Monday, September 22, 2014

KIẾN NGHỊ CỦA BÀ LÊ DUẨN

Kiến nghị của bà Nguyễn Thị Vân 
(Vợ thứ hai của ông Lê Duẩn) 

LTS. Kiến nghị này do người Lót gạch đăng tải, không biết hư hay thực nhưng cũng chẳng có gì mới lạ vì chúng ta ai cũng biết vụ án Tổng Cục II,  và kiến nghị này  cũng chỉ là tài liệu  thêm về Tổng cục II. Nếu kiến nghị này không do bà vợ hai Lê Duẩn viết thì cũng do nhân viên  của Tổng cục II muốn truy sát Võ Nguyên Giáp chứ không ai xa lạ.

No comments: