Monday, August 18, 2014

LÊ THÀNH NHÂN * SINH LỘ CHO VIỆT NAM

SINH LỘ CHO VIỆT NAM
                                                         minhtânLêThànhNhân
 
NHỮNG NGÀY CHÍ NGUY CỦA ĐẤT NƯỚC
 
Đầu tháng 5 năm 2014 được đánh dấu trong lịch-sử Việt Nam như là một trong những ngày chí nguy của Đất Nước và Dân-tộc Viêt Nam khi mà con sư-tử đói Tàu cộng giương ra những nanh vút khổng lồ của chúng toan vồ lấy và ăn tươi nuốt sống lân quốc Việt Nam.  Đó là ngày mà tên CS đầu xỏ Tàu cộng phơi bày cho cả thé-giới thấy thực chất của chủ-nghĩa CS là xâm-lăng và ăn cướp kẻ khác còn thô bạo gấp nghìn lần bọn "đế-quốc tư bản" mà chúng thường lên án.  Trong khi đó thì bọn "hậu thân của Nga sô" cũng làm như vậy ở Ukraine và hùa theo bọn Tàu cộng ăn cướp để phanh thây "đồng chí XHCNVN" từng có công làm tay sai đánh thuê cho chính Liên xô trong mưu đồ xích hóa Đông Nam Á trước khi Liên-xô sụp đỗ năm 1989.
 
 Tưởng cần nhắc lại hai sự kiện trước đây:
 
1.  Tháng 2 năm 1979, khi "đồng chí Tàu cộng" xua quân xâm lăng Việt Nam ở phía Bắc, thì "đồng chí Nga cộng (Liên-xô)" ... án binh bất động, làm ngơ, mặc dầu đã có hiệp-ước phòng-thủ hỗ-tương với Việt cộng và mặc dù Việt cộng kêu cứu thống thiết!
 
2.  Năm 1988, khi Tàu cộng xua quân xâm lăng chiếm đảo Garma của Việt Nam, thì "đồng-chí Nga cộng" lại cũng ... án binh bất động, làm ngơ!
 
Trong vụ Tàu cộng xâm lăng lãnh hãi của Việt Nam ở Biển Đông hiện nay, bọn "hậu thân Nga cộng-- Putin" không những án binh bất động mà còn ma mảnh "biến đau thương của đồng-chí Việt cộng thành cơ hội bán vũ-khí để hốt bạc làm giàu".  Thế mà những cái đầu VC u-mê, ấu trỉ ở Bắc bộ-phủ nằm mơ là có thể "dựa vào Nga (cộng) để đẩy lui Tàu cộng".
 
CỘNG-ĐẢNG HỐ CHÍ MINH ĐÃ ĐƯA VIỆT NAM ĐẾN THẢM HỌA MẤT NƯỚC HÔM NAY
 
1.  Huyền-thoại "Chủ-nghĩa CS giúp giải phóng các dân tộc bị áp-bức".  HCM và đồng bọn đã tin tưởng ngây thơ rằng chủ-nghĩa CS có thể giúp giải-phóng VN khỏi ách thực-dân theo "Đề cương Giải-thực" của Lénine.  Hầu hết các nước cựu thuộc địa trên thế-giới không nhờ đến chủ nghĩa CS đã thu hồi độc lập rất sớm và tốn phí ít xương máu hơn nhièu (Ấn-độ, Mién Điện, Nam Dương, v.v...).  HCM đã tốn 10 năm để "đuối thực dân Pháp ra ngỏ trước chỉ để ... rước thực dân Tàu cộng tàn độc hơn vào ngỏ sau"!
 
ĐÓ LÀ SAI-LẦM THỨ NHỨT CỦA CỘNG ĐẢNG HCM.
 
2.  Huyền thoại " Đuổi Pháp để giành độc lập".  Trận Điên Biên Phủ là do Tàu cộng "đánh giùm" chớ đâu phải do HCM và Võ Nguyên Giáp đánh.  Bởi vậy nên cộng-đảng HCM mới tự biến thành một tên "đẩy tớ" của Tàu cộng dẩn đến thảm họa Tàu cộng cướp nước hôm nay.
 
 ĐÓ LÀ SAI-LẦM THỨ HAI CỦA CỘNG ĐẢNG HCM
 
3.  Huyền thoại "Chống Mỹ cứu nước". 
Cộng-đảng HCM thi hành chỉ-thị của tên đế-quốc CS Liên-xô xâm lăng Miền Nam như  là một tên "đầy-tớ vâng lệnh chủ" chớ làm gì có việc "chống Mỹ  cứu Nước".  Lê Duẩn trắng trợn khoe khoan hành-động phản quốc của cộng-đảng của y: "Ta đánh chiếm Miền Nam là đánh cho Liên-xô và cho Trung quốc!"
Chính hành-động phản-quốc đó của Cộng-đảng HCM đã cướp đi sinh mạng của 4 triệu người Việt và tàn phá đất nước tan hoang cho đến ngày nay, với những thảm cảnh Tù đày, Thủy-lợi, Kinh-tế Mới, Vượt Biên, nghèo đói đến phải đem bán phụ-nữ ra nước ngoài, v.v....
 
ĐÓ LÀ SAI-LẦM THỨ BA CỦA CỘNG ĐẢNG HCM
 
Nếu "Mỹ là đế-quốc xâm-lược" thì tại sao bây giờ lại  phải van xin Hoa Kỳ trở lại để ... bảo vệ giùm biển, đảo của mình?  Tại sao quân ta đủ sức "đánh thắng" đệ nhứt cường quân-sự Hoa Kỳ mà lại không đủ sức giữ được lãnh thổ, lãnh hải của mình?  Chỉ những ngư dân Việt Nam đáng thương bị Tàu cộng giết hại, cướp bóc mà còn không bảo vệ nỗi?
 
4.  Huyền-thoại: "Bán Nước để cứu Đảng là con đường đúng đắn"
Khi đế-quốc CS Liên-xô sụp đổ vào cuối thập niên 1980, thay vì coi đó là cơ-hội bằng vàng để "thoát khỏi thân phận làm nô-lệ cho CS quốc-tế", để đưa Dân-tộc tiến lên như các nước Đông Âu thì các môn đệ của HCM lại vác xác đến Thành-đô (Tứ Xuyên) đàu tháng 9 năm 1990 để xin quy phục Bắc triều, xin cho nước Việt Nam đưọc làm một tỉnh của Tàu trễ nhứt là năm 2020.  Cộng đảng HCM rõ ràng là một lũ bán Nước cố bám lấy quyền lợi chứ không hề yêu Nước; đảng đó đã luôn luôn sẳn sàng hi sinh nền độc-lập của Tổ-quốc Việt Nam để phục vụ quyền lợi của ngoại bang, hết Nga đến Tàu.
 
ĐÓ LÀ SAI-LẦM THỨ TƯ CỦA CỘNG ĐẢNG HCM
 
Tóm lại, trái với những "huyền thoại lừa bịp" nhai đi nhai lại từ lúc khai sinh đến nay, CỘNG ĐẢNG HCM ĐÃ LỰA CHỌN CON ĐƯỜNG PHẢN QUỐC, HẠI DÂN TRONG SUỐT 70 NĂM LỊCH-SỬ CỦA ĐẢNG.  VÀ CHÍNH CON ĐƯỜNG ĐÓ ĐÃ ĐƯA ĐẤT NƯỚC VÀ DÂN TỘC TA ĐẾN BỜ DIỆT VONG HÔM NAY.  BỞI VẬY ĐẢNG ĐÓ KHÔNG CÓ CÔNG GÌ VỚI ĐẤT NƯỚC MÀ CHỈ CÓ TỘI LỚN VỚI TỔ-QUỐC VÀ DÂN-TỘC!
 
Những đảng-viên thực tâm yêu nước đã từng bị "đảng" lừa gạt hãy nhận ra sự thật lịch-sử đó để trở về với Dân-tộc và cùng với đồng bào chống giặc cứu Nước.
 
SINH-LỘ CHO VIỆT NAM
 
Bất cứ chiến-lược-gia nào trên thế-giới cũng đều biết là vị-trí địa-dư của nước Việt Nam là địa-điểm mà mọi thế-lực lớn trên thế-giới đều muốn "chiếm lĩnh" khi có cơ-hội đầu tiên. Ngay trong giai-đoạn đầu của phong-trào chiếm thuộc địa của các nước Tây Âu thì "cô gái kiều diễm Việt Nam" đã "lọt vào mắt xanh" của đế-quốc Tây Ban Nha, rồi Pháp.  Kế đến là Nhựt trong đệ II Thế-chiến, rồi Pháp trở lại lần thứ hai, rồi sau đó là Hoa Kỳ, rồi Liên-xô, Trung cộng... Không một lúc nào là không có một "cường quốc" ở bên cạnh Việt Nam. Muốn tồn tại và giữ được nền độc-lập, tự chủ, những nhà lãnh đạo Việt Nam phải có một tinh-thần dân-tộc thật vững vàng và phải sáng suốt vận dụng các thế-lực thời đại vào mục-tiêu bảo vệ nền độc-lập và tự chủ của dân-tộc mình.
 
Trong bối cảnh hiện nay, Việt Nam có 4 con đường để lựa chọn:
1.  Quy phục Bắc triều của Tàu cộng theo "Thỏa hiệp Thành-đô năm 1990" của cộng-đảng HCM;
2.  Trở lại theo Nga để chống Tàu cộng như thời Lê Duẩn;
3.  Lập Khối Trung-lập, Phi-Liên-kết cùng với Miên, Lào, Thái-Lan, Miến-Điện có sự bảo đảm của các cường quốc;
4.  Liên kết với Hoa Kỳ và đồng-minh của Hoa Kỳ như Nhựt, Nam Hàn, Phi-Luật-Tân, Úc, v.v... để chống sự xâm-lược của Tàu cộng;
 
Mọi người Việt có lòng yêu nước tối thiểu đều thấy ngay là con đường số 1 và con đường số 2 trên đây mà cộng-đảng HCM đã đi theo là "tử lộ" và đã đưa Đất Nước đến thảm họa mất nước hiện nay.
 
Con đường số 3 là con đường "lý-tưởng" như được áp-dụng ở Thụy-sĩ chẳng hạn.  Nó bảo-đảm ổn-định chánh-trị vì các cường quốc không tìm cách lập vây cánh của mình để thao túng quyền lực: hi vọng tránh được tình trạng có những phe thân Tàu, thân Nga, thân Pháp, thân Mỹ. .. .đấu đá tranh giành quyền lợi với nhau gây chia rẻ dân tộc và bất ổn chánh-trị.  Quan-trọng nhứt là quốc gia không phải trút hết tài-nguyên vào việc mua sắm vũ-khí vô cùng tốn kém (như Hà Nội đang làm).  Nhờ vậy mà nền kinh tế có được tài nguyên để phát triển nhanh chóng đưa Đất Nước lên kịp với thế giới.   Điều khó khăn là con đường đó đòi hỏi phải có một nhóm người lãnh-đạo thật tài ba, xuất sắc để vận-động ngoại-giao với các cường quốc để họ chấp thuận bảo đảm qui chế trung-lập của mình, nhứt là có biện pháp trừng phạt bọn xâm-lăng vi phạm nền trung lập của các thành-viên của Khối. Một khi nền trung-lập của Việt Nam được các cường quốc bảo đảm rồi thì cái lợi tức thời là Tàu cộng không thể tùy tiện xua quân xấm lấn như chúng đang làm hiện nay. Các tổ-chức đấu-tranh của NVQG chúng ta mắc một nhược điểm lớn là không biết giá-trị vô cùng to lớn của vũ-khí ngoại-giao như các dân-tộc Anh, Pháp, Hoa Kỳ, Nhật-bản, v.v...
 
Còn lại con đường thực tế hiện nay là con đường số 4. Từ nhiều năm nay chúng tôi đã từng khẳng định trong các bài viết của chúng tôi về các giải pháp cứu Nước (xin mời vào trang mạng www.minhductandan.com):  trong bối cảnh của thế-giới ngày nay, không ai có thể giúp VN đẩy lui được cuồng vọng xâm-lăng của Tàu cộng ngoài Hoa Kỳ.  Với những hành-vi thô bạo của Tàu cộng từ tháng 5 năm 2014 nhằm áp đặt chủ-quyền của chúng trên Biển Đông dựa theo Đường 9 đoạn của chúng,  Tàu cộng đã không dễ gì rút giàn khoan khỏi vùng đặc-quyền kinh-tế VN, và ngưng các hành-vi xâm lấn khác NẾU KHÔNG CÓ:
 
a.  Thượng Viện Hoa Kỳ ra Nghị-quyết lên án Tàu cộng và yêu cầu Tàu cộng tôn trọng nguyên trạng của trước ngày 1 tháng 5 năm 2014 ở Biển Đông;
b.  Các thượng-nghị-sĩ John McCain và Shelton Whitehouse họp báo ngay tại Hà Nội tuyên bố ủng hộ VN và lên án Tàu cộng (8/8/14);
c.  Quốc-hội Hoa Hoa Kỳ cứu xét gấp việc bải bỏ lệnh cấm bán vũ-khí sát thương cho Việt Nam;
d.  Ngoại-trưởng Hoa Kỳ John Kerry bày tỏ lập-truờng cứng rắn của HK tại hội-nghị Sangri-La (Singapore) và nhứt là tại diễn-đàn ASEAN tại thủ-đô Miến-Điện mới đây (8 đến 10 tháng 8, 2014);
e.  Chủ-tịch Tham-mưu trưởng Liên Quân Hoa kỳ --tướng 4 sao Martin Dempsey -- đến Hà Nội để cam kết giúp VN bảo vệ độc-lập và an-ninh quốc-gia (8/14/14 đến 8/17/14).
 
Ngoài ra, trong thời gian trên, cựu TT Bill Clinton cũng dã đến Hà Nội với một sứ mệnh do TT Obama giao-phó.
 
Với các hành-động trên đây của Hoa Kỳ, cơn nguy biến của Đát Nước Việt Nam đã tạm thời đang được đẩy lùi.
 
Xin mọi người Việt khắp nơi thiết tha đến sự tồn vong của Đất Nước:
 
-  Hãy tạ ơn những nhà lãnh-đạo HK đã đóng góp vào công cuộc cứu nguy Tổ-quốc Việt Nam thoát khỏi tình thế nguy khốn nhứt trong những ngày tháng qua.
 
Bỏ qua những sai lầm chiến-lược của Hoa Kỳ về VN trong quá khứ, phải công nhận CHÍNH HOA KỲ LẦN NẦY ĐÃ MỞ RA SINH-LỘ CHO VIỆT NAM (trong khi thi-hành chánh sách chuyển trục sang Á châu);
 
 -  Hãy tạ ơn tất cả những đồng bào và đoàn-thể trong và ngoài nước đã đóng góp vào việc tạo ra được những diễn biến trên đây có khả năng thay đổi vận mệnh của Đất Nước chúng ta;
 
 -  Hãy tạ ơn Hồn thiêng Sông Núi nước Việt đã xui khiến cho lũ bành-trướng tham lam Tàu cộng đem đăt giàn khoan HD-981 trên Biển Đông khiến cho Hoa Kỳ và thế giới báo động về cuồng vọng làm bá chủ thế-giới của của bè lũ Tập Cân Bình ở Trung Nam Hải/Bắc Kinh .  Bè lũ Việt-gian phản quốc tay sai Tàu cộng ở Bắc Bộ-phủ cũng "bị vô hiệu hóa".  Quan trọng nhứt là nhờ vụ giàn-khoa HD-981 mà khí thế chống Tàu cộng cướp nước của toàn thể đồng bào người Việt khắp nơi đã lên cao đến tột độ.
 
Đại họa bị Tàu cộng cướp nước chỉ mới được đẩy lùi một bước chứ chưa hẳn là đã biến mất.  Các sĩ-phu và đoàn-thể ngưòi Việt yêu Nước khắp nơi, trong và ngoài nước (nhứt là ở Hoa Kỳ), vẫn cần phải tiếp tục công cuộc đấu tranh của mình cho tới ngày Đất Nước hoàn toàn thoát khỏi nguy cơ xâm lược và thôn tình của Tàu cộng.
 
ĐÔI LỜI KÉT LUẬN
 
Các hành-động rõ ràng, dứt khoát và cương quyết trên đây của Chánh-phủ và Quốc-hội Hoa Kỳ trước đại-họa xâm-lăng thô bạo của Tàu cộng ở Biển Đông đã khiến chúng tôi cảm thấy phần nào lạc quan cho vận mệnh của Dân-tộc chúng ta.
 
Những diễn biến đó phù hợp gần đúng với sự mong ước trong bài viét 3 năm trước đây của chúng tôi “CON ĐƯỜNG CỨU NƯỚC NGẮN NHỨT” (xin vào tham khảo tại www.minhductandan.com).
 
 Nó ngắn nhứt vì KHÔNG phải đi qua cái núi xương, sông máu của 4 triệu NGƯỜI VIỆT trong đảng CSVN+gia-đình cọng thêm vài triệu NGƯỜI VIỆT hải ngoại khác được những nhóm như Lê Duy San-Lão Móc-Kiêm Ái-TNHH… dán cho nhản-hiệu “VIỆT- GIAN”! (“MUỐN CHỐNG TÀU CỘNG PHẢI TIÊU DIỆT VIỆT CỘNG.  MUỐN TIÊU DIỆT VC PHẢI TIÊU DIÊT VIỆT GIAN”)(Xin nhắc lại: Hoa Kỳ đã đánh sập toàn bộ đế-quốc CS Liên-xô năm 1989 mà không cần “tiêu diệt” đảng-viên CSLX nào hết!)
 
Nó ngắn nhứt vì KHÔNG PHẢI chờ vài chục năm để tiêu diệt hết VC và VG, rồi mới bắt đầu chống Tàu cộng để “cứu nước”.  Lúc đó thì “Nước Việt” còn đâu nữa mà cứu!
 
Nó ngắn nhứt vì KHÔNG PHẢI chờ cả ngàn năm để cho “Tàu cộng đánh thắng VC”,  giao Đất Nước VN cho Tàu cộng cai trị để dân Việt phẩn uất mà nổi lên đánh đuổi Tàu cộng để …cứu nước! (Xin xem lại cuộc tranh-luân chung quanh bài viết “ANH CHỌN AI?” trên diễn đàn)
 
Vì đi theo chủ-nghĩa CS PHI NHÂN BẢN, PHI TỔ-QUỐC, PHI DÂN-TỘC, Cộng-đảng HCM đã phung phí xương máu của hơn 10 triệu sinh mạng NGƯỜI VIỆT trong hơn 70 năm qua.
 
Cái ưu việt của CHÍNH-NGHĨA QUỐC-GIA là không chủ-trương CỔNG RẮN TÀU CỘNG VÀO NHÀ ĐỂ CẮN NGƯỜI VIỆT và không chủ-trương  ĐỂ CHO GIẶC TÀU VÀO ĐÔ HỘ ĐẤT NƯỚC, DÙ CHỈ MỘT NGÀY VÀ DÙ VỚI BẤT CỨ LÝ DO GÌ! “
 
Hải-ngoại ngày 16 tháng 8 năm 2014
 
minhtânLêThànhNhân
Email: minhtandiendan@yahoo.com
GHI CHÚ: Xin mời vào trang mạng www.minhductandan.com để đọc tiểu-sử và các bài viết khác của  tác-giả, nhứt là bài viết:"PHẢI LÀM GÌ KHI VẬN NƯỚC ĐANG ĐỔI THAY?".
 

No comments: