktion als Vorsteher der Pagode und zugleich fungierte er als Arzt für traditionelle Medizin, insbesondere als Akupunkteur.
- 1972 bis zu dem Tag, wo er inhaftiert wurde, arbeitete er bei folgen carita- tiven Vergabestellen von traditionellen Arzneimitteln als deren Berater für Diagnostizieren, Vergabe von Arzneimitteln und die Beherrschung der Perfektion der Akupunktur.
- Pagode Vinh Buu ( alias Quan De ) in der Siedlung Tra Van, Chau Hung, Bac Lieu,
- Buddha-Andachtsstatte Tu Quang in der Siedlung 1, Cay Gua, Dorfgemeinde Binh Thanh, Landkreis Gia Rai, Bac Lieu und
- Pagode Khanh Lam, Dorfgemeinde Tuan Tuat, Landkreis Thanh Tri, Soc Trang.
- In diesem Zeitraum startete er zusammen mit dem Obermönch Thich Tinh Hanh, Vorstandsvorsitzenden der Vietnamesischen Vereinigten Buddhistischen Religionsgemeinschaft der Provinz Hau Giang, eine Aktion zum Schutz derer
angesichts der Religionsdiskriminiereung in Vietnam durch die kommunistischen Machthaber und deren Unterwerfung durch die Herausbildung der von der Leitung der Befreiungsfront manipulierten sogenannten Kommission zur Kontaktpflege zwischen den Buddhistischen Religionsgemeinden verschiedener Richtungen. Darüber hinaus leitete er insgeheim eine Organisation zur Hilfe-leistung für die Ex-Soldaten sowie Offizieren der Ex-Republik Vietnam, die die sogenannte Umerziehung durch die Kommunisten entkommen und in das Dschungel fliehen wollten.
- 1977 erlebte Obermönch Thich Thien Minh die höchste Ernennungszeremonie
zum "Ty Kheo" bei der Buddha-Andachtsstätte An Quang; Dabei fungierte der Oberste Mönch Thich Tri Thu als Betreuer. Der Mönchspatriarch, Vizevorsitzender der buddhistischen Religionsgemeinschaft Obermönch Thich Hanh Tru, fungierte als Zeuge. Obermönch Thich Thien Minh bekleidete 7 Jahre lang die Funktion als Vorsteher der An Quang-Pagode.
- Am 28.03.1979 wurde Obermönch Thich Thien Minh in Haft genommen mit der Beschuldigung, die Verschwörung zur Eliminierung des gegenwärtigen vietnamesischen Regimes zu planen, die Funktion als Berater für die Front zur Rettung der Nation (eine Organisation, die aus allen Gesellschaftsschichte wie Bauer, Arbeiter, Intellektuellen und dazu auch die ehemaligen Beamten, Soldaten der Ex-Republik Vietnam wie die ehemaligen Kader für den Aufbau der Dorfgemeinschaften, Sonderkommandos (alias City), Sicherheitskräfte der Streitkräfte, Armeeangehörigen der Division 21, (deren Mehrheit bereits in das U-Minh-Dschungel flüchtete) innegehabt zu haben. Er saß im Polizeigefängnis der Provinz Minh Hai.
- 1981 sollte Obermönch Thich Thien Minh durch eine Gerichtsverhandlung verurteilt werden. Laut Anklage und gemäß Paragraph 03, Abschnitt A wäre das
Todesurteil T eine sichere Sache gewesen. Kurz vor dem Beginn des bereits anberaumten Gerichtstermins wurde aber die Verhandlung unerwartete weise vertagt.
3 Monate später im gleichen Jahr 1981 erhielt er laut neuer Anklage und gemäß
dem Paragraph 03, Abschnitt A+B das Urteil zu lebenslangem Zuchthaus.
- 1983 wurde Obermönch Thich Thien Minh vom Süden in die Mitte von Vietnam deportiert und saß in der Haftanstalt A20, Xuan Phuoc, die vom Volksmund als "Todestal" von Phu Khanh (Phu Yen+Khanh Hoa) bezeichnete.
- Am 21.03.1987 wurde Obermönch Thich Thien Minh bei einer durch das Mobile Gericht der Provinz Phu Khanh gleich in der Haftanstalt abgehaltenen Verhandlung wegen Durchführung einer Gewaltaktion zur Befreiung von inhaftierten Gefangenen ( sogenannt: Zerstörung der Haftanstalt ) noch einmal zu lebenslangem Zuchthaus verurteilt.
- 1989 wurde Obermönch Thich Thien Minh von der Haftanstalt A20 von Phu Khanh in die Haftanstalt Z30A in Xuan Loc, Dong Nai, verlegt. Er saß hier bis zu seiner Haftentlassung (Haftzeit in der Haftanstalt Z30A dauerte 16 Jahre).
- 1995 wurde Obermönch Thich Thien Minh bei der Haftanstalt Z30A in Xuan Loc in Einzelhaft eingesteckt und mit Fußfesseln angelegt wegen Organisierens einer Protestaktion zusammen mit anderen Mitgefangenen gegen das unmenschliche Leben der Häftlingen , Aufforderung zum Wegstreichen des Paragraphen 4 in der Vietnamesischen Verfassung. Diese Einzelhaft dauerte fast 6 Jahre.
- 2004 besuchte Herr Abdel Fattah Amor, UN-Sondergesandter für die Bekämpfung der Intoleranz gegenüber Religionen, den Obermönch Thich Thien Minh in der Haftanstalt Z30A.
- 2005 anlässlich des Neujahr-Festes At Dau wurde Obermönch Thich Thien Minh freigelassen dank der Intervention der UNO, der Staaten von Europa und der internationalen Menschenrechtsorganisationen.
- Am 27.01.2005 wurde Obermönch Thich Thien Minh in die Freiheit gesetzt gemäß dem Beschluss des Staatsoberhauptes Nr. 109/QD/CTN über die vorzeitige Entlassung von Gefangenen, der durch die Intervention der UNO, der internationalen Menschenrechtsorganisationen samt der Regierungen von USA, Europa... zustande kam.
- Insgesamt verbrachte er ununterbrochen 26 Jahre im Gefängnis.
- Nach der Gefängnisentlassung konnte er nicht mehr zur Vinh Binh-Pagode
(Provinz Bac Lieu) zurückkehren, denn jene Pagode war bereits vom Staat
konfisziert. Obermönch Thich Thien Minh mußte deshalb bei seinem jüngeren Bruder in Bac Lieu als Untermieter wohnen.
- Obermönch Thich Thien Minh nahm nach der Gefängnisentlassung unverzüglich an den Tätigkeiten der Buddhistischen Vereinigten Religionsgemeinschaft von Vietnam zwecks Reaktivierung der Geschäftigkeiten jener Religionsgemeinschaft (GHPHVNTN) teil. Dabei bekleidete er die Funktion als Vorsitzender der Hauptabteilung für die Angelegenheiten der Jugend und zugleich Hauptvertreter der Khanh-Anh-Landeszone ( bestehend aus den westlichen Provinzen des Südens ) und dazu noch die Funktion als Vorsitzender der GHPGVNTN der Provinz Bac Lieu.
- Am 19.11. 2006 hatte Obermönch Thich Thien Minh die Freundschafts-Assoziation von politischen sowie aufgrund der Religionsdiskriminierung in Haft genommenen Gefangenen (Freundschaftsverein) gegründet. Er wurde als deren Vorsitzender gewählt und wohlgemerkt die Gründung einer zu allerersten Zivilgesellschaftsorganisation (independent) in Vietnam.
Bis zu diesem Tag hatte jener Freundschaftsverein finanzielle und juristische Hilfeleistung für hundert Ex-Gefangene allerart und deren Familien vollbrachten.
- Im Jahr 2006 hatte Obermönch Thich Thien Minh die in vietnamesischer Sprache abgefasste Memoiren " 26 Jahre in der Verbannung " im Ausland herausgegeben.
- 2007 und 2008 wurde die Wohnung von Obermönch Thich Thien Minh von der Polizeibehörde mehrmals durchsucht, in Haft für kurze Zeit genommen. Dabei Geld, Religionsbücher, Computer, Printer, Telefonapparate wurden auch konfisziert. Bis heute sind jene beschlagnahmten Gegenstände noch nicht zurückgegeben.
- Als Vorsitzender der Hauptabteilung für die Jugend anbelangten Angelegenheiten der Buddhistischen Vereinigten Religionsgemeinschaft von Vietnam und Vorsitzender des oben erwähnten Freundschaftsvereins seit 2007 bis heute hatte Obermönch Thich Thien Minh ständig den Kriegsinvaliden der ehemaligen Republik Vietnam und politischen Ex-Gefangenen samt deren Familien finanziell sowie material geholfen. Außerdem kam er öfter in die Zonen von Mitte Vietnams zur Hilfeleistung bei Überschwemmungen, zur Linderung von Nöten seiner Landsleuten durch Spenden von Trost und finanzielle Beihilfe. Dabei war er entschlossen, diese Hilfeleistung aufrechtzuerhalten trotz Behinderungen durch die kommunistischen lokalen Machtinhaber.
- Im Jahr 2014 hatte Obermönch Thich Thien Minh seine in englischer Sprache
abgefaßte Memoiren " 26 Jahre in Exil in kommunistischem Vietnam " heraus-gegeben.
- Er wurde im Jahr 2008 von dem Zusammenschluss von Menschenrechtsor-ganisationen in den USA für den Menschenrechtepreis nominiert wegen seiner
Verdienste für die Bewegungen zur Erlangung von Demokratie und Menschenrechte in Vietnam.
- 2009 hatte Human Rights Watch (USA) dem Obermönch Thich Thien Minh den Menschenrechtepreis Hellman/Hammett verliehen.
- Derzeit ist Obermönch Thich Thien Minh an Diabetes, Hypertonie, Ischias erkrankt und gesamter Gesundheitszustand ist geschwächt infolge der grausamen, inhumanen Inhaftierung von mehreren Jahren in den verschiedenen kommunistischen Haftanstalten. Trotz seines sehr schlechten Gesundheitszustandes unterstützt Obermönch stets mit ganzem Herzen und vorhandener Kraft verschiedene gewaltlose Bewegungen mit dem Ziel, seinen Beitrag zum Aufbau einer veritablen liberaldemokratischen Gesellschaft in Vietnam leisten zu können.
Laternenfest-Geschenke-Verteilung an arme KinderGeschenke-Verteilung an die in Not lebenden Menschen in Mitte von VietnamTeilnahme an der caritativen Gruppe für den Straßenbau

No comments: