Saturday, July 12, 2014

Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, * CÁC «CỤ« LÃO THÀNH CÁCH MẠNG CSVN

CÁC «CỤ« LÃO THÀNH CÁCH MẠNG CSVN
HÈN NHỤC VÀ ĐÊ TIỆN

Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
Geneva, 11.07.2014

Giặc đến nhà đàn bà phải đánh ! Nay giặc không những đến nhà mà còn vào chính trong nhà rồi, còn đem máy móc dụng cụ đào xới hầm mỏ lấy quặng, đem 2 giàn khoan hút dầu của nhà chúng ta.

CSVN được dân trả thuế nuôi quân đội, mua vũ khí, thì lại không dám đánh, chạy chui rúc trốn lui lủi một cách hèn hạ. Đức TRẦN HƯNG ĐẠO đã mắng chửi thái độ này trước đây : « Nay các ngươi trông thấy quốc sỉ mà không biết thẹn, thân làm tướng phải hầu giặc (Tỉ dụ như Phùng Quanh Thanh chẳng hạn!), mà không biết tức. Chẳng những ta chịu nhục bây giờ, mà trăm năm về sau, tiếng xấu hãy còn mãi mãi ! » (tiếng xấu này mà chúng tôi phanh phui trong bài hôm nay dù đã từng ngàn năm sau!). Vua TRẦN NHÂN TÔNG hiểu rõ lòng độc địa Tầu Hán : « Các người chớ quên, chính nước lớn mới làm những điều bậy bạ trài đạo. Vì họ cho mình cái quyền nói một đường làm một nẻo. Cho nên cái họa lâu đời của ta là họa Tầu Hán. Tức là họ không tôn trọng biên giới quy ước. Không thôn tính được ta thì gậm nhấm ta. Họ gậm nhấm đất đai của ta, lâu dần họ sẽ biến giang san của ta từ cái tổ đại bàng thành cái tổ chim chích. Vậy nên các người phải nhớ lời ta dặn : « Một tấc đất của tiền nhân để lại, cũng không được để lọt vào tay kẻ khác!» ». Vua LÊ THÁNH TÔNG thì phán quyết bản án nặng nề cho những kẻ để mất đất và biển của Tổ Tiên (Tỉ dụ như CSVN đang bán nước hiện nay chẳng hạn) : « Một thước núi, một tấc đất của ta lẽ nào lại tự liệu vất bỏ được ! Kẻ nào dám đem một thước núi, một tấc đất của Tổ Tiên giống nòi để làm mồi cho giặc thì kẻ đó phải bị TRỪNG TRỊ NẶNG ! »

Ngày nay, không phải chỉ một thước núi, một tấc đất, mà CSVN mang cả những vùng đồi núi và đồng bằng từ Bắc chí Nam mỗi vùng rộng nhiều chục cây số vuông, mang cả biển, đảo ngoài khơi Việt Nam rộng từng những ngàn, mười ngàn hay trăm ngàn cây số vuông để dâng hiến cho Tầu Hán. Cái tội ấy không những bị TRỪNG TRỊ NẶNG NỀ, mà còn đáng phải XỬ TRẢM, phải CHU DI TAM TỘC ! Cái tội này chỉ vì  ham quyền hành cho đảng để độc đoán cướp bóc của cải cho riêng cho mỗi đảng viên. Điều đó càng làm cho tội bán nước thêm nhục nhã hèn mạt hơn !

Người lính VNCH, Dân nghèo và Đàn bà yếu đuối
can đảm đứng lên bảo vệ Đất Tổ

Giặc đến nhà Đàn bà phải đánh ! CSVN đã hèn hạ chui lủi như chuột trước xâm lăng Trung cộng lúc này. Nhưng chúng lại lên mặt vu khống người lính VNCH trước đây là «Việt gian phản quốc« , mạ lỵ Dân nghèo, Dân oan và những người Đàn bà yếu đuối xuống đường lúc này chống xâm lăng là những người «phá rối trật tự bán nước của chúng«  để chúng thẳng tay lấy cớ dùng võ lực công an đàn áp họ !

Trước đây, những người lính VNCH, mà CSVN gọi là «Việt gian« , đã phải hy sinh thân mình để bảo vệ Miền Nam VN khỏi rơi vào xâm lăng của Ý thức hệ ngoại lai do Hồ Chí Minh và đồng bọn mang vào đè trên đầu trên cổ Dân Tộc. Đây chính là cuộc XÂM LĂNG NGA TẦU mà Hồ Chí Minh và đồng bọn làm tay sai đưa xâm lăng vào Việt Nam. Cụ thể năm 1974, những người lính VNCH, dù biết lực lượng Tầu Hán mạnh hơn mình nhiều, nhưng vẫn can đảm nổ súng bắn Hải quân Trung cộng để hy sinh trên biển cả bảo vệ Hoàng Sa ! Những người lính VNCH chống ngoại xâm thực sự để bảo vệ Đất Tổ và Dân Tộc. Cao cả thay, chứ không hèn nhục như Phùng Quang Thanh, như cả đảng CSVN !

Những người Dân nghèo, Dân oan, từ việc đòi Công lý đất, nhà riêng tối thiểu làm phương tiện sống còn của thân xác, họ đã trở thành một lực lượng oai hùng và can cảm đứng lên, xuống đường kêu gọi toàn dân hãy cùng nhau chống Tầu Hán xâm lăng đất, biển của Tổ Tiên. Xin hãy xem Videos dưới đây để thấy lòng can đảm đáng nêu gương cứu nước cho những kẻ giầu có, quyền thế, trí thức trí ngủ và đám bưng bô trong cũng như ngoài nước mong nhẩy bàn độc với bè lũ hèn hạ bán nước CSVN soi chung để thấy mình nhục :
PHONG TRÀO LIÊN ĐỚI DÂN OAN VN.:

Những người Dân oan, Dân nghèo này phần lớn là đàn bà, ngay cả những cụ bà yếu đuối. Nhưng họ không hèn như lớp người tự xưng là những «CỤ«  Lão thành Cách Mạng mà chúng tôi đề cập liền dưới đây.

Những «CỤ« lão thành cách mạng
HÈN NHỤC VÀ ĐÊ TIỆN

Những «CỤ«  luôn rêu rao tự xưng «Anh hùng lão thành cách mạng« nay thực là hèn hạ câm như hến hoặc chỉ làm cách miệng trong hang thỏ đế. Chúng tôi nhớ cách đây 20 năm, một Tùy viên quân sự của của Tòa Đại Diện CSVN tại Liên Hiệp Quốc, Geneva, trong cuộc nói chuyện ở quán Cafê với tôi về «CỤ«  Võ Nguyên Giáp, đã tuyên bố : »Thế giới có 5 tướng tài, thì Việt Nam đã chiếm 3 « . Tất nhiên trong 3 tướng CSVN này, Võ Nguyên Giáp là số 1 và được ca tụng là anh hùng lão thành cách mạng và khai quốc công thần, đã từng chống xâm lăng như đánh Pháp đuổi Mỹ. Tôi trả lời một cách nhẹ nhàng : »Sao không nói rằng CSVN chiếm cả 5 đi cho gọn ! ». Mặt ông Tùy viên vẫn đơ đơ dường như không hiểu câu nói mỉa mai khinh bỉ của tôi đối với những gian xảo láo khoét của CSVN.

Nhưng tại sao đứng trước việc Trung quốc khai thác Bô xít Tây nguyên mà chính Võ Nguyên Giáp thấy đây là việc xâm lăng địa điểm trọng yếu về quân sự của Việt Nam, mà «CỤ«  lão thành cách mạng Võ Nguyên Giáp chỉ nói được vài tiếng phản đối rồi xìu xuống êm re luôn. «CỤ«  trở thành anh hùng cách miệng mà thôi ! Cũng vậy, một tướng như Nguyễn Trọng Vĩnh, cũng được ca tụng là «CỤ«  lão thành cách mạng, nhưng cũng chỉ nói được ít câu phản đối về việc CSVN cho Tầu thuê dài hạn những khu đồi núi rộng bát ngát của Lãnh thổ Việt Nam, nay cũng êm ru bà rù trước giàn khoan xâm lăng biển từ Trung quốc. «CỤ«  đã từng đánh Pháp đuổi Mỹ xâm lăng, nên mới được tặng tước hiệu Lão thành Cách Mạng. Chúng tôi chỉ đưa ra hai «CỤ« lão thành cách mạng mà nhiều người biết đến tên. Nhưng còn nhiều lắm những «CỤ«  lão thành cách mạng này mà chúng tôi cũng dám gọi rằng họ là HÈN NHỤC VÀ ĐÊ TIỆN.

Gọi như vậy, có xấc láo hay không đối với các «CỤ«  được xưng là anh hùng cách mạng? Chúng tôi thưa là không xấc láo và chúng tôi có những lý do sau đây để cắt nghĩa:

1)         Các « CỤ «  lão thành cách mạng này được gọi như vậy vì đã chống ngoại xâm, đánh Pháp đuổi Mỹ. Chính các «CỤ«  đã đẻ ra và gây dựng đảng CSVN con cháu bán nước ngày nay. Cái công gầy dựng này thêm cho các «CỤ«  danh hiệu khai quốc công thần.

2)         Nay chính đám con cháu này đã bán nước cho Tầu Hán, rước voi về dầy Đất Tổ. Các «CU«  đã không nói lên được nửa lời phản đối chính con cháu của mình, đó là chưa kể đến việc phản đối xâm lăng của Trung cộng. Các «CỤ«  sợ con cháu bắt mình bỏ tù để rồi chết trong tù hay sao ? Trước đây các «CỤ«  từng tuyên bố đánh Pháp đuổi Mỹ đến giọt máu cuối cùng mà các «CỤ«  không sợ, nay lại sợ chính con cháu của mình và sợ quân xâm lăng Tầu Hán đến nỗi té đái khiến miệng câm như hến. Tầu Hán là quân xâm lăng truyền kiếp của Dân Tộc VN, chứ không chỉ «xâm lăng nhất thời«  như Pháp. Việc sợ té đái đến câm như hến nbày là cái HÈN của các «CU« . Trước đây, Pháp bắt bỏ tù, các «CỤ«  không sợ. Nay con cháu mới dọa tù, các «CỤ«  đã sợ té đái. Trước đây, trước họng súng thực của Pháp, Mỹ, các «CỤ«  nói là không sợ, nay chỉ thấy súng bắn nước của Trung cộng, các «CU«  đã sợ teo chim nói không lên lời ! Các «CỤ«  có HÈN không ?

3)         Tôi đã cho thấy cái HÈN của các «CỤ«  như ở trên đây. Bây giờ tôi chứng minh cái NHỤC của các «CỤ« . Thực vậy, trước đây các «CỤ«  tuyên bố là thấy dân mình bị đánh đập tàn nhẫn, nên các «CỤ«  động lòng xả thân cứu dân bị ức hiếp đánh đập, nên tự cho mình cái VINH cứ dân. Nay các «CU«  trông thấy cảnh những người đàn bà chân yếu tay mềm xuống đường chống Tầu Hán mà bị công an đánh đập tàn nhẫn, hốt thẩy họ lên xe không một chút kính nể, thế mà các «CỤ«  vẫn ngồi yên uống trà trong phòng khách nhìn cảnh đau đớn đàn áp những người đàn bà yêu nước này, các «CỤ«  có thấy mình NHỤC đối với những người đàn bà chân yếu tay mềm này không. Họ chỉ vì câu kêu gọi của Tổ Tiên «Giặc đến nhà đàn bà phải đánh !». Nếu trong những cuộc biểu tình chống ngoại xâm của những người đàn bà này, các «CỤ«  cùng xuống đường đứng trước họ để án ngữ sự tàn nhẫn của công an, thì họ không bị công an đánh đập tàn nhẫn như vậy. Thấy kẻ yếu đuối bị đánh đập, thế mà các «CỤ«  vô cảm, không chịu cùng đi biểu tình để cản ngăn công an, đó là cái NHỤC của các «CỤ«  đối với nữ giới chân yếu tay mềm vậy.

4)         Còn cái ĐÊ TIỆN của các «CỤ«  ở chỗ nào ? Chúng tôi biết rõ rằng các «CỤ«  câm như hến trước cảnh xâm lăng của Trung quốc, không dám xuống đường cùng đi biểu tình để cứu những bậc nữ lưu chân yếu tay mềm khỏi cảnh công an VN đánh đập tàn nhẫn người Việt vì lòng yêu nước, đó là chỉ vì các «CỤ«  sợ MẤT TIỀN HƯU BỔNG nuôi thân già. Già rồi, còn ăn uống được nhiều đâu ! Thế mà chỉ vì MIẾNG ĂN HƯU BỔNG, mà các «CỤ lão thành cách mạng«  câm như hến trước cảnh Tầu Hán xâm lăng, vô tâm không xuống đường biểu tình để cứu quần chúng nghèo khổ, chân yếu tay mềm bị công an đánh đập, đó là cái ĐÊ TIỆN vì miếng ăn tuổi già của các «CỤ«  vậy ! Nên bỏ chữ «CỤ«  đi và tự gọi mình là thằng «CU«  hay con «CU« !

Kết Luận

Việc NỔI DẬY CÁCH MẠNG của toàn Dân Tộc phải xẩy ra để :

(1)       CHÔN VÙI CSVN BÁN NƯỚC
(2)       LOẠI BỎ «HÒA GIẢI HÒA HỢP«  GIẢ TẠO ĐỂ CSVN TIẾP TỤC
(3)       ĐUỔI TẦU XÂM LĂNG ĐẤT LIỀN & BIỂN ĐẢO
(4)       DÂN TỘC DÀNH LẠI QUYỀN LÀM CHỦ ĐỂ THĂNG TIẾN XÃ HỘI & PHÁT TRIỂN KINH TẾ ĐẤT NƯỚC

Nhưng có những cản lực cho NỔI DẬY CÁCH MẠNG khiến cho Ý chí của Toàn Dân chưa thực hiện mau chóng được cho đến ngày nay. Những cản lực này chính là thái độ vô tâm như của những «CU«  lão thành cách miệng hoặc của một số tầng lớp khác như : (i) Trí ngủ Trí thức từ chương và chồn lùi; (ii) Đám phản tỉnh nhưng do dự trước lương hưu bổng ; (iii) Đám con cái Tư bản đỏ chỉ biết yên thân ăn chơi trác táng trước xâm lăng của Hán Tầu; (iv) Đám thiểu số đã có chút đồng lương độ nhật bấp bênh cho qua ngày do tài phiệt nước ngoài hay do đám «đại gia«  gian lận mướn làm đầy tớ ; (v) Đám chính khứa trong cũng như ngoài nước bưng bô CSVN muốn Hòa Gải Hòa Hợp để mong nhẩy bàn độc hớp miếng bánh vụn do CSVN tiếp tục thẩy xuống.

Chúng tôi lần lượt vạch mặt những đám này để cuộc NỔI DẬY CÁCH MẠNG đỡ bị cản mũi kỳ đà và sớm được thực hiện. CSVN còn kéo dài bao lâu thì  tha hóa Xã Hội càng tăng, phá sản Kinh tế càng trầm trọng,  xâm lăng của Trung cộng càng tăng nguy cơ khó chống.
Việt Nam cần mau chóng dứt điểm với CSVN để có cơ hội phát triển. 


Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
Geneva, 11.07.2014

No comments: