Saturday, September 6, 2014

SƠN TRUNG * CỘNG SẢN PHẢN DÂN HẠI NƯỚC


CỘNG SẢN PHẢN DÂN HẠI NƯỚC

SƠN TRUNG


Từ khởi đầu, cộng sản là một tổ chức phản dân hại nuớc, chỉ vì họ khéo lừa dối, che đậy nên it ai biết rõ bản chất chủ nghĩa cộng sản. Ngay cả những con người giỏi giang, thông minh, tài ba tầm cỡ quốc tế như Trần Đức Thảo, Nguyễn Mạnh Tường, Jean Paul Sartre, Albert Camus, Bertrand Russell. .. cũng sai lầm mà đi theo cộng sản.. .

I. CỘNG SẢN KHÔNG PHỤC VỤ VÔ SẢN

Trước khi Lenin xuất hiện, người Nga đã theo chủ nghĩa Marx. Lúc bấy giờ, các tầng lớp trí thức, tiểu tư sản, nông dân, công nhân đều chịu ảnh hưởng tư tưởng của Voltaire, Montesquieu và Marx mà tập hợp thành tổ chức cách mạng chống Nga hoàng. Đại hội đầu tiên bí mật họp tại Minks năm 1898, thành lập đảng Lao động Xã hội Dân chủ Nga (The Russian Social Democratic Labor party), gồm đảng Công nhân Xã hội Dân chủ Nga (Russian Social-Democratic Workers' Party ), và đảng Dân chủ Xã hội Nga ( the Russian Social-Democratic Party) , lấy chủ nghĩa Marx làm cơ sở.Thực ra trước đó, Tổ hợp Giải phóng Lao Động (Group for the Emancipation of Labour ) ra đời năm 1883 cũng theo chủ nghĩa Marx.Đại hội Lao động Xã hội Dân chủ Nga họp lần đầu năm 1901 tại Minks, đại hội hai tại họp tại Bỉ nhưng bị nhà cầm quyền Bỉ đuổi nên chuyển qua Luân Đôn năm 1903.

Trong phong trào cộng sản Nga, Georgi Valentinovich Plekhanov (1857- 1918), Julius Martov hay L. Martov (1873 – 1923), và Alexander Fyodorovich Kerensky ( 1881 – 1970) là những người đi tiên phong. Lúc bấy giờ trong đại hội 1903, Vladimir Lenin và Julius Martov tranh cãi, đưa đến việc chia ra hai nhóm ,một nhóm do Lenin cầm đầu, còn nhóm kia do Plekhanov và Martov lãnh đạo . Theo phe Lenin chiếm thiểu số trong đại hội 2 , và thường là chiếm thiểu số trong các hội nghị đảng và nghị trường thế mà Lenin vỗ ngực xưng là phe đa số (Bolshevish) và gọi đối thủ là phe thiểu số (Menshevish) và ra tay tàn sát phe Martov. Như vậy là cộng sản giết cộng sản, cộng sản giết giai cấp vô sản chứ không phục vụ vô sản.

Hơn nữa, khi Lenin, Stalin lên nắm quyền đã nuôi tham vọng bá chủ hoàn cầu, quyết vượt qua Mỹ và đánh bại Mỹ, nên đã bắt dân lao động khổ sai trong các công trường, nông trường. Kết quả tại Nga và Trung quốc mỗi nước có hàng chục triệu người đã chết vì đói rét và bệnh tật. Như vậy, cộng sản coi nhân dân, đặc biệt là giai cấp công nông là nô lệ cho tham vọng của đế quốc cộng sản chứ không phục vụ quyền lợi vô sản.


Sau khi cộng sản nắm quyền, nhất là tại Trung Quốc , Việt Nam, cộng sản trở thành giai cấp thống trị, thành giai cấp mới, thành tư sản đỏ. Nay tại Trung Quốc, trong Quốc hội đa số là tư sản đỏ, gốc con ông cháu cha cộng sản chứ không có công nhân, nông dân.Tại Việt Nam cũng vậy, hiện này có hàng ngàn tư sản đỏ, với tài sản vài trăm triệu đô cho đến hàng tỷ đô la Mỹ. Từ trước cho đến nay, cộng sản thường kết tội quân chủ và tư bản bóc lột, nhưng quân chủ và tư sản vẫn tỏ ra ưu ái với vô sản , vẫn thực thi giáo dục phổ thông, dân nghèo không phải đóng học phí và viện phí ngoại trừ cấp đại học, trong khi đó cộng sản bắt dân đóng hàng trăm, hàng ngàn thuế má và lệ phí khác.


II. CỘNG SẢN PHẢN QUỐC

Sau khi Hồ Chí Minh làm đơn xin học trường Thuộc Địa mà không được chấp nhận, ông bèn chạy sang hàng ngũ cộng sản Pháp rồi len lỏi vào hàng ngũ đệ tam quốc tế cộng sản. Thế là từ đó, Hồ Chí Minh trở thành tay sai của Stalin và Mao Trạch Đông, và đảng cộng sản Việt nam và nước Việt nam trở thành phiên thuộc của cộng sản quốc tế. Mọi việc, Hồ chí Minh đều phải thỉnh thị ý kiến và báo cáo cho Trung cộng và Nga. Trung cộng đã đưa một người Hoa tên là Hồ Tập Chương vào thay chân Nguyễn Tất Thành với danh hiệu Hồ Chí Minh để dễ dàng xâm chiếm Việt Nam, và biến Việt nam thành đạo quân lê dương trong công cuộc xâm chiếm châu Á và thế giới. . Ngoài Hồ Chí Minh còn có Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Hoàng Văn Hoan, Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười .. . toàn là một lũ bán nước, đem Việt Nam độc lập, tự do thành một châu quận của Trung Quốc. Như vậy, những ai ca tụng Hồ Chí Minh yêu nước hãy sám hối ngàn vạn lần !


III. CỘNG SẢN PHẢN DÂN, HẠI NƯỚC

Marx vỗ ngực cho rằng chủ nghĩa cộng sản phục vụ đa số, còn các chính thể khác chỉ phục vụ thiểu số. Trong Tuyên ngôn của đảng cộng sản, Marx viết: "Tất cả những phong trào lịch sử, từ trước tới nay, đều là do thiểu số thực hiện, hoặc đều mưu cầu lợi ích cho thiểu số. Phong trào vô sản là phong trào độc lập của khối đại đa số, mưu cầu lợi ích cho khối đại đa số.
The proletariat, the lowest stratum of our present society, cannot stir, cannot raise itself up, without the whole superincumbent strata of official society being sprung into the air."


Đó là những lời huyênh hoang, vô nghĩa. Đầu thế kỳ XIX đến thế kỷ XX ngoại trừ Anh quốc có một nền khoa học tiến bộ, một nền công thương nghiệp phát triển, còn các nước đa số còn lạc hậu, một số nước thì mới bắt đầu xây dựng công thương nghiệp hiện đại. Nga, Trung Quốc, Việt Nam còn là những nước nông nghiệp lạc hậu. Theo tài liệu của Đào Duy Anh và Nguyễn Thế Anh, công nhân Việt Nam trước 1945 chỉ có khoảng 200,000 kể cả trẻ con, nghĩa là chỉ chiếm khoảng 1% dân số 20 triệu. Nếu theo định nghĩa chặt chẽ và rõ ràng của Engels, công nhân hay vô sản là những người thợ giỏi tay nghề, làm việc tại các hãng xưởng hiện đại của tư bản thì con số đó phải dưới 1%.

Những người như phụ bếp Nguyễn Tất Thành, thợ sơn Võ Chí Công, thơ hoạn heo Đỗ Mười, lưu manh Trần Quốc Hoàn ... thì không phải là công nhân, là vô sản. Hạ đẳng xã hội là giai cấp công nhân chưa đến 1% thì thượng đẳng xã hội là tư bản cũng chưa đến 1%. Còn lại 98% là giai cấp trung lưu, là lớp người mà Marx cho là thành thành phần lưng chừng. Trong quan điểm cộng sản, cộng sản còn bị giết thì giai cấp lưng chừng chính là bọn phản động, là kẻ thù của nhân dân sẽ bị giết hoặc giam cầm...Khi 98% nhân dân là kẻ thù thì cộng sản phục vụ ai và ai là đa số được cộng sản phục vụ? Ngày nay, cộng sản cướp nhà cửa, ruộng đất nhân dân thì rõ ràng là cộng sản hại dân, hại nước.


Từ trước, cộng sản đã là một tổ chức phản dân hại nước mang tầm vóc quốc tế. Ban đầu, cộng sản mị dân, họ ra sức đề cao dân chủ, tự do. Nào là Nhật báo Nhân dân, Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, Ủy ban nhân dân... nhưng ngân hàng thì Ngân hàng Nhà nước!

Lenin khoác lác tuyên bố " Cộng sản có tự do hàng triệu lần tư bản" . Câu này đã trở thành trò cười nhưng Nguyễn thị Doan vẫn chứng tỏ là tài năng một con vẹt, một tay ninh hót  không ngượng miệng và gian dối thành thần!  Có như vậy thì thị mới được  nhập bọn với  NguyễnPhú Trọng,  Trương Tấn Sang, Nguyễn Tấn Dũng trong ván bài cộng sản đại bịp! Dù tư bản, thực dân có xảo quyệt, vẫn cho tư nhân ra báo, vẫn có bầu cử, ứng cử, và quốc hội có tiếng nói của nhân dân. Trái lại, cộng sản cướp đoạt mọi quyền tự do, dân chủ của nhân dân. Chủ trương " đảng cử dân bầu" của cộng sản là một trò lưu manh. Các nước chủ trương " tam quyền phân lập ", còn cộng sản với đường lối " đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ tập thể " cũng chỉ là một chính sách dối trá, vì cộng sản nắm tất cả. Cộng sản là đảng, cộng sản cũng nắm chính quyền và các viên chức đảng và chính phủ cộng sản đều nằm trong quốc hội. Có những tư nhân, tôn giáo và ngay cả đảng viên cộng sản cũng chỉ là bù nhìn, phải phục tòng tuyệt đối tổng bí thư dù y bán nước, tham nhũng, tàn ác.

Tổ chức đảng song song với chính phủ là một tổ chức thừa thải và vô ich, là những con ký sinh trùng của một thân thể bệnh hoạn. Các nước đều có đảng phái hoạt động dân chủ nhưng không nắm toàn bộ sinh hoạt và quyền lợi kinh tế, chính trị, quân sự... của quốc gia, và không  tàn bạo, tham ô như cộng sản. Đó là  một lũ " ăn hại đái nát  "một đảng cướp, trong gần một thế kỷ đã hút máu tủy nhân dân ta. Phải loại bỏ nó càng sớm càng tốt..


Cộng sản cướp đoạt quyền tự do dân chủ của nhân dân trong chủ trương vô sản chuyên chính của Marx. Dân chúng không có có quyền tham gia ứng cử, bầu cử và phát biểu về việc nước. Ai nói trái ý cộng sản thì bị giết , bị tù đày. Các nưóc có đại biểu trong quốc hội, có quyền chất vấn chính phủ, phê bình đường lối, chính sách của chính phủ, còn trong chế độ độc tài, cộng sản hoàn toàn hành động phi dân chủ và phi pháp. Chúng che giấu mọi việc, chúng dối trá mọi điều. Người quốc gia đã biết rõ cộng sản, người dân trong chế độ cộng sản cũng biết cộng sản nhưng chưa đến lúc nói ra. Nay thì toàn dân, toàn đảng đã  nghe tin  Hồ Tập Chương, công ước Phạm Văn Đồng và mật ước Thành Đô. Và toàn thể nhân dân đều đòi hỏi chính miệng bọn cộng sản  Hà nội phải nói lên sự thật.

Trên Dân Làm Báo, nhiều chiến sĩ  như Đỗ Thị Minh Hạnh,  Trần Quốc Việt,  Linh mục Phan Văn Lợi, Huế,Annie Thanh, Kevin Nguyễn , Huỳnh Anh Tú FB , Vodanhkhach, Trịnh Bá Phương,Nguyễn Quốc Giang,Nguyễn Hữu Tình - Đà Nẵng,An Nguyen FB,Lê Anh Hùng,,Xuan Mai Huỳnh Thi FB, Nguyễn Đình Hà, Trịnh Kim Tiến ,Song Chi FB,  v.v. . đã nói lên quyền được biết của nhân dân . Và các mạng đã thông tin cho đại chúng biết những kiến nghị của các đảng viên già đòi hỏi đảng phải trà lời trước nhân dân về công hàm Phạm Văn Đồng, về mật ước Thành Đô và âm mưu Trung Cộng trong  quỷ kế thay  long tráo phượng Hồ Tập Chương.


Đó là những đòi hỏi chính đáng. Đó là bước khởi đầu thực thi dân chủ , để tiến tới việc xóa bỏ cộng sản độc tài, thành lập một quốc gia Việt nam độc lập, tự do, dân chủ.

No comments: