Sunday, June 14, 2015

LÊ XUÂN NHUẬN * ĐÀO MINH QUÂN

Ô. ĐÀO MINH QUÂN
VỚI SỐ TIỀN THƯỞNG 10%
        Văn Phòng Thường Trực của “Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời” (của “Thủ Tướng” Đào Minh Quân) đã phổ-biến, vào ngày 18-5-2015, một “Thông Cáo Truy Tầm Tài Sản Bất Hợp Pháp của các đầu sỏ CSVN”, nguyên văn như sau:
====================
Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời
LẤY LẠI ĐẤT TỔ - KHÔNG LÀM KHỔ DÂN
Văn Phòng Thường Trực
10800Sierra Road, Adelanto, CA. 92301
760-523-3011
THÔNG CÁO TRUY TẦM
Tài Sản Bất Hợp Pháp
Của cácđầu sỏ CSVN
Số 0114-1805/2015-VPTT
Ngày 18-05-2015
Tiếp theo Thông Cáo số 11212013 ngày 21/11/2013 về việc truy tầm các tài sản bất hợp pháp của bọn đầu sỏCSVN.Nay CPQGVNLT xin minh bạch cho đồng bào rằng:
1/ Người tố giác hay cung cấp tin tức vầ các tài sản phi phápcủa bọn đầu sỏ CSVN đều được tưởng thưởng 10% sau khi ài sản này bị tịch thâu.
2/ Người tố giác hay chỉ điểm có thể dùng bí danh hay bí số mà khôngcần dùng tên thật. CPQGVNLT chỉ tưởng tưởng theo tên hay bí danh, bísố đã cung cấp tin tức, chứ không cần truy cứu người cung cấp tin tứclà ai. Kể cả cán binh, bộ đội, đảng viên CSVN đang tại chức cũng cóquyền tố giác hay chỉ điểm tài sản của bọn đầu sỏ CSVN đã chiếmcứ, cướp đoạt hay sang đoạt của đồng bào Việt Nam để được tưởngthưởng.
3/  Phần nhiều những tin tức chúngtôi nhận được đều không đầy đủ. Tuy có tài khoản ngân hàng và địachỉ. Nhưng lại thiếu tin tức cá nhân của những chủ tài khoản hay tàisản. CPQGVNLT không muốn truy tầm tài sản của những người lương thiện,làm ăn hợp pháp. Ngoại trừ tài sản hay tài khoản này là do các đầusỏ CSN chuyễn ngân, tẩu tán hay nhờ thân nhân, thuộc hạ đứng tên bấthợp pháp.
4/ Vì CPQGVNLT đang hợp tác với Chính Phủ Hoa Kỳ, các cơ quan thuế vụ, FBI và hình sự Liên Bang... để truy nã nhữngtên CSVN phạm tội ác và tẩu tán tài sản phi pháp nên những ai đượctưởng thưởng đều phải khai báo thuế lợi tức với cơ quan IRS.
5/ Những người đề nghị ủng hộ lại phần nào cho CPQGVNLT thì chúngtôi không nhận. Nhưng có thể tặng cho tổ chứcViệt Nam Tân Dân Chủ đểlàm việc từ thiện và phục vụ xã hội. Ngân phiếu hay chi phiếu đềtên: “The New Vietnamese Democracy”  
Sau đây làdanhsách tạm thời của 1 số cán bộ CộngSản có tài sản phi pháp từvàitrăm triệu Mỹ kim cho đến hàng tỷ đô la 0ang cần đượcđiều tra để tịch thâu. Đồng bào nào cung cấp thêm tin tức để việctịch thâu được mau chóng hơn, sẽ được tưởng tưởng 10%.
Ghi chú: Danhsách này đang đượcbổ túc và cập nhật. Một số tên trùm CSVN đã qua đời, tài sản đã sang tênngười khác hay được tẩu tán ra ngoại quốc:
(danh sách)
CPQGVNLT vẫn tiếp tục cho điều tra, truy tầm thêm tài sản bất hợppháp của các đầu sỏ CSVN.
Trân trọng
Văn Phòng Thường Trực/CPQGVNLT
====================
       
        Nhận thấy đây là một vấn-đề quan-trọng chung, tôi xin có vài thiển-kiến (theo trình-tự các điểm liên-hệ trong bản Thông Cáo ấy) như sau:
I
        Về điểm “Người tố giác hay cung cấp tin tức về̀ các tài sản phi pháp của bọn đầu sỏ CSVN đều được tưởng thưởng 10% sau khi tài sản này bị tịch thâu:
        1aChính Phủ này là một chính-phủ tự-xưng; dù khi đã chính-thức về Việt-Namcầm-nắm chính-quyền rồi thì cũng chỉ là một chính phủ lâm thời, chưa đủ tư-cách để làm chủ các tài-sản (nhất là tài-khoản nằm ở nước ngoài) ấy. Chưa phải là chủ, thì chưa có quyền quyết-định giải-quyết các tài-sản ấy như thế nào.
        1bChính Phủ Lâm Thời phải tổ-chức bầu-cử Quốc-Hội Lập-Hiến, soạn-thảo và ban-hành Hiến-Pháp, rồi bầu-cử Tổng-Thống, bầu-cử Quốc-Hội Lập-Pháp, v.v... Khi đã là Chính Phủ hợp-hiến & hợp-pháp rồi thì mới dễ-dàng đòi-hỏi các ngân-hàng quốc-tế, thông-qua/và các chính-phủ ngoại-quốc hữu-quyền, giao-hoàn các tài-sản ấy cho chính-phủ mới của Việt-Nam. Sau đó mới có tiền thưởng.
        1c) Việc thu-hồi các tài-sản ấy, nhất là việc tưởng-thưởng tiền cho các người cung-cấp tin-tức, không phải do Văn-Phòng (hoặc Bộ thuộc Phủ) Tổng-Thống đảm-trách, mà là do (giả-dụ) Bộ Tài-Chánh thực-hiện. Dưới Bộ Tài-Chánh còn có (giả-dụ) Tổng-Nha Quan-Thuế [Hải Quan], Tổng-Nha Thuế-Vụ, Tổng-Nha Địa-Ốc, v.v... Thử lấy Quan-Thuế làm một thí-dụ: Khi tịch-thu được, hoặc thu-hồi được, một tài-sản (hiện-kim/tài-khoản/hiện-vật), theo Luật Quan-Thuế [dưới thời VNCH] thì công đầu bao giờ cũng thuộc các viên-chức Quan-Thuế đứng lập thủ-tục giấy-tờ (nhiều chục phần trăm), rồi mới trích ra một ít để chia cho các người tố-giác/cộng-tác-viên/chỉ-diểm-viên/mật-báo-viên. Cho nên không thể khẳng-định dứt-khoát là 10% trên tổng-số tiền thu được từ các tài-sản ấy.
II
        Về điểm “Người tố giác hay chỉ điểm có thể dùng bí danh hay bí số mà không cần dùng tên thậtCPQGVNLT chỉ tưởng tưởng theo tên hay bí danh, bí số đã cung cấp tin tức, chứkhông cần truy cứu người cung cấp tin tức là ai”:
        2a) Đây là một cách làm việc độc-nhất vô-nhị trên thế-giới này, đặc-biệt khi liên-quan đến tiền-bạc. Bí-danh hoặc bí-số ấy, do ai đặt ra? Nó họ tự đặt, thì ta làm sao biết mặt người nào mà trao, địa-chỉ ở đâu mà gửi tiền thưởng – Hay là CPQGVNLT sẽ “phịa” bí-danh bí-số của một số “ma”, mà cấp tiền “thật” cho số “ma” (mà là “ta”) ấy, không cần hồ-sơ & chữ ký của đương-nhân?
        2b) Mới là chính phủ lâm thời mà đã độc-đoán như thế (không cần truy cứu người cung cấp tin tức là ai”); vậy khi đã thành chính-phủ chính-thức rồi thì chắc công-luận, báo-giới, quốc-hội, thanh-tra chính-quyền, v.v... đều sẽ bị cấm dòm-ngó đến khoản 10% này?
III
        Về điểm “cán binh, bộ đội, đảng viên CSVN đang tại chức cũng có quyền tố giác hay chỉ điểm tài sản của bọn đầu sỏ CSVN đã chiếm cứ”:
        3a) “Chiếm cứ” (occupy) tức là chiếm-cứ nhà-cửa, đất-đai, v.v... nói chung là bất-động-sản/của nổi. Loại tài-sản này chỉ có ở trong nước. Mà các dinh-thự nguy-nga hiện nay thì ai cũng thấy, cũng biết, nhất là có đủ hồ-sơ nằm trong cơ-quan Nhà Đất. CPQGVNLT hiện nay [ở ] làm sao thu nhận tin-tức về loại của nổi này từ các cán binh, bộ đội, đảng viênCSVN đang tại chức? Còn đợi đến khi CPQGVNLT đã về cầm quyền ở Việt Nam rồi thì họ đâu còn đang tại chức?
        3b) Nếu có quá nhiều (hiển-nhiên) “người tố-giác hay cung-cấp tin-tức”, thìCPQGVNLT phân-phối tiền thưởng cách nào?
IV
        Về điểm “những ai được tưởng thưởng đều phải khai báo thuế lợi tức với cơ quan IRS”:
        4a) Đa-số, nếu không là tất cả, những người được thưởng đều là cư-dân trong nướcViệt-Nam, tại sao bắt-buộc họ khai-báo/nạp thuế lợi-tức cho cơ-quan IRS (ở )?
        4b) Thông Cáo này, tức là việc làm này, đương-nhiên mở ra cho tất cả mọi người (kể cả người nước ngoài), nhất là đồng-bào/đồng-hương khắp nơi. Nhưng qua Thông Cáo này thìCPQGVNLT đã kì-thị đối với bà con ở các nước khác ngoài Hoa-Kì, vì trong số họ có thể có người nắm được tin-tức/tài-liệu liên-quan, mà CPQGVNLT không đề-cập đến họ, lại còn mặc-nhiên bắt họ, không ở Hoa-Kì mà phải khai-báo/nạp thuế lợi-tức cho cơ-quan IRS (của)!
V
        Về điểm “Đồng bào nào cung cấp thêm tin tức để việc tịch thâu được mau chóng hơn, sẽ được tưởng tưởng 10%:
        5a) Làm thế nào mà biết được tin-tức nào là tin-tức bổ-túc (thêm cho đầy-đủ)? Giả-dụCPQGVNLT đã có tin-tức 90% (nghĩa là chưa đủ), phải cần có thêm tin-tức bổ-túc để đủ 100%. Vậy người cung-cấp tin-tức bổ-túc thêm 10% sẽ được tưởng-thưởng, còn [những] người cung-cấp tin-tức chỉ có 90% thì không được gì? Có bất-công không? Ngược lại, không lẽ muốn cho “công-bình” thì thưởng cho cả 2 bên (90% lẫn 10%), thành ra tỉ-lệ thưởng tiền là 20%? Còn muốn “công-bình” hơn nữa thì chia phần thưởng ra hai, một bên là 90% của 10%, một bên là 10% của 10%; như thế, làm sao lượng-giá chính-xác để cho “công-bình”?
        5b) Tại sao không ấn-định hẳn, là tin-tức nào đầy-đủ (đòi-hỏi 100%) mới được tưởng-thưởng? Lúc đó, cần gì phải viết riêng hẳn một câu kết-luận ở cuối Thông Cáo, là “cung cấpthêm tin tức để việc tịch thâu được mau chóng hơn”. Đã “mau chóng” là được rồi, cần gì phải “mau chóng hơn” cho rắc-rối?
*
        Tôi vẫn tôn-trọng việc làm chính-đánghữu-ích của bất-cứ cá-nhân hay tổ-chức nào; tôi không chống-đối riêng gì CPQGVNLT của “Thủ Tướng” Đào Minh Quân, mà tôi chỉ góp một ít thiển-kiến như trên, vì “Văn Phòng Thường Trực/CPQGVNLT Xin ghi nhận và cám ơn tất cả những ý kiến xây dựng” để mong không còn có những Thông Cáo “văn bất thành cú”, và những quyết-định thiếu nghiên-cứu, những kế-hoạch bất-khả-thi mà thôi.
 
http://www.youtube.com/watch?v=3T2nGGS3M9s

29 comments:

Unknown said...

Lê xuân nhuận, theo tôi nghĩ dù ai được tiền thưởng cũng chẳng cần xoi mói. Cái QUAN TRỌNG là CP QGVNLT đã làm được 1 việc Vĩ Đại mà tất cả người Việt tin nạn trên toàn thế giới Chẳng có ai làm được, LÀ được phép Tịch Thâu tài sản của bọn cộng sản VN. Đã kiện và tẩy chay hố li tinh hay hồ chí minh ra khỏi quốc tế. Vì vậy là 1 người có học thức và có 1 cái nhìn xâu sắc, anh nên phô trương cái nhìn sáng suốt của anh và sự công bằng, còn hơn là nói những lời vô ích phi đạo đức vì cá nhân hay vì sự ganh tị. Cám ơn.

Unknown said...

Toi thay trinh do cua Le X. Nhuan thap kem ma cung doi di phe binh, ban bac ! Neu khong noi la ngu ngo ! Nay nhe, tich thu la tich thu tai san o My, con tai san o VN lam sao tich thu duoc? Ban ngu ngo vua vua thoi cho ! Con noi " ... mau chong hon " do la de cho thay tien trinh se dat ket qua le hon. To make it fast - To make it faster; hay " you run fast " " Can you run faster ?". Ban thay chua? hay noi " le procede sera vite finalise dans une semaine, mais il sera plus vite finalise, juste dans 2 jours, sous certaines conditions ..." Le X. nhuan sao kem tieng VN ma cung doi di "sua lung" nguoi khac? Cho toi hoi : chu "hon" (more, plus) dung de lam gi trong tieng VN ? Neu no vo dung thi tu nhien no khong co mat trong tu dien VN. Sao ma ban ngu ngo qua vay, hay tieng VN cua ban kem ? Con nua ...; nhung dieu ban phe binh ve CPLTVNCH toi chang thay cho nao nghe " lot tai" duoc. Toi khong co thoi gio de " chinh lung " nhung nguoi trinh do nhu ban. Co mot dieu toi phai noi cho ban biet : CPLTQGVN nhu ban noi la " TU XUNG " ?? Ban lo bich vua vua thoi. CP nay duoc cong nhan boi 27 nuoc trong hoi dong CHAU AU [xem Government of Free Vietnam - The Provisional National Government of Vietnam - Wikipedia] Ngoai do ban co thay tren Youtube doan xe cua O DMQ duoc canh sat My ho tong khong (ngay cac xe o nga tu duong canh sat cung chan lai) [youtube video 2015] ? O My tu do muon lam gi thi lam nhung cai gi anh huong toi chinh quyen khong phai lam au, muon lam gi thi lam ! Ban ngu ngo vua vua thoi ban a !

Unknown said...

... Con ban [LXN] noi phai lap nay kia cho O DMQ thieu quyen hanh de phan xet.
Cac ngon cua cai cay, cac la cua canh cay tu dau ma ra? Tu cai goc cua cay ! O. DMQ la cai GOC, ngay nao dat nuoc duoc giai phong thi cai cong nay tu ai ma ra, neu khong la tu ong ta?
Va ke tiep dan se bau len mot vi tong thong, nhung vi tong thong tuong lai nay nho dau ma co the hien huu tren dat nuoc VN, neu khong la nho o DMQ va cai CPLT nay? Va ban co biet la CP cua ong ta da va dang soan chuong trinh tai thiet dat nuoc khong? Thu tuong la canh tay mat cua tong thong, chu tich nha nuoc. Ban hay nghien cuu roi hay ban bac, phe binh !
" Uong nuoc nho nguon "
" Khong biet thi dua cot ma nghe "

Unknown said...

tiep theo ...
Da quen ghi dieu sau :
... Viec khai bao de tich thu tai san o My, thi tu nhien phai dong thue cho chinh quyen My.
Con viec Bi danh Bi so, thi day het nhu mot Password. Chi nguoi nao co dung Password luu tru trong ho so, thi moi co the "noi chuyen" duoc. Cai muc dich cua ong DMQ la giai phong dat nuoc lay lai dat to; vay Chinh Phu ong "phia' ra bi so trong van de tuong thuong de lam gi? Va lai, thu hoi, neu su "phia' nay xay ra, thi su kien nay trot lot duoc a? Chinh phu ong ta song hanh voi chinh quyen My, ma da noi toi chinh quyen My thi phai biet la he thong chap chanh toi cao nay co "tai mat" moi noi. Ban nghi FBI la tro dua a? Do la chua noi den cac co quan khac. Va toi can nhac lai cho ban biet la CPQGLTVN di "song hanh" voi CP Hoa ky. Vay ban co thay viec ban noi "Phia" bi so la vo ly khong? Ban tuong la ai cung co dau oc ngu ngo a?

Unknown said...


... Ngoai van de o. DMQ dac biet co tai thao luoc, ban co biet o. DMQ duoc cac hang dien toan ben My moi cong tac, thoi ong chua la TT khong?
... Bye bye,
toi khong co thoi gian de phan tich tiep nhung dieu ban Le Xuan Nhuan phe binh ve CPLTQGVN.

" Uong nuoc nho nguon "
" Khong biet thi dua cot ma nghe "

Unknown said...

Toi khong noi thien, noi chong ai ca. Toi phai cong nhan la CPLTQGVN xung dang la tap the tai gioi, dac biet co long yeu nuoc, dau rang toi co doc that day do, nhung su chi trich, phe binh ve o. DMQ, noi rieng, va nhung nguoi theo ung ho ong noi chung. Chung ta hay biet rang tren doi nay khong bao gio co su tuyet doi; tim mot nguoi lanh dao "muoi phan ven muoi" la dieu khong tuong. Mot nguoi ma co mot tinh xau, nhung lai co nam tinh tot, thi dang khen roi. Cai van de dat ra o day la, dau cho mot nha lanh dao co tinh xau nao do, nhung lai co kha nang thao luot giai phong vo so dan, dem lai hanh phuc, com no ao am cho ho, thi con doi gi hon? Trai lai, mot nguoi hoan toan khong co tinh xau, nhung lai chang giup gi cho ai ca, bo ngoai viec giup dong loai que huong, "de ai song mac bay" thi co hay ho gi? Te hon, la co nhung nguoi di phe binh nguoi khac ma da chang lam duoc gi ca cho ba con VN ta !

Unknown said...

Toi khong noi thien, noi chong ai ca. Toi phai cong nhan la CPLTQGVN xung dang la tap the tai gioi, dac biet co long yeu nuoc, dau rang toi co doc that day do, nhung su chi trich, phe binh ve o. DMQ, noi rieng, va nhung nguoi theo ung ho ong noi chung. Chung ta hay biet rang tren doi nay khong bao gio co su tuyet doi; tim mot nguoi lanh dao "muoi phan ven muoi" la dieu khong tuong. Mot nguoi ma co mot tinh xau, nhung lai co nam tinh tot, thi dang khen roi. Cai van de dat ra o day la, dau cho mot nha lanh dao co tinh xau nao do, nhung lai co kha nang thao luot giai phong vo so dan, dem lai hanh phuc, com no ao am cho ho, thi con doi gi hon? Trai lai, mot nguoi hoan toan khong co tinh xau, nhung lai chang giup gi cho ai ca, bo ngoai viec giup dong loai que huong, "de ai song mac bay" thi co hay ho gi? Te hon, la co nhung nguoi di phe binh nguoi khac ma da chang lam duoc gi ca cho ba con VN ta !

Unknown said...

Le Xuan Nhuan noi : Chính Phủ Lâm Thời phải tổ-chức bầu-cử Quốc-Hội Lập-Hiến, soạn-thảo và ban-hành Hiến-Pháp, rồi bầu-cử Tổng-Thống, v.v... Khi đã là Chính Phủ hợp-hiến & hợp-pháp rồi thì mới dễ-dàng đòi-hỏi các ngân-hàng quốc-tế, ... . Sau đó mới có tiền thưởng.
Vay cho toi hoi : CPLTVN do ai do dau (back up) ? Hoa Ky chinh la "cot song" (backbone) cua CP nay. Quyen han ma chinh phu nay co duoc cung thong qua chinh phu Hoa Ky. Nhu vay, van de tien thuong CP nay cung da thao luan voi CP HK roi ! Va lai, neu khong tao ra van de tien thuong thi lam sao cong viec siet tai san duoc nang dong (active) trong luc nay? Sao ban ngu ngo qua vay? Toi cho ban mot vi du sau day de "mo mat" ban :
Ban co biet ong Trump da cho phep mot nguoi con gai no duoc thi giai hoa hau, dau rang ca ban to chuc lan ong giam doc ban nay noi la "ong Trump khong co quyen lam dieu nay, vi co gai nay da "phi" si ke" (cannabis)". Ma roi ket qua la co ta van duoc thi giai hoa hau !
Vi sao? Vi to chuc giai hoa hau chinh do ong Trump do dau ve mat tai chinh. Ong ta muon "bung" (dismiss) ban to chuc [giai hoa hau] luc nao lai khong duoc?
Dau phai can theo phuong thuc tieu chuan nhu ban noi, lap ra het cai nay, cai no? CP Hoa ky va CPLTQGVN muon lam gi trong hien tai ma lai khong duoc?
Loi suy nghi binh thuong, khong sang tao cua ban chung to ban la nguoi ngu ngo va vo muu, doan tri. Noi cac cua ong DMQ ban co biet toan la nhung nguoi co tri lu khong? Trinh do ban can phai duoc mo mang truoc khi ban ban bac, phe binh ve ho. Cuoi cung ban noi " ... can gi phai noi mau chong hon, noi mau chong la duoc roi"; qua loi chi trich nay, ban ro rang la nguoi co nu tinh (female character), ngoai viec ban kem tieng Viet ! Cai quan trong khong lam, ma di noi nhung loi vo ich, dung nhu Lyn D da noi ve ban. Nguoi ta con gai ma con noi nhung loi bo ich, dung dan; con ban la nam nhi ma di noi nhung dieu vo van !

Unknown said...

Le Xuan Nhuan noi : Chính Phủ Lâm Thời phải tổ-chức bầu-cử Quốc-Hội Lập-Hiến, soạn-thảo và ban-hành Hiến-Pháp, rồi bầu-cử Tổng-Thống, v.v... Khi đã là Chính Phủ hợp-hiến & hợp-pháp rồi thì mới dễ-dàng đòi-hỏi các ngân-hàng quốc-tế, ... . Sau đó mới có tiền thưởng.
Vay cho toi hoi : CPLTVN do ai do dau (back up) ? Hoa Ky chinh la "cot song" (backbone) cua CP nay. Quyen han ma chinh phu nay co duoc cung thong qua chinh phu Hoa Ky. Nhu vay, van de tien thuong CP nay cung da thao luan voi CP HK roi ! Va lai, neu khong tao ra van de tien thuong thi lam sao cong viec siet tai san duoc nang dong (active) trong luc nay? Sao ban ngu ngo qua vay? Toi cho ban mot vi du sau day de "mo mat" ban :
Ban co biet ong Trump da cho phep mot nguoi con gai no duoc thi giai hoa hau, dau rang ca ban to chuc lan ong giam doc ban nay noi la "ong Trump khong co quyen lam dieu nay, vi co gai nay da "phi" si ke" (cannabis)". Ma roi ket qua la co ta van duoc thi giai hoa hau !
Vi sao? Vi to chuc giai hoa hau chinh do ong Trump do dau ve mat tai chinh. Ong ta muon "bung" (dismiss) ban to chuc [giai hoa hau] luc nao lai khong duoc?
Dau phai can theo phuong thuc tieu chuan nhu ban noi, lap ra het cai nay, cai no? CP Hoa ky va CPLTQGVN muon lam gi trong hien tai ma lai khong duoc?
Loi suy nghi binh thuong, khong sang tao cua ban chung to ban la nguoi ngu ngo va vo muu, doan tri. Noi cac cua ong DMQ ban co biet toan la nhung nguoi co tri lu khong? Trinh do ban can phai duoc mo mang truoc khi ban ban bac, phe binh ve ho. Cuoi cung ban noi " ... can gi phai noi mau chong hon, noi mau chong la duoc roi"; qua loi chi trich nay, ban ro rang la nguoi co nu tinh (female character), ngoai viec ban kem tieng Viet ! Cai quan trong khong lam, ma di noi nhung loi vo ich, dung nhu Lyn D da noi ve ban. Nguoi ta con gai ma con noi nhung loi bo ich, dung dan; con ban la nam nhi ma di noi nhung dieu vo van !

Unknown said...

Le Xuan Nhuan phe binh loi dien dat cua ong DMQ nhu sau : " ... Đã “mau chóng” là được rồi, cần gì phải “mau chóng hơn” cho rắc-rối? " Dung la hang vo giao duc, an noi nhu gioi ha cap.
Le ra phai noi nhu sau " Thua ong, theo toi nghi thi noi ... ". Cai loi an noi cua LXN chang khac gi cai loi an noi cua dan mat day. O. DMQ ma doc nhung dieu ma anh ta viet, toi dam cam doan rang o. ta cho vo thung rac. Vi sao?
1) an noi ngu ngo. Khong co mot dieu nao anh ta noi nghe "lot tai" cho duoc.
Noi rieng ve loi phe binh o. DMQ noi tren thi dieu nay cho thay tieng Viet anh ta kem. Chac han anh ta goc Tau. Day toi cho thi du ve tu "Hon" (more) :
Vi du a : " chiec xe nay chay le nhung no co the chay le hon va chac chan con co the chay le hon nua neu luat giao thong cho phep "
Vi du b : " ... Tat nhien, viec nay [...] co the duoc hoan tat mau chong; nhung neu cac ban phu vo mot tay, thi [tu nhien] no se duoc ket thuc mau chong hon "
Anh LXN co thay cai y nghia cua tu "Hon" chua? Neu con chua hieu vi sao nguoi ta can phai dung tu "Hon" thi hay vo lop Viet ngu ma hoc them, cho dung co di chinh bay loi cua o. DMQ. Toi biet chac chan o. DMQ ranh ca loi an noi, ca cac loi chui boi cua dan ha cap, vi ong ta da la si quan binh nghiep. May cho LXN la ong DMQ co phong thai va loi an noi cua mot nha thuong luu, cho neu ong ta ma "sat" lai bang cach chui, thi co le o. ta se noi, vi du, " phe binh cai con cac, phe binh gi ma ngu nhu heo ". May cho anh ta, vi ong DMQ da khong bao gio chui; that vay, ong ta co noi qua mot chuong trinh tren youtube " ... Chung toi khong them chui" de dap tra nhung nguoi chui va boi nho ong ta va chinh phu cua o. ta.

Unknown said...

... Nhung ai muon phe binh o. DMQ noi rieng, va CPLTQGVN noi chung, thi hay suy nghi chinh chan truoc, thay vi noi, ban bac ngo ngan hay vu vo. Va neu co ban bac, phe binh thi hay lam voi tinh than lich su, biet ton trong.
" Biet it thi dua cot ma nghe "
" Biet nhieu thi ngoi ban ma noi "
Ban nao vo nguc tu cho la "thong thai", "anh hung" thi, nhu Vo su, Bac sy Ly Huynh Sanh noi
qua mot chuong trinh tren youtube : " hay ra hop bao [hoac noi chuyen "mat doi mat" voi ong ta] mot cach cong khai; you are welcome " (xem youtube 2015 qua chuong trinh ong LHS tra loi nhung nguoi chui hay boi nho CPLTQGVN)

Unknown said...

Co mot bai phe binh ve o. Dao Minh Quan cung cua chinh Le Xuan Nhuan.
Truoc het cho toi dat mot cau hoi : Vi sao anh nay khong noi vi sao o. DMQ duoc da duoc de bat thay the o. Nguyen Tran lam thu tuong? Qua cac bai viet cua anh ta, qua cac loi, cach an noi cua anh ta, ro rang anh ta gian tiep boi nho CPLTQGVN. Ngoai do, nhung dieu ma o. DMQ da va dang lam cho dong bao VN, thi anh ta hoan toan tranh ne, khong ban den. VI sao? Cai duong loi ma anh ta dung chi la duong loi tam thuong, voi hy vong se co nhung nguoi nghe theo.
... Anh ta da noi " Đó là nội-dung bức thư của Liên Hiệp Âu Châu gửi Ô. Đào Minh Quân, như một cá-nhân hay một hội-đoàn nào đó, chứ không đề-cập gì đến cả một thủ tướng của cả một chính phủ của cả một quốc gia. " Cho toi hoi : vay may hang chu " Mr. DMQ; prime Minister; Provisional National of Government of Vietnam; P.O. Box ..." ghi ngay truoc hang chu "Dear Prime Minister DMQ" co nghia gi?. Vay su de cap den chuc vu cua ong DMQ qua ro rang, sao anh ta noi la "khong de cap gi ca" ? Trong ban dich cho bai tho nay cua anh ta, thi thieu han loi dich nhung dong chu noi tren " Mr. .... P.O. box ...". Vi sao anh ta lo di (ignore)? Hay anh ta nghi la su de cap phai hien huu trong "long (centre)" cua bai tho? Khong co mot bai tho nao duoc trinh bay kieu nay, neu nhu do la loi suy nghi bat thuong cua anh ta.
Ngoai do, anh ta noi "...Ô. Đào Minh Quân chỉ nghe người ta nói về Hội Tam Điểm, về một Siêu Quyền-Lực ... đã vội cho rằng đó là Government Impact ..." Anh ta nghi rang mot nguoi tung trai nhu o. DMQ ngo ngan a? Chinh cai loi ban cua anh ta moi la ngo ngan ! Day, toi noi vi sao : cai muc dich cua o. DMQ la thuc day su ho tro tinh than cua moi tang lop cho CPLTQGVN. Dan thi du moi trinh do, O. DMQ dau noi ra dieu gi, ong deu can nhac, sao cho tao duoc su phan khoi cua dan trong su ung ho cua ho de CPLT cua ong co the tien den muc dich mau chong nhu long dan mong muon. Cai van de dat ra la chinh cai ket qua moi dang noi. Mot nguoi noi hay, noi nghe "bui tai" ma ket qua chang lam duoc gi, thi cho toi hoi ban, co dang duoc dan ung ho khong? Nhung neu ho noi hay, noi nghe that "bui tai" va roi lam duoc viec tot cho nguoi khac, thi co dang khen khong? Cai quan trong o day la, mot nguoi da va dang dat duoc cac ket qua gi? Su tien hanh lam viec cua mot nha lanh dao ra sao, khong dang de y nhieu, vi do chi la Phuong Tien (means), cai quan trong la cai ket qua co tot dep, duoc long muon dan khong? Cai Ket Qua moi la cai dang de y den. Va o. DMQ va CPLTQGVN cua ong ta, da va dang lam nhung dieu tot dep cho dong bao VN. O doi nay chang co mot ai co cac duc tinh ven toan ca. Nhung chac chan co nhung nguoi co tai duc dang duoc xem la dac biet ! Cho toi hoi anh L.X.N., voi nhung loi tieu cuc cua anh ve o. DMQ, vay thi anh hay cho ba con VN biet ai hon o. DMQ va duoc da so dong bao VN ung ho nhu ho da va dang ung ho o. DMQ? Noi thi phai co bang chung voi hinh anh, chung co day du. Y cua anh ta ro rang la muon dep sang mot ben CPLTQGVN; vay ai co kha nang thay the mot cach chinh thuc hop phap, va duoc dong bao VN ung ho, anh hay cho biet? Neu anh khong tra loi duoc dieu nay, thi nhung loi tieu cuc, "ban ra" cua anh ve o. DMQ va CPLTQGVN cua anh co duoc loi cho ai? Can phai lap lai rang cho den nay, chi co CPLT cua o. DMQ ton tai. Va chung ta hay dat cau hoi vi sao? Chac chan la CPLT nay da va dang dat duoc nhung thanh tich tot, that dang ke. Anh Le X.N. nay da co y (intentionally) lo di (ignore) nhung viec tot ma CPLTQGVN nay da va dang lam ... Vi sao ?
Ket luan : Van de chinh yeu dat ra o day la co ca nhan nao hay hoi doan nao tu cho la co tai duc hon o. DMQ, CPLT cua ong ta, va co kha nang dung ra lap mot chinh phu lam thoi hop phap o ngay tren dat Hoa Ky, de lo cho dan VN ?

Unknown said...

Toi khong co y thien hay y chong ai ca. Ve CPLTQGVN noi chung, va o. DMQ noi rieng, toi duoc biet ve ho nhu moi nguoi, qua cac trang web. Khi ban ve mot CPLT thi chung ta hay dat ra hai cau hoi can thiet sau :
1) gia tri thuc te cua CPLT. Toi thay CPLT cua ong DMQ co "trong luong" thuc su dang ke vi:
a) ton tai tu nam 1990
b) ve hinh thuc, CPLT nay qua (indeed) rat dang noi; hay xem qua chuong trinh youtube (2015) ve doan xe kinh ly cua o. DMQ; cac ban co de y thay la co moto polit ho tong, va polit da ngan giao thong tai nga tu duong cho doan xe ong ta khong? Toi biet qua cac loi phe binh la co nhung nguoi cho rang ben Hoa Ky, bo tien ra la co polit theo ho tong. Day la mot y tuong ngu dot, dan don. KHONG co mot hien phap nao tren ca toan the gioi nay co dieu le cho phep muon (hire) canh sat! Muon co nguoi ho tong thi chi co the thong qua cac dai ly cho muon nguoi ma duoc goi la hoac can ve (bodyguard) hoac an ninh (security agent). Nhung nguoi noi rang "cu bo tien ra la muon duoc polit", hay dua ra bang chung? Ngay ca bac ty phu con chua lam duoc viec nay, dung noi gi den nhung nguoi goi la co tien du dat nhieu. Neu mot nha ty phu, hay cac tai tu noi tieng giau co lam duoc chuyen nay, thi bao chi da tung tin tu lau lam roi. Polit la tu chinh phu ma ra cho khong phai tu mot dai ly tu nao het. Nhung nguoi ngu dan cu tuong ai cung ngu nhu minh va tin theo ram rap nhung dieu minh noi. Loi cua nguoi ngu, thu hoi co ai theo duoc?
c) O. DMQ la thu tuong hop phap. Hoa ky la mot nuoc tu do, nhung lam gi co anh huong den chinh quyen My thi la mot chuyen khac. Tong thong Bill Clinton da xung ho " prime Minister " trong cong ham goi cho ong ta; tuc nhien la ong cong nhan tu cach thu tuong hop phap cua o. DMQ. Su an noi, xung ho cua mot tong thong luon dung dan (proper) vi ong la dai dien toi cao cua toan dan. Khong bao gio co chuyen mot vi tong thong dung mot tu (word) nghiem trong nhu tu (word) "thu tuong" de xung ho bat cu mot nguoi nao, nhut la trong mot cong ham, de lich su dap lai y muon cua nguoi do duoc !
e) CPLT cua o. DMQ khong nho vao du mot $ cua dan, Vay ai da tro do tai chinh (support) cho chinh phu nay neu khong la Hoa Ky? Noi khac di, CPLT nay la chinh phu duoc Hoa Ky cong nhan.
d) Hay xem qua Government of Free Vietnam - Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Government_of_Free_Vietnam
Cac ban se thay CPLT cua o. DMQ la chinh phu lam thoi hop phap duoc hoi dong chau Au giao tiep, quan he.
2) CPLT nay co dem lai duoc long tin cho dan, co dang duoc dan ung ho khong?
Chung ta hay chi can xet ho da va dang lam duoc gi cho dan. Noi tom lai, ho "co lam duoc viec" khong? Neu chung ta thay ho "lam duoc viec" thi chung ta hay bo ngoai tai nhung loi beu xau cua nguoi khac ve ho. Vi sao? Vi diem het suc quan trong o day la neu chung ta nghe theo cac loi beu xau, hoac cac loi phe binh tieu cuc ve ho, thi roi chung ta se khong muon ung ho ho hoac giam bot ung ho ho, va roi ket qua la se chang con ai dung ra lam viec cho chung ta, lo cho chung ta, hau (serve) chung ta ca ! Kha nang trong nhiem vu cua CPLT - trong viec lo cho dan, phuc vu dan, chinh la cai nguyen tac nen tang de danh gia cong trang (merit) cua mot chinh phu. Nhung khia canh vun vat, tieu cuc neu khong dang ke khi so sanh voi cai cong trang ma chinh phu dat duoc doi voi dan chung, thi chung ta hay gat sang ben nhung diem tieu cuc do. Vi sao? Vi tren doi nay khong bao gio co ai thap phan toan thien ca. Chung ta hay thuc te ! Chinh phu nao ma chung ta thay lam duoc viec cho chung ta, cho toan dan, thi chung ta hay "khon ngoan" ma ung ho (support) ho. Co hoi (occasion) co duoc mot CPLT nhu CPLT cua ong DMQ rat la kho co, hau nhu khong the co ! Da hon hai thap ky troi qua roi, cac ban! Cac ban co da va dang thay mot CPLT nao hon CPLT cua ong DMQ khong?

Unknown said...

Qua Sachhiem.net, Le Xuan Nhuan viet: "... người Mĩ xem việc bôi bẩn hình-ảnh của người khác là một “trò đùa tinh nghịch, tinh quái ... Và các nhân-vật “bị chơi” như thế vẫn xem đó là chuyện không đáng quan-tâm". Vay cho toi hoi: nguoi viet co truyen thong giong nhu nguoi My khong? Co nguoi My nao dat ban tho to tien trong nha khong? Moi dan toc deu co truyen thong daxc trung cua rieng ho. L.X.N. khong biet dieu nay sao ma bab bac ngu ngo, ngo ngan vay??
Con cai My cai tay doi voi cha me, chui mang nha giao neu khong vua long, con cai VN co lam vay khong? Tu do, nguoi ta noi duoc rang doi voi dan toc My, boi nho lanh dao la chuyen thuong, nhung doi voi dan Viet hoan toan khong the noi vay duoc. Va nhung nguoi lam trong CPLTQGVN la nguoi MY hay nguoi VN? Ban an noi ngo ngan vua vua thoi; dung truyen lan cai ngo ngan cua minh qua nguoi khac !
Va L.X.N. noi la o. D.M.Q. " ... vi chi chu trong den dieu can ban ay ["dap mat H.C.M.] va tin phoi kiem cua ban an ninh ..." da nhan lam ba ten vao thao tung noi bo cua ong. Cho toi hoi ban : co nuoc nao tren the gioi tranh khoi su gian diep cua nuoc khac khong? Hoan toan khong co dieu nay. Vi khong cach nao doc (read) duoc tu tuong cua nguoi khac. Cai diem quan trong la ket qua; va ket qua la ba ten nay da bi lot tran bo mat. Nhu vay, ban cho toi hoi, ho da lam duoc gi hay rot cuoc bi tong ra khoi cua? Hanh dong cua ho da dem den ket qua gi hay chi dem den cai ket bat loi cho ho?
Va L.X.N cho do chi la cuoc dao chinh noi bo? Cho toi hoi : neu la cuoc dao chinh noi bo thi sao chi co ba nguoi nay len tieng, chang co ai khac len tieng cung ung ho voi ho? Ngoai do, sao ban biet duoc la khong co su gia lenh (fake order) cua o. Obama? Bang chung dau, hay dua ra, dung co ngoi ma doan mo, doan mam !
Va L>X>N noi : " Ô. Đào Minh Quân đề-cập “lệnh cửa Tổng Thống Barrack Obama”..., chứng-tỏ ông ta là tên nô-lệ ngoại-bang, tự tưởng là mình được tổng-thống Mĩ nặn ra ..."
Vay cho toi hoi : chinh sach can ban cua o. DMQ la gi? Chinh sach dua tren su ton trong nhan quyen ... Chinh sach nay giong het voi chinh sach cua chinh quyen Hoa Ky. Khi hai nguoi co cung tu tuong nhu nhau, thi chang le noi nguoi nay do tu tuong nguoi kia nang ra, la no le cua nguoi kia a? Ban noi sao ma ngu ngo vay?
Va anh ta da noi cac dieu khac rat la tieu cuc (negative) ve o. DMQ. Vi du noi " nho ba con giup do tien bac"; Bang chung dau, ai da giup do, hoi nao da giup do, hay noi ra day?
Va noi " ... chinh phu dzom ...". Co hoi doan nao, hay to chuc chinh thuc (official) nao noi ve dieu nay? Hay chi co nhung ca nhan nhu L.X.N. noi? Neu bua bai y kien ca nhan kieu nay ai lai lam khong duoc ?
... Nhung dieu ma anh ta ban bac, phe binh ve o. DMQ va CPLTQGVN, khong co dieu nao nghe "lot tai" cho duoc. Mot nguoi an noi bua bai, suy ly can xien, thi ai ma co the nghe duoc?

Unknown said...

Qua Sachhiem.net, Le Xuan Nhuan viet: "Quyết-định điều-động Hải Quân Hoa-Kì tuần-tra trong vòng 12 hải-lí quanh các hòn đảo nhân-tạo của Tàu Cộng..., cuối-cùng đã được báo-chí loan tin vào ngày 02/10/2015 rồi"
Cho toi hoi L.X.N., anh ta tra loi sao cho 2 cau hoi sau:
1) Bao chi loan tin nay da loan tin nay, nhung khong xac dinh la su tuan tra tien ve hai phan VN. Su tuan tra trong vong 12 hai ly khong nhut thiet xoay quanh hai phan VN. Anh ta dua vo dau ma tu y suy ra rang su tuan tra nay da duoc thuc hien trong hai phan cua nuoc V.N.?
2) Sắc Lệnh 002/25102015 chấp thuận cho Hoa Kỳ và Đồng Minh tuần tra trong hải phận Việt Nam ... [duoc] công bố trên các đài phát thanh Việt Nam AM1480 và FM106.3. Nhu vay su kien nay da ro rang duoc de cap den boi dai phat thanh. L.X.N. tra loi sao ve viec nay? Co le anh ta lai cai buon cho rang ... day la hai dai phat thanh ... "ma" !!
Lo bich vua thoi, dung co tim cach boi nho CPLTVNCH bang ly luan cang xien nua !

L.X.N. noi : " ... Đó là nội-dung bức thư của Liên Hiệp Âu Châu gửi Ô. Đào Minh Quân, như một cá-nhân ..., chứ không đề-cập gì đến cả một thủ tướng của [...] cả một quốc gia"
Vay cho toi hoi anh ta : Tiep lien theo cai logo CONSILIUM la cac hang chu : "Mr. Dao Minh Quan - Prime Minister - Provisional National Government of Vietnam - ..."
Cac hang chu nay vo nghia a? Anh ta say ruou roi tro nen lu lan chac !

Unknown said...

Qua Sachhiem.net,tac gia Le Xuan Nhuan da co tinh boi nho CPQGVNLT. Chung ta hay dat cau hoi : VI SAO TAC GIA KHONG DAM CHO NGUOI KHAC COMMENT VO NHUNG LY LUAN CANG XIEN, NGOC NGHECH, SAI LAC VA NGUY BIEN [NGUY BIEN MOT CACH NGU NGOC]? Tat ca nhung dieu phe binh ve o. DMQ cua ten L.X.N. deu vo ly, ngu ngoc. Toi khong co thoi gian de phan tich tung dieu cua ten L.X.N., mot ten ngu ngoc ma tu cho minh co hieu biet de di day nguoi khac. Ngoai do, vi sao ten nay muon trinh bay nhung cai ngu ngoc cua minh, cung muon bo cong suc, thoi gian ra de boi nho o. DMQ? Chac han ten nay la viet gian. Neu co gioi, co hay, thi hay de cho nguoi khac comment vo nhung dieu ma anh ta phat bieu?
De roi xem ho se lat bo mat that cua anh ta, cung dap tra nhung su phe binh ngu ngoc, dot nat, het suc dan don cua anh ta ra sao? So y kien nguoi khac a? So se bi phan bac tu phia de roi se khong co duoc su ung ho [tinh toan mot cach ngu ngoc] a? Khong ai co thoi gian de ma tiep ban ve cai loi suy nghi, cai loi phe binh cua mot nguoi ngu ! Cai ket qua van la CPLT cua o. DMQ cang ngay cang lam duoc nhung dieu tot dep truoc mat quan chung (cac ban hay xem cac trang web " Dao Minh Quan " noi ve cac dieu nay) va do do, tu nhien cang duoc va cang duoc dan ung ho. Nhung loi ban tan ngu ngoc muc dich de boi nho cua ten L.X.N. nay chang khac nhung loi ban tan, boi nho cua mot nhom nguoi chong doi o. D.M.Q.. Nhung tuong phe binh hay noi nhung dieu co ly, lai thay vo do, chi la nhung loi phe binh, ban bac tu loi suy nghi ngu ngoc, ly luan cang xien; lam kieu nay, thi thu hoi ai nghe theo duoc?
Ten L.X.N. nay tuong rang nguoi ta se tin theo anh ta a? Chung ta hay xet ket qua thi thay ngay nhung nguoi ngu co gat duoc ai khong? Ket qua la ong DAO MINH QUAN VA CPLT CUA ONG TA VAN TON TAI. CHANG CO MOT SU CAM DOAN NAO TU CHINH PHU HOA KY CA!
Day la bang chung hung hon va cu the cho thay cai manh khoe ngu ngoc tung ra de boi nho o. D.M.Q. cua ten L.X.N. nay la mot con so KHONG to tuong !

Unknown said...

Toi khong co thoi gian de phan tich loi ban cua mot nguoi ngu nhu ten L.X.N.
Mot vi du, ten nay noi: "Có thủ-tướng mà bên trên không có Tổng-Thống, Quốc-Trưởng, hay Quốc-Vương/Nữ-Hoàng!" Cho toi hoi: tong thong N.V.T. da chet roi va ngoai ong ta ra, khong con ai chinh thuc la tong thong. Trong tinh hinh dat nuoc hien tai, khong the co cuoc bau cu, thi lay dau co tong thong?? Nhu vay tu nhien phai co mot thu tuong dai dien cho mot tong thong tuong lai! Cac ban co thay cai loi suy ngi ngo nghech, cai loi suy ly cang xien cua ten L.X.N. khong nao?
"khong biet thi dua cot ma nghe", dung co bay dat ban voi bac, dung cac manh khoe nay kia loi cuon nguoi khac, vi roi se chang toi dau ca, ma trai lai cai ngu se bi loi ra thoi de lam tro cuoi cho thien ha !

Unknown said...

Loi suy nghi, su phe binh cua tac gia Le Xuan Nhuan co gia tri hay chi la mot su tinh toan [tinh toan lech lac qua su ly luan thap kem] boi nho, beu reu o. DMQ va CPLTQGVN?
Chung ta chi can dat ra cac cau hoi sau : vi sao CPLT cua o. D.M.Q. ton tai tu nam 1990 den ngay hom nay, ma khong co mot ai hay mot hoi doan nao dep bo, bai tru duoc dau cho ho beu xau, dam tieu ve ong ta?
Va vi sao khong co mot CPLT nao khac hoat dong duoc nhu ong ta (giup do dong bao vat chat va tinh than trong vu Formosa / tich thu tai san [xem THÔNG BÁO SAI ÁP TÀI SẢN PHI PHÁP CỦA CSVN – CPQGVNLT và ... https://waymy0778.wordpress.com/.../thong-bao-sai-ap-tai-sản-phi-...], cho dong bao biet mot cach cu the ve ho qua cac trang webs va chuong trinh youtube? Va lai khong co mot CPLT nao khac da duoc WIKIPEDIA noi nhu noi ve CPLT cua ong D.M.Q.? [xem Government of Free Vietnam - Wikipedia - https://en.wikipedia.org/wiki/Government_of_Free_Vietnam]?
Va con nhung cau hoi khac nua, dien hinh nhu vi sao co nhieu nguoi tai duc (vi du vo su-B.S. L.H.S) lam viec cho ong? Ho la dan gioi (khong phai nhu ten ngoc Le Xuan Nhuan chi biet ... co tieng ngoai ngu roi tu cho la minh co loi suy luan, suy nghi hon nguoi khac); nhung cac cau hoi tren qua du roi!
Nhung nguoi boi nho hay cho la "tao lao", tra loi lam sao ve cac dieu tren? Nhung nguoi nay co tri lu ngu dot, hoac muon a hua theo lu ngu dot khac ma tin theo vi da khong chiu tim hieu,suy nghi mot cach chinh chan de roi bi lu nguoi ngu dot va lai co tinh beu xau o. DMQ, dien hinh ten Le Xuan Nhuan, loi keo theo ma vo tinh khong hay biet.

Unknown said...

... KET LUAN : nhung loi boi nho, phe binh, ban bac, chi trich o. D.M.Q. du vo tinh hay co y, tu bat cu thanh phan nao, dau la vo giao duc hay khong, dau la tri thuc hay khong, chi la rac, khong hon khong kem, vi tat ca deu khong tra loi duoc cau hoi sau: Vi sao chi co CPLTQGVN cua o. D.M.Q. ton tai duoc lau dai va van con ton tai, ma KHONG mot ai co the dep duoc? Chui boi, boi nho ... ma roi chang lam gi duoc ca! Do la cai ket qua het suc lo bich ! Cham het.

Unknown said...

... Ket luan ve tac gia Le Xuan Nhuan :
Cac ban hay suy nghi va phan tich cac loi phe binh cua tac gia nay thi se thay la loi suy nghi cua no la loi suy nghi cua mot thang ngoc; va muc dich phe binh cua no la de boi nho o. DMQ va CPLT cua ong ta. Chung ta hay dat cau hoi sau : vi sao ten nay bo cong suc ra de phe binh mot cach du doi o. DMQ? Va chi toan la noi xau ve ong ta? Neu muon xet ve mot nguoi thi phai xet cai tot lan cai xau. Day ten nay chi muon phe binh xau ve ong ta, CHUA NOI DEN VIEC nhung loi phe binh cua ten nay bieu hien su ngoc nghech, vo ly mot cach ngu dan, can xien mot cach lo bich, lu lan nhu mot thang say men ruou. Neu toi co thoi gian, toi se phan tich tung loi phe binh cua ten nay de cac ban thay cai loi ban bac ngu ngoc cua no. Nhung khong ai bo cong di lam chuyen nay ... Va chung ta cung hay dung quen dat ra cau hoi "vi sao ten nay bo cong suc ra de phe binh mot cach du doi o. DMQ"? Chac han no la ten VIET GIAN, neu khong thi no cung thuoc thanh phan (category) VIET GIAN, vi chi co Viet gian va nhung nguoi hanh dong nhu Viet gian, moi cong kich va boi nho CPLTQGVN. Neu no co gioi thi hay ra "Little Saigon" ma dien bay nhung loi phe binh cua han ta xem nao? Han ta se thay rang se khong mot ai noi do (over there) bo cong phan tich nhung loi cua han ma se tra loi han bang cach khac mot cach tich cuc ... de "dap lai" su tich cuc cua han trong su phe binh o. DMQ va CPLT cua ong ta ! Co muon chung to la dung (right), co muon loi keo su tin tuong cua dong bao VN thi sao khong ra tan "Little Saigon" ma phong loa pho dien tat ca cac loi da kich tung ra tren mang web? Hay co gioi nua, thi hay tim den thang (right)van phong cua CPLT cua o. DMQ ma dien trinh!

Unknown said...

Tac gia Le Xuan Nhuan viet : " Nội-dung bức thư ... ghi là “Kính gửi Ông Đào Minh Quân”, ở địa-chỉ “Provisional National Government of Vietnam” (như một tên hiệu), chứ không có chữ “Prime Minister [of the]” (Thủ Tướng [của]) CPQGVNLT, và nhất là không có chữ nào đề-cập đến chức-vụ hoặc vai trò gì của Ô. Đào Minh Quân cả. (Vả lại, 2 chữ “Dear Dao”, thay vì “Dear Quan” chứng-tỏ là người-gửi xem thường người-nhận). ..." (Nguồn:) http://www.phamvanlong.com/151332774#page-comments
Ten Le Xuan Nhuan cho rang nhung dieu anh ta viet la dung (right)? Va lai trich dan ca nguon tu ten Pham Van long ? Duoi day, toi phan tich su trinh bay ngu ngoc cua hai ten thuoc mot trong cac thanh phan cua nhom VIET-GIAN; vi hai ten nay cong kich o. D.M.Q. va CPLT cua ong ta. Ma cong kich thi cong kich cho dung, cho co ly, cho dung co lam mot cach ngu ngoc voi ly luan can xien, ket qua chi lam tro he cho thien ha.
Cho toi hoi ve nhom chu (group of words) "Provisional National Government of Vietnam”, neu noi rang khong phai la o. D.M.Q. thi ai la chu (chief officer) cua nhom nay?? Neu co su hien dien cua nhom chu (group of words) "Provisional National Government of Vietnam” tat nhien dieu nay cho thay phai co su hien dien cua nguoi cam dau (chief)! Nhu vay CPLT ma la thu de cap den, qua (indeed) thuc su hien huu!
Ke tiep, vi sao cac cong ham KHAC cua o. B. Clinton co ghi ro rang "Prime Ministre D.M.Q."? [Cac ban hay google : "Images for dao minh quan", cac ban se thay cac cong ham KHAC deu co ghi "Prime minister D.M.Q."]. Va ai da danh may (type) la thu? Thu ky da danh may cho khong phai chinh ong B. Clinton. Nhu vay day la su so xuat cua ba thu ky trong viec thao buc tho.
2 ten nay hoac ngoc, hoac co tinh em nhem khong de cap den cac cong ham khac cua o. B. Clinton gui cho o. D.M.Q.. Su beu reu lo bich voi ly le ngu ngoc, ai ma nghe cho?

Cho toi hoi tiep : o. D.M.Q. co quen biet gi voi o. B. Clinton hay khong? Va ong ta co la ban (friend, hay it nhut co quen biet phan nao voi o. B. Clinton khong? Chac chan la khong. Nhu vay ghi "Dear Mr. Dao" la dung phep, dung nguyen tac. KHONG mot nguoi nao co the dung ten goi (first name) thay vi ten ho (last name) trong su giao tiep voi nguoi khac, neu khong co su than biet voi nguoi nay. Ten L.X.N. nay nguoi tu vung rung ru moi len tinh thanh a?

Unknown said...

Le Xuan Nhuan viet : " ... Lúc đó, cần gì phải viết riêng hẳn một câu kết-luận ở cuối Thông Cáo, là “cung cấp thêm tin tức để việc tịch thâu được mau chóng hơn”. Đã “mau chóng” là được rồi, cần gì phải “mau chóng hơn” cho rắc-rối? "
Day (here) chinh la loi van cua mot ke vo giao duc, khong biet lich su trong su doi dap (communication, trinh bay. An noi trong trong, vo le (impolite) cua thu dan mat day, khong biet le phep la gi. Chi co typ Viet Gian moi an noi nhu vay!

Unknown said...

Tac gia Le Xuan Nhuan viet mot so loi le to ve ra co long voi dan, nhung lai co hien huu ben canh do, cac loi le mat day cua dan vo giao duc; ngoai do han ta co nhung bai viet voi loi van cong kich mot cach mat day [nhung mot cach ngu ngoc] CPLTQGVN va o. D.M.Q.. Qua rat nhieu loi le tieu cuc va cong kich mot cach tich cuc [nhung chang co mot loi trinh bay nao cua han ta to ra co ly !], han ta tu lot mat cho nguoi khac thay la han ta ro rang thuoc typ Viet Gian. Neu muon phe binh, cong kich ai, thi hay lam cho co ly, thi nguoi ta moi nghe theo. Trai lai, noi can noi xien, bop meo su that, em nhem su kien, lai dao duc gia (hypocritical) thi ... xin loi, chi gat duoc mot so nho nguoi dai dot; mot ket qua tham hai ma han dat duoc. Vi sao? Vi o. D.M.Q. va CPLT cua ong ta van ton tai ! Co dam ba blog cung boi nho, noi xau, tham chi tung ra tin [tu 2015] CPLT cua o. D.M.Q. bi cac dieu nay no de roi se "bien mat" nhung ... la that ["weird"] : vi sao CPLT cua ong ta van ton tai [2016]?? Su kien CPLT cua ong ta van ton tai chung to nhung nguoi da beu reu, tung tin nham, ba lap ve CPLT cua o. ta, deu la nhung ten nhu khung (idiot), ngu ngoc !

Unknown said...

Mot nguoi suy luan ngo ngao nhu ten Le X. Nhuan ma cung muon ban bac, phe binh o. D.M.Q.!
Mot ten thuoc typ Viet Gian voi trinh do suy nghi ngao ech co nay (of this level) thi tot hon het nen "Dua cot ma nghe", vi cang noi thi su ngoc nghech cang lo bay. Chi can mot vi du sau cho ta thay la ten nay ngoc: ten nay noi nhu sau : " ... Ô. Đào Minh Quân chỉ nghe người ta nói về Hội Tam Điểm, về một Siêu quyen luc....". Chung ta hay thu dat cau hoi va tra loi ve dieu sau : o. D.M.Q. co vai ve gi trong CPLT? Cau tra loi la ong la "chief" va o. ta dang lam viec song hanh voi chinh quyen cua Hoa Ky. Chang le o. ta khong biet ro rang o. ta tiep xuc voi ai ? Mot nguoi lam viec trong noi cac (cabinet) cua o. ta co the khong biet ro rang, nhung noi ve o. D.M.Q., thi chac chan ong ta phai biet ro. Va chung ta cung nen can biet la, viec lam cua mot nguoi lien quan den nganh chinh tri, co khi bao ham ca hai mat, mat "chim" (undisclosed) va mat "noi" (disclosed). Mat khac, mot nha lam chinh tri nao cung co the tim cach noi sao cho nghe "bui tai", "got dua" loi le, muc dich de lam tang su ung ho cua nguoi khac cho minh. Cai van de o day la KET QUA trong cong viec ma ho huong toi moi dang ke (important); neu cai ket qua ve cong viec tot dep, thi day chinh la cai khon ngoan cua nha lanh dao; vi ho da biet xuc tien muc dich ma ho nham (aim at) bang cach noi sao cho su ung ho cua dan cho ho duoc tang. Trai lai noi ra cac loi le tot dep, ma roi chang lam duoc gi ca thi cai nay moi dang phe binh; day la truong hop cua dang CS, noi toan cac dieu tot dep ma thuc te cho thay ket qua cong viec cua ho la con "so Khong". Trai lai o. D.M.Q. noi rieng, va C.P.L.T. cua ong ta noi chung, qua that (indeed) da va dang lam duoc nhung dieu tot dep cho dan. Mot nha lanh dao duoc dan chung ung ho la do cai ket qua tot dep cua cong viec ma ho lam duoc cho dan; cac loi phat bieu cua ho, du la cac loi nao di nua, truoc dan chi co "trong luong" ("weight") phan nao. Con ... nhung ten nhu L.X.N. da va dang lam duoc gi cho dan? Hay chi co phe binh, boi nho nguoi khac voi cac loi le ma cang doc thi cang thay ... met them ! Xem cac truyen gia tuong con co duoc su thoai mai; khong nhu doc (read) cac dieu vu khong, bia dat hay trinh bay can xieng cua tac gia [Viet Gian] L.X.N. nay.

Unknown said...


Tac gia Le Xuan Nhuan viet :
"... Đã “mau chóng” là được rồi, cần gì phải “mau chóng hơn” cho rắc-rối?"
Lai tiep viet nhu sau :
"... mong không còn có những Thông Cáo “văn bất thành cú”, và những quyết-định thiếu nghiên-cứu, những kế-hoạch bất-khả-thi mà thôi."
Đã “mau chóng” là được rồi, cần gì phải “mau chóng hơn” cho rắc-rối?
Chung ta hay so chieu 2 loi viet tren mot cach tong hop : ro rang loi viet cua mot thang khong biet le phep la gi, noi trang ra, cua mot thang mat day; va loi viet cua mot ten dao duc gia. Ro rang ten nay la Viet gian.
Tiep, toi noi ra duoi day, vi sao loi noi tren cua ten Viet gian nay la ngu ngoc, ngao ech :
1) Ten L.X.N. nay viet : "Làm thế nào mà biết được tin-tức nào là tin-tức bổ-túc (thêm cho đầy-đủ)?" Su giai quyet dua tren noi dung tai lieu cung cap. Tin tuc khong phai nhu la mot phuong trinh toan hoc ma nguoi ta thay co the lap truoc . Tin tuc [info] (can biet) ve mot ca nhan nay khong phai giong het nhu tin tuc ve mot ca nhan khac; do cac dieu kien khac nhau tu dia vi, noi chon hanh nghe (le loi lam viec khong nhat thiet giong nhau tai moi tinh ly, phuong ...), tinh cach hanh dong cua duong su (don phuong hay co su tiep tay dong loa), le loi hanh dong cua duong su (chieu bai hoat dong) ... Cho nen tin tuc can biet ve mot ca nhan trong viec mua ban, tau tan tai san co the co chi mot an so, hai an so, hoac hon nua ! Khong the hoi mot cach ngu ngoc "Làm thế nào mà biết được tin-tức nào là tin-tức bổ-túc (thêm cho đầy-đủ)?" chi vi day la mot qua trinh dieu tra; khong co qua trinh dieu tra nao giong qua trinh nao het ! Vi cac dieu kien trong su hanh dong cua ca nhan nay khac voi ca nhan khac, nen su dieu tra se khong nhu giai mot phuong trinh toan hoc duy nhut; so an so se khac nhau tuy truong hop dieu tra. VA CHI KHI NAO "LIEN" DUOC TAI SAN THI MOI CO TIEN THUONG. CHO NEU KHONG "LIEN" DUOC TAI SAN THI LAY TIEN DAU MA THUONG ?? TIEN THUONG LA DUA TREN SO TIEN BAN DUOC TAI SAN, TY SO 10% NOI RO DIEU NAY.
Ten L.X.N. lai viet : " Vậy người cung-cấp tin-tức bổ-túc thêm 10% sẽ được tưởng-thưởng, còn [những] người cung-cấp tin-tức chỉ có 90% thì không được gì? Có bất-công không? Ngược lại, không lẽ muốn cho “công-bình” thì thưởng cho cả 2 bên (90% lẫn 10%), thành ra tỉ-lệ thưởng tiền là 20%? Còn muốn “công-bình” hơn nữa thì chia phần thưởng ra hai, một bên là 90% của 10%, một bên là 10% của 10% ". Cho toi hoi " Ong D.M.Q. co noi nhu vay khong? Hay chi ban suy doan roi cho do la "tu tuong" cua o. ta? Ban lo bich hay dang noi san trong con mong mi?
Theo ly thuong tinh, nguoi co cong nhieu thi duoc nhieu hon nguoi co cong it, cho doi nao nguoi bo ra 90% cong suc lai chi duoc tra ngang hang voi nguoi chi bo ra 10% cong suc? Nguoi di lam 90 gio, chang le duoc tra cung luong nhu mot nguoi lam cung mot viec, nhung chi lam 10 gio? Ten nay sao ma ly luan can xien vay?? Roi lai dong hoa (identify) cai loi suy nghi cua minh voi loi suy nghi cua o. D.M.Q. .
Ten L.X.N. nay noi "Tại sao không ấn-định hẳn, là tin-tức nào đầy-đủ (đòi-hỏi 100%) mới được tưởng-thưởng? Lúc đó, cần gì phải viết riêng hẳn một câu kết-luận ở cuối Thông Cáo, là “cung cấpthêm tin tức để việc tịch thâu được mau chóng hơn”.
Nhu toi da noi o tren, KHONG THE AN DINH HAN, LA TIN NAO DAY DU (full) HAY KHONG. Su dieu tra le thuoc vo so an so cua bai toan can dieu tra. Nen o. D.M.Q. da noi la su cung cap them tin tuc de viec tich thu duoc mau chong hon; vi neu thieu tin tuc thi tu nhien cac luat su cua o. ta phai mat them thoi gian se dieu tra. Giai mot an so nao cua mot phuong trinh toan hoc lam sao nhanh duoc? Chi bang co nguoi khac noi ngay cho dap so cua an so do (that) !
Mot lan nua la ten [Viet gian] L.X.N. nay da viet ra mot bai thao luan ngu ngoc, muc dich boi nho o. D.M.Q. va CPLT cua o. ta. Ban co hay, co gioi, thi sao khong lap ra ca mot hoi doan de lat do o. ta di? De xem co ai theo mot nguoi ngoc nhu ban khong ?

Unknown said...

Trong Sachhiem.net tac gia Le Xuan Nhuan viet : "Tôi đã cố tìm nhưng chỉ thấy tổng-thống và các thượng-cấp cấp bằng tưởng-lục cho người sống (lẫn người chết) nhưng không có thủ-tướng chính-phủ dởm nào [mà có đủ tư-cách] cấp bằng tưởng-lục (ban khen?) cho một tổng-thống Mĩ đã qua đời từ lâu (chỉ có tôn-vinh, chiêm-ngưỡng, tưởng-niệm... mà thôi.)"
Sau day, toi trinh bay vi sao ten L.X.N. ngoc nghech phe binh o. D.M.Q. nhu tren :
1) L.X.N. ten Viet Gian nay duoc a hua boi mot nu si [Minh Ha] hoac cung ngoc nghech, ngao op, hoac cung la typ Viet gian, boi nho CPLT cua o. D.M.Q.. Toi da noi ve dieu nay phia tren de cho thay (to show) tinh chat dan don (idiocy) cua ten Viet gian nay khi cho rang CPLT nay la chinh phu dzom. Cac ban hay click vo trang web sau thi se biet ve CPLT : Government of Free Vietnam - Wikipedia / Chính phủ quốc gia việt nam lâm thời - cuu tu chinh tri VNCH ... va cac trang web khac neu cac ban muon biet hu thuc (Toi cung nhu cac ban thoi, biet duoc CPLT nay qua cac trang mang, va toi da tim hieu, suy nghi va xem xet de biet su thuc).
2) O doi nay (in this life), luon co nhung su sang tao tu ca nhan nay, ca nhan no, tap doan nay, tap doan kia. Chinh cai diem dac sac nay moi tao ra su moi me, song dong trong doi song con nguoi. Con nguoi co bo oc, co su sang tao; con nguoi khong phai la con khi (monkey) chi biet nhai theo con khi khac. Cai van de tuong niem, ton vinh, chiem nguong ... nguoi chet du la ai di nua, dau phai la mot qui tac, mot dinh luat ma moi nguoi phai tuan theo ram rap ? Co luat phap nao noi rang khong duoc lam khac hon, ten ngoc L.X.N. nay hay cho ba con biet? Khi o. D.M.Q. khong muon theo cai le loi thong thuong thi dieu dang noi o day, chung ta hay phan tich vi sao o. ta da lam vay, va quan trong nhut la chung ta hay xem xet cai tac dong cua cai hanh dong sang tao nay. Chac chan rang o. ta muon to bay mot hanh dong nao do that dac biet doi voi co (former) tong thong Nixon, sao cho nguoi ta thay su nghiep o. Nixon da dac biet tac dong len Trung cong ra sao, trong van de bien dong. Va de thuc hien dieu nay, o. D.M.Q. da trao bang tuong luc cho chinh em ong Nixon. Mot nguoi nhan mot vat thay cho mot nguoi khac, khi nguoi khac khong hien dien vi bat cu ly do gi do, da khong nhan duoc. Ngoai do (besides), cai quan trong trong hanh dong chinh la cai tam, dau phai la cai hinh thuc? O. D.M.Q. da the hien mot hanh dong dac sac (special) xuat tu mot cai tam dac biet khen ngoi o. Nixon cua. Va toi thay rang hanh dong nay la thich hop. Ly do : khi chung ta noi den ton vinh, tuong niem ... chung ta thay day chi la (it's just that) chung ta de cap (mention) den mot cai gi chung chung : su nghiep noi chung cua mot nha lanh dao (tong thong Kennedy, ...), doi song noi chung cua mot nha lanh dao ton giao (thanh Gandhi, ...)... . Truong hop o. D.M.Q la o. ta chi muon de cap cung nhan manh den hanh dong cua o. Nixon doi voi T.C.; day (here) la su de cap den mot su viec xac dinh (specific) cho khong phai mot su viec chung chung. Chang le noi "ton vinh o. Nixon ve hanh dong cua o. da dong gop (contribute) trong su danh duoi T.C. khoi VN"? Co lo bich khong?! Tu ngu (word) "ton vinh" ham y de cap den mot cai gi cao quy, dac biet va hon han mot hanh dong "dong gop [cung voi nguoi khac] de lam mot viec gi cho dat nuoc". Cho nen o. D.M.Q. da phai tim mot cach nao do de dac biet noi len long cua minh doi voi o. Nixon trong su viec o. ta da lam cho VN. Neu o. D.M.Q. len dien dang va noi "toi rat nguong mo o. Nixon da giup ... " thi ... thuong qua ! O. ta da nghi ra mot cach khac, trao bang tuong luc muc dich de tac dong manh vo khan thinh gia. Mot hanh dong sang tao tu nhien se dem lai su chu y dac biet tu nguoi khac.

Unknown said...

... Cang doc (read) nhung loi cua ten Viet gian ngoc nghech (a hua theo la mot nu si "Minh Ha" cung ban chat ngoc nghech nhu han ta vi da ung ho han ta), toi cang thay met nguoi them. Toi xin dung but, khong phan tich nua, ve bat cu loi nao cua bat cu nguoi nao thuoc ... typ ngoc ma muon ban bac, phe binh, hay lam thay doi nguoi khac. Chung ta la con nguoi, khong ai hoan hao ve bat cu mat nao ca; cai van de dat ra la chung ta co muon hoc hoi tu nguoi nao khac khong? Ban hay hon nguoi ta ve mat nao do, thi ho chac han (very likely) hay hon ban ve mat khac nao do ! Chung ta thay duoc la co nguoi hay ve rat nhieu mat, nhung chung ta cung noi duoc la, tren doi nay se khong bao gio co mot nhan vat thap toan ve moi mat. Chung ta can hoc hoi cai hay cua nguoi khac de duoc tien hon, thay vi tim cach boi nho nhung nguoi lam gi do khong vua y minh.

Unknown said...

Trong trang web, "Son Huong: MỘT TRÒ HỀ CỦA ĐÁM CỜ VÀNG"
Chung ta hay xet co ly hay khong?
Chi 2 dieu sau xay ra, mot la co ly, hai la khong; khong the co su lung chung, nua (1/2) co, (1/2) nua khong, hay co ly phan nao hay khong co ly phan nao.
Neu la co ly thi CPLT cua o. D.M.Q. khong con ton tai nua. Nhung la thay, CPLT cua ong ta van con ton tai va ... cac trang web noi ve o. Tran Dan hoan toan bien mat tren mang web. Va, neu cac ban muon biet viec gi da xay ra cho o. Tran Dan thi hay xem vo trang web cua CPLTQGVN thi cac ban se duoc thoa chi to mo ngay! Dieu ma CPLT cua o. D.M.Q. van ton tai chung minh rang nguoi tung tin mang ten Son Huong hoac la ngu ngoc het biet, hoac la thuoc thanh phan Viet Gian, hoac la bao gom ca 2 dieu nay, co nghia la mot Viet gian ngu ngoc het biet. Ket luan : tin rac ruoi (crap info) cua mot ten Son Huong da bi lat tay (reveal) !

Unknown said...

LUAN BAN VE CHINH PHU QUOC GIA VIET NAM LAM THOI -
TREN CAC TRANG MANG, BLOGS, TU NHIEU NAM VE TRUOC CHO DEN NAY, CO NHUNG SU DAM TIEU HAY BOI NHO - NOI CHUNG NOI NHUNG DIEU RAT LA TIEU CUC VE CAI CHINH PHU LAM THOI NAY. NHUNG CHUNG TA THAY RO RANG CHO CHI DEN NAY, NAM 2017, CAI CHINH PHU LAM THOI NAY VAN HIEN HUU - KHONG NHUNG HIEN HUU, MA O. THU TUONG CUA CAI CHINH PHU NAY CON RA MAT - TRONG NAM NAY - NOI CHUYEN VOI BA CON XA GAN, TRONG LAN NGOAI NUOC. NHU VAY, CHUNG TA PHAI HIEU RANG DAY QUA THAT LA MOT CHINH PHU CO THUC LUC, DA THAT SU DUOC 28 NUOC TRONG CONG DONG CHAU AU UNG HO (CAC BAN NEN BIET LA TIN NAO XUAT PHAT TU WIKIPEDIA CO GIA TRI GAP NHIEU LAN HON MOT TIN NAO XUAT PHAT TU BAT CU TRANG MANG NAO, VI NO DUOC TONG HOP TU NHIEU NGUON TIN CHINH THUC. VE VIEC CPQGVNLT DUOC CAC NUOC TRONG HOI DONG CHAU AU CONG NHAN, TIN NAY DA DUOC WIKIPEDIA DANG TAI TU NAM 2013, QUA TRANG WEB "Government of Free Vietnam - Wikipedia"). VA CAC BAN CUNG THAY SONG SONG VOI SU HIEN DIEN CUA CAI CHINH PHU LAM THOI NAY LA NHUNG NHA DAU TRANH DAN CHU DOC LAP, HOAC NHUNG HOI DOAN, TO CHUC DAU TRANH DAN CHU KHAC, TU NHIEU NAM NAY MOC LEN DAY DO TRONG NUOC. TRONG CAI TAP HOP DAU TRANH NAY, C.S. CAY CU NHAT CAI CPQGVNLT NAY. C.S. DA NOI MOT CACH CAY CU VE TO CHUC CUNG BAN CHAT CUA CAI CPLT NAY, NOI CHUNG, VA THU LANH TOI CAO CUA NO, O. DMQ, NOI RIENG. DIEU NAY CHUNG TO CHO CHUNG TA THAY DIEU GI ? RO RANG LA CAI CPLT NAY CO TAM, CO THUC LUC QUAN TRONG BAC NHUT KHI SO SANH VOI BAT CU TO CHUC DAU TRANH NAO KHAC TRONG CUNG NHU NGOAI NUOC. CON CAC CA NHAN DUNG RA HO HET DAU TRANH THI DOI VOI C.S., CHUNG XEM CHANG CO KI-LO NAO CA; VI THAT DON GIAN, CHUNG DA CHO HO "NGHI GIAI LAO VAI NAM" TRONG "NHA DA"; CHUA NOI LA CHUNG CON CO THE TRUC LOI DUOC TU VIEC NAY; NHUNG NGUOI DUOC THA RA DAU PHAI LA KHONG DIEU KIEN KEM THEO? VA MOT KHI DUOC THA RA KHOI "LONG SAT" THI ... HO LAI TIEP TUC HO HET, DE ROI KHI HET HOI THI LAI DUOC "PHEP" TRO VO "NGHI GIAI LAO TIEP" TRONG ... "NHA DA" ! VQT LA VI DU RAT DIEN HINH VA HUNG HOT NHUT. DAU TRANH PHAI CO LY TRI KEM THEO. CHI DUNG VU LUC THI CHAC CHAN THAT BAI KHI SUC CUA BAN NHO NHOI, CO LAP ! NEU NHUNG NHA DAU TRANH DOAN KET DUOI LA CO KHOI NGHIA CUA MOT NHA LANH DAO DUY NHUT, THI SE LA MOT TAI HOA LON CHO DANG C.S... NHUNG NHA LANH DAO NAY PHAI CO THUC LUC, DUOC SU UNG HO CUA NGOAI BANG : VI KHONG MOT TAC SAT TRONG TAY, KHONG MOT XU CAC TRONG TUI, THI CAC BAN LAM DUOC GI TRONG SU DAU TRANH, NEU KHONG CHI LA HO HET MAI CHO DEN HET HOI ? ONG DAO MINH QUAN LA DAN ANH TRONG VIEC DAU TRANH, VI ONG TA DA DAU TRANH TU NAM 1991 TRUOC RAT NHIEU NGUOI KHAC; CAI TO CHUC "TAN DAN CHU" CUA ONG TA LAI DUOC CHINH THUC CONG NHAN LAN UNG HO TU CAC NUOC DAN CHU; ONG TA LAI LA NGUOI CO TAM LAN TAM CAO, KHONG NHU NHIEU NGUOI KHAC NOI NANG DU DOI, "NO DOM DOP" MA CHANG LAM DUOC GI DANG KE, NGOAI VIEC CHUNG MINH CHO THE GIOI BIET LA NEN DAN CHU O VN BI DAN AP. VIEC DAN BI DAN AP DUOI MOT CHE DO C.S. THI CA THE GIOI DEU BIET TU SAU THE CHIEN THU HAI ! CHO NEN NOI CAI KET QUA DAU TRANH CUA HO KHONG DAT DUOC MOT KET QUA NAO DANG KE TRONG VIEC GIAI THE CHINH THE C.S. LA VAY ! DAU TRANH PHAI CO CHIEN LUOC, DAU TRANH THOI NAY KHONG PHAI NHU THOI XA XUA VOI DAO KIEM NUA; DAU TRANH KIEU VO PHU SE CHAC CHAN DI DEN THAT BAI ! HY VONG NHUNG NHA DAU TRANH VE HOP TAC VOI THU LANH D.M.Q. CUA CPQGVNLT (CAC BAN KHONG THAY DIEU NAY; CAC BAN NEU LO CO BI GI THI O. DMQ CUNG HET LONG THUC DAY, HOAT DONG SAO CHO CHINH QUYEN HK CHO CAC BAN DUOC TU DO).