Tuesday, December 23, 2014

VƯỜN THƠ


CUỐI NĂM
SƠN TRUNG

Cuối năm gọi phôn thăm bạn cũ
Một vài người không trả lời.
Phải chăng bạn già đang nằm trong bệnh viện?
Hay bạn đã đổi nhà mới?
Hay bạn đi du lịch nơi xa xôi?
Biết hỏi thăm ai?
Lòng riêng ngậm ngùì!

Giáng sinh 2014
TỪ TA DIỆN BÍCH BÊN NGƯỜI
NGHIÊU MINH

Giờ tôi diện-bích-hư-không
Nghe hươu nai chạy bên giòng cuồng lưu
Xung quanh là những bụi mù
Lang thang con bướm hồi cư tìm đường

Chợt nghe gió thoảng mù sương
Bao nhiêu không sắc cũng phường lao xao
Tôi ngồi diện-bích-chiêm-bao
Bao nhiêu cánh cửa ba đào mở toang

Trăm năm vừa thấy hân hoan
Cuối cùng nhắm lại hàng hàng vô vi
Chợt nghe ngoài bến gọi đi
Cánh cửa khép lại còn gì nghìn xưa

Từ ta diện-bích-bên-người
Ôi thôi mưa nắng ướt tờ lịch xanh
Chừ ta ngộ chữ ba sinh
Hoàng hôn chưa tới, bình minh chưa về


Thôi thì hai đứa bến mê
Bên cầu nghe gió thổi về. Hồn bay!

NGHIÊU MINH

 LỄ TẠ ƠN                        

Tạ ơn trời Phật đoái thương con         
Dâu bể bao phen vẫn sống còn         
Ngước mặt nhìn đời không hổ thẹn   
Hiếu trung giữ vẹn tấm lòng son  
Tạ ơn Tổ Quốc Việt Nam yêu         
Ân huệ cho con đã quá nhiều              
Hơn bốn ngàn năm trang sử Việt
Hào hùng bất khuất biết bao nhiêu      
Tạ ơn Cha Mẹ hạ sinh con         
Nuôi dưỡng dạy răn được vẹn tròn 
Điều phải biết theo, sai biết tránh       
Công ơn Cha Mẹ lớn tày non         
Tạ ơn tất cả khắp xa gần                     
Dòng họ, gia đình, bạn hữu thân
Đã mến thương tôi trong cuộc sống       
Cho đời đẹp mãi tựa mùa Xuân              
Tạ ơn nước Mỹ, nhân dân Mỹ          
Mở rộng vòng tay đón thế nhân               
Cứu giúp bao người trên Thế giới 
Mầu da chủng tộc chẳng hề phân       
Tạ ơn Sư Trưởng, quý Cô, Thầy       
Trí tuệ cho con tự bấy nay         
Ân đức khai tâm trân quý ấy           
Đã đủ hành trang cuộc sống này.
                      TỪ PHONG

        THANKSGIVING
Thank you, the Buddha who's had pity on me
So that from so many vicissitudes of life I am free;
Raising my eyes to look at anyone without shame,
Filial piety and loyalty kept, I've attained my aim.
Thank you, my beloved Vietnam fatherland
For lavishing your favor on me, I understand,
Over four thousand years our  history inheritable
How many examples magnanimous, indomitable!
Thank you my kind parents who gave me birth
Brought me up, educated; proud to be on earth,
I know the evil to avoid, with the good to comply:
The credit is due to them, the merit mountain-high.
Thank you everybody everywhere far and near,
My lineage, my family precious, my friends dear
Who have been fond of me in this life in chime,
Our existence is always beautiful like springtime.
Thank you, America, the Americans humane
For receiving with wide arms people mundane
Rescuing, relieving on the globe so many a soul
Not distinguishing race, color, just those in dole.
Thank you, Abbot, my Master, each bonze, nun
For giving me Wisdom long since well done.
Your rich graces to develop my mind wakerife
Have provided me with enough luggage in life.
                              (http://LeXuanNhuan.tripod.com/ChoicePoems.html)


No comments: