Monday, September 8, 2014

TS. NGUYỄN PHÚC LIÊN * ĐẤU TRANH DIỆT CỘNG


4 ĐIỂM CỦA Ý CHÍ ĐẤU TRANH CỦA DÂN TỘC

Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
Geneva, 31.08.2014

Chính vì sự hiểu biết về CSVN như vậy, mà cái Ý CHÍ ĐẤUI TRANH CỦA DÂN TỘC, trước sau, quá khứ hiện tại hay tương lai, tuần tự thực hiện 4 ĐIỂM ĐẤU TRANH SAU ĐÂY:

1)         CHÔN VÙI HẲN CƠ CHẾ CSVN

2)         LOẠI TRỪ HÒA GIẢI HÒA HỢP GIẢ TẠO VỚI ĐẢNG CSVN

3)         ĐUỔI TẦU XÂM LĂNG ĐẤT,  BIỂN

4)         PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRONG CHÍNH TRỊ—LUẬT PHÁP DÂN CHỦ

Chúng tôi xin cắt nghĩa tóm lược, nhưng căn bản về từng điểm thực hiện. Những điểm thực hiện này không phải là vì qúa khứ tội ác của đảng CSVN, nhưng chính là vì TƯƠNG LAI thăng hóa Xã hội và phát triển Kinh tế Đất nước.


Điểm 1)
CHÔN VÙI HẲN CƠ CHẾ CSVN

Việc phát sinh và lan tràn THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ là thuộc về Cơ chế chủ trương Độc tài Chính trị nắm Chủ đạo Kinh tế để mà thả cửa cướp bóc của chung thành của riêng, bóp cổ họng cả dân nghèo để chiếm từng mảnh đất bán cho tài phiệt nước ngoài. Khi THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ, do chính Cơ chế là nguồn phát sinh và làm cho lan tràn, thì đó là việc phá sản Kinh tế quốc dân như chúng ta thấy tình trạng hiện nay. CSVN nói đến những cải cách mô hình Kinh tế, nhưng đó chỉ là thoa dầu cù là ngoài da để lừa đảo dân và quốc tế bởi lẽ chúng vẫn cố thủ giữ lại nguyên Cơ chế. Việc sửa đổi Hiến Pháp năm 2013 vẫn giữ lại Điều 4 chứng tỏ chúng vẫn cố thủ giữ lại nguyên vẹn căn bệnh cũ là nguồn gốc phát sinh và lan tràn THAM NHŨNG, LÃNH PHÍ.

Vì vậy, chỉ còn một cách để cứu nước và phát triển là phải CHÔN VÙI HẲN CƠ CHẾ CSVN, đó là vì TƯƠNG LAI DÂN TỘC VÀ ĐẤT NƯỚC.


Điểm 2).
LOẠI TRỪ HÒA GIẢI HÒA HỢP
GIẢ TẠO VỚI ĐẢNG CSVN

Đám Lãnh đạo hiện nay đã THAM NHŨNG, LÃNH PHÍ ngập họng. Chúng muốn tẩu táng tài sản đã cướp giựt được để sống sung sướng xa hoa cho chúng và cả dòng họ của chúng. Vì vậy, chúng muốn một giải pháp Hòa Giải Hòa Hợp giả tạo để cho chúng hạ cánh an toàn, thậm chí còn được sang Mỹ sống an thân và hưởng thụ. Chúng mong mỏi đám chính khứa cơ hội trước đây tỵ nạn tại Mỹ hay đám gọi là phản tỉnh, nhưng vẫn còn mang nọc độc Hồ Chí Minh trong tim của mình tỉ dụ như Ts Luật Cù Huy Hà Vũ chẳng hạn…, sang Mỹ để vận động một số Dân biểu, Nghị sĩ… để làm công việc Hòa Giải Hòa Hợp này.  Nếu kiểu Hòa Hợp Hòa Giải «Made in USA«  thì rất thuận lợi cho đám Lãnh đạo CSVN hiện hành để chúng có may mắn hạ cánh an toàn trên đất Mỹ mà hưởng thụ những tài sản đã cướp bóc được.

Đây là việc Hòa Giải Hòa Hợp GIẢ TẠO vì việc Hòa Giải Hòa Hợp THỰC THỤ là phải trực tiếp giữa DÂN TỘC và đảng CSVN. Năm 2013, Dân Tộc đã cho đảng CSVN một dịp may mắn để làm công việc Hòa Giải Hòa Hợp THỰC THỤ này qua việc sửa đổi Hiến Pháp. Nhưng ngày 28.11.2013, Quốc Hội gật, theo lệnh của Bộ Chính Trị, đã phản bội lại tinh thần Hòa Giải Hòa Hợp qua những góp ý của Dân đưa lên.

Tất cả những Hòa Giải Hòa Hợp «Made in USA« , «Made in France«  nhất là «Made in China« đầy chất độc… giữa đám chính khứa cơ hội từ nước ngoài trở về và với đám Lãnh đạo hiện hành đảng CSVN đều là GỈA TẠO vì đã loại Dân Tộc ra ngoài. Chúng ta phải LOẠI TRỪ HÒA GIẢI HÒA HỢP GIẢ TẠO VỚI ĐẢNG CSVN.


Điểm 3)
ĐUỔI TẦU XÂM LĂNG ĐẤT,  BIỂN

CSVN đã bán Đất và Biển cho Tầu Hán :

*          Biên giới Việt Nam ở phía Bắc đã bị thu hẹp lại mà CSVN không bao giờ dám tuyên bố minh bạch những Văn Kiện ký kết giữa CSVN và Tầu Cộng.

*          Khắp Lãnh thổ Việt Nam lúc này, đó là việc chiếm cứ những khoảng đồi núi hay đồng bằng cho Tầu khai thác. Công nhân và Thương gia Tầu sang Việt Nam tự do mở những Làng mạc, những Khu Thương mại lớn. Việc chiếm cứ Lãnh thổ này đã trở thành hình da báo.

*          CSVN đã để cho Tầu Hán thực hiện cuộc xâm lăng Kinh tế diệt hẳn Kinh tế Việt Nam trên sân nhà. Hàng hóa Tầu tràn ngập Thị tường Việt Nam. Hàng độc hại của Tầu đang tàn hại sức khỏe tương lai của Dân tộc Việt.

*          Ở ngoài biển, Hoàng Sa và Trường Sa đã bị bán đứng cho

CSVN đã để cho Tầu Hán thực hiện cuộc xâm lăng Kinh tế diệt hẳn Kinh tế Việt Nam trên sân nhà. Hàng hóa Tầu tràn ngập Thị tường Việt Nam. Hàng độc hại của Tầu đang tàn hại sức khỏe tương lai của Dân tộc Việt.

*          Ở ngoài biển, Hoàng Sa và Trường Sa đã bị bán đứng cho Tầu từ thời Hồ Chí Minh / Phạm Văn Đồng. 3/5 vùng biển trước đây thuộc Việt Nam, nay đã bị Tầu chiếm cứ, cấm đoán, giết hại ngư dân Việt Nam ra đánh cá.

Đảng CSVN đã bán Lãnh thổ, Lãnh hải cho Tầu Hán, nay còn bất lực không thể giữ được những phần còn lại.

Việc chống Xâm Lăng từ Tầu Hán, từ bao ngàn năm Lịch sử, là việc đồng lòng giữa Lãnh đạo nước và Toàn Dân. Hình ảnh những bô lão trong Hội Nghị DIÊN HỒNG đồng thanh thét lên «ĐÁNH« đang cho con cháu ngàn năm sau không quên sự nhất trí Dân và Vua Tướng lãnh đạo. Nay Lãnh đạo nước, với tướng Phùng Quanh Thanh liệt dương, lại là đám phản quốc, rước Tầu Hán vào xâm lăng, thì cái «logic«  muốn đuổi được Tầu Hán là phải diệt trừ trước đã cái đám Lãnh đạo nước đang làm nội gián bán nước trong lòng Dân tội. Chúng đã sử dụng bạo lực Công an để ngăn cản, đánh đập và bỏ tù những người bầy tỏ lòng yêu nước muốn đuổi giặc Tầu.

Lịch sử đã cho thấy rằng, sau bao thời kỳ bị Hán tộc xâm lăng, Dân tộc Việt cùng Vua Chúa Lãnh đạo đã đuổi được Tầu Hán, bảo vệ vẹn toàn Lãnh thổ và Lãnh hải. Truyền thống và khả năng ĐUỔI TẦU XÂM LĂNG ĐẤT,  BIỂN, vẫn còn đó, nhưng phải diệt trừ đám nội gián bán nước CSVN như điều kiện tiên quyết.


Điểm 4)
PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRONG
CHÍNH TRỊ—LUẬT PHÁP DÂN CHỦ

90% dân chúng Việt Nam khi được hỏi ý kiến đã chọn một Mô hình Kinh tế Tự do và Thị trường. Đây là tài liệu từ Quốc nội :


Dân Tộc Việt Nam, khi chôn vùi hẳn đảng CSVN rồi, cũng phải chọn lựa Mô hình Kinh tế Tự do và Thị trường THỰC THỤ. Một Mô hình Kinh tế Tự do và Thị trường, như CSVN từng tuyên bố, mà chọn Môi trường Chính trị—Luật pháp độc tài, đó là giả tạo và tréo cẳng ngỗng.

Mô hình Kinh tế Tự do và Thị trường THỰC THỤ trong tương lai của Việt Nam phải đi kèm với Môi trường CHÍNH TRỊ—LUẬT PHÁP DÂN phù hợp (Environnement POLITICO—JURIDIQUE  DEMOGRATIQUE adéquat).


Kết Luận

4 ĐIỂM tuần tự thực hiện của Ý CHÍ ĐẤU TRANH CỦA DÂN TỘC trên đây không phải hẳn là vì hận thù quá khứ chiến tranh mà CSVN gây ra cho Dân tộc như CSVN luôn nhồi sọ cho lớp tuổi trẻ, mà chính yếu là vì TƯƠNG LAI của các Thế hệ đến sau mà Dân Tộc, vì vậy, phải quét sạch đi cái Cơ chế CSVN hiện hành để thăng hóa Xã hội và phát triển Kinh tế quốc dân Việt Nam !

Chúng tôi muốn lấy lời khẳng định của Ông HUỲNH KIM BÁU để nhắn đến những ai còn đang "bưng bô" Cơ chế CSVN. Việc lựa chọn chủ nghĩa cộng sản là một 'sai lầm' theo ý kiến của một cựu Tổng thư ký Hội Trí thức Yêu nước TP. Hồ Chí Minh.Trao đổi với BBC nhân bà Võ Thị Thắng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng mới qua đời ở Sài Gòn, ông Huỳnh Kim Báu, cựu đồng chí của bà Thắng trong thời gian trước 1975 tại Sài Gòn, nói:"Chủ nghĩa Cộng sản là một sai lầm. Phải đấu tranh để loại bỏ nó đi, xây dựng một xã hội dân chủ. Chứ không thể nào duy trì một chế độ độc tài độc đảng như hiện nay"

Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế

No comments: