Saturday, April 19, 2014

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI

Hân-hạnh giới-thiệu với Quý Vị
Hai tác-phẩm Anh & Việt
của
VŨ HUY THÁM
 
 
A DANGEROUS JOURNEY
FROM VIETNAM TO AMERICA
FOR FREEDOM

 
Với tác-phẩm này, Tham Huy Vu nhằm mục-đích giúp cho các thế-hệ tương-lai của Người Việt ở hải-ngoại biết rõ về
những giai-đoạn khó-khăn mà mình phải trải qua, những hoàn-cảnh khắc-nghiệt mà mình phải đương-đầu, và những sự-việc khủng-khiếp mà mình phải chứng-kiến suốt những năm dài mình sống dưới chế-độ bạo-tàn của Cộng-Sản Việt-Nam.
Sách dày 270 trang, khổ khổ 5x8”, có nhiều phụ bản, do Phạm Bá Hân trình bày và thực hiện bìa, là một ấn phẩm của nhà xuất bản
Library of Congress Control Number: 2013904721
ISBN 978-0-9763498-9-1
***
Tác-phẩm này được ra đời tiếp theo sau
tuyển tập
 
QUÊ HƯƠNG
 
NIỀM ĐAU VÀ NỖI NHỚ
 
của
HUY VŨ
   
 
Huy Vũ là bút danh của ông Vũ Huy Thám, tác giả nhiều bài viết đã được đăng trên nhiều tờ báo ở Hải Ngoại.
Tác giả quê ở Phú Thọ, di cư vào Nam, học đỗ Cử Nhân Luật, ra trường Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức, phục vụ tại Ủy Ban Bình Định & Phát Triển Nông Thôn từ Trung Ương về Châu Đốc, bị tù “cải tạo”, vượt biển đến Nam Dương rồi qua Hoa Kỳ, làm Thông Dịch Viên & Cán Sự Xã Hội cho Hội Thiện Nguyện, cộng tác với Hãng Home Depot, và hiện vui sống tuổi già cùng vợ con tại Florida.
Tâm tình của Huy Vũ, người tự nhận chỉ là “một nhà văn nghiệp dư”, được gói ghém trong trích đoạn dưới đây trong “Lời Tựa”:  
 
Trong thời gian sống lưu vong trên đất Mỹ, QUÊ HƯƠNG đối với tôi không chỉ là “nỗi nhớ khôn nguôi”, mà còn là “niềm đau khó dứt”. Nơi đây chẳng những đã cho tôi những ngày hạnh phúc tuyệt vời, mà còn cho tôi cả những nỗi khổ đau cùng cực. Có lẽ vì thế mà hai chữ QUÊ HƯƠNG thường khắc khoải trong tôi...
 
Độc giả đọc “Quê Hương Niềm Đau và Nỗi Nhớ” không chỉ cảm thông với Huy Vũ mà còn tìm thấy trong đó phần nào tâm tình của chính mình cùng với hình ảnh thấp thoáng của chính quê hương mình.  
Sách dày 310 trang, khổ 5x8”, có nhiều phụ bản, do Phạm Bá Hân trình bày và thực hiện bìa, cũng là một ấn phẩm của nhà xuất bản
Library of Congress Control Number: 2010902536
ISBN 978-0-9763498-4-6
 
US$15.00 (trong Hoa Kỳ miễn bưu phí)
Địa chỉ liên lạc:
THỨC HUY VŨ
5719 Barren Drive
Lansing, MI 48911

hoặc thonghv03@aol.com

ĐT: (517) 394-6426

 

No comments: