Thursday, March 12, 2015

NGUYỄN BÁ CHỔI * TRỌNG LÚ ĐI MỸ

Cả Lú đi Mỹ là đúng quy trình

Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - Dưới sự lãnh đạo tài tình của đảng ta, chuyện gì "muốn" xảy ra cũng phải "đúng quy trình". Chuyến đi Mỹ sắp tới của Cả Lú cũng không thoát khỏi luật "biện chứng" ấy của CSVN.
Đã gọi là đúng quy trình, thì sự việc phải xảy ra đúng lúc đúng chỗ. Từ chuyện nhỏ đến việc to. Chuyện nhỏ như xã lũ các đập thủy điện năm ngoái năm kia; xả nước trong hồ chứa đúng lúc mùa nước lũ đang đe dọa làng mạc phía dưới đang dầm dề mưa bão; đến chuyện vừa vừa như ông tướng Ngọ, Thứ trưởng Công An, phải chết đúng quy trình ngay sau khi vụ xử án tham nhũng Nguyễn Chí Dũng đang diễn tiến phát hiện dấu hiệu liên quan đến tướng Trần Đại Quang là xếp sòng CA; rồi tiếp theo là cái chết đúng quy trình của "Hốt Tất Liệt" Nguyễn Bá Thanh, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống "chuột" vào thời điểm "bình" bị đe dọa "có khả năng" bị đập bể; và nay lên hàng đại to là chuyện Cả Lú "đảng"(công) du Hoa Kỳ.
Vậy chuyến "cu dông" sang nước Mỹ Cút của đảng trưởng CSVN đúng quy trình ở chỗ nào?
Đó là chỗ "anh Cả/ anh Hai" trên đầu đang ra tay đập chuột, không chừa mống nào, kể cả "Hổ Vường Trung Hoa" cũng đang "sắp sa lưới" (*)
Xem thế, "đúng theo quy trình" tất yếu theo tinh thần của "Mười sáu chữ vàng" và "Bốn Tốt" làm kim chỉ nam, anh Cả/anh Hai đứng trên đầu đã hạ quyết tâm đập chuột thì, nhất định thằng em nằm dưới chân cũng phải làm theo.
Làm theo đàn anh phương Bắc là bổn phận của đàn em đã thành truyền thống kế từ ngày "cha già" phải băng rừng vượt suối bắc du để đích thân làm "kiểm điểm" trước chủ tịch Mao nhều (xem Đèn Cù của Trần Đĩnh); Hội nghị Thành đô về sau chỉ là tái khẳng định thân phận khuyển mã "ông cụ" đã tiên phong làm "ma đưa lối, quỷ đưa đường", nhưng theo anh Cả /anh Hai để đập chuột nhà mình kiểu "hổ vương" cũng không trừ như anh cả Tập (Cận Bình) đang làm, thì nhất định "bình" sẽ tan tành mây khói, là điều không thể được đối với "đảng CSVN quang vinh muôn năm".
Có người cho rằng, trước nguy cơ "bể bình", Bí Lú đang tìm đường giải bí khỏi bị bình bể, bèn nhắm mắt đánh liều ba bảy cũng liều xin đại một chuyến công du là cu dông sang "thằng Mỹ Cút", ở đó có tượng đài tưởng niệm hàng trăm triệu nạn nhân CS trên toàn thế giới được dựng ngay giữ thủ đô Hoa Thịnh Đốn, không biết Lú ta có bị TT Mỹ Obama dẫn đến "tham quan" nạn nhân mà "bác cháu ta" đã có công góp phần hàng triệu sinh mạng đồng bào Việt Nam

No comments: