Friday, September 19, 2014

NGUYÊN THẠCH * LỬA THIÊNG ĐỐT GIẶC

Mau bật lên lửa thiêng đốt giặc

Anh bật lên đóm lửa
Chị bật lên đóm lửa
Em bật lên đóm lửa
Triệu người Việt Nam cùng bật lên đóm lửa
Lửa sẽ thiêu rụi bọn đồ tể hung tàng

Lửa sẽ đốt cháy bọn Hán gian
Lửa táp khét lẹt bon hung tàn phản quốc

Tất cả người Việt Nam hãy nhìn vào sự thật
Hội Nghị Thành Đô (*) là mồ chôn cất nước Nam
Nó còn độc địa, nguy hiểm hơn cả Công Hàm bán nước (**)


Muộn lắm rồi!
Hỡi triệu người bôn ba xuôi ngược
Thêm năm năm, hỏi được gì hơn?
2020 là ngày đánh dấu tủi hờn
Đảng cộng sản Việt Nam đã van lơn kẻ thù xin gia nhập.

Nguyễn Văn Linh, Đỗ 10, Phạm Văn Đồng, Nông Đức Mạnh, Lê Đức Anh...
Bộ chính trị, trung ương đảng là ai?
Xin thưa: Họ là những tên hạ cấp
Đem Việt Nam sáp nhập vô Tàu!

Họ là trâu, là ngựa, là sài lang, chó sói... những con thú hoang thì nào biết niềm đau
Lại càng không có được sự tự hào dân tộc!.

Họ là bọn Thái thú nô Tàu mất gốc
Biến toàn dân thành nô bộc thiên triều
Trước hiểm họa mất nước, mất Tổ Quốc thân yêu
Tất cả hãy hy sinh làm ngọn lửa thiêu quân thù trước khi quá muộn

Lịch sử 4.000 năm, đành mất đi oan uổng?
Bao máu xương, để lũ cuộn đành sao?
Chúng ta là con cháu Rồng Tiên, vốn dĩ tự hào
Triệu triệu người hãy là ngọn lửa để nung cao tinh thần ái quốc
2020, chỉ còn năm năm, hãy ngẩng đầu lên mà đối mặt với sự thật.


Nguyên Thạch
danlambaovn.blogspot.com

No comments: