Monday, February 10, 2014

VẠN MỘC CƯ SĨ * VIỆT NAM ANH HÙNG
VIỆT NAM ANH HÙNG

VẠN MỘC CƯ SĨ 

HỒN MA THỨ NHẤT


Các đồng chí
Ta đánh Mỹ
là đánh cho Nga, 
cho Tàu
Vì họ rất giàu
Họ rất mạnh 
Còn ta nhỏ bé
Phải làm nô lệ
Phải làm lính đánh thuê
Đó là nghĩa vụ quốc tế
Của những cộng đảng đàn em
Để có cơm thừa canh cặn
Làm gì có độc lập
Làm gì có tự do
Làm gì có ấm no
Trong thiên đường cộng sản!...


HỒN MA THỨ HAI


Các đồng chí
Ta đánh Mỹ

Là đánh thay cho Nga, Tàu
Vì nước ta giàu
Quân ta mạnh
Và ta đây anh hùng
Còn  Mao Trạch Đông
Là thằng chết nhát
Và  mấy triệu quân Chệt
Là quân hèn mạt,
Và bọn Liên Xô
Cũng là đống rác!
Cho nên ta phải đánh Mỹ
Làm cho vũ trụ chuyển rung
Để đảng ta thành đảng đại anh hùng 
Ta phải giải phóng toàn thế giới
Mỹ, Nhật, Pháp Anh Đức phải quỳ gối! 
Dù phải hy sinh vài thế hệ
Dù đốt sạch cả Trường Sơn
Các đồng chí
Sẽ đưọc phong liệt sĩ
Dù đất nước này thành rừng hoang
Các đồng chí đừng suy nghĩ
Người Trung Quốc anh em  sẽ thay Việt Nam quản lý
 Ta phải đánh thắng đế quốc  Mỹ
 Để  cho Thế giới  hàng triệu người phải  ước mong
Qua một đêm sẽ biến thành người nước Việt.
 Để rồi đẻ con gái sẽ  đem bán cho  chệt
Sinh con trai cho đi bốc vác ở Singapore
Thế là độc lập
Thế là tự do,
Thế là ấm no
Dưới ngọn cờ Cộng đảng quang vinh
Đệ nhất hành tinh!


HỒN MA TẬP THỂ


Thưa đại đế Đặng Tiểu Bình
Thưa đại đế Giang Trạch Dân
Thưa  đại đế Hồ Cẩm Đào
Chúng thần Nguyễn Văn Linh
Chúng thần Lê Đức Anh,
Chúng thần Đỗ Mười
Chúng thần Nông Đức Mạnh
Chúng thần Phan Văn Khải
Xin cúi đầu vạn bái
Tuân lĩnh 16 chữ vàng
Xin mãi làm nô lệ
Xin dâng Hoàng Sa, Trường Sa
Xin dâng cả nước Việt
Đặt dưới chân  Đế quốc Trung Hoa...
Chúng con sẽ theo chân già Hồ
Mãi mãi làm kiếp cộng nô
Chúng con sẽ ra tay tiêu diệt
Những kẻ nào đòi Độc lập, tự do... GHI CHÚ:
Danh ngôn của Lê Duẩn còn đưọc ghi ở nhiều nơi:
(1). Wikipedia,viết về Lê Duẩn
(2).Vũ Thư Hiên, Đêm Giữa Ban Ngày, Nxb. Văn Nghệ, 1997, tr. 422, phần chú thích.
(3). Nguyễn Mạnh Cầm, ngoại trưởng CSVN từ 1991 đến 2000, phỏng vấn của đài BBC,Ông trả lời:
 Chính sách này dựa trên nền tảng "một lý do quan trọng mà cố Tổng bí thư Lê Duẩn có lần đã giải thích một cách đơn giản: Ta đánh là đánh cả cho Trung Quốc, cho Liên Xô!".
Trong khi khen ngợi thành công trong đấu tranh ngoại giao để đi đến thực sự kết thúc chiến tranh và lập lại hòa bình ở Việt Nam, ông Cầm cũng nói đến điều mà ông gọi là 'cơ hội bị bỏ lỡ'.
Trước hết, theo ông, cơ hội hòa hợp dân tộc bị bỏ lỡ sau Hiệp định Paris "do chủ trương tràn ngập lãnh thổ của Sài Gòn".
Đồng thời, trong những năm sau đó, "cơ hội bình thường hóa quan hệ giữa Việt Nam với Hoa Kỳ bị đẩy lùi hàng chục năm".Một lần nhỡ thời cơ, hận muôn đời '
 http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2013/01/130124_nguyenmanhcam_hiepdinhparis.shtml
(4). Lời của Nguyễn Mạnh Cầm cũng được ghi lại trong cuộc phỏng vấn Tuần ViệtNam
http://vietnamweek.net ngày 24-01-2013, http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/su-kien-nong/2013-01-23-dan-toc-va-thoi-dai-voi-noi-ham-moi
(5).Ngọc Trân, Đài RFA. Giải Phóng miền Nam cho ai (2)
 http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/liber-s-vn-f-who-n-by-who-2-nt-04292011170009.html


 

No comments: