Thursday, May 29, 2014

ĐÀM TRUNG THAO * TIỀM NĂNG QUÂN SỰ VIỆT CỘNG

"Tiềm Năng Quân Sự của CSVN Hiện nay"


ĐÀM TRUNG THAO


Với tiềm năng quân sự như hiện nay, CSVN đủ sức phòng thủ bảo vệ biên giới và lãnh hải (Exclusive Economic Zone). Nhưng  với sự t ăng c ư ờng mỗi ngày mỗi lớn về quân sự  của Trung Cộng (TC) thì trong tương lai  CSVN cũng phải liên tục   tăng cường sức mạnh quân sự để đương đầu với TC. 
 
Muốn tăng cường sức mạnh bảo vệ địa giới và hải phận  thì CSVN phải dồn 1 số rất lớn về nhân lực, tài lực cho mục tiêu phòng thủ này, số còn lại không đủ để phát triển kinh tế, lo  phúc lợi tối thi ểu cho nhân dân (xã hội, y tế, giáo dục). Muốn có đủ tài lực cho mọi mặt, CSVN cần phải có sự trợ giúp của thế giới bên ngoài. Ngó tới ngó lui thì trên thế giới hiện nay chỉ thấy Hoa Kỳ là có khả năng trợ giúp VN. Hoa Kỳ đang “xoay trục” về Á Châu nói chung và Đông Nam Á nói riêng. 

Á Châu có tiềm năng lớn về kinh tế với nhân lực, chất xám, và  ý chí quyết tâm. Đông Nam Á còn là 1 vùng chiến lược, địa bàn cản sức bành trướng của TC. Nhật Bản, Đại Hàn hiện là 2 cuờng quốc đồng minh của Hoa Kỳ đang được Hoa Kỳ bảo vệ, chống sự phá hoại của TC, VN gia nhập đồng minh, họ sẽ biết ơn và trợ giúp. Gọn l ại, muốn giữ vững ĐNÁ, Hoa Kỳ cần các nước còn lại trong vùng ĐNÁ thành đồng minh của mình. Hoa Kỳ sẵn  sàng trợ giúp bất cứ quốc gia không Cộng sản  trong vùng. 

Chỉ riêng VN, Hoa Kỳ đưa ra điều kiện VNCS  phải  hủy bỏ 1 số  điều trong hiến pháp (do VNCS dựng lên) mang tính phản Dân Chủ, phản Nhân Quyền, phản   Hiến Chương LHQ. Nếu đảng CSVN tuân theo và tôn trọng điều kiện nầy, Hoa Kỳ sẽ trợ giúp VN mọi mặt để VN cùng với  Hoa Kỳ và các đồng minh khác tại ĐNÁ chung lưng đối cật chặn TC toàn vùng Á Châu, trước tiên là ĐNÁ.


Đồng minh với Hoa Kỳ chống TC, cả Hoa Kỳ lẫn VN đều có lợi :
-      Hoa Kỳ hưởng lợi ở chỗ VN sẽ là đội quân đồng minh phòng thủ  hải phận VN, 1 quãng dài hải lộ trên cái dải biển lưỡi bò mà TC tuyên bố là lãnh hải của chúng chiếm tới 90% biển Đông. (Hải lộ “lưỡi bò” này là con đường huyết mạch cho các nước đồng minh Nhật, Hàn, Đài Loan, Phi Luật Tân chuyên chở các mặt hàng nhập cảng (nhiên liệu, nguyên liệu) và c ác mặt hàng xuất cảng, cho Hạm Đội Thái Bình Dương của Mỹ tự do qua lại.
-      VN có lợi được Hoa Kỳ viện trợ võ khí phòng thủ để bảo vệ biên giới đất  và biển, trợ giúp phát triển kinh tế và cải tiến dân sinh

Thế nhưng đảng  CSVN  sẽ rất sợ,  không dám nhận những điều kiện của Hoa Kỳ đưa ra vì tuân theo điều kiện của Hoa Kỳ có nghĩa là đảng CSVN  mất quyền độc đảng, mất quyền đàn áp, bóc lột nhân dân, chừng đó người dân trong nước sẽ nổi dậy đập tan cái  guồng máy cai trị sắt máu của chúng để thiết lập 1 chế độ Tự Do Dân Chủ cho cả nuớc. 

Chừng đó, 1 sớm 1 chiều đảng CSVN s ẽ mất hết quyền lực, đảng viên các cấp mất hết quyền lợi, gia sản và 1 số đáng kể sẽ mất mạng sống luôn không chừng ! Vì sợ mất đặc quyền đặc lợi (và không chừng mất  mạng sống luôn !) chúng sẽ không dám nhận điều kiện Hoa Kỳ đưa ra. Chúng sẽ mè nheo Mỹ làm áp lực với Trung Cộng để slow down tiến trình Hoa hóa VN như hiện tại, theo đúng như mật ước Thành Đô mà lũ cha ông chúng đã ký kết (hiến dâng VN cho Trung Cộng, tức giai đoạn chót sát nhập VN vào CHNDTQ vào năm 2060).

 Để chúng có thêm mấy chục năm nữa ra sức bóc lột nhân dân, bán sạch tài nguyên thiên nhiên của VN lấy tiền bỏ túi áo khỉ, trở thành nhửng tư bản Đỏ sống vương giả ngang hàng với đám tài phiệt Chệt Đỏ mẫu quốc ! 


Tôi nghĩ Trung Cộng sẽ thuận nghe theo đề nghị đó để không bị thế giới mất cảm tình ghét bỏ, có hại cho việc phát triển kinh tế mà trong tương lai ngắn hạn chúng đang cần. Điều này không hẳn là chúng (Trung Cộng)  nghe Mỹ và nghe theo lời khuyên của Đặng Tiểu Bình (đừng vội khoe khoang, flex muscle, hãy âm thầm nhịn nhục, nhẫn nại build kinh tế, quân sự trức khu thật sự vững mạnh v.v..).

Nhưng nếu TC không vâng lời Đặng Tiểu Bình,  không chịu nghe lời năn nỉ  đó,  chúng sẽ cùng gia đình ôm tiền bạc châu báu trốn qua các các quốc gia  Tự Do sống an toàn dưới cây dù của chế độ  dân chủ pháp trị của các xứ đó, bỏ lại sau lưng 80 triệu người dân Việt khốn khổ nơi quê hương cho Tầu Đỏ đô hộ, kh ông có cơ may n ào nổi d ậy gìn giữ giang sơn. 

Tôi nghĩ cái kịch bản cuối cùng đó (ôm bạc trốn ra nước ngoài) sẽ  xảy ra vì từ trên 10 năm nay bọn chúng đã bắt đầu chuyển tiền ra nước ngoài, chúng đã cho mua rất nhiều nhà cửa tại Hoa Kỳ, Canada, Úc và 1 số nước bên Âu Châu để một khi có biến động tại VN là chúng  nhanh chân chạy qua h ạ c ánh an toàn.

Nhưng hãy chờ xem, luật trời, luật người  có để bọn chúng ngồi hưởng của cải bất lương phi pháp đó không ?
My 2-cent,
Thao Dam

No comments: