Wednesday, March 18, 2015

HOANG HẢI THỦY * VŨ KHIÊU

Hay Chữ Lỏng!
Hoàng Hải Thủy
de 317
Buổi sáng Tháng Ba, trận tuyết cuối cùng trong năm đến Rừng Phong. Trong phòng ấm, đèn vàng, yên tĩnh, nhìn trên màn kính computer

No comments: