Wednesday, January 28, 2015

VẠN MỘC CƯ SĨ * NGÀY HÀNH TRÌNH TÌM TỰ DO

  NGÀY HÀNH TRÌNH TÌM TỰ DO
 VẠN MỘC CƯ SĨ

Trong những năm gần đây, đồng bào hải ngoại đã tranh đấu liên tục cho độc lập,tự do Việt Nam. Thủ tướng Nguyễn Bá Cẩn đã tích cực hoàn thành hồ sơ biển đông đề đưa ra Liên Hiệp Quốc, đồng thời ông và các nhà tranh đấu đã tái lập cơ cấu Việt Nam Cộng hòa để giải quyết Biển Đông và công hàm Phạm Văn Đồng.

 Công việc đang tiến triển thì ông từ trần, thọ 80 tuổi. Trước khi giã từ cuộc đời, cựu Thủ tướng cũng đã đóng góp công lao cho Độc lập Việt Nam trong khi bọn Việt Cộng quỳ lạy Trung Quốc, cam phận tôi đòi!

Năm 2014, cũng nổi bật sự kiện khá quan trọng là cụ Võ Toàn, 104 tuổi đã tổ chức Hội Nghị Diên Hồng Thời đại tại California để chống Trung Cộng xâm lược. Cũng như cựu Thủ tướng Nguyễn Bà Cẩn, hoàn thành nhiệm vụ thì về trời, giao công việc lại cho thế hệ sau.

Trong năm 2014, Thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải cũng nhắc lại pháp lý Việt Nam Cộng Hòa và Biển Đông. Cuộc vận động đã tiến vào quốc hội Canada và được các nhân sĩ khắp nơi tham dự. Tiến lên bước nữa, Thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải đã đưa dự luật công nhận ngày hành trình tự do của nhân dân Việt Nam.

Đây là Hành trình Tự do, không phải là Hành Trình bán nước của Hồ Chí Minh, của Đỗ Mười, Nguyễn Văn Linh. Rõ rệt là như thế. Ngày quốc hận vẫn còn trong tim ta, không bạo lực nào, danh lợi nào bắt ta phải nói trắng thành đen, phải bội sự thật của Lịch sử.


Hành Trình Tìm Tự Do tức là Hành Trình Biển Đông, hành trình qua các đưòng bộ. Không những dân VNCH mà dân XHCN cũng bỏ thiên đường cộng sản mà đi. 

Nay thì cộng sản gộc và con em Việt nam và Trung quốc cũng bỏ nước ra đi. Đó là Hành Trình tìm tự do. Thực tế và văn từ là một. 
Công nhận hành trình tự do tức là tố cáo cộng sản, tàn bạo dã man cho nên nhân dân phải liều chết bỏ nước ra đi. 30 tháng tư là mùa Quốc Hận, và với thế giới là Ngày Việt Nam đi tìm tự do.  Đó là ngày đen tối của lịch sử cộng sản, một tội ác không che giấu được.
Việc này làm cho Việt cộng gai mắt, chúng huy động bọn  văn nô  (Dư luận viên) viết bài chống đối. Tôi nghĩ rằng đồng bào Việt Nam, những  người quốc gia chân chính không thể mắc mưu cộng sản.

Trong bao năm nay, Việt Cộng phá hoại cộng đồng, lấy danh nghĩa chống cộng để vu khống các chiến sĩ tự do. Nhưng Việt Cộng không thể che đây sư thật. Cuộc chiến đấu của nhân dân ta vẫn tiến tới. Qua rồi thời đại lừa bịp của Hồ Chí Minh.

Sau đây là ý kiến của các chiến sĩ tự do, những vị linh mục khả kính của Việt Nam chúng ta.NGÀY QUỐC HẬN hay NGÀY HÀNH TRÌNH TÌM TỰ DO chỉ là hai mặt (tiêu cực và tích cực) của một vấn đề, một sự kiện: Ngày 30/4/1975, người dân uất hận vì mất nước, mất quê hương, mất tự do thì cũng ngay lập tức lên đường tìm tự do, đi tìm quê hương mới. 
Không có gì mà cãi nhau, khích bác nhau. Chỉ tổ làm lợi cho Cộng sản, gây cười cho Cộng sản. Chớ nên có tâm địa hẹp hòi, tấn công những ai gọi nó là "Ngày hành trình tìm tự do", vì tự cho rằng chỉ có mình là hiểu cộng sản nhất, là thấm cộng sảnlà thấm cộng sản nhất, là chống cộng số dách, là chống cộng đích thực, là yêu nước đầy mình!?!

Nghị sĩ Ngô Thanh Hải vận động được Quốc hội Canada vinh danh ngày đó dưới khía cạnh tích cực. Điều đó thật đáng hoan nghênh. 


Chúng ta nên dồn sức để cùng nhau đấu tranh với kẻ thù chung, kẻ thù duy nhất là đảng và chế độ Cộng sản tại Việt Nam.

Linh mục Phê-rô Phan Văn Lợi, Huế, Việt Nam, thành viên Khối 8406, thành viên Nhóm Linh mục Nguyễn Kim Điền, thành viên Hội Cựu Tù nhân Lương tâm.

No comments: